Szerzők

About A. A.

A. Gergely András

About A. Gergely András

A.Gergely András (1952, Budapest ---), társadalomkutató, politológus, kulturális antropológus, egyetemi oktató, szerkesztő. Könyvei: Nemzetiség és urbanizáció Romániában (1988, Héttorony); (szerzőtársakkal) Nagyvisnyó - Kontinuitás és változás az életmódban, a gazdaságban és a tradíciókban (1990, MTA Néprajzi Kutatóintézet); A pártállam varázstalanítása (1991, MTA PTI); Urbanizált méhkas, avagy a helyi társadalom (1993, MTA PTI); Kisebbség, etnikum, regionalizmus (1997, MTA PTI); (szerk.) A politikatudomány arcai (1999, Akadémiai); (szerk.) A nemzet antropológiája - Hofer Tamás köszöntése (2002, Új Mandátum); (szerk.) Kisebbség és kultúra - Antropológiai tanulmányok (2004, MTA ENK); (szerk.) Motogoria: tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára (2004, MTA PTI - ELTE); Szoft montázs - Elméleti közelítések az antropológiai filmhez (2005, MTA PTI); (szerk.) A szakralitás arcai - Vallási kisebbségek, kisebbségi vallások (2007, Nyitott Könyvműhely); Kisebbségi könyvisme (2010, MTA PTI); (szerk.) Város-képzetek - Az antropológiai megismerés árnyalatai (2010, MTA PTI); (szerk.) Zeneantropolisz - Hazai utak a zeneantropológiához (2011, L'Harmattan); Olvasatkeresések. Tanulmányok és recenziók (2019, Közös Dolgaink); A holnap tegnapja - termelési lepény (2020, Antroport). Budapesten és Szegeden él.

Ady Mária

About Ady Mária

1988-ban születtem Budapesten. 2010-ben végeztem a MOME design- és művészetelmélet alapszakán, idén pedig az ELTE esztétika mesterszakát zárom. Kritikákat 2011 óta publikálok, írásaim a szinhaz.net-en, a tanckritika.hu-n, a fidelio.hu-n, az ujnautilus.info-n, a Színházban, a Jelenkorban és a BUKSZ-ban jelentek meg.

Alkonyi Vilmos Mór

About Alkonyi Vilmos Mór

Négy éve írok komolyabban, azóta publikáltam az ÚjForrásban, a Félonline-on, a Napkeleten. Többnyire novellákat írok, hosszabb elbeszéléseket. A Károli Gáspár Református Egyetem magyar szakos hallgatója vagyok.

Alkor András

About Alkor András

1997. október 9-én született Budapesten, de egyébként Dunaújvárosban nőtt fel. Tizenegy évesen már alkotott, de gimnazista korában, Tatán lelt rá igazán az írás örömeire. Művei nagy részét rövid novellák teszik ki, s hol magyarul, hol angolul ír. A magyar darabok kevésbé, de angol írásai elérhetőek az internet különböző szegleteiben. Jelenleg Dunaújvárosban tanít angolt, matematikát, és maradék szabadidejében új műveken dolgozik.

András Orsolya

About András Orsolya

1991-ben születtem Szatmárnémetiben. Mindenek: nővérek, levelek, süni. Semmik: Paul, tenger, Strada Fericirii.

Angyal László

About Angyal László

Angyal László 1983. február 28-án született Losoncon (Szlovákiában). 2007-ben tanári oklevelet szerzett magyar nyelv-történelem szakon a Nyitrai Konstantin Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Karán. 2010-ben summa cum laude minősítéssel PhD-fokozatot szerzett nyelvtudományból a besztercebányai Bél Mátyás Egyetemen. 2012-2015 között az Eperjesi Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Intézetének adjunktusa volt. 2009-től a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola tanára. A Nemzeti Emlékezet Bizottság külső, Nógrád megyei kutatója. 2 monográfiája és 45 tanulmány önálló szerzője. Tagja a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, a Magyar Szemiotikai Társaságnak, az Anyanyelvápolók Szövetségének. Számos külföldi ösztöndíj birtokosa (Domus, MÖB, Tempus Közalapítvány posztdoktori ösztöndíja). Kutatási területe a névtan, a helynévkutatás és a lexikológia.

Halmi Annamária

About Halmi Annamária

1989-ben születtem Budapesten. 2014-ben szereztem diplomát az ELTE BTK Irodalom- és kultúratudomány szakán, főbb érdeklődési területem a 20. századi és kortárs magyar irodalom. Magánemberként a tolerancia és az empátia mellett köteleztem el magam, így igyekszem tenni is ezek térnyeréséért.

Aranyi László

About Aranyi László

Keszthelyen született. Több irodalmi lap közölte verseit: Életünk, Tiszatáj, Új Forrás, Élet és Irodalom, Árgus, Pannon Tükör, Kapu, Új Symposion, Kalligram. Néhány esztendőn át az akkor még párizsi Magyar Műhely szerzője is volt. Önálló könyvei: (szellem)válaszok (versek, 1990), A Nap- és Holderők egyensúlya (versek, 2011), Kiterített Rókabőr (Egy Kívülálló feljegyzései, 2017). Régi tagja a Magyar Írószövetségnek. Gyermekkorától elmélyülten foglalkozik okkultizmussal, mágiával. Spiritiszta médium. Jelenleg Budapesten él.

B. Mihály Csilla

About B. Mihály Csilla

B. Mihály Csilla (Szatmárnémeti, 1977). Grafika-szobrászat, óvó-tanítóképző és 2 év tanítás után a kolozsvári BBTE filológia karán, vallás-néprajz szakon végeztem. 2002-től Budapesten, 2006 óta Örkényben élek, alkotok, költök, szerkesztőként tevékenykedem. Az alkotás, főként a versírás, hivatás, küldetés és felelősségteljes feladat is számomra. „Szent játék.” Az összhangra törekszem, nem csupán a gondolat, a forma és ritmika között, hanem bensőm és egy magasabb szféra, bensőm és a környező világ között is. Verseim nyomtatott folyóiratokban, antológiákban jelentek és jelennek meg határon innen és túl. 2016-ban a Magyar Művészeti Akadémia díjazottja lettem.

Bagó Tünde

About Bagó Tünde

Tíz évig dolgozott egy helyi újságnál (Vésztői Újság) főszerkesztőként, kilenc éve írja az Élet sója blogot (www.eletsoja.hu), s három éve írt egy útikönyvet a Bodeni-tóról, amely élménykönyv fotókkal. Gyermekkora óta vonzzák a történetek, amelyhez társul szegődött a történelem iránti szeretet és az utazási vágy. Pár éve ír novellákat, és egy történelmi regénysorozaton is dolgozik. Írói tanfolyamokat végez, jelenleg Lackfi János kreatív írás tanfolyamán vesz részt és Nádasi Krisztina írói iskolájába is jár. Több novellája jelent meg az Előretolt Helyőrség, az ÚjNautilus és Librarius irodalmi lapokban, a Szófa ÚjHang rovatában és az Arnolfini Kantin oldalán, valamint az Irodalmi Rádió antológiájában. Szerzői oldala: https://bagotunde.com/

Bajtai András

About Bajtai András

Bajtai András költő, újságíró, 1983-ban született Szegeden, Pakson nőtt fel. 2002 és 2008 között az ELTE Bölcsészettudományi Karának magyar nyelv és irodalom, illetve összehasonlító irodalomtudomány szakos hallgatója volt. Alapító tagja volt 2005 és 2009 között a Telep Csoportnak. A Lelkigyakorlatok (http://lelkigyakorlatok.tumblr.com) világirodalmi versblog szerkesztője. Harmadik verseskötete Kerekebb napok címmel a Kalligram kiadásában jelenik meg az Ünnepi Könyvhétre.

Bakó Judit

About Bakó Judit

1993-ban születettem, Pest megyében nőttem fel. Irodalmat és nyelvészetet tanultam az ELTE-n. Az egyetem mellett voltam online irodalmi folyóirat olvasószerkesztője, később egy évig dolgoztam lakberendezési és női magazinok újságírójaként. Jelenleg a Nyelvtudományi Kutatóközpont Lexikológiai Intézetének munkatársa vagyok. A folyamatosan készülő Magyar nyelv nagyszótárába írok szócikkeket, mert a szépírás mellett a nyelvészet a másik érdeklődési köröm. A könyveket és verseket gyerekkorom óta szeretem, és ugyanilyen régóta próbálkozom magam is írással. Regényeket, novellákat, verseket írok, és utóbbi két műfajban már több online irodalmi folyóiratban publikáltam, valamint arany minősítésű oklevelet nyertem a 2019-es Szárnypróbálgatók pályázaton. Arra törekszem, hogy egy nap saját verses és novellás köteteim, valamint regényeim jelenhessenek meg.

Balázs Csilla Kinga

About Balázs Csilla Kinga

Balázs Csilla Kinga 1969-ben született, a kígyótartó – a nyilas – jegyében, Kovásznán. Címkefelhő: világjáró „marimacsó”, asszony – Ahasvérus, hajléktalanjelölt albérlő (modern jobbágy), egyedülálló anya, modortalan fényharcos, a gyengék és a kitaszítottak védelmezője, az Igazság elszánt bajnoka, megrögzött túlélő, koron-a-tanú.

Balázsi Lili Fanni

About Balázsi Lili Fanni

„Mese” – az első szó, amit kimondtam. „Petőfi” – az első szó, amit leírtam. 5 évig balettoztam, 12 évesen kezdtem el írni. 15 évesen befejeztem az első ifjúsági regényemet, amit 2016-ban kiadtak. Azóta inkább a lírában érzem otthon magam. Történelem szakon diplomáztam kreatív írás minorral, ma a Károli Gáspár Református Egyetem színháztudomány szakának hallgatója vagyok. Az írás számomra: lázadás, ima, önkifejezés.

Balogh Gábor

About Balogh Gábor

1963-ban születtem Győrben. Ma is ott élek. Eddig három önálló könyvem jelent meg, 1993-ban Véges vadászmezők címmel novellagyűjtemény, 2012-ben és 2016-ban pedig két regény Vigyázzmenet és Az Isztambuli Hadiút címmel. Ezen kívül többször szerepeltek novelláim antológiákban. Galambos, az indián című novellámból Simonyi Balázs filmrendező 2015-ben forgatott filmet Indián címmel.

Bán Boglárka Honóra

About Bán Boglárka Honóra

Bán Boglárka Honóra 21 éves egyetemi hallgató. Budapesten él és tanul, de egész gyermekkorát Fonyódon töltötte. Saját bevallása szerint Charles Bukowski írásai szeretették meg vele az olvasást. Kedveli a kávéházakat, ahol egyszerre minden és semmi történik. Arról, hogy kiért kezdett verseket írni, így vall: “Szóval az a belső zaj, intenzív ingerek meg a feleszmélés, hogy a pillanat az sosem lehet örök, akkor azt versbe írom, oda beültetem a pillanatot, hogy nekem örök lehessen. Később meg másnak is, aki engem olvas.”

Bánfai Zsolt

About Bánfai Zsolt

Bánfai Zsolt 1965-ben született Mohácson. A budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Társadalomtudományi Karának Idegennyelvi Tanszékén szerzett német nyelv és irodalom szakos tanári diplomát. Német nyelvtanár, fordító, az Art’húr Irodalmi Kávéház kortárs költészet rovatának szerkesztője. Versei az alábbi irodalmi folyóiratokban jelentek meg: Bárka, Előretolt Helyőrség, Látó, Székelyföld, kolozsvári Helikon, KULTer, Zempléni Múzsa, Népszava, Tiszatáj Online, Irodalmi Jelen, Litera, Pannon Tükör, Napút Online, Spanyolnátha, Palócföld, Szépirodalmi Figyelő, Nincs Online, Új Nautilus, Képírás. Szerzőként tíz versével közreműködött a Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör 10 éves fennállásának alkalmából megjelent jubileumi antológiában. Szerepelt a Kossuth Rádió Vers napról napra című irodalmi műsorában, ahol négy versét olvasta fel. Szívesen foglalkozik versfordításokkal is. Kötete a Terra címet viseli. (Kiadó: Cédrus Művészeti Alapítvány, 2023.) Elismerések: NAPÚT – Cédrus pályázat, kiemelt alkotók díja (2020); Petőfi Irodalmi Ügynökség – Helyőrség, irodalmi pályázat, különdíj (2021); NAPÚT – Cédrus pályázat, kiemelt alkotók díja (2021); Pannon Tükör, Legyen Zala! verspályázat, 2. díj (2022); Dr. Kotász Könyvkiadó szépirodalmi pályázata, 1. díj (2022); NAPÚT – Cédrus pályázat, kiemelt alkotók díja (2022); Prágai Tamás-díj (2023).

Bánfalvi Samu

About Bánfalvi Samu

2002-ben született Budapesten, gimnazista. Foglalkoztatja a vizuális médiumok és a líra közti átjárhatóság. Verseit eddig a Kulter.hu és a Félonline közölte.

About Barkóczi Balázs

Eredeti végzettsége szerint magyartanár és politológus, emellett a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskoláján abszolvált irodalomtudományból, jelenleg pedig az ELTE filozófia szakos hallgatója.

Bartha Ádám

About Bartha Ádám

21 éves vagyok, Budapesten élek. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetemen tanulok kereskedelem és marketing szakon. Általános iskolás korom óta írok történeteket. Mindenfélét olvasok és írok, így alapvetően minden műfajt kedvelek, talán a kedvencem a horror.

Bartha Ádám

About Bartha Ádám

Irodalmár, kritikus, fordító. Írásait, fordításait közölte eddig többek között a Kritika, a Tiszatáj Online, a Szépirodalmi Figyelő, az Újnautilus és a European Graduate School.

Bencze Tibor

About Bencze Tibor

1990-ben születtem Veszprémben. Jelenleg egyetemre járok. Az írásnak 11 éve hódolok, mellette a zenélés a másik nagy függőségem. A verset feladtam, mert pocsék költő vagyok. A prózát és az esszét jobban szeretem. Sok minden voltam már, kőműves és újságíró is. Eddig két kötetem jelent meg illetve külföldön közölték néhány korai novellám. Legnagyobb sikerem a fentiek mellett, hogy 15 éves koromban az első három novellámért kirúgtak és kitiltottak két évre az akkori középiskolámból, melynek következtében egy kis legendáriumra tettem szert a megyeszékhelyen. Jelenleg kisregényeken és novellákon dolgozom, amik majd egyszer talán meg is jelennek.

Bene Adrián

About Bene Adrián

1977-ben születtem, Pécsen élek, irodalommal és filozófiával foglalkozom. Verseim eddig a Holdkatlanon, a Spanyolnátha és a Szövet/Irodalom felületén jelentek meg. Rendszeresen jelennek meg tanulmányaim és kritikáim különböző folyóiratokban, tanulmánykötetekben. Önálló köteteim: Egyén és közösség (2009), A relativitás irodalma (2013). A Holdkatlan és az Acta Romanica Quinqueecclesiensis szerkesztője vagyok.

Benedek Miklós

About Benedek Miklós

Benedek Miklós (1984, Topolya/Szerbia). Vajdasági magyar költő, műfordító. A Magyar Szó napilap munkatársa, a Képes Ifjúság felelős szerkesztője. Három verseskötet szerzője. A szavak, mondatok, szövegek bűvkörében él. Amikor csak teheti olvas, vagy amerikai focit néz. Folyamatosan zenét hallgat.

Benkő Ildikó

About Benkő Ildikó

Benkő Ildikó 1966-ban született Budapesten. Középiskolai magyartanár. Versei az Antropozófia, a Napút című folyóiratban és a Napút Online-on jelentek meg, Báránytánc című kötete a Cédrus Művészeti Alapítvány gondozásában Prágai Tamás-díjasként látott napvilágot 2019-ben. A mélyből motozgat, az ismerős tárgyakra is mindig először tekint, élesen.

Benyó Tamás

About Benyó Tamás

1971-ben születtem Budapesten. Sokfelé éltem, és dolgoztam. Utam vargabetűk sorozata. Voltam raktáros, könyvárus, könyvkötő, dolgoztam külföldön és belföldön. Jelenleg művészetterápiás csoportokat vezetek, és főiskolán oktatok költészeti alapismereteket. Most nem menekülök, nem kutatok. Igyekszem elfogadni, ami megadatott és azt is, ami nem. Amióta csak az eszemet tudom, rendkívüli erővel vonzott az alkotás és annak minden formája. Írással harmincöt éve foglalkozom. Eddig megjelent köteteim: 1. Úr neve c. kisregény, Napkút Kiadó 2020., 2. Lekésve c. versek, Hungarovox Kiadó 2021.

Béres Ákos

About Béres Ákos

Béres Ákos (1995, Pécs) ír. Mindig újat próbál tapasztalni és beleunni. Általában figyel és ott lakik, ahol aludni hagyják. Csapdákból menekül csapdákba.

Bereti Gábor

About Bereti Gábor

Bereti Gábor, 1948, Miskolc. Irodalmár, versek, recenziók és négy kötet szerzője. A Magyar Írószövetség tagja.

About Berta Zsolt

"Hagyjuk már az életrajzot! Életet nem rajzol nem tudod meg abból, Engem mi érlelt, s ajzott"

About Blutman László

Blutman László jogász, egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar). Számos jogi szakkönyv, és több mint száz cikk, tanulmány fűződik a nevéhez. Kutatási területei közé tartozik a nemzetközi jog, a jogdogmatika, a jogászi gondolkodásmód.

Bödők Gergely

About Bödők Gergely

1983-ban születtem Dunaszerdahelyen. A révkomáromi Selye János Gimnáziumban 2001-ben tett érettségit követően egyetemi tanulmányaimat a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen végeztem történelem-politológia szakon. 2012-től az egri Eszterházy Károly Főiskola doktorandusza vagyok. Érdeklődési területem az első világháború hatása, a magyarországi vörös-és fehérterror, a Magyarországi Tanácsköztársaság és a huszadik század első felének magyar történelme.

About Bogár Ádám Tamás

"Független kutató és fordító, a Kurt Vonnegut Society és az Association Computability in Europe tagja, fő kutatási területei Kurt Vonnegut munkássága, irodalom és filozófia kapcsolata, valamint a technológia társadalmi hatásai. Jelenleg egy tanulmánykötet társszerkesztője (Szigethy Rebeka Sárával együtt), melynek témája a család, a tolerancia és a trauma kapcsolata Vonnegut műveiben. Emellett számos nemzetközi és magyar folyóiratban jelentek meg haikui és egyéb versei."

About Bogár Ádám Tamás

"Független kutató és fordító, a Kurt Vonnegut Society és az Association Computability in Europe tagja, fő kutatási területei Kurt Vonnegut munkássága, irodalom és filozófia kapcsolata, valamint a technológia társadalmi hatásai. Jelenleg egy tanulmánykötet társszerkesztője (Szigethy Rebeka Sárával együtt), melynek témája a család, a tolerancia és a trauma kapcsolata Vonnegut műveiben. Emellett számos nemzetközi és magyar folyóiratban jelentek meg haikui és egyéb versei."

About Adamczyk Bogdan

1965. július 13-án született Lengyelországban. Középiskolai tanulmányait Krakkóban végezte, majd a Krakkói Szeminárium, az Egri Hittudományi Főiskola és a Krakkói Pápai Teológiai Akadémia hallgatója volt. Káplánként, házfőnökként és plébánosként tevékenykedett többek közt Miskolcon, Aradon és Imregen. A PPKE BTK Történelem Doktori Iskolájában 2014-ben szerzett doktori fokozatot.

Borsi Bálint

About Borsi Bálint

1992-ben születtem, Budapesten. Hét éve kezdtem írni, költészettel foglalkozom. Első munkám 2008-ban jelent meg, ekkor fordítottam Eric Idle magyarul a Libri kiadónál megjelent A mohó gazember naplója c. életrajzának verses betétét. Éveken át látogattam Géher István László líraműhelyét, aki az erősségeimre felfigyelve és a gyengeségeimet felismerve sokat segített abban, hogy megtaláljam a sajátomnak érzett költői hangot. Az ő biztatására kezdtem komolyabban foglalkozni a költészettel, folyóiratokat megkeresni egy-egy szerzeményemmel. Rögeszmésen törekszem az általam nagyon kedvelt, Magyarországon nagy hagyománnyal bíró, de megítélésem szerint mostanában marginálisnak mondható light verse műfajának népszerűsítésére, kísérletet téve arra, hogy bemutassam, miként tölthetők fel a játékos formák akár komoly személyes tartalommal. Sokat fordítok külföldi szerzők műveiből. (Shel Silverstein, Christian Morgenstern, Edward Lear…) Gyönyörködtet az abszurd, a groteszk, a váratlan, a keserédesen melankolikus. Az elmúlt évek során viszonylagos rendszerességgel publikáltam számos folyóiratban. (Kortárs, Bárka, Híd, Ezredvég…) 2014-ben léptem be a Fiatal Írók Szövetségébe. 2016-ban diplomáztam a Károli Gáspár Református Egyetem anglisztika-magyar szakán, jelenleg gimnáziumi magyar-angol tanárként dolgozom, líraműhelyt tartok középiskolások számára.

Botos Ferenc

About Botos Ferenc

1949-ben születtem Budapesten, jelenleg is itt élek. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán végeztem könyvtár-történelem szakon. Könyvtárosként, tanárként egyetemen, középiskolában, vállalati könyvtárban is dolgoztam. Verseket, haikukat írok, négy versfüzetem jelent meg. Irodalmi folyóiratokban, tematikus újságokban publikálok. Díjaim: „Bólya Péter" díj, 2008. /Napsziget a Művészetekért Alapítvány/, Napút nívódíj, 2016, 2021. /Napút Kiadó/, Mátrai Művészeti Napok 2016., 2020. vers, első díj.

Branczeiz Anna

About Branczeiz Anna

Branczeiz Anna 1990. november 14-én született Székesfehérváron. 2015-ben Pécsett szerzett magyar alapszakos oklevelet. Jelenleg a József Attila Kör tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem mesterszakos hallgatója. A pszichoanalízis, a(z amerikai) vallomásos líra elmélete és gyakorlata, a modern és a kortárs irodalom, főképp pedig Radnóti Miklós és Lator László költészete érdekli.

Bucsok Kristóf

About Bucsok Kristóf

1997-ben születtem Salgótarjánban. Jelenleg Budapesten tanulok, a Károli Gáspár Református Egyetem magyar szakján. Verseim eddig csak elvétve jelentek meg, de erőteljesen dolgozok azon, hogy egy kötetre való verscsokrot kiadhassak a kezemből a közeljövőben.

Bucsy Balázs

About Bucsy Balázs

Azt hiszem, elég földhözragadt figura vagyok nagy képzelőerővel. Évek óta próbálok spórolni a kedvenceimmel, Faulknerrel és Updike-val, beosztani, hogy maradjon még belőlük holnapra is valami. Persze ezt sem lehet egy életen át húzni, ezért arra kérlek, ha meglátsz az utca túloldalán, gyere át gyorsan. Ajánlj regényt, novellát, verset, bármit, ami csodálatos, vagy legyen akár hazug szemét, lényeg, hogy felvillanyozzon, megrémisszen. https://bucsybalazs.com/

Kubó Cintia

About Kubó Cintia

Kubó Cintia vagyok, Budapesten születtem, 1996-ban. Jelenleg harmadéves magyar alapszakos hallgatóként hallgatok, beszélek, írok. Ezen felül egy éve kreatív írást tanulok. A nyelvet nem csupán használni, felhasználni kell.

Csák Gyöngyi

About Csák Gyöngyi

Csák Gyöngyi 1950-ben, Kisvaszaron /Baranya megyében/ születtem. Nyugdíjas pedagógus vagyok. Húsz éves késéssel jelent meg első kötetem. Eddig kilenc verseket tartalmazó könyvem jelent meg rangos kiadók gondozásában /Wikipédia felsorolja/. 2020-ban Futókor címmel prózakötetem látott napvilágot /Napkút Kiadó/. 2022-ben újabb verseimet szeretném Világvesztés kötetcímmel megjelentetni.

Csiby Édua Boglárka

About Csiby Édua Boglárka

Dunaújvárosban születtem 1993-ban. A Pécsi Tudományegyetem angol-magyartanári szakán végeztem. Jelenleg angolt tanítok.

Csík Mónika

About Csík Mónika

Író, költő, a Sikoly szerkesztője. Szabadkán él. Utolsó kötete: Hattyúnyakú ( versek – zEtna Könyvkiadó–Fiatal Írók Szövetsége 2013.) A Magyar Írószövetség Bóbita költészeti versenyének díjazottja (2013), a Gion Nándor Novellapályázat nyertese (2013) Olvass tovább: http://petepite-pormacska.webnode.hu

Csikós Attila

About Csikós Attila

Született 1969-ben, Szombathelyen. Jelenleg Budapesten él. Eddig hat kötete jelent meg. Az utolsó Nincs pardon címen a Fekete Sas Kiadónál. Publikált többek között az Életünk, a Napút, a Csillagszálló, a Budapest Bristol, a Törökfürdő, az Új Holnap, a Hitel, a Kalligram folyóiratokban, az Élet és Irodalom valamint a Nagyítás hetilapokban. Számos színházi előadás dramaturgja, szerzője vagy irodalmi munkatársa. Két összeillő ember című darabja jelenleg Székesfehérvárott látható. A Békéscsabai Jókai Színház drámapályázatának közönségdíjasa Trió című darabjával, melyből rádiójáték is készült.

Csóka Kata

About Csóka Kata

több részlet, képekkel: http://trubadurworld.tumblr.com/ több részlet a facebookon: https://www.facebook.com/pages/Patrick-de-Mela-Fordított – Fejezetek

Csombor Rita

About Csombor Rita

1985-ben született Budapesten. 2014-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán magyar-hittan, család-és gyermekvédő mesterképzésen. Jelenleg Budapesten él és tanít.

Csontos Márta

About Csontos Márta

CSONTOS MÁRTA Győrben született 1951-ben; tanár, költő, közíró, irodalomtörténész. 1975-ben szerezte diplomáját Szegeden a József Attila Tudományegyetem magyar-angol szakán. 2019-ben kapta meg PhD fokozatát summa cum laude minősítéssel a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Tagja a Magyar Írószövetségnek a Szegedi Írók Társaságának, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának és a Vörösmarty Társaságnak. Mértékadó folyóiratokban publikál verseket, recenziókat, aforizmákat és tanulmányokat több mint tizenöt éve. Tizenhét önálló kötete jelent meg. Legújabb kötetei: Zónahatárok (versek, Littera Nova 2016), Látószögek (versek, Kráter,2018), „Zászló a szélben”, Transzcendencia és küldetéstudat Reményik Sándor költészetében (monográfia, Hungarovox, 2020). Carpe diem-kísérletek (versek, Napkút, 2021).

Csősz Gergő

About Csősz Gergő

Balatoni származású szabad rádiós, slammer, közgazdász. Írásait, műfordításait eddig a Székelyföld, Spanyolnátha, Versum és a Fél közölték.

Dávid Adél

About Dávid Adél

1985-ben láttam meg először a napvilágot Sepsiszentgyörgyön. Az élet sok színes évvel ajándékozott meg. Mert, ha Isten ki is tépte kezemből a játékszereket, nem tudta soha egészen megölni a bennem lakó örök gyereket. 2014-től könyvtárosként dolgozom Kolozsváron. A költészet, mint az emberi lélek művészi tevékenysége, már gyerekkorom óta vonz.

Deák Napsugár

About Deák Napsugár

Komlón született 1998-ban, a PTE-BTK magyar szakos hallgatója volt, most kezdett verseket írni.

Debreczeny György

About Debreczeny György

1958-ban születtem Budapesten, jelenleg is itt élek. Könyvtárosként dolgozom. Tagja vagyok a Szépírók Társaságának, valamint a Nagy Lajos Társaságnak. Kötetek: ellentétpárhuzamok (Kozmosz, 1982); elodázható elégiák (Szépirodalmi, 1989); Sőt mi több (Syllabux, 2011); nincs karácsony (Syllabux, 2013); területtel őrzött kutya (Syllabux, 2014); Csavarjuk le a tetejét! (Bistey András Holókövy Vajk Csaba igaz története c. prózájával közös kötetben) (Nagy Lajos Kiadó, 2015); tértivevényes csillagok (Syllabux, 2015); Két hang, tíz ujj (Nyírfalvi Károllyal közösen) (Vár Ucca Műhely, 2015) fáj is meg nem is (Syllabux, 2016); sötét lesz (AJ Téka Kiadó, 2017); szelektív üveghegyeken innen (Syllabux, 2017); a zengőkövön szirmok zápora (AJ Téka, 2018); ezen a szép napon: Thomas Bernhard breviárium (AJ Téka, 2019); Három menetben, kollázs nélkül (AJ Téka, 2020); Nincs semmi, Tandori úr (AJ Téka, 2021). (A fényképet Hegedűs Gyöngyi készítette.)

Demeter Arnold

About Demeter Arnold

Demeter Arnold vagyok, 1998-ban születtem Székelyföld szívében, Csíkszeredában, egyetemi tanulmányaimat pedig Kolozsváron végzem. Talán amit még fontos megjegyeznem, hogy a mákos tésztát leírni szeretem, de megenni nem.

Demeter László

About Demeter László

1966 egy baljós estéjén Miskolcon születtem. Akkor még nem sejtettem, hogy egyszer a Szovjetunióban a Repülő-Műszaki Főiskolán végzek majd repülőgép-vezetőként, és a hangsebességen innen és túl karcintgatom az eget. Azt pláne nem sejtettem, hogy később egy időre kivonulok a társadalomból, és jó pár évig csak meditációval és belső munkával foglalkozom. Az írás ennek a belső munkának a „mellékterméke”, valójában öngyógyítás. Az írásban a belső feszültségeimet, a személyes és kollektív tudatalatti traumáit alakítom át nevetéssé.

Deres Kornélia

About Deres Kornélia

1987-ben született Miskolcon. Tanulmányait az ELTE-BTK magyar és angol szakjain végezte, 2011-től ugyanitt az Irodalomtudományi Doktori Iskola ösztöndíjas hallgatója. Költő, kritikus, szerkesztő. 2003 óta publikál. Legutóbbi antológia: Szép versek (2013). Első verseskötete: Szőrapa (2011, JAK-füzetek), amely 2012-ben elnyerte a Makói Medáliák-díjat.

Déri Anna

About Déri Anna

2002-ben születtem Körmenden, jelenleg az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója vagyok és közéleti újságíróként dolgozom az ELTE Online-nál. Gimnáziumi éveim alatt, 2018-ban megnyertem a szombathelyi Weöres Sándor Színház Családom és egyéb állatfajták címmel meghirdetett novella-pályázatát. Szövegeimet eddig a Népszava, az Új Bekezdés, a ROST, a Pannon Tükör és a Csillagszálló közölték.

Darvas Petra

About Darvas Petra

Tanító és drámapedagógus végzettségem van, néhány évig tanítottam is. Sokáig a színjátszás központi szerepet töltött be az életemben, és máig szeretem az érdekes, eredeti karaktereket. Írás közben újra színjátszónak érzem magam. Jelenleg young adult fantasy trilógiámon dolgozom, melynek első része, az Ikrek Mágiája már megjelent.

Enesey Diána

About Enesey Diána

1998-ban születtem, jelenleg Budapesten élek. A Károli Gáspár Református Egyetemen anglisztika alapszakot végeztem, filozófia specializációval. 2021 szeptemberétől az ELTE BTK filozófia mesterképzési szakon folytatom tanulmányaimat. Gyermekkorom óta csodálattal fordulok az irodalom felé, még ha pátoszosnak tűnik is, rajta keresztül tanultam meg élni és érezni. Az utóbbi években elsősorban műfordítással foglalkozom, de előszeretettel írok lírát és prózát is.

Fábián István

About Fábián István

1953-ban születtem Budapesten. Grafikai munkákkal, kiadványtervezéssel és versírással foglalkozom. Sok év után írok és rajzolok ismét – a 80-as években rendszeresen jelentem meg különböző folyóiratokban (Alföld, Élet és Irodalom, Palócföld, Mozgó Világ, Magyar Napló, Somogy, Hitel stb.), azok az idők adnak számomra tartást, alapot ma is. Megjelent versesköteteim: A képzelet bádogtornyai (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984), Némulat (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990), Ebgondolat (Kopf, 2003), Örökévad (Gondolat Kiadó, 2016), Kettős:pont (Mohai V. Lajossal közös kötet – Könyvpont, 2020), Fölsértett ég (Gondolat Kiadó, 2020). 2011.11.11-én önálló honlapot indítottam, mintegy rendszeres írásra és rajzolásra ösztökélve magam, abban bízom, már nem adom lejjebb – se föl. Azóta az online folyóiratok mellett (Kortárs, Kurázsi, Holdkatlan, Tiszatáj, Art7, Napút, Litera-Túra, ÚjNautilus) különböző antológiák, valamint a pozsonyi Szőrös Kő, a tatai Új Forrás, a Fedél Nélkül, a Parnasszus, az AB ART Kiadó, az Élet és Irodalom, a kecskeméti Forrás adtak teret munkáimnak. Legutóbbi, örömet hozó nagyobb könyvtervezői feladatom az AB ART Kiadó világirodalmi sorozatának megvalósítása volt Balázs F. Attilával és Halmosi Sándorral közös elképzeléssel. Az alábbi web-oldalakon többszáz munkám megtekinthető: http://ajel.hu/ http://ajel.hu/blog.html

Fábián Lilla

About Fábián Lilla

1998-ban születtem. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetemen tanulok anglisztikát és kreatív írást. Egyaránt foglalkozom prózával és lírával, érdekel a műfordítás is, valamint slam poetryben is megfordultam már.

Falucskai Veronika

About Falucskai Veronika

Nyíregyházán születtem 2003-ban, a budapesti Berzsenyi gimnáziumban végeztem, ahol másfél évig vezettem az iskola diákújságját. 2014-ben, tizenegy évesen vettem a fejembe, hogy írni szeretnék, azóta nem telt el nap, hogy ne ragadtam volna tollat: főleg novellákban és versekben gondolkodom, amik az emberi lélek rejtelmeibe vezetik be az olvasót. Első megjelenésem a 2020-as 100 szóban Budapest c. kötetben olvashatják.

Farkas Arnold Levente

About Farkas Arnold Levente

Farkas Arnold Levente vagyok. Ezerkilencszázhetvenkilenc január harmincadikán születtem Nagyváradon. Gyermekeimmel és feleségemmel a Szentendrei-szigeten élek. Gyermeket még szeretnék, feleséget már nem. Nem tudok sem írni, sem olvasni, de szoktam. Tollforgatónak rossz vagyok, ám szerfölött tehetséges. Álmomban többször jártam a Hóvirágok terén, a valóságban csak háromszor. Szeretek eljutni a mondatkezdő nagy betűtől a mondatzáró írásjelig. Néha sikerül, máskor azonban másra gondolok. Most elviselhető.

About Farkas Balázs

1987-ben született Zalaegerszegen. Tizennyolc éves kora óta publikál, 2012-ben a FISZ kéziratpályázatának egyik nyertese lett. Jelenleg Budapesten él.

Farkas Gábor

About Farkas Gábor

1977-ben születtem, 2002 óta jelennek meg verseim, tanulmányaim, recenzióim különböző folyóiratokban. Legutóbbi köteteim: Táj kontúr nélkül (2018), A megtalálás öröme (2018).

Farkas Kristóf

About Farkas Kristóf

Akkor ez, igen. Sok minden szerettem volna lenni, pl. kiskoromban balett-táncos, gimiben meg patológus. Aztán színész lettem, most meg tanulok és sokat írok. Fordítok is, főleg Bukowskit. A biológia még mindig érdekel és rengeteget táncolok. Ha már itt vagyok – és bizony megnéztem egy pár ilyen profilt, hogy mit kell ide írni – akkor elmondhatom, hogy nem tudhatok tudhatást semmiről, így, ilyen könnyen és clichésen, néha modorosan. Túlcsordul bennem a romantikus küldetéstudat és, hogy ne fogjam be a pofám. Néha azt hiszem – mindig – hogy minden szavamat jegyezni kéne, néha meg összevisszaszégyellem magam, mert ezt ki tudtam mondani, de hiába, a romantikus küldetéstudat... ez van, igen. Meg Farkas Kristóf Liliom, 24 éves, (pszeudo-bohém dandy).

Farkas Szabolcs

About Farkas Szabolcs

Farkas Szabolcs (1992, Gyergyócsomafalva) Csíkszeredában a Sapientia EMTE világ- és összehasonlító irodalom – angol nyelv és irodalom szak hallgatója. Egy humoros írásokat és egy verseket és novellákat tartalmazó kötete jelent meg. A következő folyóiratokban valamint portálokon publikált: ÚjNautilus, Varad folyóirat, Napsziget, Holnap Magazin folyóirat, Lenolaj, Délhegyalja, Szakykuk@c

Fazakas Géza

About Fazakas Géza

’90 óta vagyok, itt, Erdélyben, de néha ott, máshol is; időközben próbálkozom ezzel-azzal, többek között irodalommal, fényképészettel, most-most éppen bemutatkozással. Hát így.

Fazekas Gyöngyvér

About Fazekas Gyöngyvér

Fazekas Gyöngyvér vagyok. Félénk rádióriporter, bibliomán sötét mezzo, rövidlátó éjjeli bagoly, szenvedélyes introvertált, rendszerető álmodozó, thalasszofil városlakó, szarkasztikus hedonista és csokoholista savanyúcukor-függő, ill. ezek tetszőleges keveréke. Más bűnömre nem emlékszem.

Fazekas Sándor

About Fazekas Sándor

Dr. Fazekas Sándor irodalomtörténész, műfordító. A MATE Kaposvári Campusán tanít drámatörténetet. A Shakespeare-szonettek teljes gyűjteményének megjelenését a könyvhétre tervezi. Szegeden él, három gyermek édesapja.

Fehér Csenge

About Fehér Csenge

1996-ban születtem Zalaegerszegen, jelenleg Budapesten élek. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar szakos hallgatójaként szereztem diplomát. Verseim, novelláim a Napút folyóirat, az Irodalmi Jelen, a Bárka, az Előretolt Helyőrség és a Pannon Tükör lapjain láttak napvilágot. Idén jelenik meg első novelláskötetem, A kibomló test.

Feith Judit

About Feith Judit

Feith Judit vagyok. Miskolcon születtem, Budapesten élek. Biológus és környezetvédelmi referens vagyok. Tanítok. Érdekelnek az élőlények és a sorsuk, de az irodalom az én titkos kamrám, ahová szeretek bezárkózni, szavakkal bíbelődni, azokat összefűzni és próbálom megfogalmazni a megfogalmazhatatlant.

Fekete Anna

About Fekete Anna

Fekete Anna 1988-ban született Komáromban. Középiskolai évei döntő részét Budapesten végezte, itt is érettségizett, rövid bölcsészkari kitérő után orvostudományi egyetemen folytatta tanulmányait, jelenleg aneszteziológusnak készül. Kötete 2015. júniusában a FISZ-nél látott napvilágot Oda-vissza címmel. Versei eddig a „Mozgó Világ”-ban, az "Opus"-ban, a „Magyar Napló”-ban, az „ÚjNautilus”-ban, a „Tiszatáj”-ban, az "Irodalmi szemlé"-ben, a „Szőrös kő”-ben, a „Holmi”-ban, a „Napút”-ban, az "Eső"-ben és az „Irodalmi Centrifugá”-ban és a "Kulter.hu"-n jelentek meg. Jelenleg Brazíliában él.

About Felician Pop

Felician Pop 1961-ben született Szatmárnémetiben. A Szatmár megyei Hagyományőrző Központ igazgatója, az Északnyugati Írószövetség elnöke. Az Alfazet irodalmi kör vezetője, az azonos című folyóirat alapítója; a Szatmári Alkotói Központ Confluenţe [Torkolat] című, illetve az Írószövetség Citadela [Citadella] című folyóiratának alapítója. Jelenleg készülő doktori értekezésének témája: A románok képe magyar szerzők műveiben. Verseskötetei: Ploaia de onix [Onixeső] (1993), Abso Lut (1999), Instrumentar pentru vis [Álmok kelléktára] (2006), Infernet [Infernet] (2009), Dibuitorul de cuvinte [Szavak után tapogatózva] (2011). Egyéb megjelent munkái: La margine de mijloc [A középpont peremén], Szatmárudvari község monográfiája (2003), Istoria secretă a Sătmarului [Szatmár titkos története], Robert Lászlóval közösen (2010), Sâmbra Oilor, máramarosi népszokást érintő fotóalbum a szerző szövegeivel (2007), Oţeloaia, fotóalbum a szerző szövegeivel (2007), Povestea pălincii [A pálinka története], román-magyar-angol háromnyelvű kiadás, Robert Lászlóval közösen (2010).

Fellinger Károly

About Fellinger Károly

Fellinger Károly 1963-ban született Pozsonyban. Gyerekkorától Jókán él. Főleg verseket, meséket, gyerekverseket ír. Tagja volt az Iródia nemzedéknek. Verseit több nyelvre lefordították. /Angol, francia, német, spanyol, orosz, görög, török, albán, szlovák, szerb, román/. Utolsó verskötete 2022-ben jelent meg a Vörösmarty Társaságnál Székesfehérváron, Lélekbogáncs címmel.

Ferber Katalin

About Ferber Katalin

Ferber Katalin 1952-ben született Budapesten. Közgazdász és történész. 1993 és 2010 között Japánban egyetemi tanár volt. 2011 óta Berlinben él, legutolsó könyve Az elárult Japán (tényregény) a Kalligram Kiadó gondozásában jelent meg 2015-ben. Jelenleg Álomtrilógia címmel készül az újabb írása.

Filotás Karina

About Filotás Karina

1997-ben születtem Székesfehérváron. A Budapesti Gazdasági Egyetemen végeztem, mint turisztikai közgazdász. Közel 13 éve merültem el az irodalom és az írás világában. Gyerekkoromban kósza rímekkel játszottam csak, később már rövid, pár soros versek kerekedtek belőle. Középiskolában irodalomtanárom biztatására részt vettem a Fejér Megyei Hírlap Séta programjában, ahol havi rendszerességgel publikálták a diákévek mindennapjaiból merített cikkeim. A program végén el is nyertem az Év Diákújságírójának járó Aranytollat. Az újságírás szeretete az egyetemi évek alatt sem hagyott el, 3 évig voltam aktív cikkírója a BGE KVIK hivatalos diáklapjának, az Agy-a-Lapnak. Ekkoriban újra aktívan foglalkoztam versírással, egyfajta mély vízből feljövő hatalmas levegővétel volt a lelkemnek, és maradt is a mai napig. Az évek alatt összegyűlt verseket a közeljövőben egy „Esőtánc a körúton” című kötetben tervezem kiadatni. Eddig 7 nyomtatott antológiában jelentek meg írásaim, és több folyóiratban és internetes portálon (Holnap Magazin, Kiskegyed, Népszava, Fejér Megyei Hírlap, Művész.ma, Helyőrség.ma, aFüzet stb.) is aktívan publikálok.

Fitos Adrián

About Fitos Adrián

A Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem magyar szakon, majd az ELTE-n hallgattam összehasonlító irodalomtudományt. Első kötetem, a Készülődés 2018-ban jelent meg a FISz-nél, Kekék című kisregényem 2020-ban.

Fittler Áron

About Fittler Áron

Az egyetemet a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán, magyar-japán szakon végeztem, a PhD-képzést az Ószaka Egyetemen, Japánban. Jelenleg is Ószakában és környékén tevékenykedem, klasszikus japán irodalmat oktatok és kutatok. Műfordítással egyetemi éveim óta foglalkozom. Eleinte modern japán novellákkal próbálkoztam, azonban évek óta szinte kizárólag a számomra legkedvesebb időszak, a VIII–XIII. század japán irodalmának alkotásait igyekszem megismertetni a magyar olvasókkal. Eddig a Napút és az Új Forrás lapjain jelentek meg klasszikus japán versfordításaim, 2018-ban pedig napvilágot látott első könyvméretű fordításom, a XI. századi Szugavara no Takaszue lánya önéletírása, a Szarasina napló.

Forgó Dávid

About Forgó Dávid

Költő. Először a 2015-ös Szárnypróbálgatók irodalmi pályázat antológiájába került be egy versciklusa, később 2018 novemberében három verse kapott helyet az Egypercé folyóiratban. AZ ELTE magyar szakos hallgatója volt két évig. Valamennyi irodalmi stílusirányzatban megtalálta a számára kedves hangokat.

Füleki Gábor

About Füleki Gábor

Füleki Gábor, költő, kritikus. 1980-ban születtem Gyöngyösön, gyermekkorom mátrai tája, palóc népe örökre szívembe vésődött. Laktam Szegeden, Karcagon, Nagykátán, jelenleg Dabason és Gyöngyössolymoson élek. Érdeklődésem homlokterében a metafizikai-egzisztenciális költészet és próza áll. Első verseskötetem 2012-ben jelent meg, Zengő anakronit címmel. Kritikusként Weöres Sándor, Határ Győző, Pilinszky János, Báthori Csaba, Toót-Holló Tamás, Babics Imre és Rilke munkásságából születtek tanulmányaim. Szülőfalumról, Gyöngyössolymosról szóló helytörténeti könyvem Solymosunk címmel 2018-ban, Molnár Csabával közösen írott Kacúr című tragikomikus eposzunk pedig 2019-ben látott napvilágot.

About Gál Adél

1986. november 27-én született Salánkon. 2010-ben magyar nyelv és irodalom, valamint angol nyelv diplomát szerzett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Tanulmányait a Debreceni Egyetem Néprajzi Doktori Iskolájában folytatta. Két évig volt a Salánki Mikes Kelemen Középiskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára. 2011-től pedig a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet munkatársa, a Nagyberegi tájház programvezetője.

Gáspár Virginia Olimpia

About Gáspár Virginia Olimpia

1981-ben született Budapesten, író, költő. Írásai eddig főleg saját oldalán jelentetek meg. Esőcsók című verseskötete 1996 decemberében került kiadásra. Verse jelent meg antológiában, Elizabeth című novellája pedig a harmadik lett az Ez-köny egyik pályázatán. Jelenleg első regényén, egy urban fantasy sorozaton dolgozik.

Gerebenics Nóra

About Gerebenics Nóra

1990-ben születtem Budapesten. A Károli Gáspár Református Egyetem szabadbölcsészet/kommunikáció szakára jártam, majd a Metropolitan Egyetemen végeztem filmdramaturgként. Novellákat és forgatókönyveket szeretek írni.

Gerzsenyi Gabriella

About Gerzsenyi Gabriella

Gerzsenyi Gabriella 1977-ben született Beregszászban, jogi diplomát szerzett Budapesten, másfél évtizedig volt EU-s tisztviselő Brüsszelben. Jelenleg a Szentendrei-szigeten él, ideje nagy részét írással tölti, mellette kertészkedik, két gyermeket, egy férjet és egy kiskutyát nevel. Első könyve 2021 októberében jelent meg a Nap Kiadónál, ’Brüsszel után szabadon’ címmel, kisprózákat 2021 végétől publikál különböző print és online folyóiratokban.

Gothár Tamás

About Gothár Tamás

"1995-ben született Csíkszeredában, jelenleg a Babeş–Bolyai Tudományegyetem bölcsészhallgatója. A Helikon 2014-es irodalmi pályázatának első helyezettje emellett a VersPlatform nevű irodalmi témájú oldalt főszerkeszti."

Gráczer István Asztrik

About Gráczer István Asztrik

Húsz éves vagyok, a Károli Gáspár Református Egyetem kreatív írás szakirányán tanulok. Írásaimban igyekszem megmutatni a XXI. század magyar emberét és hétköznapjait a lehető legkifacsartabb és elidegenedettebb formában, pontosan úgy, ahogy egy belső szemlélődő látja, vagy éppen elszenvedi az őt körülvevő társadalom jelenségeit. A prózaírás mellett dalszövegeimmel és frissen alakult zenekarom elindításával foglalkozom.

Gulyás Gábor

About Gulyás Gábor

1984 májusában született Győrben, jelenleg Budapesten él és dolgozik. Fiatalkora óta az írás jelenti számára az igazi kikapcsolódást. Többnyire humoros, abszurd és/vagy meghökkentő ötletekkel bíró történetek kerülnek ki kezei alól. Rövidprózái különféle antológiákban és irodalmi magazinokban, folyóiratokban jelentek meg.

Győri Tamás

About Győri Tamás

Elfogadás, elviselés, bekebelezés és megsemmisítés, avagy a mássággal szemben tanúsított magatartás sematikus fokozatai. De hogy a befogadás/beolvasztás bizonyos fokán álló köztes kultúrákat is árnyaljuk, elég csak arra gondolnunk, hogy az örmény örménymagyarrá, de a cigány csak magyar cigánnyá lett környezete számára. Ha a különbségek elfogadásához vezető megértésre kérdeznek rá, én a hajdani tasmániaiak drámai helyzete felől tekintek a világra.

Gyuris Fruzsi

About Gyuris Fruzsi

1996-ban láttam napvilágot Budapesten, itt is élek jelenleg. Harmadévem taposom az ELTE Bölcsészettudomány karán, magyar szakosként, irodalomtudomány minorral. 2020-tól publikálok, jelentek meg szövegeim a Csillagszálló, Pannon Tükör, Nincs folyóiratokban, valamint 2016-ban második lettem az Aegon Magamra Ismerek pályázatán egy Kiss Tibor Noé reflexióval. Hobbim az irodalom, mindig rossz voltam a bemutatkozásokban.

Hacsek Zsófia

About Hacsek Zsófia

Hacsek Zsófia hátizsákkal járkál, résztvevően megfigyel és sokat ír. Jelenleg leginkább a közép-angliai Coventryben teszi ezt, de Bécsben és Budapesten is otthon van. A tudományos kutatástól a kóruséneklésig sok mindennel foglalkozik.

Hadnagy Eszter

About Hadnagy Eszter

93-as, budapesti. Sose akart semmi mást, csak írni.

Hajnóczy Ábel

About Hajnóczy Ábel

1990-ben született Budapesten. Jelenleg Andalúziában él.

Halmai Tamás

About Halmai Tamás

1975-ben született. Irodalmár, korrektor. Verset, prózát, esszét publikál. Pécsett él.

Halmosi Sándor

About Halmosi Sándor

Halmosi Sándor (1971) költő, műfordító, szerkesztő, az Európai Tudományos, Művészeti és Irodalmi Akadémia (EASAL, Párizs) rendes tagja, a 2023-ban alapított Poets of the Planet nemzetközi költészeti hálózat társalapítója. 2020 februárjában egy irodalmi kiáltványa jelent meg, Ora et labora. Kiáltó szó a tiszta irodalomért címmel. A Gondolat Kiadónál most megjelenő Rubljov Rinpocse. A belső ikon c. kötet a költő 13. verseskötete. Magyar nyelvű kötetei: 1. A démonokkal flancoló, 2001; 2. Napleány voltál, 2002; 3. Babérliget, 2003; 4. Mely a Salamoné, 2004; 5. Annapurna déli lejtőin, 2006; 6. Gileád, 2009; 7. Ibrahim, 2011; 8. Lao-ce szenvedélye, 2018; 9. Napszálkák, 2020; 10. Neretva, 2021; 11. Katharok, 2022; 12. Tantra és hőszivattyú, 2023; 13. Rubljov Rinpocse, 2024. A portrét Székelyhidi Zsolt készítette.

Hans-Georg Gadamer

About Hans-Georg Gadamer

Hans-Georg Gadamer (Marburg, 1900. február 11. – Heidelberg, 2002. március 13.) német filozófus, a hermeneutika egyik képviselője.

Harag Anita

About Harag Anita

1988-ban születtem Budapesten. 2007 és 2011 között a PTE-BTK magyar szakán, néprajz minoron tanultam. 2010-től az ELTE-BTK indológia szakán tanulok, kreatív írás minorosként. Prózát írok, szövegeimet közölte az ÚjNautilus, a KULTer.hu és a KuPé.

Herczeg Jonatán

About Herczeg Jonatán

'99 novemberében születtem egy tök átlagos gyerekként. Az irodalom mint olyan nem annyira tudott megmozgatni sokáig, versekhez egészen későn nyúltam; aktívan '18 őszétől írok, valamint '17 nyara óta gitározom és basszusgitározom. '19 áprilisa óta egy Évszakosrózsák nevű alkotói közösség tagja vagyok, akiknek közösségi médiás felületeit túlnyomórészt barátnőmmel kezeljük.

Hegedűs Ágota

About Hegedűs Ágota

Székesfehérváron él, itt is született, 1966-ban. Verset, és rövidprózákat ír. Több országos pályázatot nyert, versekkel, és helyszíni tudósítással. Publikál az ÉS-ben, Műútban, Kalligramban és egyéb folyóiratokban. Az Irodalmi Sátor alapító tagja.

Hegedüs András

About Hegedüs András

1984. szeptember 14-én születtem Pécsett. A középiskola elvégzése után a Pécsi Tudományegyetemre nyertem felvételt, néprajz-történelem szakra, melyet 2014-ben végeztem el. Jelenleg a PTE-BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola végzős hallgatója vagyok. Pécsett élek.

Hegyi Botos Attila

About Hegyi Botos Attila

A szerzőre vonatkozó leglényegesebb információk bármelyik könyvéből, énekéből, alkotásából közvetlenül elérhetők.

Hegyi Zoltán Imre

About Hegyi Zoltán Imre

Biciklis futár és antikvárius. Előtte raktáros, könyvesbolti eladó, könyvtáros. képesített hajós (matróz), bár hajózni igazából csak a fantáziája vizein hajózott akkor is. Ötven évesen első kötetes. Slammer. Előtte könyves blogger, olvasó, hallgató, olykor kritikus. Valaha kamaszkori elhívatott költő - produktum nélkül. Most zavarban van, és versei egy verseskötetben. Nem akar véget érni.

Hekl Krisztina

About Hekl Krisztina

1976-ban született Móron. A Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Karának (most Dunaújvárosi Egyetem) informatikus mérnök-tanár angol nyelvi szakirányán szerzett diplomát. Első kötete Szabadulójáték címmel jelent meg az Ambroobook Kiadó gondozásában 2016-ban. A kötet kilenc válogatott novellájából a Playground Records Kiadó hangoskönyvet jelentetett meg 2017-ben.

Hepp Ildikó

About Hepp Ildikó

Hepp Ildikó Budapesten született 1989. január 5-én. Digitális marketing szakemberként dolgozik, miközben pszichológiát hallgat a Károli Gáspár Református Egyetemen. Óbudán él két macskájával.

Herpai Blanka

About Herpai Blanka

Herpai Blankának hívnak, 1998-ban születtem Egerben. Budapesten élek, a Kispesti Károlyi Mihály Magyar – Spanyol Tannyelvű Gimnáziumban tanulok a 12. évfolyamon. Tanulmányaimat az ELTE magyar szakos hallgatójaként szeretném folytatni. Négy éve foglalkozom írással, eleinte prózaíróként, jelenleg líra és próza határán egyensúlyozva keresem egyéni hangomat. Az irodalom és nyelvek melletti elköteleződésemből kiindulva a jövőben komolyan szeretnék műfordítással foglalkozni angol, spanyol, portugál, esetleg orosz nyelveken. Célom elsősorban a forrásnyelvi országok kortárs költészetének és prózavilágának bemutatása a hazai olvasóközönségnek, de a magyar irodalom külföldi ismertségét is szívemen viselem és szeretném, ha az ehhez szükséges tudás elsajátítása után a magyarról, mint forrásnyelvről ültethetnék át mind prózát, mind lírát. 2015 óta publikálok, írásaim több helyen is megjelentek, így a Holdkatlan, Szőrös kő és az A Hetedik online szépirodalmi folyóiratok oldalain.

Holczer Dávid

About Holczer Dávid

16 éves kultúrgerilla Dél-Somogyból és hobbialkimista zsákutcákba vezető gondolatokkal. Szeretem a szójátékokat és a rakott krumplit, kétezer-huszonegy januárja óta publikálok mindenféle szövegeket. "Nem kellenek a versek, hiszen a költészet ő maga..." - énekelte Őz Zsolt, mielőtt elordította volna magát artikulálatlanul, modort és illemet nem, csak érzelmeket ismerő módon. Hasonlóan érzem magam, mikor írok, de persze mindenki beszél mindenfélét...

About Hőnyi Katalin

Reneszánsz ember a specialisták korában. Zenész. Irodalmi tanulmányai során E.A. Poe és Baudelaire életműveinek kölcsönhatását vizsgálta.

Hoppál-Kovács Edit

About Hoppál-Kovács Edit

Hoppál-Kovács Edit Győrben született, az ELTE matematika-fizika szakán diplomázott, később az ELTE pszichológia tanszékén, humán menedzsment szakon másoddiplomázott. Közel tíz évig a budapesti József Attila Gimnáziumban tanított. Szervezetfejlesztőként, tanácsadóként, UT konzulensként abban támogatja a hozzá fordulókat, hogy megtalálják az inspirációt a változáshoz, alkotáshoz, szakmai fordulópontjaik felismeréséhez. Két kamasz anyukája. 2017 óta fotózik, amely terápiás eszköz is a fejlesztési folyamatokban. 2019-ben kezdett el írni, élete egyik jelentős eseményének hatására. A Cédrus Művészeti Alapítvány és a Napút folyóirat Prágai Tamás-díját 2021-ben kapta meg elsőkötetes szerzőként. Majdnem elhittem című könyve huszonhárom történetből építkező novellafüzér. Jelenleg egy novellaregényen dolgozik. (Largo Camino)

Horváth Erika

About Horváth Erika

Az írás és olvasás kiszakít bennünket abból az érzelemtől lecsupaszított kapzsi világból, ahol egyetlen mindenható, a megszerezhető tőke irányítja az elhidegült embereket. Segít örülni, átélni, megélni, emlékezni, fájni, hinni, érezni.

Horváth Eve

About Horváth Eve

Horváth Eve (1984, Nagykanizsa), költő. Az ELTE-n végzett magyar szakot, első kötete Konzol címen jelent meg (MERSZ-Könyvek, 2019). Dunavecsén él, de számos szál fűzi Budapesthez. Rövidprózákat, prózaverseket készít fotók mellé a Halszájoptika Képirodalmi Hálózatnak. Verseit közölte többek között a Műút, a Helikon, a Hévíz, a Prae, ritkábban lírakritikát is publikál. Második kötetének megjelenése 2021-ben várható, privát idegenvezetés munkacímen. Jelenleg harmadik kötetén dolgozik. 

Horváth Florencia

About Horváth Florencia

Horváth Florencia 2002-ben született Celldömölkön. Az ELTE elsőéves hallgatója magyar alapszakon. Verseket ír. Publicisztikai munkájáért Aranytoll-kitüntetésben részesült. Számos írótáborban és pályázaton vett részt és nyert díjat. Verseit eddig az Alföld, a 2000, a Pannon Tükör, a KULTer, az Irodalmi Szemle, a Napút, a Contextus, a Magyar Napló, A Vörös Postakocsi és a Nincs közölték. Kritikái a Bárka Online oldalán jelennek meg, cikkeket ír az ELTE Online, a prae.hu és a KULTer.hu oldalára.

Horváth Luca

About Horváth Luca

Még mindig nem tudom, mit írhatnék ide magamról. Amikor a nagy egészet nézem, semmi sem tűnik lényegesnek. A szövegeket, amiket olvashattok tőlem, egy kicsi, hat négyzetméteres konyhában írom. Ez a legvilágosabb helyiség a lakásban, és mindig közel a kávé. Az ablakban egy tő aloe vera, a tűlélő növényem. Az ablakon túl park, tele mogyorófával és gyerekzsivallyal, és egy hat emeletes lakóház, aminek az oldalát épp telibe süti az őszi nap. Tudom, ezek részletek. Nem tűnnek lényegesnek. De én a részéletekkel dolgozom. A nagy egész legyen csak valaki másé.

Horváth Tamás

About Horváth Tamás

1991-ben születtem az ország legnyugatibb csücskében, Budapestre az egyetemi tanulmányok miatt költöztem. Szociális munka alapszakot és nemzetközi tanulmányok mesterszakot végeztem. Életemet már egész kiskoromtól kezdve végigkísérte a filmek iránti rajongás, VHS-en láttam az összes klasszikust, első olvasmányos élményeim is filmes magazinok voltak. Ezek mellé aztán szép lassan bekúsztak a keményfedeles kötetek. Az elmúlt pár évben találtam rá Irvine Welsh és Murakami Hariku könyveire, amelyeket azóta is a legszívesebben olvasok. Mindezek mellett pszichológiai témájú könyvek foglalkoztatnak mostanság. Rengeteg történet vár arra a fejemben, hogy papírra kerüljön. Nemrég lettem kész életem első regényével, mely egy önéletrajzi ihletésű, de fiktív történet, melyet neveztek már a magyar Trainspottingnak, de én annál többre vállalkoztam, minthogy egy utánzatot készítsek. Sokat merítettem az életemben történt tragédiákból, a terápiás hatás csak egy, az írás számos pozitív hozadékai közül.Őszintén bízom benne, hogy lehetőséget kapok a regény publikálásra is majd, mely kellő motivációval bírna a nagyobb volumenű írásaim folytatásához is. Jelenleg kisebb történetekkel, novellákkal foglalkozom, nagy álmom, hogy az írásaimból egyszer egy filmes sorozat készüljön.

Horváth Veronika

About Horváth Veronika

Horváth Veronika 1990-ben született Győrben. Budapesten él. Gyógy-és drámapedagógiával, improvizációval és irodalommal foglalkozik. Verseit közölték Parnasszus, Tiszatáj, Ambroozia, Műhely, Új Forrás, Pannon Tükör, Napút, Sikoly, Várad, Helikon, Irodalmi Jelen, Műút online és Spanyolnátha folyóiratok. Első nyomtatott kötete a FISZ-nél jelenik meg 2017 tavaszán.

Hutvágner Éva

About Hutvágner Éva

Kritikusként és szerkesztőként színházzal, doktori hallgatóként bábművészettel foglalkozom. Verseket, novellákat írok főként, jelenleg egy Lisztidő című regényen dolgozom

About Hüvösvölgyi Márton

Valamit adni szeretnék. Olyasmit, ami megzavar néhány idegpályát az emberben, olyasmit, ami megforgat egy-két fogaskereket, olyasmit, ami legalábbis megzavar. Irodalmi tolvajkulcsot adni a képzeletnek. A rendszerváltás nyarán, Budapesten születtem. Nem tudom, mi volt korábban, ezért igyekszem nem sodródni a régi szép időket visszasíró árral. Irodalomban sem próbálok sodródni, inkább az olvasót sodrani, azt a fajtát, aki vevő némi nyelvi játékra, a szavak önparódiájára, az irodalmi szabályok, -szerepek felrúgására, megújítására. Az életben főleg a világot járom, országokat, történeteket szívva magamba, alkotóterem viszont huszonhét négyzetméter, négy fal és ezernyi post-it, főképp ősz-tél. Ha én lennék a Szépségkirálynő, világbékét kérnék… és kevesebb Fejős Évát. Ellenben néhányan azok közül, akik szerintem hathatnának mindenkire: Hermann Hesse Colum McCann Alessandro Baricco Kurt Vonnegut Ernest Hemingway Rakovszky Zsuzsa

Ignácz Emese

About Ignácz Emese

Ignácz Emese, 2000-ben született, Kecskemétről. Jelenleg Budapesten tanul, mint államtudományi szakos hallgató. A középiskolát a Budapesti Kőbányai Szent László Gimnáziumban végezte el rajz specializációval. A versek végzős évében kezdték el jobban érdekelni, amikor a magyart választotta, mint fakultációt.

Ilauszky Tamás

About Ilauszky Tamás

Rajz-vizuális nevelés, szobrász szakon végeztem a Pécsi Tudomány Egyetemen. Visszafogottan kiállító multimédiális művész vagyok, aki szereti a galériák, múzeumok kisebb koncerthelyszínek világát, de az utca sem rémít meg, sőt inspirál, konceptuális kőszobraim erről árulkodnak. A könyvesboltot is szeretem és a csokigyárat. Én nem vagyok link, de a linkek kezében az összes kulcs, ha meg akarsz ismerni: Tamás Ilauszky Fb. old.> fényképek > albumok; The monofog page Fb. old.; Szabad Restaurátorok Testvérisége Fb old. Király Andrással; Vanhalenológia-Van Thomas Fb. old.; Budapest Blue Fb. old. Szabó Eszter Ágnessel. A profán világban kőrestaurátorként élek.

Ilies Renáta

About Ilies Renáta

Marosvásárhelyen születtem 1987-ben. Öt éves koromtól élek Budapesten. Négy éve írok verseket. Jelenleg a belvárosban dolgozom.

Ilyés Krisztinka

About Ilyés Krisztinka

A nevem Ilyés Krisztinka, s pont időben megelőztem a huszonegyedik századot, 1999-ben Keszthelyen születettem. Bár jelenleg gyergyóalfalvi lakos vagyok, Székelyudvarhelyen végeztem a középiskolával a Benedek Elek Pedagógiai Líceumban, s számításaim szerint idén végzek a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán. Az írásaimat prózával kezdtem, végül a líránál kötöttem ki.

Ioan Petru Culianu

About Ioan Petru Culianu

(1950-1991), román vallás-, kultúra- és eszmetörténész, filozófus, politikai esszé-író. A gnoszticizmus és a reneszánsz szakértője, a romániai sztálinista diktatúra éles kritikusa. Mircea Eliade tanítványa volt, akitől később elhatárolódott. Chicago-ban és Groningenben tanított, 1991-ben - vélhetően a román rendszerváltással összefüggésben - Chicagoban lőtték le..

About Izsák Tamás Benedek

1988-ban születet, Marosvásárhelyen él, bölcsészhallgató a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen.

Jasik Szabolcs

About Jasik Szabolcs

1991-ben születtem, Gyulán – nem kis teher onnan indulni, ahonnan Krasznahorkai László, Ambrus Lajos, Kiss Ottó, Kiss László, vagy épp Bérczesi Róbert indult. Jelenleg Budapesten élek. Írok. Verset, prózát, dalszöveget, esszét, talán regényt – de az mindig olyan korainak tűnik. A gyulai Erkel Ferenc Gimnáziumban, néhány diáktársammal Think Túra néven szerveztünk havi gyakorisággal irodalmi esteket, amely aztán a Szegedi Tudományegyetem falai között is megélt néhány alkalmat. Néhány verssel pályázatokon indultam, elenyésző számban díjazott is voltam, de ez másodlagos. Ami fontos: felelősségem, hogy történeteken keresztül olyasmit mutassak a világról, ami közelebb hoz minket egymáshoz és önmagunkhoz.

Jóna Dávid

About Jóna Dávid

Jóna Dávid (Budapest, 1968. szeptember 9. –) magyar költő, lapszerkesztő. Az Art'húr kulturális művészeti lap alapítója (1994), főszerkesztője, a facebookon az Art’húr Irodalmi Kávéház vezetője.

Jónás Dóra Rita

About Jónás Dóra Rita

1994.10.16-án, Budapesten születtem, jelenleg is itt élek a romantikus Zuglóban, de Ráckevén, a Kis-Duna partján nőttem fel. Ez a környezet összefonódott belső, képi világommal, beleszövődött az álmaimba, meghatározva az egész látás és láttatásmódomat absztrakt formáival. Már gyerekként is lenyűgözve figyeltem ezt a csodaországot, ami mindig más és más arcát fedte fel előttem. Ez a fajta Tanítás érdekel, így a Buddhista Főiskolára vezetett az utam. Az alkotásban élem meg a szabadságom, mindennapom részévé vált, mint egy meditáció. Megélhetésként az egyik legszebb szakmát, a fodrászatot tanulom. Kiskoromtól fogva rajzolok, írok, eddig többnyire a fiók őrizte a sárga lapokat. Gimnáziumi éveimben egy művészeti folyóiratban került pár elbeszélésem napvilágra, ugyanekkor „A legjobb Ady esszé díjat” elnyertem iskolánkban. Legnagyobb kritikusom Mályva, a törpenyúl, minden írásomon átrágja magát.

Joó Fanni

About Joó Fanni

1999-ben születtem Miskolcon. Kiskorom óta találok ki történeteket, tizennégy éves koromtól pedig komolyabban is foglalkozom az írással. Még sose jelent meg írásom, de nagy álmom, hogy egyszer kiadjak egy könyvet. Szabadidőmben fotózok, hímzek, koncertekre és slam poetryre járok.

Juhász Tomi

About Juhász Tomi

Zenész, dalszerző, „szövegező”. 1988-ban született. Tanulmányait az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban, az ELTE-n történelem és kommunikáció szakon, valamint a Kőbányai Zenei Stúdióban végezte. Tizennégy évesen írta első dalszövegeit, de a végeredmény láttán, tizenkét évig nem próbálkozott ilyesmivel. Inkább az újságírás felé fordult. Írt a gimnáziumi iskolaújságba, gyakornokoskodott a HVG.hu-nál. Főhőse, társszerzője volt a 2013-ban megjelent Szegény anyám, ha látnám című könyvnek. 2014 őszén szerelmi bánattól „részegen” kezdett újra dalszövegírásba. Rövidesen nem csak a szerelemről, de a közösséghez való tartozásról, toleranciáról, szabadságvágyról, önmegvalósításról is írt. 2015-ben már zenei, irodalmi ambíciókkal indította el Juhász Tomi – Vaklárma nevű projektjét. 2016-ban apja születésnapjára írta meg első Emlékek bálja című novelláját. A novella mottója Sztevanovity Dusán azonos című dalszövege volt. A dalszöveg témája végül egy novella ciklus elkezdéséhez vezetett. Irodalmi példaképei, „ihletadói”: Kosztolányi Dezső, Radnóti Miklós, Márai Sándor, Háy János, Sztevanovity Dusán.

Juhász Zsuzsanna

About Juhász Zsuzsanna

1958-ban született Sztálinvárosban. Az ELTE pszicholgia szakán végzett. Írásai az Alföldben, az Élet és Irodalomban, az Irodalmi Jelenen, a Mozgó Világban, a Nyugat Pluszban, a Pannon Tükörben, a Tiszatájban, és a Vár Ucca Műhelyben jelentek meg.

Jung István

About Jung István

1989-ben születtem. 2019-ben a komáromi Selye János Egyetemen szereztem magyar szakon diplomát. Jelenleg magyar nyelv és irodalom tanárként dolgozom egy általános iskolában, ezzel párhuzamosan a veszprémi Pannon Egyetem irodalom- és kultúratudomány mesterkurzusát végzem.

Kákonyi Lucia

About Kákonyi Lucia

Hegyekről álmodó, történeteket mesélő angoltanár. Budapesten él és tanít. Novellákat ír. Írásai 2011 óta jelennek meg antológiákban és irodalmi folyóiratokban (Ambrózia, Arnolfini Kantin, Helyőrség, A Hetedik, Képírás, Szőrös Kő). A Filter írócsoport tagja. Igaz történeten alapuló regényen dolgozik egy autista gyermeket nevelő család mindennapjairól és sorsáról.

Kardos Eszter

About Kardos Eszter

1997-ben születtem Budapesten. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatója vagyok anglisztika szakon, magyar kreatív írás specializációval.

Károlyi Orsolya

About Károlyi Orsolya

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola japán szakiránya után Kiotóban, a Dósisa női egyetemen végeztem el a PhD képzést. Jelenleg is itt élek, néha egyetemen oktatok klasszikus verseket, néha főzőiskolában magyar ételeket. Többnyire klasszikus japán verseket fordítok, de szívemhez mégis a buddhista tanmesék állnak a legközelebb

Katona Ágota

About Katona Ágota

Katona Ágota 1989-ben született Balassagyarmaton. Az ELTE esztétika-magyar szakán végzett, verset és prózát ír, kollázsokat készít. Első kötete: Kezdetben, mégis vihar, Fiatal Írók Szövetsége, 2021.

About kawauchi

Király Csenge Katica

About Király Csenge Katica

Király Csenge Katicának hívnak és 2001-ben születtem Budapesten. Az ELTÉ-n hallgatok esztétikát. Verseket, prózát és kritikákat írok. Novelláim az Irodalmi Szemle, Litera, f.21.hu és az Entropláza felületein jelentek meg, verseim a Pannon tükörben, a SZIFOnline-on, a Nincs online-on. Példaképeimnek Csoóri Sándort, Galgóczy Erzsébetet és Parti Nagy Lajost tartom.

About Kirilla Teréz

Kirilla Teréz (1972, Szatmárnémeti): Vers-, esszé-, novellaírással, ill. műfordítással foglalkozik. Önálló kötete Vándorló akkordok címmel 2012-ben jelent meg a Napkút Kiadónál. Fordításában jelent meg 2011-ben Dan Stanca: Átlátszó sírok c. regénye, a Napkút Kiadó gondozásában, a Román Kulturális Intézet támogatásával.

Nárai-Kiss Dávid

About Nárai-Kiss Dávid

1992-ben születtem, jelenleg Gödöllőn élek és magyart tanítok a Református Líceum Gimnáziumban. Középiskolás korom óta írok verseket (nem sokat), és egyetemi éveimben kezdtem publikálni (több-kevesebb sikerrel). Kötetem nincs, csak reményem arra, hogy egyszer talán lesz. A tanítás mellett neveléstudományi doktori képzésen tanulok Egerben, ahol az iskolai kötelező olvasmányokkal kapcsolatban kutatok, így folyamatosan az irodalom vonzásában vagyok. Érdekel emellett az éneklés és a zene, a búvárkodás és a belga kultúra.

Kiss Edina

About Kiss Edina

Kiss Edina vagyok, 1973-ban születtem Dunaújvárosban. A Széchenyi István Gimnáziumban érettségiztem, majd a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán diplomáztam tanító és ének-zene szakon 1997-ben. Öt évig dolgoztam pedagógusként, majd miután megszülettek gyermekeim (2002, 2004), otthon maradtam anyasági szabadságon. Ebben az időszakban (2008-2011) szereztem Jógaoktatói Diplomáimat (Gyermekjóga, Gerincjóga, Vinyasa Flow Yoga). Gyermek és felnőtt csoportokat egyaránt oktattam Szentendrén és környékén. Majd évekig egy orvosi honlapon (dr.gulyas.hu) és az Elixír Magazinban jelennek meg jógaszemléletű, szakmai írásaim, cikkeim. Kíváncsiságom egyre jobban az önismereti folyamatok, a személyiség fejlesztése irányába fordul. Több önismereti rendszert is tanulmányoztam és gyakoroltam: Jógafilozófia (2008-) Arany Rózsakereszt Szellemi Iskola (1989-2007), School of Remembering (2008-2010), Védikus Tanok (2012-2016), Grafológia (2019-) Az írás mindig is az életem része volt, mint összetett alkotói- és lélektani folyamat. Természetesen merült fel bennem az igény arra, hogy részt vegyek szakmai kurzusokon. Az Íróakadémiában (2016-17) és az Íróműhelyben (2018-19) tanultam az írásmesterség alapjait. Kezdetben országos irodalmi pályázatokra küldtem be novellákat, melyeken próza kategóriában díjakat is nyertem, novelláim megjelentek gyűjtő kötetekben és irodalmi honlapokon. Első önálló novelláskötetem 2020-ban jelent meg Égszínkék címmel.

About Kiss Gábor

Kiss Gábor a müncheni Ludwig Maximilian Universität, Katholische-Theologische Fakultät, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének doktorandusz hallgatója. Míg előbbi helyen teológiai, addig utóbbinál egyházjogi tanulmányokat folytat a tudományos cím megszerzése érdekében. A Pécsi Hittudományi Főiskolán szerzett teológus diplomát 2014-ben. Jelenleg a Kalocsa-Kecskeméti Érseki Bíróság kinevezett kötelékvédője és a Pécsi Hittudományi Főiskola oktatója levelező szakon. Emellett több nemzetközi tudományos szervezetnek a tagja, illetve a Magyar Egyházjogi Bibliográfia szerkesztője. Kutatási területe II. Vatikáni Zsinat és az egyházjog kapcsolata.

Kiss Tamás

About Kiss Tamás

1953. május 25-én születtem Szombathelyen. Szüleim pedagógusok voltak. 17 évesen írtam első verseimet, többek között a „Csendes tűz” címűt is, amit meg is zenésítettem (lásd YouTube, Upanisadjazz Ensemble). Szakmám szerint biológus vagyok. Ökológiából szereztem kandidátusi fokozatot, de az írást sohasem hagytam abba. Mint ökológus, szakmai tekintetben is megélem a Föld élővilágának ember általi elpusztítását. Számomra a Homo sapiens sokkal több, mint amit önmagából mutat. A festészet terén Gulyás Dénes professzor tanítványa voltam. Számtalan egyéni és csoportos kiállításom volt itthon és külföldön. Rácz Géza a „Kagylókürt”, Jordán Tamás pedig a színház számára fedezett fel. Megalkottuk a „filó-art” műfajt, melyben költészet, zene és filozófia különös elegyei jelennek meg a színen. A szépirodalom terén a Martineum, a Kossuth, a Szülőföld, és a Novum Publishing nemzetközi könyvkiadó jelentette meg könyveimet. Több irodalmi és művészeti folyóiratban, így például a Holdkatlan, Hetedhéthatár, SzövetIrodalom, Ectopolis, Vaskarika jelennek meg verseim, esszéim. Filó-art darabjaim előadásai és könyvbemutatóim során neves művészek, így például: Ács Tamás, Benkó László, Kun Olga, Kuzsner Péter, Mécs Károly, Pápai Erika, Huzella Péter, Kóbor János, Debreczeni Ciki, Sülyi Péter, Kelemen Zoltán, Szabó Tibor, Moldován Gyula a rendszeres előadók, mintegy az általam alapított „Üvöltés Társulat” örökös tagjai. Szívem örök szerelme Kréta, és az Égei-tenger, ahová drága barátom, Theo Skevis vitt „haza”. Büszke vagyok felejthetetlen tanáraimra, szüleimre, barátaimra, és arra, hogy itt lehetek Veletek.

Kiss Zsuzsánna

About Kiss Zsuzsánna

Kiss Zsuzsánna Marosvásárhelyen született, magyar-angol szakos tanári diplomát Kolozsváron szerzett 1988-ban, kandidátusi értekezését 1998-ban védte meg Budapesten. Tanár, irodalomtörténész, műfordító. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem óraadó oktatója. Önálló kötetei: Búnak bohócai. Shakespeare Lear királyának magyar fordítás- és színpadtörténete (Protea, Budapest, 2010), Leár és Lear király (Reciti, Budapest, 2016), Nichita Stănescu: Fényhajlítás (Versfordítások. Napkút, Budapest, 2017). Szerkesztett kötetei: Csekme Márta, Péterffy Árpád, Péterffy Attila: Orvosaink emlékezete. A marosvásárhelyi katolikus temető orvos-sírjai (Marosvásárhely, Studium, 2020), Csekme Márta, Péterffy Árpád, Péterffy Attila: Orvosaink emlékezete. A marosvásárhelyi református temető orvos-sírjai (Marosvásárhely, Studium, 2017), Our Wonder and Amazement: Shakespeare: Varázslatod örök csodánk (Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, 2016), Csekme István: Nevetőkönyv (Lyra, Marosvásárhely, 1998), Csekme István: Diákélet, diákdalok a marosvásárhelyi református kollégiumban az 1920-as években (Custos, Marosvásárhely, 1995).

Kőri Terézia Kamilla

About Kőri Terézia Kamilla

Kőri Terézia Kamilla, túlkoros egyetemista vagyok. Az egyetem előtt tanultam grafikát és színészetet, utóbbi évek óta a munkám is. Szorongó ember lévén az írás számomra nem kiteljesedés, hanem relaxáció, némi nyugalom a pesti forgatagban, bár közben reménykedem, hogy mások is annyi örömüket lelik benne, mint amennyit szándékozom adni vele.

Kőszeghy Anna

About Kőszeghy Anna

(1985, Budapest). Műfordító, költő, és fordító. Az ELTE angol és történelem szakán Ferencz Győző, Géher István és Pék Zoltán tanítványa. Természetfilmek magyarra átültetője, az ír történelem kutatója, 7 magyar és 1 kínai kiadó szabadúszó fordítója vagyok. A Liget, az ÚjNautilus és a Mozgó Világ hasábjain jelentek, jelennek meg verseim.

Kovács Ádám Máté

About Kovács Ádám Máté

Amatőr színészként, gitáros kántorként, karnagyként, költőként, színdarabíróként, zeneszerzőként tevékenykedem, a Kultúra Lovagrendje pedig „A települések életminőségének fejlesztéséért” a Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntetett ki 2020. január 18.-án.

Kovács Balázs

About Kovács Balázs

1996-ban születtem Pozsonyban, jelenleg Révkomáromban élek. Az írás és a fotózás mellett leginkább a filmművészet érdekel. Szeretem a pisztáciát, kettesével szedni a lépcsőfokokat, szeretek különféle balkonokon guggolni, bemutatkozni nem annyira. Verseimet eddig az Irodalmi Szemle, az Opus, a Nincs és a felvidéki Előretolt Helyőrség közölte.

Kovács Eleonóra

About Kovács Eleonóra

Kovács Eleonóra (1989) Szalóka, Kárpátalja. Az Ungvári Nemzeti Egyetemen 2012-ben szerzett diplomát (történelemtanár). Jelenleg a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának hallgatója. Az Ungvári Nemzeti Egyetemen a Magyar történelem és európai integráció tanszék munkatársa. Kutatási területe Przemysl első ostromához kötődik (1914-15).

Kovács Gergely

About Kovács Gergely

1977-ben Debrecenben született. Általános iskolai tanulmányait a Debreceni Tanítóképző Gyakorló Iskolájában kezdte, majd a Csokonai Gimnáziumban folytatta. Diplomát a Debreceni Egyetem Tanítóképzőjében szerzett 2000-ben, majd később elvégezte a Bálint György Újságíró Akadémia újságíró szakát. 2002-től 2007-ig a debreceni Csokonai Színház kórusában hivatásos énekesként dolgozott. 1999-től tagja volt a debreceni Kuckó Művésztanya színtársulatának, akikkel számos népszínművet vittek színpadra, illetve filmeket is készítettek, melyek közül négyet is bemutattak a Magyar Filmszemlén. 1999 és 2003 között billentyűse volt a Shutdown nevű rockzenekarnak, akikkel rendszeresen koncerteztek Debrecenben és vidékén. Dalszerzőként saját dalait is előadta pár alkalommal. 2005-ben lett a derecskei Fiatal Alkotók Közösségének tagja, film és zenekritikái megjelentek a FakTúra kulturális folyóiratban. 2007-ben Budapestre költözött, ahol egyik népszerű napilap internetes rovatát szerkesztette. 2009-től külföldön él. Anglia, Skócia, Olaszország és Wales után 2017 tavaszától Dublinban telepedett le. 2015-ben kezdett el novellákat írni. 2017-ben a színjátszáshoz is sikerült visszatérnie, a dublini Magyar-Ír Színházban játszik.

Kovács Kinga Tünde

About Kovács Kinga Tünde

Született 1992. 01. 25.-én, Nagyenyeden. "Mindig bízott is benne, anélkül hogy sokat gondolkozott volna fölötte, hogy valamilyen különb és rejtelmesebb megértés köti össze az egyik embert a másikkal, mint a szavak és a cselekedetek." (Ottlik Géza: Iskola a határon)

About Kovács Krisztina Rita

Kovács Krisztina Rita; A PTE- BTK magyar alapszakos, színháztudomány- és alkalmazott irodalomtudomány szakirányos hallgatója. 2012 őszétől a Kerényi Károly Szakkollégium tagja. Számos konferencián részt vett, és előadott. Főbb kutatási területe az antik görög dráma. Érdeklődési köréhez tartozik az ógörög nyelv és kultúra, valamint a kortárs táncművészetek. Jelenleg a színész, illetve a táncos testének reprezentálásával foglalkozik.

Kovács L. Zsolt

About Kovács L. Zsolt

1982-ben születtem Kéthelyen. jelenleg Marcaliban lakom feleségemmel, aki a leggyönyörűbb a világon. Közel 20 éve informatikuskodom. Szeretek grafikázni, kollázsolni, kiadványszerkeszteni. Régebben rappeltem, szlemmeltem. Verseket kölyökkórom óta írok.

Kovács Panka

About Kovács Panka

Kovács Panka vagyok, 2000. IX. 27-én születtem Budapesten. Jelenleg a Baár-Madas Református Gimnázium diákja vagyok, jövőre fogok érettségizni. Legelső versemet 3-4 éves koromban írhattam, a pirítós kenyérről. Azóta életemnek nagyon fontos része lett az írás, hiszen ez az önkifejezés egy olyan csatornája, amely mindenki számára elérhető és értelmezhető. Szavakból épít hidat az emberek között. Az írás mellett a zene, a színház és az előadóművészet is nagy szerelmem. A Nemzeti Galéria Képtári Történetek pályázatától kezdve a Szárnypróbálgatók antológián át az FKF Gyerekrajz-és Szépíró Pályázatáig mindenhol próbáltam színeset alkotni. Reménykedem benne, hogy egyszer az én verseim is hidat képeznek majd valakik között.

Kovács Róbert

About Kovács Róbert

Kovács Róbert vagyok, 29 éves. De ez nem minden. Annyira sokmindent mesélhetnék! Gyerekkoromat, kamaszkoromat, fiatal felnőttkorom nagy átváltozásait, kapcsolataimat, az élményeket, azok hullámvasútjait és komor, szép csillagközi, túlvilági utazásait, amik azzá tettek, aki ma vagyok. Sokmindent hosszasan és szívesen elmesélnék, önéletrajzot is írnék, de úgy érzem, hogy bizonyos értelemben ezt már megtettem, megteszem, de másként. Hiszen ott van benne minden írásaimban. Több mint tíz éve írok verseket. Bennük, ahogy formálódom, amilyen vagyok. Van vagy kétszáz darab. Ez volt a legutóbbi népszámlálás eredménye. Számon tartom őket. Ismerem őket, hiszen ők az én gyermekeim. Sosem akartam belőlük olyat nevelni, mint amilyenek általában az összes korukbeli gyerekek. Lettek rosszabb, jobban sikerült csemeték. Mindig hagytam, hogy az írói ösztön vezéreljen valahonnan lényem mélyéről. Persze voltak/vannak gyermekeim, akiket jobban megnevelek, de vannak, akiket hagyok olyannak lenni, amilyenek ők lenni akarnak. Gyermekeim vagy lényem különböző szeletkéinek, mint a hópelyheknek hasonmásai... Nem tudhatom. De mindegyik mesél valamit. Még számomra is olyan ívet rajzolnak ki az évek alatt egymást követő versek, amelyről fogalmam sem volt az alatt a folyamat alatt, amíg írtam őket. Valami újat mesélnek, amit mintha nem is én irányítanék. Néha megijeszt annak a gondolata, hogy a szövegek túlnőnek rajtam, és mintha csak szolga módjára vetném papírra a sugallatokat. Dehát mi van, ha az ember a költészet szolgája lesz? Ez talán mégsem olyan rossz sors. Kovács Róbert vagyok, 29 éves, de ez nem minden.

Kovács Sándor

About Kovács Sándor

1967-ben született Komlón, jelenleg Budapesten él. Építészetet tanult, most egy csomagoló cégnél dolgozik. Ez a második publikációja, az első a Kulter.hu-n jelent meg.

Kovács Tamás

About Kovács Tamás

'96-ban születtem Szekszárdon, majd ’16-ban Veszprémbe kerültem egyetemre, amit két és fél év után hagytam ott. Az egyetem második évéig a zene töltötte ki az életemet, ám az akkori zenekarom feloszlása után az irodalomban találtam meg az önkifejezés egy újabb formáját. Imádom a logikát teljesen nélkülöző, spontán belső érzésekre alapozott művészetet. Mélyen megvetem az elitizmust.

Kovács Újszászy Péter

About Kovács Újszászy Péter

A nevem Kovács Újszászy Péter. 1996 decemberében születtem Kolozsváron, ahol ma is élek. A BBTE BTK magyar-angol szakán végeztem 2019-ben, jelenleg mesterszakos vagyok ugyanott. Szeretem a tengerimalacokat, a tyúkokat és az ölebeket, de kitűnően egyezem a macskákkal, szárazföldi teknősökkel és csodák csodája az emberekkel is. Szépirodalommal komolyabban 2017 óta foglalkozom, elsősorban verset és recenziót írok. Az irodalmári szerepkör mellett előadóművészként is tevékenykedem.

Kránitz Laura

About Kránitz Laura

Kránitz Laura vagyok, Budapesten élek. Érdekel minden, ami művészettel kapcsolatos, és kiemelkedik az átlagból. Szeretem a filozofikus gondolatokat, az élet értelmét boncolgató írásokat, az érzelmek megjelenítését. Nem törekszem a részletgazdag megjelenítésre. Verseim fő témái: gondolataim arról, hogyan látom a világot, milyen hatások érnek. Kérdésekre kérdésekkel válaszolok, örök kételkedő vagyok. 2010 óta írok folyamatosan verseket. A Facebookon több irodalmi portál is rendszeresen (havonta) közli verseimet, és internetes irodalmi portálok is. Nyomtatott formában a -Magyar Múzsa Kulturális folyóirat- 8 alkalommal közölte verseimet. Erdélyben a Garabontziás folyóiratban két alkalommal jelent meg több versem. A Facebookon -Kránitz Laura versei és gondolatai- című oldalon összegyűjtöttem verseim nagy részét. https://www.facebook.com/profile.php?id=100063629977446 A MA esti Lara-PHON oldal pár soros gondolataim gyűjtője, az irónia, a humor, és filozófia által. Pár soros gondolataim 2018 óta megjelennek a Gondola Kulturális Magazin Facebook felületén. https://www.facebook.com/profile.php?id=100064457511502

Krisztina Emese

About Krisztina Emese

A fantáziám nélkül nem tudok élni, ezért mindent megteszek, hogy tudjak vele élni. Minden történet, minden esemény valahol, valamikor egy megírandó szöveggé, lerajzolandó rajzzá változik, ami önmagát alkotja a kezeimmel.

Kupihár Rebeka

About Kupihár Rebeka

19 éves egri diák vagyok, a kezdetektől fogva megszállottja az irodalomnak. 2015 óta publikálok hazai folyóiratokban.

Kurcz Ádám István

About Kurcz Ádám István

(Budapest, 1982) irodalomtörténész, nyelvész. Identitás és történelem Gion Nándor prózájában című disszertációját 2015-ben védte meg. Legtovább az MTA Nyelvtudományi Intézetében dolgozott szócikkíróként, jelenleg a Magyar Nyelvstratégiai Intézet munkatársa. Írásai számos napilapban és folyóiratban megjelentek; az itt közölt írás az első szépirodalmi próbálkozása.

László Szabolcs

About László Szabolcs

1987-ben születtem Nagyenyeden (Romániában), egyetemi tanulmányaimat Kolozsváron, Bukarestben és Budapesten végeztem, aminek következtében a bölcsész és a társadalomtudós valamiféle kombinációja lennék. Amúgy prózát és tanulmányokat írok, angolból és románból fordítok, és rendszeresen jelennek meg kritikáim. Jelenleg a CEU Press munkatársa vagyok

Lavati Bettina

About Lavati Bettina

Lavati Bettina vagyok, kislány korom óta szeretek verseket, pársorosakat írni. Kedvenc szórakozásom a regényolvasás, valaki filmet és sorozatokat néz, én felcsapok egy könyvet, igazi moly vagyok. Szeretek utazni, új városokat, országokat felfedezni - ha van egy tervem, s valami mellé megy, akkor azt katasztrófának élem meg. Nagy vágyam hangversenyekre járni, elbűvöl a komolyzene. Kedvenc költőm Fodor Ákos, igazi mesterműveknek tartom a verseit.

Lengyel János

About Lengyel János

Lengyel János, történész, író, újságíró, humoralista, 1973. június 20-án született a kárpátaljai Beregszász városában, ami akkor a Szovjetunióhoz tartozott, ma Ukrajna része. 1990-ben érettségizett a magyar tannyelvű 4. számú Beregszászi Kossuth Lajos Középiskolában. 2011-ben végzett az ELTE BTK történelem szakán. A Kárpátalja.ma és a Kárpátinfo című lapok budapesti tudósítója. Az Együtt, a Búvópatak, az Újnautilusz, az Agria, a Magyar Múzsa, a Partium és a Kárpátaljai Hírmondó állandó szerzője. Publikációi jelentek meg: a Magyar Napló, a Bárka, az Aracs, a Havi Szemle, az Újhegyvidék, a Tárogató, a Kláris, az Irodalom Visszavág, a Zempléni Múzsa, a Szózat, a Nyelvünk és Kultúránk, az Árkád, A Hetedik, a Litera.hu, a Várad című folyóiratokban. Tagságok: Magyar Írószövetség, Magyar Újságírók Közössége, Kárpát-medencei Újságírók Egyesülete, Unitárius Alkotók Társasága. (Mitracsek Úr Baráti Köre) Díjak • 2006-ban elnyerte az Együtt Prózai Nívó-díját. • 2007. Együtt nívó-díj tanulmány-esszé kategória. • 2012. A Nemzeti Újságírásért díj bronz-keresztje. Legutóbb megjelent kötete: Feltámadás Beregszászon. Mitracsek úr visszatér. Intermix Kiadó. Ungvár-Budapest, 2019

About Lévay Szabina

Budapesten születtem 1986-ban. Az első szerzeményem édesapámnak készült a születésnapjára. Négy évesen felálltam a kisszékre, és elmondtam neki egy verset, amit akkor találtam ki. Azóta a mesélés felé fordultam és rengeteg történet megszületett bennem, amit szeretnék elmesélni a világnak. Biatorbágyom lakom. A hobbim és szenvedélyem az írás.

Lipp Márta

About Lipp Márta

1948-ban születtem Balatonfőkajáron. Tudományos kutatóként dolgoztam a Művelődéskutató Intézetben és jogutódjaiban (utoljára Nemzeti Művelődési Intézet). Az elmúlt tíz évben érdeklődés kutatással és az érdeklődésfejlesztés gyakorlatával foglalkoztam. Két éve fordítok verseket olasz és portugál nyelvből. Saját verseket - egy rövid időszakot leszámítva a kétezres évek elején – másfél éve kezdtem el írni. Fordításaim és verseim eddig a Litera- Túra Irodalmi és Művészeti Magazinban-, ill. Folyóiratban, a Szőrös Kő Online-on és Folyóiratban, valamint a Napút Online-on jelentek meg.

Lipták Ildikó

About Lipták Ildikó

1972-ben született Gödöllőn egy nyolcgyerekes család legkisebbjeként. Három kamasz fiú anyukája. A Kerekasztal Színházi Nevelési Központ alapító tagja, színész-drámatanár, pedagógia szakos bölcsész, tanár. Olvasható még novellája a Kortárs Online, a Liget és a Szitakötő szépirodalmi rovatában.

Lovas Sz. Judit

About Lovas Sz. Judit

Lovas Sz. Judit (korábban: Lovas Szilvia Judit) néven jelennek meg írásaim. Eddigi munkáimat az Amúgy, a Vörös Postakocsi, FÉLOnline, Napút és az ÚjNautilus közölték online felületen, vagy nyomtatott kiadásban. A versírás mellett a próza, szorosabban a regény műfaja áll közel hozzám.

Lukács Izabella

About Lukács Izabella

Lukács Izabella vagyok. 1996-os évjáratú. Zalában élek, Lovásziban vagyok otthon. 2011-től 2016-ig a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium diákja voltam. 13 éves korom óta írok. 2010 óta jelennek meg írásaim. Közölt a Comitatus, a Napút, a Pannon Tükör, a Szózat, az Új Írás és több internetes portál. 2017-ben Ma című versem megzenésítésre került a Maradok zenekar (korábban Viháncos duó) által.

Luterán Lajos

About Luterán Lajos

Luterán Lajos 1992-ben született Miskolcon. Jelenleg Budapesten él. A Semmelweis Egyetemen tanul. A Szöveggyár és a Gömbhalmaz irodalmi csoportosulás tagja. Szövegei a Műútban, a Dűlőben, és a FÉLonline-on jelentek meg. Kedvenc költői az elméleti fizikusok.

Magén István

About Magén István

Feledy Balázs sorai Magén Istvánról: Magén István a kortárs magyar művészet sokoldalú alkotója. Amellett, hogy festő, grafikus, digitális művész, - író és esszéista is. Képzőművészeti munkásságában igen jelentősek szitanyomatai, az utóbbi években készült digitális printjei. Munkáit intellektuális értelmező mélység, sajátos jelrendszer, kutatókedv, magas fokú technikai tudás és igényesség jellemzi.

Magori Bozó

About Magori Bozó

1995-ben születtem, Érden nevelkedtem. A gimnázium után utazgatni kezdtem, elsősorban a Kárpát-medencében: gyalog, stoppal, biciklivel. Sokrétű érdeklődésem autodidakta tanulmányokkal elégítettem ki, ugyanis az iskolákkal kapcsolatban kevés jó tapasztalatra tettem szert. Már gyerekkoromban a természetszerelem vette birtokba lelkesedésemet, és tanulmányokat leginkább az ember és az univerzum együttműködése; a gyakorlati néprajz területén folytattam. Legyen az őstörténet, népművészet, népgyógyászat, építészet, vagy állat- és növényismeret. Jelenleg az öko-logikus építészetről gyűjtök, és írok immáron két esztendeje. Mostanra egy alföldi tanyán élek, újítgatom az otthonomat, írok, kézműveskedem, olykor ácsmunkákat vállalok, jógázom, és bőszen filozofálok az ember nemessége mellett a Tejút lámpásánál.

Magyar Bogi

About Magyar Bogi

Nyíregyházán születtem, tanultam meg olvasni és kezdtem írni még gimiben. Jelenleg az ELTE-n tanulok, és próbálok meg szárnyat bontogatni a vidéki tüneteimmel. Nemrég lettem Katinczy-érmes, úgyhogy hivatalosan is szépen beszélek, szavalni pedig egyenesen imádok.

Magyar Tímea

About Magyar Tímea

Magyar Tímea vagyok, Kaposváron születtem 2002-ben, és itt is élek jelenleg. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemre járok gyógypedagógus képzésre. Ez lesz az első publikációm. Íráson kívül szabadidőmben sportolok: foci és futás. Nagyon szeretek még olvasni, sétálni. Nyáron a mindenem a Balatonon lenni, ahol éltem is kicsiként pár évet.

Makai Máté

About Makai Máté

Veszprémben született 1986-ban, Budapesten él. Az ELTE BTK Irodalom- és kultúratudomány mesterszakán végzett 2012-ben, jelenleg ugyanott doktorandusz hallgató, gondolatai a jelenlét értelmezései körül forognak. Irodalomkritikát rendszeresen publikál online és nyomtatott sajtóban, szépirodalommal is kísérletezik

Marczinka Csaba

About Marczinka Csaba

Marczinka Csaba (1967, Budapest) író, költő, újságíró (egy kicsit történész és performer is). Budán születtem, itt is tanultam középiskolás koromig. Az ELTÉ-n végeztem felsőfokú tanulmányaim magyar-történelem szakon. Öt kötetem jelent meg eddig. Bár még szeretnék egyet-kettőt kiadni valamikor... Foglalkozom -- szépirodalmi írásaimban is -- az ideológiák alkonyával és az identitások összekeveredésével (zűrzavarával) is. Egy verseskötetem van jelenleg készülőben "Habókos hommageok" címmel. Örülnék, ha a közeljövőben megjelenne. Prózai írásokkal is tervezek újra megjelenni valamikor... Írásaimban keveredik szerep és önéletrajziság.

Márkus László

About Márkus László

Márkus László (1955. február 13. Miskolc) költő, szerkesztő, könyvkiadó, a Magyar Nemzeti Írószövetség tagja. Újságíróként fészbukos magazint és online webes folyóiratot szerkesztek, kortárs költőket, írókat és más alkotóművészeket népszerűsítve. Időnként interjúkat készítek, recenziókat írok. Műfordítóként angol és amerikai költőket valamint antik- és kortárs japán haikukat ültetek át magyar nyelvre. Felelős kiadóként közel 5 év alatt több mint 60 kortárs költő/író könyvét és kiadói antológiákat jegyzek.

Maros Márk

About Maros Márk

2001-ben születtem Budapesten, most is ott élek. Jelenleg az ELTE Bölcsésztudományi Karának magyar szakos hallgatója vagyok. Kisgyerekkorom óta foglalkozom ilyen-olyan módon írással. Néhány antológiában való megjelenésen kívül eddig leginkább a fióknak, vagy ha ez ma már idejétmúlt, a merevlemeznek és a telefonom belső tárhelyének írtam.

Márton Ágnes

About Márton Ágnes

Márton Ágnes (1965): író, költő, műfordító, az Ofi Press és a One Hand Clapping szerkesztője, a Royal Society of Arts tagja. Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban jelentek meg főbb kötetei. Több nemzetközi díjat nyert, Angliában például első helyezést ért el a Költészet Napjára meghirdetett pályázaton. Vasiliki Legakivel írt operájának Londonban volt a premierje. Egy megzenésített versét a BBC Singers adta elő. "Guardian of the Edge" című kiállításának, melyre harminchárom neves képzőművész küldött a versei által ihletett műalkotásokat, az Európai Unió Bírósága (Luxembourg) adott otthont. Számos írói ösztöndíjat kapott, többek között egy északi-sarkvidéki kutatóhajóra, valamint Costa Ricára, a jaguárfolyosók tanulmányozására, illetve Fårö szigetére, Ingmar Bergman házába.

Mihály Édrienne

About Mihály Édrienne

Kazincbarcikán születtem, Miskolcon ténykedem. Eddig a Kalligram és a Műút publikálta írásaimat. Momentán regénykezdeménnyel foglalatoskodom, immár a harmadikkal, bár nehézkesen megy, talán a struktúra hiánya teszi. Tavaly egy tehetségkutatón nyertem első helyet, azóta csupán sodródom.

Mikházy Bence

About Mikházy Bence

1997-ben születtem Szegeden. A víz kisgyermek korom óta meghatározó szerepet tölt be életemben; ötévesen kezdtem el úszni, a vízilabdát pedig több mint tíz évig versenyszerűen űztem. A Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium magyar- spanyol kéttannyelvű osztályában érettségiztem 2017-ben. Fél évvel korábban megnyertem a Dugonics Társaság Tömörkény István 150. születésnapjára kiírt novellapályázatát, ezen felül publikáltam a Félonline és a SzegediLap elektronikus hasábjain. Jelenleg Budapesten élek.

Mikola Emese

About Mikola Emese

Nagyváradon születtem 1974-ben. Magyar–német szakot végeztem a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen. Jelenleg a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Ökumené doktori iskoláján a régi vallásos irodalmi szövegek terápiás alkalmazásából írom a kutatásomat. Van egy felnőtt lányom, aki a római konzervatórium ösztöndíjasa. Publikáltam a Korunkban, Helikonban, Transindexben, Diákabrakban, Géniuszban, Literában, Református Családban, és a Váradban saját írásokat is, de főleg recenziókat. 2018-ban jelent meg Félrehallgatások című regényem a Holnap Kiadónál.

Majláth Ákos

About Majláth Ákos

Majláth Ákos 1996-ban született Nyíregyházán. Egy kis faluban, Apagyon nevelkedett. A Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnáziumba járt. Jelenleg az ELTE pszichológia szakos hallgatója. Verseket két éve ír.

Mohácsi Árpád

About Mohácsi Árpád

Mohácsi Árpád (1966, Budapest) - író, műfordító. Legutóbbi saját írása a Kalligramnál a Párizsi befutó c. regény (2021). Legutóbbi műfordítása a napokban jelent meg (2023 elején), szintén a Kalligramnál Vétkek, balsors, szerencse Luís de Camões válogatott versei címmel. Lásd bővebben: mohacsiarpad.hu

Mohai V. Lajos

About Mohai V. Lajos

(1956, Nagykanizsa). József Attila-díjas író, költő, esszéista.

Molnár András Barnabás

About Molnár András Barnabás

2003-ban születtem Budapesten, de Szadán nőttem fel. A Gödöllői Református Líceumban érettségiztem, most a BME Gépészmérnöki Karon hallgatok mechatronikát. Versenyszerűen atletizálok a Gödöllői Egyetemi AC színeiben. Szeretem a csendet, szeretek kerékpározni és énekelni.

Molnár Zsófia

About Molnár Zsófia

Marosvásárhelyen születtem, magyar irodalmat és németet tanulok Kolozsváron.

Móricz Zsigmond

About Móricz Zsigmond

Móricz Zsigmond magyar író, újságíró, szerkesztő, a 20. századi realista prózairodalom legismertebb alakja.

Moskovits Péter

About Moskovits Péter

Moskovits Péter vagyok és inkább bloggernek tartom magam, mint nyugdíjasnak. A ˇˇkerekasztal"- t közel két éve hoztam létre, mint egy szabadelvű közéleti fórumot. Határozott meggyőződésem, hogy ennek a gyülölettől szabdalt társadalomnak mérhetetlenül nagy szüksége van a párbeszédre, ami sajnos egyre ritkább. Tenni szeretnék,hogy ne csak egyre inkább bezárkozva, mindnyájan csak a saját kommunikációs "buborékunkban" beszélgessünk egymással. A "buborékok" falait addig kell szerintem feszegetni amíg azok egyszer csak elpattannak és a városi és falusi, liberális és konzervatív, hívő és ateista emberek már egymással is képesek szóba állni. Ennek pedig egyszerű a feltétele - ismerjük meg egymás gondolatait, érveit, problémáit és örömeit. Ebben próbálok meg segíteni ismerőseimmel és barátaimmal a "www.kerekasztal-mp.hu"-n

Mosonyi Eszter

About Mosonyi Eszter

Mosonyi Eszter pont beleszületett a millenniumba. Nemrég végzett magyar szakon, főként kisprózát, verset ír szívvel-lélekkel, a Nincs online folyóirat egyik szerkesztője.

Mussó Erika

About Mussó Erika

1995-ben születtem Nyíregyházán. Ma már a fővárosban élek, a Károli Gáspár Református Egyetemen tanulok angol szakon, mellette szeretettel írok és fordítok, amikor az időm engedi.

Nádasi Krisztina

About Nádasi Krisztina

Író, szerkesztő. 1976-ban született Budapesten. Tizenéves kora óta jelennek meg írásai folyóiratokban, magazinokban, könyvben, emellett irodalmi és szakmai szövegek szerkesztésével is foglalkozik. A Könyv Guru könyvportál írástechnikai rovatvezetője, az Előretolt Helyőrség Íróakadémia mentora (2016–18). Három gyermeket nevel, kedvenc időtöltése a könyvolvasás a Duna partján. Maugham, Greene, Gárdonyi, Agatha Christie és Jennifer Niven könyveit kedveli leginkább.

Nagy Csaba

About Nagy Csaba

1993-ban születtem. Szlovákiában élek. Magyar nyelv és irodalom és biológia szakos tanárként dolgozom. Szeretem a költői képeket és a testépítést. 2014 óta publikálok különböző szövegeket. Több magazinban jelentek meg írásaim, mint például a Kalamáris, Prokult, Szövet, Sumida Magazin. 2021-ben a Pegazus pályázat különdíját megnyertem. „Nem szükséges, hogy én írjak verset, de úgy látszik, szükséges, hogy vers írassék, különben meggörbülne a világ gyémánttengelye.” Írta József Attila. Amikor írok, én is ezt érzem.

Nagy Eszter

About Nagy Eszter

A Pécsi Tudományegyetem tanárszakos hallgatója vagyok, 1994-ben születtem, az irodalom mindig központi szerepet játszott az életemben.

Nagy Kriszta Léna

About Nagy Kriszta Léna

Győrben született, első diplomáját Szegeden szerezte, Budapesten él. Jelenleg online tananyagokhoz ír forgatókönyveket. Novelláit online és nyomtatott irodalmi lapokban publikálja. Első regénye a Kalligram Kiadónál jelenik meg várhatóan 2023 tavaszán.

Nagy Zalán

About Nagy Zalán

Nagy Zalán 2003-ban született Marosvásárhelyen. Jelenleg is ott él, középiskolában tanul. Versei eddig a Helikon és Látó folyóiratokban jelentek meg.

Némethy Alexandra

About Némethy Alexandra

1984-ben születtem Budapesten. Amióta csak ismerem a betűvetést, írok. Gimnazista koromban rendszeresen jelentek meg novelláim egy szerepjátékkal foglalkozó honlapon, akkor kerültem be először írói körbe, azóta is tanulom a történetmesélés csínját-bínját. Több antológiában jelent már meg novellám, a Muzsikál az erdő irodalmi pályázatán harmadik helyezést értem el. Felváltva olvasok klasszikus és kortárs műveket minden műfajban és földrészről, de a misztikum, természettel kapcsolatos történetek és távol-keleti kultúra kedves a szívemnek.

About Novák Aliz

1990-ben születtem Miskolcon. 2010-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán magyar-kreatív írás szakon tanulok. Prózát és verset írok.

Ódor Bendegúz

About Ódor Bendegúz

Ódor Bendegúz vagyok, mosonmagyaróvári születésű. Szeretek írni, hobbiként tekintek rá. Volt pár megjelenésem (vers formában), ez a jövőben bővülni fog.

Oláh András

About Oláh András

Oláh András (1959 - Hajdúnánás) Költő. A Magyar Írószövetség tagja.

Ondrejcsák Eszter

About Ondrejcsák Eszter

1985-ben született, az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatója. Tornalján él.

Páji Gréta

About Páji Gréta

1989-ben születtem Sátoraljaújhelyen. 2010 óta részt veszek az MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport Kosztolányi kritikai kiadáshoz kapcsolódó forrásgyűjtő munkálataiban. Kritikákat 2012 óta publikálok, melyek az Újnautilus, az Apokrif Online és a Spanyolnátha felületein, illetve az Apokrif nyomtatott verziójában jelentek meg. Jelenleg az ELTE-BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának hallgatója vagyok.

Palkó Viktória

About Palkó Viktória

Palkó Viktória vagyok (2002. 09. 20. Királyhelmec) Szlovákiában élek. 2020 óta foglalkozom haiku és szabadvers írással, bennük fejezem ki az érzéseimet, szeretek játszani a szavakkal. A kedvenc szerzőm Fodor Ákos. Sok műve érintett meg, de ez az, ami levett a lábamról: „Egy-egy élet-nap: / ajándék vagy büntetés? / Amivé teszed.” Verseim megjelentek online magazinokban mint például Szikla Magazin, Kalamáris, Lendület Magazin, Szövet, Téridő Art Magazin... 2022-ben a 9. Magyar Haikunapon 1. helyezést értem el a haiku diák kategóriában, s szintén ebben az évben az egyik bekerült a legjobbak közé, amelyet a Pécsi Playback Színház tagjai bemutattak a Herkules Műhelyben Zsolnay Vilmos születésnapja alkalmából.

Pallós Áron

About Pallós Áron

1998-ban született Budapesten. Szabad bölcsészet (germanisztika) alap-, majd német nyelv, irodalom és kultúra mesterszakon végzett a Károli Gáspár Református Egyetemen. Utóbbi képzése alatt egy évet Erasmus-ösztöndíjjal a bambergi Otto-Friedrich Egyetemen tanult Németországban. Rövidesen némettanári végzettséget is szerzett. Jelenleg filozófiából doktorizik a Debreceni Egyetemen. Több műve jelent meg főként online folyóiratokban, emellett leginkább fordításokat publikált ez idáig.

Papp Attila

About Papp Attila

1997-ben született Sepsiszentgyörgyön. 2014 óta él Magyarországon, jelenleg Kecskemét lakosa. A budapesti Szinyei Merse Pál Gimnáziumban végzett. Regényei írói álnéven jelennek meg, verseit és cikkeit saját nevén publikálja. Életcélja, hogy mindent leírjon, amit csak tud, leginkább önmagának, a többi majd kiderül.

Papp Csenge Borbála

About Papp Csenge Borbála

2004-ben születtem, Győrben élek a családommal. Már gyerekkorom óta úgy érzem, az írás a szenvedélyem; versekkel, szösszenetekkel és novellákkal foglalkozom elsősorban. Az alkotásaim ezidáig nyomtatott formában antológiákban jelentek meg, de publikáltam már online folyóiratoknál és a PIM oldalán is. A szabadidőmben nagyon szeretek olvasni és sütni.

Papp Kristóf

About Papp Kristóf

21 éves kommunikáció hallgató vagyok az ELTE-n. Filmkritikákat is írok.

Papp Sára Írisz

About Papp Sára Írisz

1992-ben született Debrecenben. 2014-ben a Debreceni Egyetem magyar-kommunikáció alapszakán szerzett diplomát, de eddigi tanulmányaiból fél évet a Groningeni Egyetem magyar szakán töltött. Jelenleg magyar nyelv és irodalom, valamint magyar-angol szakfordító szakon tanul. Tagja a DETEP-nek és a Hatvani István Szakkollégiumnak. Szakmai érdeklődésének a homlokterében a régi irodalom és premodern művészetelmélet áll.

Parragi Eszter

About Parragi Eszter

Teaházi, kávéházi, kocsmai és éttermi felszolgáló, konyhai kisegítő, tanár, cipőbolti eladó, szüreti munkás, takarítónő, hegy- és sziklamászó, napközis tanító, fétisklub-táncosnő, profi autóstoppos, amatőr emigráns, üveggyűjtő, táncelmélész és -gyakorlász, váratlanul felbukkanó utcai attrakció, buszmegállói verekedések hőse és színházazegészvilág. Sokrétű eltévelyedései közben írta a Mire gondol az ember hagymavágás közben című összesművét. Vérnyomása alacsony, pulzusa magas, 38-as sztepcipőt hord. Önmagát egyedül neveli. Állampolgárságát tekintve: ír. Neme: fontos. Kora: nő.

Pege Ibolya

About Pege Ibolya

Pege Ibolya (1987). Keramikusként végzett. Három éve ír verseket, melyeket közölt többek közt a Műút, Kalligram, Contextus, Partium. Az egykori JAK-tagja. Jelenleg első kötetén dolgozik.

Persányi Norina

About Persányi Norina

Budapesten születtem. A SZTE magyar–angol szakán végeztem. Jelenleg Budapesten élek. Évekig újságíróként dolgoztam, most gimnáziumban vagyok tanár.

Petrozsényi Nagy Pál

About Petrozsényi Nagy Pál

1942. január 14-én született a „Kincses” Kolozsváron. Apja református lelkész, édesanyja pedagógus. Iskolai tanulmányait a Hunyad megyei Petrozsényban, a főiskolait pedig Marosvásárhelyen, román-magyar szakon végzi. Következő fontosabb s egyben legutolsó romániai állomása: Nagyvárad. Itt kapcsolódik be először az irodalmi életbe. Az elnyomó Ceauşescu-rendszer miatt 1987-ben Magyarországra repatriál. Többnyire ide ír: Börzsönyi Helikon, Káfé Főnix, Hetedhéthatár, Magyar Irodalmi Lap, Eirodalom, Szózat. Eddig megjelent kötetei: Nagy Pál: Az én német nyelvtankönyvem (Novum Verlag, Sopron, 2008) Túrós puliszka (Ad Librum, Budapest, 2009) stb. E-mail-címe: gyanlap@hotmail.com

Pillér Emília Réka

About Pillér Emília Réka

A szerző blogja: pilleremi.tumblr.com

Pintér Kitti

About Pintér Kitti

Kecskeméten született 1995 júniusában. Szívesebben született volna novemberben, de túl türelmetlen volt. Szereti a verseket, az őszt, és élni is.

Pócs Balázs

About Pócs Balázs

Soha nem írtam. Mígnem, egyszer arra kényszerültem, hogy szembenézzek magammal. Ez bő két éve történt, negyvennyolc éves voltam....Akkor jött a felismerés, hogy az érzések és a cselekedetek közt, jó esetben, vannak gondolatok is. Igyekszem csak akkor írni, amikor ebbe a pici résbe bevilágít ez a csillag.

Pula Ferenc

About Pula Ferenc

Pula Ferencnek hívnak, 35 éves vagyok és Budapesten élek. Nagyjából a gimnázium óta írok verseket, de az elmúlt 7-8 év tekinthető igazán aktívnak, illetve mondhatni a stílusom is ebben az időszakban alakult véglegessé. Többnyire kortárs költőket olvasok, szeretem a szabad verseket, haikukat és az igényes slam poetry-t.

Móra Regina

About Móra Regina

1977-ben születtem. Szabadkán élek a családommal. A szabadkai Politechnikai Iskola magyartanára vagyok. Tanítok és tanulok, hiszen folyton rádöbbenek, hogy mennyi mindent nem tudok. Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnökségi tagjaként szervezéssel is foglalkozom. Ha van időm, írok. Az évek során alakult ki írásmodorom, amely megfelel a habitusomnak, és amellyel közölni szeretek és tudok. Folyóiratokban, antológiában jelentek meg kisprózáim. Regényeim: Peremlakók; Pöttömváros. Verskötetem: Színek.

Reichenberger Dániel

About Reichenberger Dániel

Reichenberger Dániel 28 éves, Budapesten született, ma is ott él. Dolgozott eladóként, újságíróként, színházban, 15 éve ír. Kedvencei a kortárs magyar irodalom, emellett nagy sport- és gasztrorajongó - az evés-rész már remekül megy neki.

Rejtő Gábor

About Rejtő Gábor

Én magamat pár hete önéletrajzi legénynek hívom (az ötlet innentől foglalt), nem annyira a műfaj miatt (egyelőre verseket írok), mint inkább a megközelítés tekintetében. Nyilván magamat írom újra és újra, végtelen a hagymahéj, miközben próbálom azt a néhány tucat horpadást megtalálni és kikalapálni, ami életem zománcán esett. Ez lehet, hogy képzavar, de szép. Talán említésre méltó, ha már így önéletrajzolgatok, de maximum egy vonás erejéig, hogy verseim egy része zenéért kiált, ezt én meghallottam és szerény gitárismeretem birtokában próbálok teret adni ennek a kiáltozásnak. Sok éve írtam egy verset (máig kiadatlan), most úgy érzem, eljött az ideje, hogy az első három sorát idézzem, mintegy befejezésül. Előbb-utóbb fölfedeznek/legkésőbb, ha földbe tesznek/kukacok és más bogarak/

Reke Balázs

About Reke Balázs

Reke Balázs 1989-ben született Szolnokon. A Szegedi Tudományegyetemen végzett klasszika-filológia, majd vizuális kultúratudomány/filmkultúra szakon. Írásait többek között az Eső, az Irodalmi Jelen, a Bárka, a Pannon Tükör, és a Tempevölgy közölte. 2022-ben Túl közel című regényét a Napkút Kiadó jelentette meg. Szegeden él feleségével és fiával.

Réman Zsófia

About Réman Zsófia

1991-ben születtem Kolozsváron. Győrben és Budapesten végeztem fuvolaművészként, jelenleg Budapesten élek. Verseim jelentek már meg a dunszt.sk-n.

Rojik Tamás

About Rojik Tamás

1988-ban születtem Kecskeméten. A magyar-történelem alapszakot Szegeden végeztem, majd a tanári mestert az ELTE-n. Jelenleg egy budapesti középiskolában tanítok. A prózaírás és olvasás számomra olyan életstílus, ami mellett még soha nem unatkoztam. A fikció és a valóság közötti határok elmosódása minden szabad percemben le tud nyűgözni.

Rónoki Bertalan

About Rónoki Bertalan

1997-ben születtem, téli gyerek vagyok. Pécsett élek a kezdetektől fogva. Az irodalommal csak nagyon későn találkoztam diszlexiám miatt, talán ezért húz a szívem annyira a versekhez. A PTE-en tanulok szociológia szakos hallgatóként. Egy hatalmas álmom az, hogy kipróbáljam magam dalszöveg írásban. A jövőben a szociológia mellet szeretnék az írással komolyabban foglalkozni.

Salah Rana

About Salah Rana

1987-ben születtem Budapesten, jelenleg a Károli Gáspár Ref. Egyetem MA. Irodalom- és kultúratudomány végzős hallgatója vagyok, emellett a FISZ gyakornoka.Az irodalmon belül főbb érdeklődési köröm a posztmodern és kortárs magyar prózairodalom.

Sándor Zoltán

About Sándor Zoltán

1973-ban született Nagybecskereken. Az Újvidéki Egyetem Jogi Karán folytatta tanulmányait. A Magyar Szó napilap munkatársa és a Sikoly irodalmi és művészeti folyóirat főszerkesztője. Eddigi munkásságát Herceg János Irodalmi Díjjal jutalmazták. 2011-ben Gion Nándor prózaírói ösztöndíjat kapott. Napjainkig négy önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 2006-ban, eMese címmel. Szabadkán él.

Sárkány Dóra

About Sárkány Dóra

Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem kommunikáció mester szakos hallgatója, aki szabadidejében ír. Sok minden érdekli, többek között az újságírás, a világ bejárása és az unikornisok. Még nem jött rá, hogy lehet ezt a hármat jövedelmezően összekötni.

About Serestély Zalán

Keresem a nyelvet, ami már annyira elhangolt, hogy nem fordítható köpködésre. Családom legújabb tagjától tanulom kutyául érezni magam – vele félni a bádogszuszogást, motrok elszabadult hangját, élni a szabadság sokféleségéből bár annyit, ami a póráz két vége között megfér, szeretni téged, aki meglophattál egy doboz indometacinnal. Országútimmal visszatalálni tegnapi keréknyomomba, élvezni a borzadást, ha elmosta az eső; egy pillanatra csak a tüdő feszességében, a genny lüktetésében önazonosnak lenni. S van még a foglalat – hogy Serestély Zalán –, s amit Borgestől tanulok, hogy a figyelem végtére mindig halál, innen vonzalmunk intimitása. Hogy tudni mi lesz, és nem tenni semmit – lezárni e sorokat most; holnap – mint annyiszor – szégyellni a pátoszt.

Simkó Csilla

About Simkó Csilla

1991-ben születtem Nyíregyházán. 2009-ben érettségiztem a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban, majd tanulmányaimat a Debreceni Egyetem anglisztika alapképzési szakán folytattam. 2015-ben angol nyelv-történelem szakos tanári oklevelet szereztem, ezt követően pedig felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolába. Kutatásaim során főként irodalmi források tükrében vizsgálom a nőképeket és a női szerepeket a görög antikvitásban.

Siska Péter

About Siska Péter

Siska Péter 1984-ben született Nyíregyházán. A Miskolci Egyetemen végzett, magyar szakos tanárként dolgozik. Publikált többek között a Tiszatáj, Ezredvég, Ex Symposion, Opus, Pannon Tükör c. folyóiratokban, illetve több antológiában. A rend, amiről a tárgyak beszélnek c. kötete 2021-ben jelent meg a Parnasszus Kiadó gondozásában.

Solymár András

About Solymár András

Solymár András vagyok, író, mellékállásban pszichológus ( a sorrend változó, igazából). 1992-es évjárat, kimondottan száraz, igencsak savas, gondos szemek számára salakos. Nincs gyümölcs, sem méz jegy, néha dohány, de az sem markáns. Hogy is lenne, mikor fiatalkoromat egy kisváros lagymatagában töltöttem, hol könyvekbe, hol magányba menekülve. Régen volt már, hogy írásra adtam a fejem, el is kaptam hamarjában, félve, hogy leharapja. Azonban tudjuk, futni lehet, de nem érdemes. Ismét nekiveselkedtem ennek a talán égig, talán csak a szilvafa tetejéig érő, ködbe vesző létrának, rettegve a korhadt fokoktól. Weboldal: www.solyomfeszek.com

Soós Ádám

About Soós Ádám

Vegan vagyok. Kicsit állítólag pokróc. Szeretem a tofut.

About Sörös Borbála

Sörös Erzsébet Borbála (szül. 1989, Dunaújváros) az SZTE-BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Neolatin irodalom programjának hallgatója. Minden egyszerre érdekli.

Sós Timothy

About Sós Timothy

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem bölcsészhallgatója voltam, később a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen szereztem diplomát filmrendezői szakirányon. Jelenleg forgatókönyv- és novellaírással foglalkozom, kisjátékfilmeket renedezek, és filmtudományt tanulok.

Sóti Ármin

About Sóti Ármin

Sóti Ármin (1998, Hatvan). Egzotikus érzetek, halvány suttogások, elillanó képek - célja a tünékeny világ megörökítése.

Stermeczky Zsolt Gábor

About Stermeczky Zsolt Gábor

1992. Budapest. Főleg Rákospalota és Újpest határmezsgyéje. Zene, színház, irodalom. Költő, író, kritikus, hobbizenész, durván alkalmi slammer. Megjelent könyve: Tévedések tárgya (2018, Scolar, verseskötet).

Szabó Benedek

About Szabó Benedek

Budapesten születtem 2000-ben, azóta itt élek. Diplomámat a Károli Gáspár Református Egyetem kommunikáció- és médiatudomány szakán szereztem, most az ELTE esztétika mesterképzésén tanulok. A Punkt.hu és a Pesti Bölcsész publicistája vagyok, emellett novellákat és verseket írok, amelyeket a Pannon Tükör, a Vár folyóirat, a Napút Online, a Holnap Magazin és a Nincs.online folyóirat adtak közre. Szépirodalmi szövegeim több antológiába is bekerültek. Egyik novellám 2023-ban elnyerte az Örkény István Színház pályázatának díját.

Szabó Dárió

About Szabó Dárió

Szabó Dárió (1996) költő, szerkesztő, kritikus, baseball-rajongó; sokszor jelent már meg az ÚjNautiluson, s szereti az itteni szövegeit.

Szabó Fanni

About Szabó Fanni

Szabó Fanninak hívnak, 1999-ben születtem Dombóváron, Tamásiban éltem, ahonnan Siófokra vándoroltam naphosszakat, gimnáziumi éveimben. Budapestre kerültem, az ELTE Bölcsészettudományi Karára, ahol már két éve tanulok, jelenleg történelem szakon. A versírásban Milan Kundera, Hernádi Gyula prózája, Tornai József és Osztojkán Béla versei inspirálnak.

About Szabó Szabina

Dunaszerdahelyen, Szlovákiaban születtem. Közgazdaságtant tanultam. 13 éve külföldön élek. Érdekelnek az emberi sorsok, azok apró, láthatatlan mozgatórugói. Döntésképtelenségünk és gyarlóságaink, belső világunk gazdagsága és korlátoltsága. Kettőségünk. A változó és a változatlan.

Szallós Kis Csaba

About Szallós Kis Csaba

1998-ban születtem Kolozsváron és azóta itt élek. 2017-ben a Brassai Sámuel Elméleti Líceumban, 2020-ban a BBTE informatika szakán végeztem. 2018 óta jelennek meg verseim irodalmi folyóiratokban és antológiákban, ilyenek többek között az Irodalmi Szemle, a Helikon, az Irodalmi Jelen, a Vörös Postakocsi és a POKET zsebkönyvek gondozásában A bebábozódás után című versantológia.

Szamosvári Bence

About Szamosvári Bence

Szamosvári Bence egyszer volt, sőt egyszer van, de szerencsére tudja ezt. 2001 óta lébecol itt, de egyre tudatosabban, egyre többször ölelve keblére a pillanatot. Néha megkísérli örökkévalóvá tenni azt, ilyenkor ír róla mindenféle helyekre. Járjatok utána, hova.

Száva Csanád

About Száva Csanád

Száva Csanád (1979) a kolozsvári BBTE filozófia szakán egyetemet, majd PhD-t végzett. Versei, prózái, műfordításai és gyerekversei megjelentek a Hídban, a KULTeren, A szem online folyóiratban, az Irodalmi Jelenben, a győri Műhelyben, a Versumban, az Ambrooziában, a Vörös Postakocsiban, a Zempléni Múzsában, a Parnasszusban, valamint más lapokban, portálokon és antológiákban, de elsősorban a Napútban. Angolul is alkot és publikál, fordít románból, németből, angolból. Rendszeresen jelennek meg tanulmányai és recenziói filozófiai folyóiratokban (Többlet, Erdélyi Múzeum). Magi és Milla című drámája 2019-ben elnyerte a Napút nívódíját. Kolozsváron él.

Szegedi Réka Panna

About Szegedi Réka Panna

Nem vetem én meg a nyelvtant,/ hobbim a rajz, meg az írás,/ dúros-mollos a hét,/ koncert nékem a lét. Hmm... úgy három éve. Különben Gyulán születtem, 2004-ben, itt is kezdtem el írogatni, majdnem iskolám, a Gyulai 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola falai között, magyartanárom, Tóthné Bodó Mária inspirálására pedig nemcsak elkezdtem, hanem folytattam is. Idén ballagtam, a "volt nyolcadikosság" akaratlanul is átitatja a nemrégi írásaimat. Tanulmányaimat a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumban fogom folytatni, Békéscsabán. Nagy kedvencem a Kaláka zenekar, a példájával magam előtt kezdtem el Arany- és saját verseket is megzenésíteni.

Szeles Judit

About Szeles Judit

1969-ben született Csengeren. A nyíregyházi tanárképzőn és a debreceni egyetemen szerezte diplomáit. A debreceni Egyetemi Életnél és a Sárvári Diákköltők és Diákírók Találkozóján kezdte pályáját. Alkotásai magyar és külföldi lapokban, antológiákban jelentek meg, valamint a Magyar Rádióban hangzottak el. Rendszeresen publikál a győri Műhelyben és a zalaegerszegi Pannon Tükörben. 2003 óta a svédországi Strömstadban él. Csoportos kiállításokon vett részt Strömstadban, Göteborgban és Oslóban. Első verseskötete Ilyen svéd címmel jelent meg a FISZ-nél 2015-ben, második Szextáns címmel a Magvető-JAK kiadóknál. A www.panno.se szerkesztője.

Szente B. Levente

About Szente B. Levente

Szente B. Levente (Szörényvár, Drobeta-Turnu Severin, 1972. szeptember 21.) költő, író. Első írásai a Romániai Magyar Szóban jelentek meg 1994-ben. Mesét, helytörténeti és néprajzi tárgyú írásai több folyóirat közli. Verseit a Helikon, E. Helyőrség, Székelyföld, Hitel, Korunk, Újvárad, Népújság, Napsugár, Erdélyi Toll, Agria, Ezredvég, Búvópatak, Hepehupa, Bárka, PoLÍsz, Vár Ucca Műhely, Tempevölgy, Várad, Művelődés és más folyóiratok hozzák. Verseinek többségét más nyelveken is publikálták. Egyik alapító tagja a Felolvasónak, valamint a Kányádi Sándor Irodalmi körnek (KÁNYA). 2000. január 1-től Székelykeresztúr város Polgármesteri Hivatalának művelődési előadója. A Garabontziás Lap főszerkesztője. Önálló kötetei: Az első éj (versek, Székelykeresztúr, 1996); Az ezüsthajú tündérlány (népmesék, Székelyudvarhely, 2000); Örök szél dala (versek, Kaposvár, 2001); Tollkalitka (versek, Székelyudvarhely, 2005); Tücsök, Zöld Manó és a többiek (meseregény, Marosvásárhely, 2014); Tükörszilánk (versek, háromsorosok, Marosvásárhely, 2014); Bingyó Bernyó Nekeresdországban (verses mese, Marosvásárhely, 2018); Csillagtitok (versek, Marosvásárhely, 2019); Bé kell nyúlni a medve torkába (anekdoták, igaz történetek, Székelyudvarhely, 2019); Tuti könyve avagy „ezek es mük vagyunk” (anekdotagyűjtés Székelykeresztúr és térségéből), Marosvásárhely, 2021; Vízmerítő (versek, Nagyvárad, 2021).

About Szerencsés Kristóf

Szakvélemény: vizsgálatot végeztünk Szerencsés Kristóf (szül. 1992. IV. 7, anyja neve: Pál Andrea, lakik: 2100, Gödöllő) 22 éves kezeltünkkel. Kristóf súlyos betegségben szenved, írónak képzeli magát. Jelen kontrollvizsgálat – figyelembe véve a Nevelési Tanácsadó véleményét – lehetetlennek tartja, hogy valaha is író váljék belőle. Gyermekkorában több író is hatással volt rá, köztük Móra Ferenc és Karl May, de mindez nem tartott sokáig. A házkutatás során két teleírt füzetet találtak tíz évvel ezelőttről, melyekben kritikán aluli meséket kezdett el írni, ez is volt a füzetek címe „Kritikán aluli mesék”. Ha más nem volt, szavakat írt egymás mellé összefüggéstelenül, mely súlyos elmezavarra utal, ugyanakkor pozitívumként hozható fel az említett füzetek angol tartalma, melyeket másolt és írt, feltehetőleg nagy előnyt szerezve ezzel az angol tanulásban. A hetedik osztály év végi bizonyítványa mellé elnyerte a „Jó viccet mondott órán” díjat, melyet egy Robert Merle könyvvel jutalmaztak. A francia író nagy hatással van a személyiségére. A terápia részeként, csoportfoglalkozásainkon kiderült, hogy más írók hatása alatt is áll, például az amerikai John Updike. Kedvenc magyar költője Arany János, kedvenc novelláit Kosztolányitól olvasta. Ezeken a foglalkozásokon Kristóf intelligens, jó magaviseletű, a verekedésekbe nem szállt be. Valószínűsíthető, hogy szökésekor magával vitte számos kéziratát, és egyetemistának adja ki magát, az ország felsőoktatási intézményeit már értesítettük.

Szerényi Szabolcs

About Szerényi Szabolcs

1986-ban született Nyíregyházán, majd az ugyancsak nyírségi Újfehértón nőtt fel. Jelenleg Budapesten él, a reklámmal és médiával foglalkozó Kreatív magazin főszerkesztő-helyettese. A Fiatal Írók Szövetsége alkotói pályázatának második helyezettje próza kategóriában, első novelláskötete 2017 májusában jelenik meg Éhség címmel. Írói oldala: https://www.facebook.com/szerenyiszabolcs.author/

Szeverényi Orsolya

About Szeverényi Orsolya

"Mikor megszülettem, mindenki azt gondolta rólam, hogy csecsemő vagyok. Azóta ezen a vélekedésen sikerült valamennyit változtatnom. Életrajzom nem túl érdekes, ugyanazt csináltam, mint mások, csak engem többször rúgtak ki. A legbüszkébb a Magyar Televízióból való kirúgásomra vagyok, hiszen nem akárhova nem mehettem be többször. Zenei és irodalmi pályafutásomról szívesebben nyilatkoznék, de nem fogok, mert nincs." Ez volt a vicces bemutatkozásom, ami azért vicces, mert igaz. Komolyan véve Szeverényi Orsolya vagyok, Szegeden születtem, Békéscsabán nőttem fel, hat éve élek Budapesten. Angol BA szakos, magyar minoros tanulója vagyok a Károli Gáspár Református Egyetemnek. Hobbim a zenélés: dalírás, éneklés, gitározás. Ezzel kapcsolatban volt már több fellépésem az országban: önálló zenés stand-up est, fellépés a Lenolaj zenekarral, valamint vokalistaként a Dobszerda népzenei együttessel. Jelenleg a Tündér zenekarban zenélek. Írásaim megjelentek a SZTEreo nevű diáklapban, és a könyvmegálló.hun.

Szigeti Alex

About Szigeti Alex

2001-ben születtem Szatmárnémetiben. Egy évet hallgattam filozófiát a BBTE-n, de bölcsészként tervezek továbbtanulni. Többek között a Helikon és az Új Bekezdés oldalán jelentek meg verseim.

Szijj Márton

About Szijj Márton

1995-ben született Szombathelyen, jelenleg Budapesten él. Szabad bölcsész a Károli Gáspár Református Egyetemen, és a Társadalomelméleti Kollégium hallgatója. Verseket 13 éves kora óta ír. Publikált a Ligetben, a Műúton és a Félonline-on. Tagja a József Attila Körnek.

Szilágyi Borka

About Szilágyi Borka

Szilágyi Borka nembináris író, fordító, esztétika hallgató, kul-turista, szabadidejében ezmegaz. Bemutatkozásai nyomokban információkat tartalmaznak, további tájékoztatásért kérjük, forduljon a liminális terekhez.

Szilágyi Máté

About Szilágyi Máté

1996-ban születtem Egerben. 2015-ben, érettségi után, Budapestre költöztem. Jelenleg is itt élek, dolgozok, írok. Verseimet először a zEtna webmagazin közölte.

Szilner Olivér

About Szilner Olivér

Szilner Olivér vagyok, 1992. október 23-ik napján láttam meg a napvilágot Székesfehérváron. Bábszínészként végeztem a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház stúdiójában, majd 2014-ben az egri Harlekin Bábszínházba szerződtem, ahol jelenleg is dolgozom. Az egri évek alatt az Eszterházy Károly Egyetemen Mozgóképkultúra és médiaismeret alapszakos diplomát szereztem, majd ugyanott pedagógiai ismeretekkel gazdagodtam az Alkalmazott bábjáték szakon. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Színháztudomány mesterszakos hallgatója vagyok. Filmvásznon, színpadon és a könyvek hasábjain is az elmesélt történetek érdekelnek: a minőségi sztorikat alkotóként és fogyasztóként is rajongásig tudom szeretni; a csapnivalók fizikai fájdalmat okoznak.

Merva Attila

About Merva Attila

1978-ban születtem Dunaszerdahelyen. Az SJE Tanárképző Karán végeztem magyar nyelv és irodalom - történelem szakon 2011-ben, majd ugyanott szereztem PhD-fokozatot 2014-ben irodalomtudományból. Jelenleg Pozsonyban élek, elsősorban kortárs szlovák költők műveiből fordítok (Mária Ferencuhova, Michal Habaj, Katarína Kucbelova), illetve Jókai areális kapcsolatainak feldolgozását folytatom.

Szőke Dorina

About Szőke Dorina

1996-ban született Kiskunhalason. A Károli Gáspár Református Egyetem magyar szakos hallgatója. Írását közölte eddig az ÚjNautilus és a Napút Online.

Sztojcsev Szvetoszláv

About Sztojcsev Szvetoszláv

1959-ben születtem Gabrovóban, Bulgáriában. Magyar–finnugor szakon végeztem a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1985-ben, azután 1990-ig több szófiai újság munkatársa voltam. 1990-ben költöztem Magyarországra. Békéscsabán élek, 1991-től 2006-ig a Csabai Mérleg című városi lap felelős szerkesztőjeként dolgoztam. Magyarul és bolgárul írok szabadverseket, rövid- és versprózát, írásaim a Tiszatáj, Polisz, Napút, Képírás, Bárka, Barátság és Haemus című folyóiratokban jelentek/jelennek meg. Eddigi köteteim: Gondolkodó lét (1994, Tevan Kiadó), Kandallótűz (1996, Szrebaren Lav), Hajnali ösvények (1999, Tevan Kiadó), Credo (2005, Napkút Kiadó), Vaku (2014, Napkút Kiadó), Üvegrajz (2019, Cédrus Művészeti Alapítvány).

Szűcs Anna Emília

About Szűcs Anna Emília

Szűcs Anna Emília vagyok, családom negyedik Emília nevet viselő tagja. Harmadéves magyar szakos hallgatóként próbálok önmegvalósítás helyett önmegismerni elsősorban. Vegetáriánus vagyok, nem szeretem a tejet. Minden fontosat nem tudnék elmondani magamról. A nőnemű, alacsony százalékú zöld szemű népesség állandó tagjaként élek 21 éve.

Szvétek Gábor

About Szvétek Gábor

kifacsarni unszol / életünk egyszerisége / fölhatalmaz és elszámoltat

Taizs Gergő

About Taizs Gergő

Taizs Gergő 1984-ben született Tatabányán. Tanulmányait Piliscsabán a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán végezte. Újságíróként, kulturális programszervezőként és kommunikációs szakemberként dolgozott. Versei a Bárka, az Ezredvég, a Liget, a Műhely, a Napút, a SiópArt, a Szépirodalmi Figyelő és az Új Forrás folyóiratokban jelentek meg. Első kötete Utasok címmel 2019-ben a Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány, második kötete Üvegidő címmel 2021-ben a Liget Műhely, harmadik kötete Visszhangok címmel a Tatabányai Múzeum gondozásában jelent meg.

Takács Éva

About Takács Éva

1990.09.20. Győr, Tét, Budapest. ELTE magyar BA, művelődéstudomány, szerkesztői ismeretek. Jelenleg összehasonlító irodalom- és kultúratudomány MA. Kritikák: 2011 óta.

About Takács Éva Mezey Alexa

MEZEY ALEXA: Pécsett született, egyetemi tanulmányait az ELTE magyar szakán kezdte meg, itt szerzett diplomát, jelenleg az ELTE irodalom- és kultúratudomány mesterképzésére jár. Kritikái különböző folyóiratokban 2012 óta jelennek meg. TAKÁCS ÉVA: 1990.09.20. Győr, Tét, Budapest. ELTE magyar BA, művelődéstudomány, szerkesztői ismeretek. Jelenleg összehasonlító irodalom- és kultúratudomány MA. Kritikák: 2011 óta.

Tamás Kincső

About Tamás Kincső

Tamás Kincső Csíkszeredában született 1982-ben. Képzőművészeti iskolában, majd a Márton Áron Gimnáziumban tanult, érettségi után a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Egyetemen szerzett diplomát, később Kolozsváron klinikai gyógyszerészként szakosodott. A Baróti hegység lábánál, a Kovászna megyei Sepsikőröspatakon telepedett le. Egy regény, Huszonkilenc nap (huszonkilenc sorsfordító nap a mai Erdélyből) és egy fejlődési regény (Lilith) keresi az utat az olvasóhoz.

Tarcsay Zoltán

About Tarcsay Zoltán

1987-ben született Budapesten. 2012-ben végzett az ELTE Irodalom- és kultúratudomány szakán. 2008 és 2012 között az Apokrif folyóirat szerkesztője, azóta munkatársa. 2018-ban jelent meg Gólyák és rétesek című műfordításkötete Norman Jope verseiből. Prózát és (néha) verset is ír. Jelenleg az angliai Bristolban tengeti napjait (értsd: migráns!)

Tóháti Zsuzsa

About Tóháti Zsuzsa

1987-ben születtem Debrecenben. Irodalom-dráma tagozatos gimnáziumban érettségiztem, majd a Debreceni Egyetem bölcsészkarán szereztem angol irodalom és kultúra, később pedig angolnyelv-tanár mesterdiplomát. Szabadúszó nyelvtanárként és fordítóként dolgozom. Debrecenben élek.

Tőkés-Bodor Eszter

About Tőkés-Bodor Eszter

1998 -ban születtem Kolozsváron. Jelenleg az utolsó félévemet kezdem a KRE magyar alapszakán és kreatív írás specializációján. Utána remélem lehetőségem lesz körbeutazni a világot úgy, hogy mire visszaérek, rájöjjek miről érdemes igazán írni.

Tomaji Attila

About Tomaji Attila

Tomaji Attila költő, irodalomtörténész. Jelenleg NKA-ösztöndíjas. Hetedik verses kötetén dolgozik, amely 2024. Könyvhétre fog megjelenni a Fekete Sas Kiadónál. Szereti a feleségét és a gyerekeit. Boldogan él Zebegényben, míg meg nem hal. https://hu.wikipedia.org/wiki/Tomaji_Attila

Tönköl József

About Tönköl József

Tönköl (Joó) József (Nyőgér, 1948): hírlapíró. Népművelés-könyvtár szakot végeztem Szombathelyen, majd újságíró iskolát a fővárosban. Dolgoztam napilapoknál, szerkesztettem heti újságot, online kulturális magazint. Eddig harmincnyolc könyvem jelent meg, versek, prózai művek, karikatúrák. Legutóbbi köteteim: Yoyográfia (2020), Bölcsőben fűszál (2021). Győrben élek.

Toperczer Anita

About Toperczer Anita

1987-ben született Budapesten. Gyerekkorát olyan szántóföld mellett töltötte, ami ma már nem létezik. Az ELTE kommunikáció- és médiatudomány mesterszakán végzett, majd versenyszférában dolgozott, ezalatt elvégezte a Hagyományok Háza népi bőrműves OKJ képzését. Jelenleg Ercsiben él, vendéglátásban dolgozik, szabadidejében otthon zenél, verset ír, fát ültet vagy fát vág.

Törcsi Levente Balázs

About Törcsi Levente Balázs

A számtalanszor ismétlődő gondolatok látszólagos állandóságában, 1977-ben Budapesten láttam meg az evilági napvilágot. 2000-ben, első éves ELTE-s mongol szakos hallgatóként helyszellemek után kutatva bebarangoltam Mongólia észak-keleti tartományait. 2001-ben Kőrösi Csoma Sándor útját jártam végig. 2001 óta fordítok belső-ázsiai szépirodalmat, 2006-ban jelent meg Kilenc égben címmel kortárs mongol szépirodalmi antológiám, amelynek szerkesztője, illetve társfordítója voltam.

Tóth Attila

About Tóth Attila

(1983) mérnök-informatikus, informatika-német szakos tanár és bölcsész. IT architektként dolgozik Budapesten. Német és angol nyelvű műfordításai eddig Napút, Hitel, Tiszatáj folyóiratokban jelentek meg.

Tóth Benedek Ernő

About Tóth Benedek Ernő

Bujtor István- és Kaleidoszkóp-díjas versmondó vagyok. 1994-ben születtem, Budapesten színészetet tanultam, majd az EKF-en, később PTE-en testnevelés-földrajz szakos tanárnak. Túl sok minden érdekel, ezért jelenleg földmérőként dolgozom és ezt is tanulom az Óbudai Egyetemen. Néhanapján firkálgatok valamit, és van, hogy jól sül el. Így jelentem meg a Nincs online folyóiratnál és a Székelyföldnél. Február óta az Új Bekezdés folyóirat társfőszerkesztője vagyok, írásaim ott is olvashatóak.

Tóth Dóra

About Tóth Dóra

Huszonhét éves vagyok, anglisztika szakos a Károli Gáspár Református Egyetemen. Eddig novella-fordításaim jelentek meg

Tóth Gabriella (Toga)

About Tóth Gabriella (Toga)

Mit is írhatnék magamról? Tóth Gabriella vagyok, 1976 januárjában születtem Debrecen. Iskoláimat is itt végeztem. Jelenleg Nyíregyházán élek és dolgozom. // A sablonos dolgokat nem szeretem. / A kedvesség sokszor nem kenyerem. / Kirekesztett valami másság, Én és a Világ, / Sokszor nem értjük egymást. // Írásaimat Tóth Gabriella (Toga), illetve saját facebook oldalamon Toga név alatt teszem közzé. Nyomtatásban eddig néhány antológiában, valamint a Családi Kör vajdasági hetilapban jelent meg versem. Az online felületek közül eddig a Pesti Költészet, a MIR, a Sumida folyó hídja Kulturális Magazin, a SzövetIrodalom, és a Kalamáris közölte verseimet. Néhány versem a Litera-Túra Művészeti Magazin oldalán is olvasható.

Tóth Lili

About Tóth Lili

1997-ben született Veszprémben. Jelenleg a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem magyar szakán kreatív írást tanul.

Urbán Bálint

About Urbán Bálint

Esztétika-portugált végzett az ELTÉn. Több évet élt Lisszabonban.

Úr Zoltán

About Úr Zoltán

75-ben születtem, a múlt évezred végén, Mátészalkán. Debrecenben érettségiztem egy műszeripari technikumban, aztán végül mégis angol bölcsészkaron szereztem diplomát. Feleségemmel és három gyermekemmel egy kis dél-zalai faluban élünk. Nyelvtanárként dolgozom egy szakiskolában, szabadidőmbenborozgatok, gitározom, fotózok és verseket írok.

Vados Anna

About Vados Anna

Vados Anna 1993-ban született, Székesfehérváron érettségizett. 2018-ban végzett a Károli Gáspár Református Egyetemen. Pszichológus. Egyetemi hallgatóként a kutatási témái az írás és a lelki egészség kapcsolata, valamint az alkotófolyamat pszichológiai jellemzői voltak. Az írásban és pszichológusként is az emberi történetek érdeklik, illetve a saját „megtalált nyelv”, amelyen keresztül elmesélhetővé válnak a történeteink.

Vajdics Anikó

About Vajdics Anikó

Két egyetemet végeztem. Dolgoztam újságíróként, tanítottam főiskolán és gimnáziumban. Most pszichodráma-csoportokat vezetek, spanyol nyelvet tanítok, fordítok és rögtönző színészkedem egy „playback”-színházi társulatnál. Hajléktalanoknak, drog- és alkoholfüggőknek, börtönlakóknak, pszichiátriai betegeknek, értelmi fogyatékosoknak és gyermekotthonban nevelkedő fiataloknak játsszuk vissza az általuk elmesélt, személyes történeteket. Írkálgatok is…

Valkusz Lili

About Valkusz Lili

Valkusz Lili kereskedelem és marketing szakos hallgató, aki minden idejét utazással és tánccal tölti. Egy évet élt Japánban, ami nagyban hatott személyiségének alakulására, illetve a nyelvek iránti szenvedélyére. Jelenleg az argentin tangóban keresi a jelenét és jövőjét, valamint az írásban az önkifejezés útját.

Ványai Fehér József

About Ványai Fehér József

Fehér József szerzői néven, Ványai Fehér Józsefként közli írásait. A nyolcvanas évek vége óta szerepel irodalmi folyóiratokban. A Magyar Írószövetség tagja.

Varga Borbála

About Varga Borbála

1986, Kolozsvár. A Peloponnészoszon élek, és elérhető vagyok a www.patreon.com/vargaborbala oldalon.

Varga Csenge Orsolya

About Varga Csenge Orsolya

Varga Csenge Orsolya vagyok, egy káosz. 1999-ben születtem Marosvásárhelyen, majd a kolozsvári BBTE Bölcsészkarán hallgattam komparatisztikát. Leginkább verseket írok, de előfordulnak novellák is.

Várnagy Márta

About Várnagy Márta

Szegeden született, itt végzett a JATE jogi karán, majd elvégezte a Magyar Íróakadémia szépírói mesterkurzusát, valamint a Metropolitan Egyetem írásművészeti szakát. A Holdkatlan Szépirodalmi és Művészeti folyóirat szerkesztője. Budapesten és egy kis nógrádi faluban, Béren él. Novellái, versei, esszéi 2004. óta jelennek meg irodalmi folyóiratokban (Tiszatáj, Parnasszus, Ambrózia, Új Forrás, Életünk, Napút, Tekintet, Palócföld, Szőrös Kő, Aracs, Magyar Napló, Holdkatlan, Liget Műhely), valamint antológiákban. Jelenleg önálló kötetén dolgozik.

Várszegi Eszter

About Várszegi Eszter

1993-ban születtem, Zircen. Eredetileg indián hegymászónak készültem, de azt mondták, hogy tériszonnyal az nem olyan jó. Meg aztán az indián részével is akadtak gondok. Szóval maradt az eredeti elgondolás: bölcsész vagyok, de előfordul, hogy informatikus, a közeljövőben grafikustanonc lennék leginkább. Dunántúli vagyok, de mostanában pesti. Budai. Van egy nagymamám, és hozzá egy családom. Közben írok, mert rájöttem, hogy muszáj, így az embernek könnyebben elnézik, ha állandóan ugyanazt az indiános sztorit hajtogatja.

Vasas Tamás

About Vasas Tamás

1989-ben születtem Debrecenben. 2008-ban érettségiztem, majd Budapestre költöztem. Jogász vagyok, jelenleg PHD - kutató, valamint teológiát tanulok végzősként. Zenész vagyok, író, költő, slammer és rajzoló. Játszottam több zenekarban, utcazenészként tevékenykedtem Magyarországon és külföldön is. Amatőrként foglalkozom fényképészettel és műfordítással.

Vida Boldizsár

About Vida Boldizsár

Vida Boldizsár, budapesti lakos, a VII. kerületi Madách Imre Gimnázium végzős tanulója, a 44. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázaton ezüst minősítésben részesítették. Idáig az Új Bekezdés és a KULTer.hu online folyóiratban publikált.

Vidosa Eszter

About Vidosa Eszter

1991-ben született Veszprémben. 2012-ben az ELTE BTK-n szerzett magyar–művelődéstudomány szakos diplomát, jelenleg ugyanitt irodalom- és kultúratudomány szakon tanul. 2013 óta jelennek meg kritikái.

Vidovenyecz Mihály

About Vidovenyecz Mihály

1987-ben született Magyarországon, filozófia szakon végzett Szegeden. Magyarul és németül olvasható versei, prózái, valamint egyéb szövegei az elmúló posztmodern klasszikus, illetve a születő metamodern kísérletező, modernizmussal összefonódó jegyeit viselik. Első verseskötete Németországban jelent meg, 2017-ben. Ír, olvas, fordít, doktorál. Napút nívódíjas.

Villányi G. András

About Villányi G. András

ELTE angol szakon végzett. Majd Japánban töltött öt évet, Basó haikuját, illetve Szaigjót a 12. századi buddhista szerzetes-költőt tanulmányozta a Kóbe Egyetemen, ahol MA-tézisét utóbbiból írta. Majd a „legnyugatibb” egyetemen Oxfordban folytatta Japanisztikai kutatásait. Verset és prózát ír, fordít japánból, angolból. Saját válogatású és fordítású kötete – Zilált hajam és szomorú játékok – két századfordulós japán szerző tankáiból 2003-ban jelent meg (General Press). A papagáj meséi mesekönyve felnőttgyerekeknek 2011-ben (Fapadoskönyv). Tükröződések c. verseskötetében (Scolar Kiadó 2011) Szaigjó vakáiból és saját költeményeiből, prózáiból alkotott dialógus-kollázst. 2005-től az évente megrendezésre kerülő Független Irodalmi Napok (FIN) tematikus kamara-versfesztivált szervezi. 2011-től a Szépírók Társaságának tagja. Versei, fordításai eddig az Ezredvég, ÉS, Hévíz, Mozgó Világ, Műhely, Napút, Új Forrás, Pannon Tükör, Pannonhalmi Szemle folyóiratokban jelentek meg.

Viola Szandra

About Viola Szandra

A szentesi származású Viola Szandra a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar-kommunikáció-filozófia-pedagógia szakán diplomázott. Első kötete 2008-ban jelent meg Léleksztriptíz, második 2014-ben Testreszabás, harmadik pedig 2020-ban Használt fényforrások címmel. 2013-ban ő képviselte hazánkat Bakuban, a 20 ország részvételével megrendezett Nemzetközi Költőnők Konferenciáján. Performanszaival, költészeti akcióival, valamint Testreszabás című kötetével új műfajt teremtett: a testverselést. Szerkesztőként, a Poétikon című rádiós műsor vezetőjeként és kulturális újságíróként is tevékenykedik. Nevéhez köthető a verskarácsonyfa-állítás hagyománya és a Viselj verset! kampány is: lemosható verstetoválásokkal, versékszerekkel, valamint irodalmi divatshow segítségével népszerűsíti az irodalmat. 2020-ban elindította saját márkáját, a Poeticumot. 2012-ben és 2016-ban NKA alkotói ösztöndíjat, 2020-ban Móricz Zsigmond alkotói ösztöndíjat nyert. Jelenleg az Előretolt Helyőrség Íróakadémia hallgatója.

Volentér Krisztián

About Volentér Krisztián

Volentér Krisztián vagyok, elsőéves mérnökinformatikus-hallgató. Nagyjából 3 éve írok verseket. Szeretek például vonaton ülve és éjjel az íróasztalomnál merengeni a papír, vagy adott esetben telefon felett. A költészetben a kezdetektől az foglalkoztat, hogy miért tud szép lenni pár verssor, de persze az önfeledt kísérletezés is mozgat. Továbbá vonz az íráson belül a korlátlan lehetőség: különböző komplex képek leírása és összefűzése az énem egy-egy darabkájával. Ezeken kívül szabadidőmben dobolok, valamint egy alkotói közösség, az Évszakosrózsák adminjaként is tevékenykedem.

Völgyi Anna

About Völgyi Anna

1991-ben született Körmenden. Biológus PhD hallgató, de a későbbiekben egy bölcsészkarra is szívesen bepillantana vastag keretes szemüvegben, műbőr aktatáskával. Jelenleg második regénye kiadására vár, és a harmadikon dolgozik.

Vörös Viktória

About Vörös Viktória

Vörös Viktória (Sárbogárd, 1967-) 1991-ben végzett az ELTE magyar-történelem szakán, majd nyolc hónapot Franciaországban töltött. 1992-től középiskolai tanár, drámapedagógus és színjátszókört vezet Esztergomban. Két verskötete jelent meg: Virágot üzenj, szülj madarat (2018) és Arcod kirajzolja a szelet (2020). Irodalmi vonatkozású cikkei és versei az Élet és Irodalomban, a Vigiliában, a Bárka folyóiratban, a Könyvkultúra, a Hetedhéthatár, az Ectopolis, a Napútonline oldalán olvashatók.

Zakariás Cecil

About Zakariás Cecil

1990-ben születtem Pécsett. Prózai írásaim eleinte többek közt a Garbo és az Aposztróf Kiadó antológiáiban voltak olvashatóak, aztán megjelentem a FélOnline-on, a Diákhálózat Alma Materében, az Irodalmi Jelen Debüt rovatában, az Every Father’s Daughter Blogon, a Kulteren, Lendület Magazinban, Amúgyban, legutoljára pedig a FélOnline FÉL10 válogatásában. A PTE után az ELTE padjait is koptattam különféle nyelv- és könyvtár szakokon.

Zoltay Lívia

About Zoltay Lívia

Zoltay Lívia vagyok, 1974-ben születtem Budapesten, ahol ma is élek. Jogászként dolgozom, kevés szabadidőmben rövid prózát írok, publikálni 2010-ben kezdtem. Eddig az alábbi folyóiratokban, irodalmi lapokban jelentek meg írásaim: Apokrif, A Vörös Postakocsi, Helikon, Kis Lant, Napút, Szabadság, Új Nautilus, Várad, Palócföld, Irodalmi Jelen. Az írásaim feszes, tömör, karcos stílusúak. Nem igazán kedvelem a túlírt, túlfogalmazott mondatokat, ahogyan az "irodalmi klikkeket" sem. Számomra az az öröm, ha közlik és olvassák, amit írok. Szeretnék kevés szóval minél többet mondani.

Vélemény, hozzászólás?

Irodalmi és Társadalmi Portál