Bajnai Nóra Katalin összes bejegyzése

Miért nem fáj a tömeg Barcelonában? A tér gyógyító ereje és a „Rossz közérzet”

A budapesti Francia Intézetben március 12-én került sor Ildefonso Cerdá Az urbanizáció általános elmélete című könyvének szakmai bemutatójára. A magyar nyelven először az olvasók kezébe kerülő mű a Scolar Kiadó gondozásában, a Francia Intézet támogatásával és a Városfejlesztés Zrt. közreműködésével valósult meg. 

 

Cerda konyv

 

 

 Mit jelenthet a rossz közérzet a kultúrában egy olyan világvárosban, mint a maga nemében örök avantgárd Barcelona? Mit jelentett egy polihisztor építész számára az 1800-as években? Miért és miért nem plasztikus a mai Európában is a freudi rossz közérzet a kultúrában? József Attilával, mesteremmel szólva, miért fáj ma is a metropoliszok zárt terű, egyenetlenül elosztott térelemmekel mintázott falanszter városiassága? Ha Barcelonában nem fáj a civilizáció és nem fáj az emberek sokasága, akkor hát miért nem fáj?

 

Ildefonso Cerdá számára ezek a dilemmák már 1855-ben egy nyilvánvaló szellemtörténeti és történelmi válság modern következményét körvonalazzák. Egy válságét, amely szinte törvényszerű valószínűséggel bekövetkezik, amikor az emberi szükségletek sérülnek. Az élethez szükséges (!), jelentékeny összemberi  tényezők (társadalom, szabadság iránti elidegeníthetetlen jog), a kőfalak közé szorított város ellenállásába ütköznek. A szubjektum mozgástér hiányában, városfalakba ütközve csak felfelé tud terjeszkedni, ami többek között élhetetlenül nagy népsűrűséghez, járványokhoz, korai gyermekhalandósághoz vezet.

 

1855-ben egy spanyol építész azonban politikai ellenállásba ütközve is válaszkész. Az összezsúfolt  sokemeletes házak realitására, a felhőkarcolók lehetőségére tudományos szkepszissel, a városfejlesztés, az urbanizáció konkrét bővítési terveivel válaszol.

 

Az Urbanizáció korabeli, és Cerdá nevéhez szorosan köthető, kifejezésének megszületése a maga cselekvő tartalmú kognitív szemantikájával kegyelmi állapot; cselekvő tartalmú építészettörténeti pillanat. Kultúrtörténeti jelentőségű, a múlt-jelen-jövő között hidat képező kontinuitást reprezentál, hiszen általa a nyelv hallhatóan szól hozzánk a szavakban. Az urbanizáció tehát Cerda értelmezésében folyamatos jelenidejűség, konkrét tény. 

 

 images

 

Az egyén függetlensége otthonában

Az otthon függetlensége a városban

A mozgás függetlensége a városi életben

A vidék megjelenése a városban

A város megjelenése vidéken

Replete terram

 

És főleg konkrét terv. Egy terv ideális kódolása az, amikor az ábrázolás rendszerei egyazon „jelentő”-láncolatban részben átfedik egymást, részben egymásba fonódnak.  Nem válnak azonban egymásba játszhatóvá, mert nem egymás tükörképei. A tervet megalapozó vizsgálatokhoz ideális eszköz és kódrendszer a statisztika nyelve, mely képes nem redukcionista metodikával  kifejezni azoknak a kapcsolatoknak a számszerűsítését és formalizálását, amelyek emberek, viszonyrendszereik és a város mint „tartalmazó”, között létrejönnek.

 

A szöveg, a rajz és a szám (jelentett) az urbanisztikai képzetek ábrázolásának (jelentő) eszközeként „épít teret”, konstruál jelentést az urbanisztikai diskurzusnak. Cerda elméletalkotásában a narratíva ilyenformán másodlagossá válik, elhomályosul. a leírás mögött.

 

Ildefonso Cerdá egy teljesen demokratikus és egyenlőségen alapuló társadalmat ígért már 1855-ben. Ha Barcelonában nem fáj a civilizáció és nem fáj az emberek sokasága, akkor ennek Gaudi alkotásai mellet célszerű építészettörténeti okokat is tulajdonítani. Cerda tervének megvalósult és Barcelona „folyamatos jelenidejűségét” meghatározó eredményeiről, máig ható európai következményeiről beszél az Urbanizáció általános elmélete című hiánypótló alkotás. 

Fúga

 

FÚGA
 
Csak magánhangzók lehetünk mi.
törpülünk, de egyre nagyobb Ókat markolj, kérlek.
Mellek.
 
Smseket akarok írni neked.
Ma kellek. Úgy, hogy mindegyik
 
az egész éjjelt döfje át, ékezeteivel
s az elektron sugárzással, amit
 
kibocsát.
Tudom, nem bolondulhatok meg,
 
már rég bolond vagyok, tudod.
És a mennybemenetelem közben is
 
a pokol invitált.
A telefon kezemben lemerült.
 
Én pedig ígyis smseket akarok írni,
Neked.
 
A halott billentyűkön, direkt hiába
koptatni fogom ujjbegyeimet
 
s amputálhatjátok a lelkem utána.
Kereskedjetek vele, Smseket írni rád, akkor is
 
addig nyomom a gombot amíg át.
Átfúródunk, ezen az egész (kibaszott)
 
éjjelen át.
 
 
CIGARETTA PAPÍR
 
Ahogyan a
cigarettapapírt
megnyalod,
már tudom.
Tedd,
nem érdekelsz.
Elegem lettél.
Elegem vagy.
Tűnj el, szűnj szét.
Lehetsz bárki, vagy:
bárki vagy
sose szerettél.
Puszta nemiség az
szent neved és oly
mindegy, hogy nagy.
Légy bárkié csak-
tőlem szakadhat minden
egyes inad
– az enyém
soha ne legyél.
 
 
SZÉT(H)
 
 
Szemmozsdatás ez, habár a könny.
Helyett szemedbe mostanra rozsda.
Szúrok, eddig futotta lomha.
Empátiádból tekintetembe.
 
Csellóhang cseng alig szinte néma.
Üres teret szel ketté hiába szárnyas.
Halként amíg eloxidál az.
Enyém hiánya, de téged ez
 
nem, a húrok téged sosem, te általad.
Tudom, mert szövegeid helyett már túl.
Régóta súglak, téged, sajátom helyett.
Kiállak, besúgok, kiáltalak neked.
 
 
*
 
Megkésett ónoseső:
A „késő bánat” túl korán deres haja
hullámokban zubog rám.
Az összerázódott idő súlyával nyakában rám hanyatlik.
Egy férfi. Város a táj.
 
Pesti magukat kitagadva széjjelesett.
Koraestek szépre sápadt zúzmarát és rozsdamarást.
Ígértek. A villamoson időtlenül zötykölődő,
pesti magukat és szerelem megmaradást.
 

Szárnypróba; Hátúszó forduló; Kávézacc (versek)

SZÁRNYPRÓBA

 

Csiripelnek, lezuhannak.

Megint dalolnak.

 Titkok.

Amiket felnyitottak.

Száj tátogatva, figyeleméh…

Tétova lábak a levegőbe.

Sebtiben tapossák a légüres teret.

Kitartó kapkodás, dühödt igyekezet.

Erőtlen szárnycsapkodás.

Mégis milyen népek?

Kik ezek?

A varjú családoknak ma még privát fa jár.

Sok a gond, sok olyan kell, aki szétkürtöli:

kár.

Elszörnyülködni a híreket a világnak.

Szétfröccsennek a bánatvizek,

félelem-fenyvesek bezárják fent az eget.

Rothadoznak a fák, melyeket madarak laknak.

Nincsenek már: leginkább csak irigyek.

A többi madárnak miért nem jár privát fa?

Talán mert akkor a légüres térben

még a madár se járna

– kelne.

S a fiókák sem próbálnának fel újabb és újabb

szárnyakat,

és nem kapnánk fel a fejünk se,

hallva a huhogó télesti árnyakat…

HÁTÚSZÓ FORDULÓ

Ki kell tapintanunk a falat, már idejekorán,

az ütközés előtt, hogy meg lehessen fordulni.

Gyorsan búcsút inteni, váltani még, a medence falán,

vagy akárhol

Hogy megmaradjon egy talán.

Bármilyen kecsegtető is a távol.

Úgy kell, hogy nem látunk rá a falra, se a fal mögé.

Ki tudja, mit hagyunk ott egy ügyes hátraarccal.

Ha túl későn fordulok vissza,

megtelik az orrom, a tüdőm vízzel.

Félek, félrenyelem az életet.

Elfullaszt a bánat, a tempó hiába hízeleg.

De ha idő előtt, úgy a fallal szemben

valahol a fal és önmagam közt

ügyefogyottan, tétován megrekedek?

Nincs elrugaszkodás, kókadozó lendület.

Ha idejekorán, úgy nem lehet továbblépni.

Mert csak pont jókor lehet.

Nem a faltól falig, hanem a fal előtt kezdődik,

A fallal szemben– hogy ott ki mit kezd magával–

 az az igazi menet.

És azt is csak egyetlen egyszer, egyféle ritmusban

lehet.

 

KÁVÉZACC

Keserű a kávé,
de illatos a hajnal. (hűs Tavasz)

Ne zsörtölődj, mondd csak szépen:

Amivel éppen áltatod magad.

Mondasz valamit valami helyett:
ám az mégsem az.

Bár ideiglenes vigaszod lehet,
valami belül elhavaz.

*

És miközben egyre eltünedeznek a jelek,
a fejcsóváló, fenyegetőző szelek körbe-körbe szaladnak.

Homályos jellegek forrnak össze

a távolban, és annál is messzebb meg
pókhasú etióp gyerekek
kotornak össze pár
porszemeknek tűnő kávészemet.

Egy kislány jósolni szeretne.

Együtt savanyodik már
a kávé meg a tej is,

Letörött fülű bögrében várnak.

S mert őket lesed
te is lassan nekikeseredhetsz.

*

Ám a koszos bögrék alján egyetlen korty

mindig ott ragad,
mert már túl tömény. Vagy mert

rossz a zacc.
És talán valami remény is
megkövül vele.

Hiába, senkit nem vonz annyira,

hogy kávéját fenékig gurítsa le,

hogy a „méregpoharat” ki is igya.

Pedig van, hogy az utolsó korty

az élet sava-borsa

a zaccosabbja,

hiába van a habja

hiába hív a leve.