irodalom címkével jelölt bejegyzések

unnamed

Jorge Luis Borges: Férfiszerelem

El enamorado Holdak, elefántcsontszobrok, műszerek, rózsák, lámpák, a Durero vonala, a számok kilencig és az ingatag nulla – dolgok, amikről azt kell hinnem: léteznek.   Úgy kell tennem, mintha valaha létezett volna Perszepolisz és Róma, mintha porszemeken múlt volna a bástyák sorsa, s hogy a vasszázadok kora szétesett.   Mímelnem kell a fegyvereket, az eposzok […]

Paul Cézanne: Az akasztott ember háza (1873)

Kormos Ferit kitakarják

Olyanok voltak, Kormos Feri és Marina, hogy nem igazán lehetett észrevenni őket, ahogy a kissé ágrólszakadt embereket általában, de ha valaki mégis megfigyelte volna, nem túl tolakodón, csak úgy kedvtelésből, talán elmosolyodott volna, hogy jé, mégis csak lehet élni, ha akar az ember. Mocskos ruhákban, fáradtan, jókedvűen. Hisz egy pillanat az egész, s akárkinek összejöhet, hogy boldog legyen e sok jelentékeny semmi közepette.

Land Art by Jim Denevan

A káprázatbeliekhez [10]

Ahogy a szavak képekké formálódnak, és az írott nyelv helyét a digitális ikonok jelrendszere veszi át, a képek újra alkalmassá válnak az egyszeri jelenségek egyszeri jelölésére, és ezzel a világ sokféleségének visszadására. Az írott szavakat megelőző képek idején minden jelenség a saját képét vetette árnyékul, mely egészen addig kísérte gazdáját, míg a szavak, közös nevet […]