Debreczeny György összes bejegyzése

1958-ban születtem Budapesten, jelenleg is itt élek. Könyvtárosként dolgozom. Tagja vagyok a Szépírók Társaságának, valamint a Nagy Lajos Társaságnak. Kötetek: ellentétpárhuzamok (Kozmosz, 1982); elodázható elégiák (Szépirodalmi, 1989); Sőt mi több (Syllabux, 2011); nincs karácsony (Syllabux, 2013); területtel őrzött kutya (Syllabux, 2014); Csavarjuk le a tetejét! (Bistey András Holókövy Vajk Csaba igaz története c. prózájával közös kötetben) (Nagy Lajos Kiadó, 2015); tértivevényes csillagok (Syllabux, 2015); Két hang, tíz ujj (Nyírfalvi Károllyal közösen) (Vár Ucca Műhely, 2015) fáj is meg nem is (Syllabux, 2016); sötét lesz (AJ Téka Kiadó, 2017); szelektív üveghegyeken innen (Syllabux, 2017); a zengőkövön szirmok zápora (AJ Téka, 2018); ezen a szép napon: Thomas Bernhard breviárium (AJ Téka, 2019); Három menetben, kollázs nélkül (AJ Téka, 2020); Nincs semmi, Tandori úr (AJ Téka, 2021). (A fényképet Hegedűs Gyöngyi készítette.)

vidámpark; villamosbérlet; új korszak előtt; zárójelben

vidámpark

a tenger partján
vidámparkot találtunk
oly szomorú volt

 

villamosbérlet

nem szép tőled
hogy nem segítesz
a villamos alá ugrani

ezen a hétvégén
különben is
pótlóbusz jár helyette

 

új korszak előtt

már megint új korszak előtt
áll
ez a szerencsétlen hülye
üljön le

 

zárójelben

(csak zárójelben
mondom neked hogy inkább
nem mondok semmit)

 

(Illusztráció: Avanish Trivedi: Calcutta Tram Painting)

nem igaz hogy semmi sem igaz; valaki segít

 

nem igaz hogy semmi sem igaz

Kalász István Stand by me c. novellája
motívumainak felhasználásával

a mongol nő ült a forró vízben
és az íróra gondolt
aki csak törölközőt tekert magára
semmi sem igaz abból
hogy semmi sem igaz
gondolta

az igazság telefonált a kikötőből
a bekötőúton kikötött
a forró víz
békésen kezet fogott az igazsággal
nem történt sérülés
itt lakott az utcában az igazság

akkor most menjenek be
ott láthatják a törölközőket
amott meg a fürdőszobát
menjenek tovább észak felé
és nézzék az igazi tengert
nézzék nézzék a sirályokat
*

azonnal jövök mormogta az író
és esendőnek érezte magát
esernyőnek
pedig épp nem is esett
autóban ültek két napig
de ki se nyitották az ernyőt

nézte az író a tengert
nézte a tengerben a benzinkutat
szörnyű mondta a nő
hogy itt találkozom
ezzel a két borzas kutyával
talán ők is tankolni jöttek

azonnal mormogok mondta az író
de nem szólt semmit a nő
csak magában rendezte
tornasorba a szavakat
a haldokló azt kérdezte
hol a nagy szerelem?
*

tehát te vagy az mondta
az orvosnak magas láza van
nem nyitotta ki az esernyőt
se az ablakot napok óta
csak a törölközőket nézegeti
pedig nem történt sérülés

akkor most üljenek autóba
és üldögéljenek két napig
mondta a mongol nő
csak ez van vagy a kopár falak
és az a két borzas kutya
akik rendezgetik a szavakat

magában morgott mormogott
a tenger tehát nem az író vagy a nő
az orvos beljebb invitálta
inkább jöjjön be a nappaliba
ne vacakoljon a törölközővel
hamarosan érkeznek a sirályok is

Amida bucu eljön fényességesen
csak sötétben nem szeret autóba ülni

 

valaki segít

Kaiser László nyomán

birtokollak örök cselekvés
itt minden már az unalom
ezen a tájon tévedni nem lehet
nem lesz veletek holnapom

félbehagyott mondatok
nem érzitek a dögszagot?
önmagunk kommandósaként
nézni se jó látni se jó

már semmit sem mond a semmi
gyűlik a léleknek kínja
valaki segít hogy ne legyek
legyek legyeknek martaléka

 

(Illusztráció: Elena Sokolova: Wet Dogs)

irodalmi félreolvasások 20., 21.

 

irodalmi félreolvasások 20.

Vesefolyamok óceánja
(Mesefolyamok)
*

címsírók
(címsorok)
*

nem ettem metszetet
(meszet)
*

kéjjel az omnibusz tetején
(éjjel)
*

Caracalla hűtői
(fürdői)
*

Bokassza fürdői
(hűtői)
*

végre eljut Weöres Sándor a Holdra
(Weöres Sándor verse)
*

a komolyabb gondatlanságú versek esetében
(gondolatiságú)
*

egy elektronikus jelenet ami végül kimaradt a Toldi szerelméből
(erotikus)
*

Szennyezett Iván
(Rettegett)
*

léptet fakó mikrobuszán
(lován)
*

10 nap alatt Tiszatáj
(tiszta máj)

 

irodalmi félreolvasások 21.

a halál poloskája
(poétikája)
*

lélektelen realizmus
(lélektani)
*

vörös rébék átalment a vér-agy gáton
(keskeny pallón)
*

Az ember uraemiája
(tragédiája)
*

mert vétkesek közt trafikos aki néma
(cinkos)
*

madárka madárka csámcsogó madárka
(csácsogó)
*

Máglyás Miska
(Mágnás)
*

sül a sületlenség enyhítse étvágyad
(a hús)
*

termeiben sok a vendég
törpe királyfi a lánya
(törpe király fia lánya)
*

urológiailag pontos fordítások
(filológiailag)
*

a szerelem humuszai
(himnuszai)
*

a Vidrócki erőműve csörög-morog a Mátrában
(híres nyája)

 

(Illusztráció: Andrew Newell Wyeth: Winter Fields, 1942)

gyűlnek a szivárvány; hát megint itt a tél

 

gyűlnek a szivárvány

kollázs

körülkaristol két kormos telefonszám
mintha porcelánfehér szivárvány
sasra vadászó béka brekeg fölöttem
varangyos
benn a farkas kinn a forradalom
szőrén üljük meg a borotvált lovat
vontatóhajók vonakodnak
vérengző tetvek elől menekülnek
hulladékudvarokba a rozsdás szélkakasok
futóedzést tartanak a futó kalandok
gatyát cserél a gatyásölyv
két vécéajtó közül
válaszd mindig a harmadikat
bugyoláld törölközőbe a telefonszámokat
ne fázzanak
a káposztafejeké itt minden gondolat
valaki ezt mondogat
ja
ja igen gazdag vagyok mint az esőcseppek
és mint zsírban a tej
virágba borulnak a díszsírhelyes
telefonnoteszok
tömjénillatú történelemkönyvek alliterálnak
mert hát mit is tehetnének
baráti kölcsönlakás a polgárosodás
gyűlnek a szivárvány kapukulcsok
a nagy történelmi mosogatóban
nyelved alatt nitroglicerin
de nem robban fel
nem robban fel a szív

 

hát megint itt a tél

P. adjunktusnő szavai

na most hát ilyen esetben
már szoktak
gyerekek öregek részegek
hát megfagyni

hát megfagyni

 

(Illusztáció: Abed Alem: Still Life With Cabbage)

irodalmi félreolvasások 17., 18., 19.

 

irodalmi félreolvasások 17.

virágkőkemények
(virágköltemények)
*

Suttogások és sipolyok
(sikolyok)
*

Főgázos bébi
(Gázos)
*

Nyilvánosház a sziklák alatt
(Ház)
*

Jókai jobban értené a gyerekeket ha a kortárs írókkal együtt tanítanák
(a gyerekek Jókait)
*

Esti Mourir
*

Marcel Proust: Ivarzó lányok árnyékában
(bimbózó)
*

Mátyás király és az öreg számottevő
(szántóvető)
*

Rózsa Sándor a vagyonnyilatkozatát ugratja
(a lovát)
*

burjánzó szépségkirálynő is van Petőfi állítólagos leszármazottai között
(burját)
*

fortélyos faeces igazgat
(félelem)
*

rügyhullástól lombfakadásig
(rügyfakadástól lombhullásig)

 

irodalmi félreolvasások 18.

spermanens forradalom
*

ma van a költészet virágapja
(világnapja)
*

költeményben aggódik a WHO a közép-európai járványadatok miatt
(közleményben)
*

kotrásirodalom
(kortárs)
*

porból lettünk s kaporrá leszünk
(porrá)
*

most látom milyen órás ő
a szakma ifjú mestere
*

verset futunk az idővel
(versenyt)
*

verőlegények
(virágköltemények)
*

hatalmas veszteség érte gyászol a költő
(elvesztette zsebkendőjét)
*

s a gróf tán picit áll
épp licitál valahol
(pedig csak mulat)
*

betiltva is meg lehet fertőződni
(beoltva)
*

lelőtt mókus és rollerező mackó is privatizál Petőfivel meg Arany Jánossal
(rivalizál)

 

irodalmi félreolvasások 19.

a költői vírus
(virtus)
*

szeretek pihenni a hölgyek alatt
(tölgyek)
*

ha kell hasmenésekben írjuk meg amit gondolunk
(állatmesékben)
*

kinek bajszán nem billeg hajszál
(morzsa)
*

Lhászai Mari tér
(Jászai)
*

a műveimben jórészt ellesett emberek szerepelnek
(elesett)
*

a magyar kötészet napja
(költészet)
*

neves portás alkotók művei
(kortárs)
*

és mégis mégis farádozni kell
(fáradozni)
*

in medias rest
(res)
*

James Bolond
(Bond)
*

Talpuk alatt fütyi a szél
(fütyül)

 

(Illusztráció: Lubang Jeriji Saléh cave, in Kalimantan, Indonesia)

irodalmi félreolvasások 15., 16.

 

irodalmi félreolvasások 15.

a nemzeti protézis szertefutó hagyományai
(poézis)
*

Százholdas takony
(pagony)
*

műpénisszel játszó csalfa vak remény
*

Fékpadra! el! igen kemény –
Parancsol Eduárd
*

a legelszántabb kutyaszar-rajongók se tegyenek Jókait a postaládámba
(vagyis fordítva)
*

Haza és hazaadás
(haladás)
*

Rettenetes Háromkerekű Pakuramadár
(Pakuk madár)
*

kosztol Lányi Dezső
(Kosztolányi)
*

Magyarország veresegyházi királyai
(vegyesházi)
*

csendesen ivarzik igen jámbor fajta
*

botrányomat egy lóért!
*

Heidegger: Letéti idő
(Lét és idő)

 

irodalmi félreolvasások 16.

Sámson és Delírium
*

kifosztották a Kossuth-díjakat
(kiosztották)
*

az elbeszélés ideje lehet késleltető cinikus vagy mozdulatlan is
(ciklikus)
*

Jack London: A székelő kutya
(éneklő)
*

Umberto Eco: Hat séta a frikció erdejében
(fikció)
*

alkotói szakadék
(szándék)
*

veseregény
(mese)
*

szerelmi szabadfoglalkozású
(szellemi)
*

lírikus szint közelébe gyengült a forint
(kritikus)
*

Néhai Simon: Gesta Hungarorum
*

A lóvasárnap virágcsiszárja
(A lócsiszár virágvasárnapja)
*

zabhegyező nyilatkozat
(beleegyező)

 

(Illusztráció: Arnold Böcklin)