kritika / tudomány címkével jelölt bejegyzések

Alexandre Koyré: Paracelsus (Misztikusok, spiritualisták, alkimisták a német XVI. században)

 

para4

 

Paracelsus

(1493-1541)

Kevés ember volt ebben az oly különös, oly eleven és oly
szenvedélyes korban, akinek életműve nagyobb visszhangot váltott ki, erőteljesebben hatott, hevesebb harcokat provokált, mint Theophrastus Paracelsus életműve és személye, aki olykor magát Aureolus Theophrastus Bombastus Paracelsusnak nevezte, orvosdoktor, teológiai doktor, doktor utriusque iuris; kevés embert övezett oly nagy csodálat, vett körül oly engesztelhetetlen gyűlölet, mint ezt a zavarba ejtő személyiséget; kevés ember volt, akinek életművéről és gondolkodásáról oly kevés ismeretünk van, mint az övéről.…

Ítéletek nélkül (Sándor Zoltán: Térdről a világ)

Sándor Zoltán történetei a jelenről és múltról szólnak. A jelenről, mert a novellák a közép-európai ember gondjait, saját magának is napról napra feltett etikai kérdéseit feszegetik: az abortusz legalitását, szegénységet, lecsúszást, bűnözést, önmagunk eladását, az autoritást, a megváltozott női szerepköröket vagy például a vallás helyzetét.…

EMLÉKVERSÍRÁS – EGY SALÁNKI LAKOS KÉZIRATOS FÜZETE

Az emlékversírás szokássá válásának eredete az évszázadok homályába nyúlik vissza. A műfaj virágkora azonban a XVIII–XIX. század. Népszerűségére az irodalmi párhuzamokból is következtethetünk. A költői életművekben a XIX. században gyakori. A századfordulótól az írni-olvasni tudás növekedésével vált általánossá. (Keszeg, 1991)

Az emlékversírásnak nagy hagyománya volt és van ma is egész Kárpátalján, így kutatásom színhelyén, Salánkon is.

Szín-játék (Fekete Anna: Oda-vissza)

Első verseskötetében Fekete Anna kötetében stabilan jelöli ki a lírai, az emberi ént és annak határait, („oda-vissza”), és az olvasót is motiválja erre a versek százán átívelő, megállíthatatlan mozgásra. Nem időzik el egy képen, még nyelvileg sem stagnál, máris lendül tovább: a növények serkennek, a gyümölcsök érnek, a tenger hullámzik, a vonat robog, a vér örvénylik, az évszakok váltják egymást, és minden egyre csak megy a maga útján.…