Kalapos Éva Veronika összes bejegyzése

Dezső estéje

A pillanatot, amikor Dezső élete összeomlott, mint az ügyetlenül felhalmozott mosatlan edény, senki nem vette észre. Dezsőt se vette észre senki, ahogy ott álldogált az Oktogonnál, a Burger King melletti gyalogátkelő előtt, és várta, hogy a lámpa zöldre váltson. Nem volt számára meglepő vagy sértő, hogy az emberek tekintete elsiklik mellette, mintha csak egy kuka vagy egy telefonfülke volna, Dezső úgy élte le az egész életét, hogy az égegyadta világon mindenki magasról tojt a fejére. Nem haragudott rájuk, a helyükben valószínűleg ő is ugyanezt tette volna, nem önutálatból, csupán, mert vannak, akiknek az a funkciójuk, hogy mozgó, lélegző szobrok legyenek, akik mellett a többi ember, legalább egy időre, élőnek érezheti magát. Cserébe át kell engedniük magukat a rajtuk fotózkodó turistáknak, a fejükre csináló galamboknak és a városszépítők kénye-kedvének, akik, ha a szobrok aktualitásukat vesztik, vagy egy éppen divatos művész új alkotással áll elő, minden csinnadratta nélkül elvitetik a régieket, és bezúzatják, mondjuk, sírkőnek.
Persze ezen Dezső sose gondolkodott el, mert úgy általában nem gondolkodott el semmin. Dezső nem volt jobb vagy rosszabb azoknál, akik körülállták, egyszerűen azért, mert eszébe se jutott, hogy jobbnak vagy rosszabbnak kellene lennie. Mindig éppen olyan volt, amilyennek a helyzet megkívánta, és a jelen helyzet, nevezetesen, hogy állt a piros lámpánál, és várta, hogy átkelhessen, azt kívánta meg, hogy Dezső aktív állapotban tartsa a lábizmait (vagyis ne dőljön el), a kézizmait (vagyis ne ejtse el a táskáját), és a nyakizmait (vagyis a feje ne bukjon a mellkasára). A természet, az Isten vagy az Univerzum, már ha Dezső olyan messzire merészkedett volna a gondolatok mezsgyéjén, hogy higgyen bármiben is, ebben a pillanatban mindössze ennyit követelt tőle, és ő ezt maradéktalanul teljesítette.
Mint ahogy a következő másodperc parancsát is, ami a „szabad” jelzés felvillanása után az volt, hogy emelje fel a lábát, és kövesse az előtte haladókat, lehetőleg megfelelő tempóban, hogy lassúságával ne akadályozzon senkit. Dezső ezt a kihívást is sikerrel abszolválta, majd a teste, puszta megszokásból, a lakhelye irányába fordult, és Dezső elindult a Király utca felé. Mellette pékségek úsztak el, amikben álmos szemű eladólányok rámolták zsákokba a megszáradt zsömléket, kivilágított kirakatú ruhaüzletek, gyorsétkezdék türelmetlenül ácsorgó, kiabáló tinédzserekkel, és egy láthatóan jól biztosított számítógépes szaküzlet. Amennyiben Dezsőnek lett volna kedvenc üzlete, valószínűleg ez lett volna az, mert a szivárvány minden színében kiállított, áramvonalas laptopok hosszú másodpercekig fogva tartották a tekintetét, aztán Dezső nyaka megmozdult, a feje visszafordult az úticélja irányába, a szemei pedig meglátták a feleségét, ahogyan a szemközti Spar előtt, akárcsak a csavaros fagylalt a tölcsérbe, belefordul egy idegen férfi ölelésébe.
Ha Dezső nem önmaga lett volna, hanem valaki egészen más, akkor most felgyorsítja a lépteit, hátraveti a fejét, orrlukai kitágulnak, és odasiet az ölelkező párhoz. Megragadja az ismeretlen sportzakóját, elrántja őt a feleségétől, aztán lekever neki egyet, hogy a pasas szeme szikrát hányjon, majd arcán féktelen dühvel megragadja a felesége karját, és elvonszolja onnan. Vagy ha megint másvalaki lett volna, megtorpan. Falfehérre sápad, az ajka remegni kezd, aztán lassan könnyek lepik el a szemét. Nem akarja elhinni, amit lát, és túl gyáva ahhoz, hogy bármit tegyen. Inkább elkapja róluk a tekintetét, és hevesen győzködve magát, hogy biztosan tévedett, hazaszalad, és mikor a felesége ragyogó arccal megérkezik a vásárcsarnokból, ahová minden nap eljár, egész este különlegesen figyelmes vele, hiszen nagyon bánja, hogy egyáltalán eszébe jutott meggyanúsítani. És ha Dezső egy harmadik ember lett volna, hullamerev arccal megáll a KFC előtt, és megvárja, amíg a felesége és a férfi befejezik a búcsúzkodást. Aztán, mikor a felesége hazaindul, odaáll eléje, nem szól egy szót sem, nem is vádaskodik, csak nézi őt némán, komoran. A felesége hisztérikusan elsírja magát, fogadkozik, hogy amit látott, csupán egyszeri alkalom volt, a férfi egy régi osztálytárs, akivel csak néhány napja találkozott újra, és az egykori szerelem emlékére engedte, hogy átölelje, de mindenre esküszik, ami szent, más nem történt köztük. Dezső nem felel, nem szól az asszonyhoz egész este, sőt, másnap sem, legalább egy hét beszédmegvonással bünteti, majd, amikor a felesége már az idegösszeomlás szélén áll, egy reggel megkegyelmez neki, és halkan megköszöni a tükörtojást.
Azonban Dezső nem volt senki más, csak Dezső, és az ég nem hasadt meg. Még egy fűszál sem hajlott nagyobb ívben a föld felé. Egyetlen autó sem állt meg, egy ember sem nézett rá döbbenettel vegyes sajnálkozással. A lemenő nap lecsorgott a horizonton, akár a sör a pohár oldalán, de őt sem érdekelte Dezső, még annyira se, hogy egy pillanatra megbillent volna az égi úton, vagy akár csak egy kicsit halványabb lett volna aranyfénye, mint bármelyik másik napon. A világ, ami eddig olyan természetességgel fogadta be Dezsőt, mint a kóbor macskák kölykeit, most ugyanilyen természetes mozdulattal lökte őt ki magából. Ha Dezsőn ekkor erőt vesz a fájdalom, és felfeszíti magát az első fára, aztán harmadnapra eltűnik onnan, a fa ugyanúgy magasodott volna tovább a körút mellett, fuldokolva a benzinködben, ölelkezve egy hunyorgó villanyoszloppal, és ki tudja, talán minden ítélet nélkül figyelve ezt a péksüteményen nyammogó, használt ruhákba öltözött, mocsoktól ragyogó, csüggedt várost, amiben feleségek ölelkeznek utcasarkokon idegen férfiakkal, és Dezsők állnak minden számítástechnikai szaküzlet előtt, és néznek, és hallgatnak, és lehet, hogy egy lepke valahol fáradtan meglebbenti a szárnyát, de aztán azonnal meg is dermed a mozdulatban, mert tudja, hogy úgyis hiába, úgysem történik majd az égvilágon semmi.

Dénes király albája

Levantou-s’ a velida
Ocsúdik már a szépség
– pirkad a hajnal –,
oly szennyesek az ingek,
fehér forrás,
mosd őket tisztára.
Ocsúdik már a szépség
– pirkad a hajnal –,
kurta kis ingecskéit,
fehér forrás,
mosd őket tisztára.
Oly szennyesek az ingek,
– pirkad a hajnal –,
bár kemény szél dobálja,
fehér forrás,
mosd őket tisztára.
Kurta kis ingecskéit,
– pirkad a hajnal –,
gonosz szél szerteszórja,
fehér forrás,
mosd őket tisztára.
Bár kemény szél dobálja,
– pirkad a hajnal –,
csitítsd el a dühödet,
fehér forrás,
mosd őket tisztára.
Gonosz szél szerteszórja,
– pirkad a hajnal –,
csitítsd el a dühödet,
vörös forrás,
mosd őket tisztára.

 

 

Lépcső

Bármit is mondjanak a nálam nyilván emancipáltabb nők, én szeretem, ha a férjem tévét néz. Ilyenkor összeráncolja a homlokát, úgy figyel, és ettől csak még szeretnivalóbb. Ha pedig megkérem, hogy segítsen, fél szemét még mindig a képernyőn tartva battyog oda hozzám, és mint a házimanók a Harry Potterben, megadóan várja, milyen gigászi feladatot róttam ki rá ismét: teregetés, porszívózás, neadjisten mosogatnia kell.

Most is épp a tányérokat lötyböli, amik hatalmas tenyerében akkorák, mint egy játékkészlet darabjai. Erre a néhány pillanatra én huppanok le a tévé elé. Na, a sportból elég is volt, nézzünk valami mást. Ilyen helyszínelők, olyan helyszínelők…ezt a riportercsajt utálom, olyan orra van, mintha valamivel beverték volna a képét…nicsak, parlamenti közvetítés, legyen ez. Igaz, nem valami szívderítő, de nem árt néha belenézni, mi zajlik körülöttünk mostanában. Nem mintha bármi beleszólásunk lenne. Majomarcú, kopaszodó képviselő beszél éppen, közben a kezeit letámasztja maga előtt az asztalon – röhögnöm kell, így tényleg olyan, mint valami nagy, morcos orangután. A pasi kásásan hadar, alig értek valamit. A nők az emancipáció, az önmegvalósítás mellett elfelejtenek gyereket szülni…úristen, szívem, mit művelsz, mi ez a csörömpölés? Édes tőle, hogy segít, de majdnem mindig összetör valamit. Talán az anyáknak vissza kellene térniük a gyereknevelés mellé, és akkor lenne értelme annak, hogy jobban megbecsülnénk egymást, és fel sem merülhetne a családon belüli erőszak…Hogy mi??

– Hallottad? – kiáltok ki a férjemnek, de már látom is a választ az arcán: elképedve, csöpögő kezekkel áll. Leveszem a tévéről a hangot, hallgatni se bírom az ürgét.

– Ez hülye – konstatálja, a csurgatóba rakja az utolsó tányért, majd leül mellém a kanapéra, és átkarolja a vállam. – Látod, ha szülsz nekem négy-öt gyereket ide a másfél szobásba, megígérem, hogy nem verlek laposra.

– De bolond vagy – hozzábújok, és ekkor, mintha hallották volna, miről beszélünk, felhangzik a felettünk lévő lakásból a megszokott koncert.

– Ne már, komolyan nem telhet el enélkül egy nap? – a férjem elkínzottan felnyög, és megdörzsöli a szemét. – Milyen emberek ezek, hogy lehet így élni, hogy folyton üvöltöznek egymással? Az ilyeneknek szaporodniuk se volna szabad.

– Kicsim! – nem szeretem, ha így beszél. Végül is semmit nem tudunk a felső lakókról, csak néhányszor találkoztam velük a lépcsőházban: a férfi egérszerű, alacsony, haja már csak a halántékánál van, a nő is apró termetű, de húsosabb. Egy lányuk van, tíz év körüli. Ő köszönni se szokott.

– Jó, mindegy, de valaki már beszélhetne velük, ha a házmesterre nem hallgatnak, hogy pihenjen így az ember? Nekem is jogom van a nyugalomhoz – háborog a férjem, aztán puszit nyom a halántékomra. – Na jó, megyek fürödni. Jössz?

– Mindjárt – felállok vele együtt, de ott maradok a szoba közepén. Most tisztán hallom a fentről szűrődő hangokat, a férfi üvölt: „Kit érdekel, hogy te mit akarsz, mindig csak az akaratod, csak annak legyen vége, az haljon meg.”

*

 

Nem szeretek egyedül ébredni, ez az átka annak, hogy én itthon dolgozom, a férjem meg nem. Ráadásul ez a hülye szürkeség is odakint…az embernek élni sincs kedve ilyenkor tél közepén, nemhogy melózni. Kimegyek az újságért, mostanában a postásfiú valahogy sose találja el a levélbedobót, és a napilap rendszeresen a küszöbön köt ki.

Ez a csomag meg micsoda a lépcsőn? Mintha egymásra hajigált kendők lennének, szólni kellene a házmesternek emiatt is, minek hagyja szét a szemetét mindenki? Épp be akarom csukni az ajtót, amikor a csomag megmozdul, és halkan nyöszörögni kezd. Mi a fene ez?

– Elnézést…bocsánat…- nem tudom, mit mondjak, a filmekben ilyenkor teszik fel mindig azt a hülye kérdést, hogy „jól van?”; persze ez a nő vagy férfi láthatóan nincs jól, különben nem gubbasztana a lépcsőn. – Segíthetek?

Az alak nagy nehezen felemeli a fejét. A felső szomszédasszony az. Nem csupán a helyzet abszurditása döbbent meg: a nő arca merő zúzódás, a pulóver alól kikandikáló keze véres.

– Bocsánat, leestem a lépcsőn, mindig bénázok – mondja halkan, a hangjában nyoma sincs fájdalomnak vagy sírásnak, ijesztően tárgyilagos. – Köszönöm, nincs semmi bajom. Segítene felállni? Vissza kell mennem, bent hagytam a mosást.

– Hadd hívjak mentőt – én is igyekszem halkan beszélni, mélyen bevésődött az elsősegély-órák anyaga: ne izgasd fel a sérült embert azzal, hogy kimutatod a pánikod. – Vagy legalább jöjjön be egy pillanatra, van ragtapaszom meg fáslim, megtisztítom a sebeit. Nem tört el semmije?

– Nem – a karomba kapaszkodva feláll, egész dundi teste megfeszül, ahogy a súlya újra a lábára nehezedik. – Otthon is van ragtapasz, megcsinálom én. De köszönöm.

– Nem tudja megcsinálni, nem fér hozzá rendesen – győzködöm, mert nem akarom elengedni. Nem szeretnék azon rágódni később, megtettem-e mindent, amit lehetett. – Jöjjön be, csak öt perc.

– Összevérezek itt mindent – tiltakozik már az előszobában, ahogy meglátja a hófehér konyhaasztalt.

– Ne törődjön vele, úgyis folyton suvickolok. Foglaljon helyet – a hangom könnyed és vidám, pedig majd’ felrobbanok. Leesett a lépcsőn, nyilván. Miért nem ismerik el ezek soha, ami történik velük? Miért nem lép le a fenébe attól a vadállattól? Az anyám mindig azt mondta, csak azt lehet verni, aki hagyja magát. Engem egyszer próbálna megütni valaki, ellátnám a baját…pedig milyen szép ez az asszony a testalkata ellenére, vagy épp azért. Az ilyet hívják töltött galambnak, ez a kifejezés mindig kellemes érzést ébresztett bennem, biztonságérzetet, talán mert az anyám vézna volt és csontos. A szomszédasszony közönyösen ül az asztalnál, a cserepes fűszernövényeimet bámulja. Az elsősegély-dobozzal a kezemben eléje telepszem, és legöngyölöm róla a kendőt, amit maga köré tekert.

Uramisten, bőgni fogok. Vagy okádni. Vagy mindkettőt. A nő karján liláskék véraláfutások váltakoznak mély vágásnyomokkal. A vágások szélén megalvadt a vér, a közepükön a genny. Valami életlen tárggyal csinálhatták őket, mondjuk kiselejtezett borotvával, látszik, hogy egy vágást újra és újra felmetszett valaki. A száradt genny sárgán csillog, újra életre kel, ahogy végighúzom rajta a Betadin-os kendőt, szaglani is kezd, a váladék és a vér nehéz, édeskés gőze betölti a konyhát. A nyak pulóverből kilátszó része is kék-zöld foltos, a foltok nem kerekek, hanem hosszúkásak. A szép metszésű száj sarkán hatalmas, rászáradt vérfolt, összekeveredik a vér és a nyál, az egész terület duzzadtan vöröslik. Finom arccsontján sötétpiros horzsolások, a szeme alatt is vágás, régebbi lehet, már félig be is gyógyult. Az arcbőrön – és végig a nyak bal oldalán is, ahogy később felfedezem – apró, kör alakú, mély sebek. A szeme világoskék, a pillái hosszúak.

Némán végzem a dolgom, persze ide orvos kellene, de nem fogom tudni rávenni.

– Nem kellene szólnia valakinek? – szánom rá magam a kérdésre nagy nehezen, a nő alig néz rám, mintha távolból hallaná a hangomat. – Egy orvosnak mindenek előtt. Meg talán a rendőrség…

– Tessék? – a hangja még mindig nagyon kimért, a tekintetébe most udvarias értetlenség keveredik. – Rendőrség, kihez?

– Önökhöz…úgy értem…- csak bámulok rá, a fenébe, ezt nem lehet valaki szemébe vagy helyette mondani. – Ha esetleg…bántják…

– A sebek miatt…? Mondom, leestem a lépcsőn, már nem először. Csúszik ott előttünk, szóltunk is miatta, de nem csinálják meg. A gyerek is elesett már…

– A férje nem?

– Ő vigyáz.

Kicsit felemeli az állát, itt nincs helye ellentmondásnak. Sokáig nézek a szemébe, állja a tekintetem, gyönyörű pillái szinte meg sem rebbennek.

– Mivel foglalkozik a férje? – a nyak kerek sebeit tisztogatom, a vérszag már olyan erős, mint a cigarettafüst egy zsúfolt teremben.

– Könyvelő. Nem könnyű ez, tudja, nehezen szokik bele az új rendszerbe ő is, hogy számítógéppel kell csinálni mindent. Mindig mondja is, hogy nem az ilyen hatalmas kezű embereknek találták ki azt a piszlicsáré billentyűzetet – most már cseveg, a kínos téma lekerült a napirendről. Az arc horzsolásait pillanatokig csak bámulom, fogalmam sincs, mihez kezdjek velük. – De hát nem rossz pénz, és valamit csinálni kell. Maguknak milyen szép, nagy tévéjük van. Síkképernyős?

– Az – még mindig nem nyúlok a szájához, hadd beszéljen.

– Az uram is azt szeretne. Mondja mindenki mostanában, hogy a tévében mennyi szemét van, de hát mivel szórakozzon az ember? Lazítani meg kell, de az uram se nézi a valóságsókat azért, csak a híradót meg a vetélkedőket. Az meg kultúra.

*

Órák óta a kanapén ülök. Még a szennyes gézlapokat se szedtem össze az asztalról, következésképp a férjemet átható, jellegzetes szag fogadja, amikor hazaér.

– Mi ez a bűz? – meglátja a cuccot az asztalon, ledobja a táskáját, és elém térdel. – Megsérültél?

– Nem. Itt volt a felső szomszéd – nem bírok beszélni, gondolkodni is alig. – Az asszony.

– Mi van vele?

– „Leesett a lépcsőn” – utánozom a nő könnyed hanghordozását, de ahogy a férjem magához húz, a mondat bőgésbe fullad. Ijedten, de megnyugtatóan simogatja a hátamat, ömleni kezd belőlem a szó, mint a vér. – Tiszta seb…a karja, a nyaka…az arca is…vágások, foltok…miért nem lehet…miért nem…én feljelentem ezt a pasast, esküszöm, holnap az lesz az első dolgom…biztos, hogy a gyereket is veri…hogy az isten baszná meg az ilyen rohadékot…a kurva anyját az ilyennek…

– Szívem, nyugalom – a férjem hangja zaklatott és tanácstalan. – Mondta neked a nő, hogy a pasi veri?

– Nem mondta, hogy mondta volna? Ezek nem…semmit nem mondott, csak csevegett itt, mintha egy kávéra jött volna…miközben én a sebeit…a tévéről kérdezett…mit csináljunk? Eljössz velem holnap a rendőrségre?

– Nem kellene beleavatkozni – eltart magától, és a szemembe néz, a tekintete most egy idegené. – Tudod, hogy a rendőrség szarik rá, amíg vér nem folyik.

– Folyt! Folyt vér, én töröltem le, az isten áldjon már meg! – gyilkos harag önt el, felpattanok, elfordulok. Látni se bírom az arcát. – Ahogy kinéz az a nő…az már önmagában elég kell, hogy legyen bárkinek!

– Nem tehetsz semmit, ha ő nem akarja, nem lehet valakin erőszakkal segíteni – elkapja a karom, és kényszerít, hogy a szemébe nézzek. – Nem érted? Nem a te dolgod. Ha segítséget kér, segítünk neki. De addig…

Valamit még mond, de már nem hallom. Nézek ki az ablakon, ahol ebben a pillanatban hullani kezd a hó. A pelyhek óriásiak, gyerekkoromban mindig ehhez a látványhoz társítottam a békét: odakint csend és hideg, idebent nevetés és melegség. Nem sötétség, ragtapaszok és életlen kenőkések az egyik lakásban, plazmatévé, hófehér asztal és megátalkodott boldogság a másikban. A két lakást összekötő lépcső pedig tényleg csúszik, könnyű leesni rajta.

 

 

Színek

Éppen örülni kezdett a jó időnek, amikor meghallotta az első esőcsepp koppanását a háztetőn. Néhány másodperc múlva már kicsiny jégdarabok is potyogtak, hangjuk olyan volt, mint egy megzavarodott óra sebes ketyegése: tikk-takk-tiktikk-tatatakk. Ez a szokásosnál is jobban lehangolta most, az anyja azzal magyarázta idegenkedését az égi küldeményektől, hogy nyári gyerek, napsütésben jött a világra. Az eső földszagot hozott, szimatolni kezdett utána, orrlukai kitágultak, mint egy lónak: a föld erős, mély zihálása megnyugtatta. Anyja kikiáltott érte, hálásan szedte befelé a lábait, szeretett volna bezárkózni a szobájába, feltenni valami vidám zenét, csak ezt a szüntelen kopogást ne hallja, de az anyja megfogta a karját, mikor meglátta, magához vonta szelíden, hogy véletlenül se essen el.

 

            Tűrte az ölelést, bár anyja illatáról megint az a nap jutott eszébe, amikor a kórházban levették a szeméről a kötéseket. Először azt hitte, éjszaka van, kérte, kapcsolják már fel a villanyt, két hete él kényszerű sötétségben, mit szórakoznak most vele. Halk nyöszörgés volt a válasz, aztán csöndes duruzsolás, az apja hangja, végül az orvos halk, nyugtatásnak szánt szavai. „Ideiglesen”- kongott a fülében, és hogy ne féljen, az izgalom árt a szemidegeknek is, a saját érdekében próbáljon megnyugodni. Hitt az orvosnak, apja is az volt, fogorvos, lelkiismeretes és nagylelkű, nem látott rossz példát sosem. Egy héttel később, a második kötéslevételnél már nehezebb volt a lelkére beszélni, de csak harmadszorra kelt ki magából.

            Üvöltött velük, még ebben az irreális pillanatban is érezte, mennyire idegen tőle az indulatnak ez a kifejezése, ha dühös volt, csendes gúny és irónia jellemezte  mindig. Tapogatózott az ágya körül, anyja jóhiszeműen nyújtotta oda törékeny kezét, amit úgy szorított meg, hogy az asszony felsikoltott, aztán az ágy rácsához kezdte verni döbbenetes erővel, az apja és az orvos ketten alig bírták megfékezni. Végül mégis lefogták, aztán szúnyogcsípést érzett a karján, kábulatot, még ki tudta mondani: „takarodjatok”, aztán elnyomta a nyugtató.

            Ébredésekor senki nem volt a szobában, az ügyeletes nővér is kiszaladhatott néhány percre. Felült az ágyban. Bár az orvos megtiltotta, meresztgetni kezdte a szemeit, emelgette a szemöldökét; hiába volt vak majdnem egy hónapja már, tudata még nem kapcsolta össze a nyitott szemek érzetét a sötétséggel. Persze semmi sem változott, csak a nedvesség lepte meg, ami a sikertelen erőfeszítést követően öntötte el az arcát, valahogy nem tudta elképzelni, hogyan folyhatnak könnyek nem látó szemekből. Ki akarta tapintani a zsebkendőjét az éjjeliszekrényen, de a következő percben megfagyott az összes tagja.

Hogy a fenébe fogok festeni?

Eddig a percig nyilván a pánik miatt nem gondolt rá, mit választott hivatásának, mi határozza meg csaknem az egész életét, mitől fosztotta meg az a vasrúddal hadonászó cigánykölyök véglegesen. Egy milimétert sem bírt mozdulni többé, ott ült mereven délután is, mikor a szülei bejöttek. Ha féltek a dühkitöréseitől, valósággal halálra rémítette őket ez az élőhalott, aki minden kérdésre igennel vagy nemmel felelt; üvöltő gyermekük ugyan idegennek tűnt, de legalább reménnyel kecsegtetett. Az élet volt.  

Három nappal később hazaengedték, az orvos még mindig nyugtatgatta, járjon csak be rendesen kontrollra, a röntgen szerint nincs komoly sérülés, igazán nem érti, ennek már rendbe kellett volna jönnie, csak türelem, türelem. Nem is felelt neki.

Otthon át akarták költöztetni a földszinti szobába, de durván elhárította, ő nem nyomorék, csak megvakult, nehogy már ne tudjon felmenni egy istenverte lépcsőn. Ha nem tőmondatokban beszélt, akkor folyton trágárkodott, anyja azt suttogta este az ágyban az apjának, fél, hogy valami értelmi zavara is lett a gyereknek, azelőtt sose beszélt így, utálta a ronda szavakat. A férfi felzokogott a sötétben, nem lát, nem érted, huszonöt éves, tele van haraggal, az a minimum, hogy káromkodik, örülj neki, addig legalább nem vágja fel az ereit.

A szobáját többször is összevissza zúzta, dühöngött, mert nem talált meg semmit, akárhányszor elhatározta, végigtapogatja a szobát, hogy ujjaiba szívja a tárgyak pontos helyét, a munka negyedénél elfogyott a türelme. Ezzel tudtán kívül jó szolgálatot tett magának: a düh egy bizonyos idő után könnyeket szült, a könnyek megkönnyebbülést. Mialatt a padlón ülve zokogott, a feldúlt szobát varázskezek visszarendezték eredeti állapotába. Mindenki reménykedni kezdett újra.

A fiú csak három hét múltán jött először, amikor már nem is várta. Belépett, ő éppen a széles ablakpárkányon ült, látó korában itt szeretett olvasni, a párkány tele volt párnákkal és könyvekkel most is, nem engedte elpakolni őket. Újság volt a kezében, simogatta gyengéden a selymes lapokat, tudta, hogy amit most tapint, az a címoldal, más papírból van, mint a többi. A fiú mellételepedett, megfogta a karját.

– Ez milyen színű?- kérdezte, cirógató ujjait a papír egy pontjára vezetve. Ő megrándult.

– Hülye vagy? Nem látok.

– Nem ezt kérdeztem. Milyen színű?

– Hol a faszban voltál eddig?

– Nyaraltunk, tegnap éjjel érkeztünk meg. Mondod végre?

– Menj a picsába- fordult el, de a fiú megragadta a vállát, megrázta, mint egy almafát, majdnem kitört a nyaka.

– Ennyi?- kiabálta a fülébe közvetlen közelről.- Befejezted? Milyen festő akartál te lenni? Miből akartál dolgozni? Azt hitted…- megbicsaklott a hangja. Felállt.- Hívj fel, ha meg tudod mondani, milyen színű.

Hallotta a lépteit, hallotta, amint nyílik, csukódik az ajtó, de nem tudott megszólalni, pedig kiáltani akart, ne hagyja itt, nem örült senkinek, mióta ilyen nyomorult, csak neki. Remegve kereste meg a földön a lehullott újságot, magához szorította a lapokat, vágták a tenyerét oldalt.

Mit vár tőle, mit akar? Teljesen bolond. Megvakult, punktum, az orvos hazudik, nem akarja megrémíteni a szüleit, félti a pénzét is, ez a két boldogtalan meg elhiszi, és itt sertepertélnek körülötte, ugyan mit ér az egész. Lassan beletörődik, megtanul élni újra. Mit vár ez a hülye, mit? Toporzékolnia kellene, lázadozni? Már túl van rajta, ha azt akarta látni, miért ilyenkor nyaral, sosincs itt, mikor szüksége lenne rá, közben azt állítja, barátok. Ez van, erre leáll kitalálósdit játszani. Mégis honnan kellett volna tudnia, milyen színű a szaros papír? A szín az szín, nem pedig…

 

„Rákaptam a falazásra” (Szilágyi Nagy Ildikó: Valami jó testnyílás)

             A fent említett karcsú könyvecske a fent nevezett írónő első önálló kötete. Mindenképpen figyelemre méltó, hogy kezdőugrásával Szilágyi Nagy Ildikó máris műfajt teremtett. Volna.

            A teremtett műfaj pedig nem volna más, ha jól sejtem, mint a szingliregény-paródia. Noha a kötet nem regény, hanem novellafüzér, az írások kötődnek egymáshoz az egyes szám első személyű narráció- a „főszereplő” személye-, valamint a történetek helyszíne és jellege miatt.

 

Hősnőnk fiatal, intelligens, kreatív, gyönyörű és szakmájában is elismert, magánélete viszont zűrös, szeretők jönnek-mennek, a nagybetűs Igazi azonban még várat magára. Eközben jó néhány irigy és féltékeny nőtárssal, benőtt szőrszállal és condyloma acuminátummal kell megküzdenie, de addig is fejest ugrik a magyar irodalmi élet vehemens férfitengerébe, családos írókkal szexel, fogadja Esterházy Péter bókjait és szerinte Garaczi László lehetne élete pasija, ha nem volna az apja. Balettozik, utazgat, egyetemen tanít, kívülről fújja az összes márkanevet, ami valaha elhangzott a magyar médiában, szinte nem is egyetlen életet él, hanem legalább hármat.

            Ez eddig egy tökéletes szingliregény-képlet. A szingliregény-paródiával kapcsolatban vannak fenntartásaim. Például, hogy fájó szívvel  be kellett látnom: szégyen, nem szégyen, én valójában szeretem Bridget Jonest és Terézanyut is. Helen Fielding és Rácz Zsuzsa, a szingliregény külföldi és hazai szülőanyukái értették a dolgukat: olyan figurákat alkottak, akikkel női olvasók milliói azonosultak, és nem féltek bizonyos dolgokat komolyan venni, másokat viszont a legkevésbé sem. Ez az igazi problémám a szingliregény, egyáltalán a szingliirodalom parodizálásával: minek kifigurázni egy olyan műfajt, ami már egyébként is komolytalan? Mert azon túl, hogy Miss Jones és Kéki Kata gátlástalanul drámáznak minden útjukba akadó férfival, nem hiszem, hogy sok nő borotválkozna a Szépművészeti Múzeum klozettjában selyem estélyibe burkolva vagy küldözgetne mátósan karácsonyi lapokat boldog-boldogtalannak, ahogy ők teszik. A szingliirodalom tehát korántsem veszi komolyan önmagát, ezért nincs szüksége arra, hogy parodizálják vagy iróniával közelítsenek felé. Ettől eltekintve Szilágyi Nagy Ildikó szövegei szépen, komótosan mossák körbe az egyedülálló, vonzó nő problémáit, gondosan ügyelve arra, hogy az egyébként remek nyelvi és szövegtechnikai bravúrokkal tarkított írások véletlenül se ássanak túlságosan mélyre, ne engedjék az olvasót beletekinteni a hősnő életének kevésbé (déem által) kozmetikázott részleteibe. A legmeghatározóbb érzésem a hiány volt olvasás közben: szinte minden novella esetében vártam volna, hogy a (szőr)szál, amin a szerző elindít, végül elvezet majd valahová, és esetleg kiderül számomra, mi mozgatja ezt a lányt az általános fehér ló+herceg-effektuson kívül. Mindvégig kicsit távol lettem tartva az eseményektől, hiába a közvetlen narráció, azt a kényelmetlen feszengést éreztem, mintha nem nekem szólna mindaz a hátborzongató intimitás, amit feltárnak előttem, mintha olyan játékszerekkel és minden földi jóval felszerelt hálószobába lépnék be, ahol biztosan tudom, hogy sosem fogok szeretkezni, bármennyire jó volna is. A kötet két legerősebb szövege, a Ruhadarabok és A fiam meg én majdnem megismerkedünk egy jó pasival szép, személyes, érzékeny írások, pedig szinte eszköztelenek, nélkülözik a többi szöveg stílusbravúrjait. Ezek a stílusbeli virtuozitás vonja el a figyelmet arról, hogy a szerző nem kockáztat túl sokat, bár nem biztos, hogy feltétlenül ez lett volna a cél. Telitalálat a kötet végén elhelyezkedő aforizmagyűjtemény, amiben a legjobb „beszólások” kapnak helyet, bár én nem hagytam volna ki ezt sem: „Egyszer csak valaki, csak úgy hülyeségből, viszi a mackófelsőt, két jó zsebet, nagypapát, mindent.”(Ruhadarabok), vagy ezt: „Megjött az ősz is, a víz ráfagyott az útra, hogy ne csak sötét, de kemény és hideg is legyen körülöttem minden.”(Giselle 6.0). Ezeket a mondatokat, ezeket a szövegeket tudtam szeretni, ott tudtam lenni a hősnővel a sáros őszi utcán vagy mikor ellopják a nagyapa ezeréves mackófelsőjét (Vörös Október Ruhagyár).  

            Az írásom címe (idézet a Hogyan lettem festő című szövegből) erre az említett hiányérzetre akar utalni, arra, hogy fal, méghozzá vastag fal emeltetik itt köztem és a könyv hősnője között, amit nem tudok áttörni és ötletem sincs, átugorható vagy megkerülhető-e egyáltalán. Könnyebb lenne a dolgom, ha nem érdekelne, amit olvasok, de nagyon is érdekel, kíváncsiságom viszont nem lel kielégülésre. Valóban „valami jó testnyílást” keresek ezeken a szövegeken, egy rést, ahol bebújhatok vagy ahol kibújik, aki bent van, és megmutatja magát nekem. Mert bebizonyította, hogy van mit mutatnia, és különben is én megérdemlem.

(JAK -L’Harmattan, Budapest, 2007.)