Vajdics Anikó összes bejegyzése

Két egyetemet végeztem. Dolgoztam újságíróként, tanítottam főiskolán és gimnáziumban. Most pszichodráma-csoportokat vezetek, spanyol nyelvet tanítok, fordítok és rögtönző színészkedem egy „playback”-színházi társulatnál. Hajléktalanoknak, drog- és alkoholfüggőknek, börtönlakóknak, pszichiátriai betegeknek, értelmi fogyatékosoknak és gyermekotthonban nevelkedő fiataloknak játsszuk vissza az általuk elmesélt, személyes történeteket. Írkálgatok is…

Vinicius de Moraes: Karneváli szonett

Még itt dereng bennem a szerelem,
mint távoli viharos szenvedély.
Ha felszítom, végem van egészen,
ha kioltom, az életem mit ér?

Oly édesen keserű gyötrelem,
jaj, nélküle minden perc büntetés.
A féltékeny magára féltékeny,
s a csókok emléke csak szenvedés.

Így élünk csendesen. Te belőlem,
én belőled, míg telnek az évek.
És jön a végső búcsú, hisz minden

élet, minden szerelem így ér véget.
Te tudod, s én is tudom jól: ki elmegy,
az a másikat váltja meg.

(VAJDICS ANIKÓ fordítása)

vinicius-de-moraes

Valami mégis

Lepke vergődik a vízben. Szárnyaival
köröket rajzol maga körül a tó színén.
Megmenthetnéd az életét, de te
nádszál helyett ecsetért rohansz.
*
Újrajegesedtek körülöttünk a falak.
A jégcsapok felszólító módban hallgatnak.
Kérdésnek, tagadásnak helye nincs. Több
méteres csönd alatt szóvirágok lapulnak.
*
Kőtömböknek feszíted a vállad,
hogy távol tartsd tőlem halált.
És megnyugszik bennem az állat.
Földre öntöm az ördög italát.
*
Valami végleg összetört.
Valami mégis összetart.
Míg tart a nap a kezemben
tarthatom a Napot.

Láttalak

Mert nem részegek ezek, a mint ti állítjátok;
hiszen a napnak harmadik órája van...” (Apcsel., 2:15)
Láttalak Uram, a moccanatlan ablaküvegen
át, színes, kötött sapkádban, kinőtt nadrágodban
ócska tarisznyáddal a válladon egy használtruha-bolt
ajtaján fordultál be éppen, és az óra pontban hármat
ütött, mint azon a napon, amikor az emberek megértették
egymást, pedig mindenki más nyelven beszélt.

A Körút utcák szabdalta szerelvényét bámultam
éppen a villamos moccanatlan ablaküvege mögül,
ahogy megáll mellettem, mint egy kitüntetett
megállóban,  nekilendül és suhan tovább, viszi
magával a tereket,  az utcákat, a boltokat,
az embereket; így állt meg és suhant el mellettem
a Széna tér, a Mechwart-liget, a Margit-híd budai
hídfője, a Jászai Mari tér, a Nyugati pályaudvar,
az Oktogon, a Király utca és a Wesselényi utca;
így álltál meg, és suhantál el mellettem Te is,
amikor színes, kötött sapkádban, kinőtt nadrágodban,
ócska tarisznyáddal a válladon befordultál annak az
Erzsébet körúti használtruha-boltnak az ajtaján.
Láttalak Uram, három óra volt,
és én nem akartam,
nem mertem
hinni…


Pünkösd andrew Wyatt festménye

 

(Pünkösd, Andrew Wyeth festménye, 1989)

 

Kasztíliai Izabella – tanulmány egy sakkjátszmához

Lányos termet, ferde metszésű szem,
fehér gyapjúruha, erélyes arcél…
Szép királynő! Hited, mint az acél:
töretlen. Bábokat űz a végeken
gigászi álmod: a Visszahódítás.
De bástyáid felett egy hang ezt súgja:
“a játékos egy másik tábla rabja,
hol fehér nap van, sötét éjszakák.”

Démonok felelnek kétségeidre,
s míg neved visszhangozza az Újvilág,
gyónni hív a nálad is buzgóbb halál.
Törvényekkel szentelt bűneidre
a vezeklés sem adhat feloldozást,
míg az országra, mit a “hitetlenek”
térképein Eldoradónak neveznek,
legbelső önmagadban nem találsz.

 

IMG_1348mosaic_540

 

(kép: Andreea Victoria Anghel: Three Stages of war)

Alibi

Antonio Muñoz Molina tiszteletére

Ugyan, ki hallgatna rád. Ki hinné,
hogy a gyilkos ott ül veled szemben.
Nem álmodban látod. Nem regényből
vagy egy film nagyjelenetéből, nem is
az újságok bűnügyi rovatából lép elő.
Ott ül. Kávét rendel. Rágyújt. A cukrot
és a habot kavargatva mesél. Magáról.
A gyerekkoráról. A kutyáról, aki
eltűnt, s most minden  álmában
ott kísért a lánnyal együtt, ki már
nem él, de az egyetlen lény volt,
akit valaha szeretett. Ki ölhette
meg? Kimegy.  Kis vagy nagy
dolga van. Lehúzza maga után
a vécét, és kezet mos. Ki hinné?
Visszajön. Tovább mesél. Ide-oda
tologatja az asztalon a csészét.
A kendő rojtjaival babrál.  Fél.
Mint bárki más. Ki hallgatna rád.
Ki hinné, hogy nem egy  regény
vagy egy film nagyjelenetét írod.
Hogy a gyilkos, aki  ott ül veled
szemben, és nem kitalált alak,
az egyetlen alibid a halál ellen.


davisayer02képek: Davis Ayer

MEGY A MÉNES (Ходят кони – orosz népdal)

Megy a ménes a folyóhoz,

A sötétkék itatóhoz,
A magas oldalon,
Jaj, hogy jut le azon?

A folyóvíz csupa örvény,

Pereméhez nem visz ösvény,
Nincsen hasadék,
Csak a sziklaszakadék.

 

A szirt széle, jaj, de éles,
Nem ihatnék már a ménes,
Elnyelte a mély,
Az ordas meredély.

Vajdics Anikó fordítása

A népdal a Бумбараш című orosz film betétdala volt.


https://www.youtube.com/watch?v=8qciz7m6AW0

https://www.youtube.com/watch?v=fENlMYycSFI