Vajdics Anikó összes bejegyzése

Két egyetemet végeztem. Dolgoztam újságíróként, tanítottam főiskolán és gimnáziumban. Most pszichodráma-csoportokat vezetek, spanyol nyelvet tanítok, fordítok és rögtönző színészkedem egy „playback”-színházi társulatnál. Hajléktalanoknak, drog- és alkoholfüggőknek, börtönlakóknak, pszichiátriai betegeknek, értelmi fogyatékosoknak és gyermekotthonban nevelkedő fiataloknak játsszuk vissza az általuk elmesélt, személyes történeteket. Írkálgatok is…

Jorge Luis Borges: Férfiszerelem

El enamorado

Holdak, elefántcsontszobrok, műszerek,

rózsák, lámpák, a Durero vonala,

a számok kilencig és az ingatag nulla

– dolgok, amikről azt kell hinnem: léteznek.

 

Úgy kell tennem, mintha valaha létezett

volna Perszepolisz és Róma, mintha

porszemeken múlt volna a bástyák sorsa,

s hogy a vasszázadok kora szétesett.

 

Mímelnem kell a fegyvereket, az eposzok

máglyarakásait, a part menti oszlopokat

vízbe marcangoló tengerhullámokat.

 

Úgy kell tennem, mintha lennének mások.

Hazugság. Csak Te vagy. Kaland és sorscsapás.

Egyetlen, örök és tiszta forrás. Nincs más.

 

Vajdics Anikó fordítása

Borges2

(Lawrance Furniture: Endless love)

Valahol egy réten

 

„A jóról és a rosszról alkotott fogalmakon

túl van egy rét – ott találkozunk.” (Rumi)

 

 

És látod ez is, ahogy
az álmaid alól kidőlő gerendák,
mint könyörtelen, éles szablyák,
a legszebb képet összekaszabolják.
Ha lefelé indulsz el a saját magad
alkotta szövegben, mondják, mintha
hallanád, soha nem jutsz el a szavak
tiszta eredetéig, és mire a történet
közepére érsz, már derékig gázolsz
a félelemben, hogy amit keresel,
örökre elveszett. Hiába helyezed el
utólag több helyen is a hallgatás
zsilipjét, kicsúsznak belőled a szavak,
sodornak magukkal mindent, ami a
kezdetekkor oly biztosnak ígérkezett,
és te csak tátogsz: ennyi maradt, látod,
a szép meséből, néhány partra vetett,
néma gondolat. Nem ád már nekik
otthont az ég. Úgy teszel, mintha
nem bánnád. Hiszen te mindig is
a földre vágytál. Szívni magadba
a valóság józan levegőjét. Érezni
a vétkeid és a lépteid valódi súlyát.
Magadat tartani oda árnyékul a
fénynek. Tömni a hétköznapjaid
szájába két kézzel a sarat. Feledni
és emlékezni. Hinni, el nem múló,
reménytelen meggyőződéssel a
Rétben, ami a jóról és a rosszról
alkotott fogalmakon túl rád vár.
Ott találkozni igazi önmagaddal.

 

2013. október 22.

 

(Illusztráció: Bóna Jenő “Virágos rét” c. festménye)

 

 

Színszüntetés (az Álomajtók című sorozatból)

 

Tüntetésre készülődünk.

   Az előtérben már javában épül az előzenekar birodalma: a dobok, a mikrofonok és a kábelek kusza szövevénye. A tribün körül szervezők és technikusok sürögnek. Valaki körbehordozza az újságírókat.

   – Tudja, nekünk nincs szükségünk transzparensekre – magyarázza. – Nézzen körül! Meg fogja érteni.

   A tribüntől balra a háttérben feltűnnek a tenger türkizkék hullámai és a part vörösbe hajló, aranysárga fövenye. Összeszorul a szívem a gyönyörűségtől. Hát ezért vagyok én itt, tör rám a felismerés. Gondolhattam volna!

   – Na, látja! Ezért tüntetünk! – mondja a szervező is. – Hogy mindez ne tűnjön el!

   – Nézze csak! – folytatja, és távolabbra mutat, oda, ahol a tengerből, mint egy megállíthatatlan áradat – mintha maga a tüntető tömeg közeledne –, vonulnak a partra sorra egymás után a színek. Álomvörös, vérfekete, viháncsárga, lustazöld, dolgoslila, hallgatagkék, angyalbarna, melegfehér… Mintha a Jóisten jókedvében színözönt bocsátott volna a világra.

   Boldogan és átszellemülten sodródom az árral a tribün felé. Értem már én is, miért nincs itt szükség transzparensekre!

   A hangszórók felől ekkor fülsiketítő recsegés-ropogás hallatszik. A tribün mellett jobbra egyenruhás alakok tűnnek fel. Az egyenruhájuk metálfeketén villog, mint a keményen edzett acél pengéje. Az arcuk viaszfehér. Kezükben szürke gumibot. Fenyegető lassúsággal közelednek.

   Hátrálni kezdünk. Vissza a tenger felé.

Mondjuk: világosság

Maróti Dénesnek

 

„az utolsó művemen dolgozom

ne hagyjátok hogy befejezzem”

(Filip Tamás)

 

képtelenség mondja és az
asztal szélére tolja a fekete kartont
feláll visszaül újra feláll újra visszaül
előre-hátra ringatja magát a széken
a kezét tördeli feláll elindul visszalép
jön-megy mint aki nem leli a helyét vagy
mint akinek éppen most kellene bejárnia
a neki rendelt világot faltól falig saroktól
sarokig nem járja be mégsem csak toporog
de mintha haladna mégis visszaül a kezét
nézi az ujjai árnyékát a hideg asztalon ahogy

a semmibe nyúlik és még azon is túl egy

sánta arasszal a sánta arasz az idő és a hely
szentségét jelenti a népmesékben nemrég
olvasta egy elemzésben képtelenség mondja
végül mégis maga elé húzza a fekete kartont
előveszi az egyetlen megmaradt ecsetet
és a csillagporral kikevert festékbe mártja

2013. július 08

 

Maroti Denes festmenye.

 

(Maróti Dénes festménye)

 

Másnap

 

S. A.-nak

 

„Túlságosan kék reggelek délutánra és estére

rossz időt jelentenek.” (François Mauriac)

 

Olyan megtévesztően tiszták

a reggelek. A nap illedelmesen

beköszön az ablakunkon, ledörgöli

a tárgyakról az éjszaka szurkát,

elmesélhető képekbe rendezi az

álmainkat, vicces mintákat fest

a falról a homlokunkra, a hajunkkal

babrál, játszik, hízeleg, mint a gyermek,

majd úgy nő fel előttünk az égre, mintha

kizárólag a mi kedvünkért tenné. Isten,

szeretnénk mondani, de csak annyit

mondunk, arany. És belevakulunk.

Sárga lángtenger az ég. Egybeolvad

vele az egész világ. Estére válik csak

tőle szét, amikor a folyók és a tavak

medre már félig üres, és a nap már

újra a földön kujtorog. Az arca vörös

és puffadt. Magát keresi, és hogy nem

találja, szétkergeti az égen a csillagokat,

nekiesik a feljövő holdnak: mitől olyan

nagyképű, adja csak vissza a kölcsönfényt,

nem hihette, hogy örökbe kapta. Választ

nem vár. Egy darabig még eldülöngél

magában a tó partján, majd sisteregve

a víz alá bukik. Sápadtan néz utána

a hold. Sokáig keresgéli a vízben, de

csak a saját eltorzult tükörképét látja.

Mint a kút mélyére szorult csend,

úgy gubbaszt kint az éjszaka.

A homlokom az ablaküvegen.

Mintha valakit keresnék.

Szörnyeteg, akarom mondani,

de csak annyit mondok, Istenem.

Most este van. Majd reggel lesz,

és este lesz megint: a sokadik nap.

 

2013. december 5.