Enesey Diána összes bejegyzése

1998-ban születtem, jelenleg Budapesten élek. A Károli Gáspár Református Egyetemen anglisztika alapszakot végeztem, filozófia specializációval. 2021 szeptemberétől az ELTE BTK filozófia mesterképzési szakon folytatom tanulmányaimat. Gyermekkorom óta csodálattal fordulok az irodalom felé, még ha pátoszosnak tűnik is, rajta keresztül tanultam meg élni és érezni. Az utóbbi években elsősorban műfordítással foglalkozom, de előszeretettel írok lírát és prózát is.

Louise Glück: Egy fikció (fordítás és lírai reflexió)

Louise Glück: Egy fikció (A Work of Fiction)

Ahogy az utolsó oldalt is átlapoztam, sok éj után, a bánat hulláma
borított be. Hová lettek mindannyian, mindazok, akik oly valósnak tűntek? Hogy figyelmem eltereljem, kiléptem az éjszakába, ösztönösen gyújtottam rá egy cigarettára. A sötétben a cigaretta izzott, mint a tűz, melyet egy túlélő gyújtott. De ki láthatná ezt a fényt, ezt a kis pontot a csillagok végtelenjében? Egy ideig álltam a sötétben, a cigaretta izzott és fogyatkozott, minden lélegzet türelmesen tesz tönkre. Milyen kicsi volt, milyen rövid. Rövid, rövid, de most bennem van, miként a csillagok sosem lehetnének.

(A prózavers a Faithful and Virtuous Night című kötetben jelent meg, 2014-ben.)

 Enesey Diána fordítása

 

Váltakozó fényviszonyok
Louise Glück versére

A történet végén,
mint nyitva felejtett ajtón
egy játékos lény, kiszökött
belőlem a másokból eredő fény.
Hirtelen eltűnt minden támpont,
fénytelen viszonyokhoz szoktatom szemem.
Azóta éjjelente az utcákat járom,
arcomat hol a csillagok, hol a lámpák
fényébe tartom.
Hátha átköltözik belőlük valami
fényszerű belém.
Akkor lehetnék én is másodlagos fényforrás,
átvilágítanék a magány vaskos falán,
így más sem botlana el az egyedüllét
sötétségében.
Vagy nem marad más, csak csonkig
égő cigarettám utolsó
pislákolása, amit senki sem lát,
mert túlragyogja a csillagmiriád.
De talán marad bennem utána
félsötétnyi világosság,
ragyogás annak, aki épp

a vaksötétből kilép.

Enesey Diána

Mary Oliver: Meghívás

Mondd, ráérsz-e
elidőzni
csak egy darabig
kilépve a dolgos

és nagyon fontos napodból
a bogáncsmezőn
összegyűlt
aranycsízekért

egy zenei csatáért,
hogy lásd, ki énekli ki
a legmagasabb
vagy legmélyebb hangot

vagy a legnyíltabb jókedvet
vagy a leglágyabbat?
Erős, tompa csőrük
légből iszik

ahogy küzdenek
dallamosan
nem teérted
és nem kedvemért

és nem is a győzelemért,
hanem puszta öröm és hála daluk –
higgy nekünk, mondják,
komoly dolog ám

csupán élni is
ezen a friss reggelen

ebben a törött világban.
Arra kérlek,
ne sétálj el
megállás nélkül
hogy hallgathasd ezt
a kissé képtelen előadást.

Jelenthet valamit.
Mindent jelenthet.
Jelentheti azt, amit Rilke vélt, mikor így írt:
Meg kell változtatnod az életed.

Enesey Diána fordítása

Louise Glück: Hajnali áhítat (Matins)

Tudni akarod, hogyan töltöm az időm?
Az előkertben sétálok, gyomlálást
színlelve. Tudd, sosem gyomlálok, térdelve, lóherék
csomóit a virágágyásból kitépve: valójában
bátorságot keresek, némi bizonyosságot, hogy
megváltozik az életem, habár
ez örökké tart, megvizsgálni
minden lóherét, van-e szimbolikus
levél, és a nyár lassan véget ér, már
sárgulnak a levelek, mindig a beteg fák
az elsők, a haldoklás
ragyogó sárgába fordul, még pár sötét madár zengi
záródalát. Akarod látni a kezeim?
Olyan üresek, akár a legelején.
Vagy mindig is az volt a lényeg,
hogy jel nélkül folytassuk?

Enesey Diána fordítása

Mások lakta részeid; Tévedések; Időutak

 

Mások lakta részeid

Hazatérni, az nehéz,
levetni a nap szennyesét,
önmagad után kotorászni –
fiókok mélyén, könyvek
között. Majd a zuhany alatt
úgyis kiázik minden,
ami benned nem maradhat.

Mintha napközben hozzád tapadnának
mások, illatok, hajszálak,
idegen ujjak rajtad felejtett
nyomai, a rád száradt érintések.
Mintha sokan laknának rajtad,
olykor fészket is építenek
múlhatatlan szavaikkal benned.

Ha szó vagy tekintet akad beléd,
az kitörölhetetlen, lemoshatatlan,
nem fakul, mint egy folt,
folytonos jelenedbe költözik a múlt.
Hiába érsz haza utána százszor,
végleg megtapadt lelkeden,
mint az a szőke hajszál egy fekete kabáton.

 

Tévedések (Hevesi Judit Mostantól mindig című versére)

Eltévedni – ez én vagyok.
Az útkeresés, a járhatatlan ösvény,
a szótlanságra hallgatás, a ki sem mondott
szavak mögé ülő ragok.
És a tévedésem, a vonzás-törvény –
hát így maradtál itt – belém nyomott
egy utat, követve tenyered
vonalát.
Járkálva várok, míg a Moirák sorsom
fonalát
szövik szavaidból.

 

Időutak

Mire kimondanád,
már mindig késő –
elengedett kéz,
elhajított kő.
Az élet sugárútjain
száguldó érzések
folyton megelőznek.
Mire érezni kezdenéd
őket, rég elvesztek.
A jelen útjain nincs leállósáv,
ahol várhatnál a múltra,
csak örökké zúgó
forgalom, minden perc
zakatol.
És ha az idő mégis
lelassít, te éred utol.
Múltat sietsz a jövőből.
Mert csak arra gondolsz,
hány pillanat alatt telik
el egy évezred
az életből.

 

(Illusztráció: Jacek Yerka: My Valley (Pradolina))

Mary Oliver: A hírnök

Dolgom a világot szeretni.
Itt a napraforgó, ott a kolibri –
egyformán keresik, mi édes.
Itt a serkenő kovász, ott a kék szilva.
Itt a kagyló, mélyen a pettyes homokban.

Régi a csizmám? Szakadt a kabátom?
Nem vagyok már fiatal és mégsem vagyok fél-tökély? Hadd
figyeljek arra, ami számít,
arra, ami az én dolgom,

ami többnyire nyugton állni és tanulni
az ámulatot.
A tirannusz,[1] a szarkaláb.
A legelőn a bárány és a legelő.
Ami a legtöbb örömöt nyújtja, mert minden összetevő itt van.

dolgom hálásnak lenni, amiért ész és szív adatott
és ezek a test-köntösök,
egy száj, hogy örömkiáltást hallassunk
a molyoknak és az ökörszemeknek, az álmos, kiásott kagylónak,
elmondani mindegyiknek, újra meg újra, hogyan is van az,
hogy örökké élünk.

Enesey Diána fordítása

[1] Phoebe: elsősorban a szürke, légykapó tirannusz nevű madarat jelöli.

Rose Ausländer versei

 

TE VAGY A HANG (Du bist die Stimme)

Légy jóságos hozzám
Idegen
szeretlek téged
kit nem ismerek

Te vagy a hang,
amely elszédít
Hallottalak beszélni
heverve a zöld bársonyon
te moha-lélegzet
te szerencse harangja
és a halhatatlan bánaté

 

AZ ANGYAL – BENNED (Der Engel in dir)

A benned lévő angyal
örömét leli
fényedben
megkönnyezi borúdat
Szárnyaiból zúgnak
a szeretet szavai
versek dédelgetések
őrzi az
utadat
Tereld lépteid
angyal-irányba

KÖZÖS (Gemeinsam)

Ne feledjétek
Barátaim
közösen utazunk

hegyeket mászunk meg
málnát szedünk
hagyjuk, hadd hordozzon
négy égtáj szele bennünket

Ne feledjétek
ez a mi
közös világunk
az oszthatatlan
ó a megosztott

amely hagy minket kibontakozni
amely bennünket elpusztít
ez a szétszakadó
osztatlan Föld
amelyen mi
közösen utazunk

 

Enesey Diána fordításai

 

Illusztráció:
Paul Klee: Ohne Titel