Kovács Orsolya összes bejegyzése

Az agyagjúdás

Az agyagjúdás

 

I.

Dopplereffektus[1]

 

 

I.1.a /I.2 /I.3 /I.4

Az első pillanatban a hatalmába kerített. Nem bírtam tőle szabadulni. Minden szavával egyre inkább magával ragadott. Felnyitotta a szemem, és rádöbbentett, hogy minden, ami egészen addig valóságként tűnt fel előttem, csak hazugságok bonyolult hálózata. A dolgok, amikre vágytam, amikben hittem, mind ócska szemfényvesztés voltak. Tudatlanságom börtönének nyirkos falai közt reszketve mindezt nem láthattam. De attól a perctől kezdve minden megváltozott. A fény éles késként hasította ketté a sötétséget, amiben éltem. Akkor még nem tudtam, hogy ez az üdvözítő út, amire rátaláltam, a kárhozatba vezet.

 

 

 

I.1 /I.2 /I.3 /I.4

Anyám egy kereszttel engedett el a háztól. Soha nem voltam vallásos, de azt mondta azért csak vigyem el, ez majd megvéd attól, hogy bajom essen. Az utóbbi hónapokban nagyon furcsán viselkedett. Nap mint nap felhívott telefonon, kérdezte, hogy vagyok, mit csinálok éppen, mikor érek haza, ugye eszek rendesen, meg alszom is, mert azt kell, fáradtan nem megy a munka… Minek ez a felhajtás most hirtelen, nem értettem, hiszen soha nem álltunk túl közel egymáshoz. Mindig is inkább apás voltam. Anyámat pedig folyton lefoglalta az, hogy másoknak segítsen. Amolyan szamaritánus-komplexusnak lehetne mondani. Mai napig visszhangzik egy mondat a fejemben, ha rá gondolok: „Vigyázz, mert akik a gyarlóság oltárán hódolnak, kegyetlenül megbünteti az Isten!” Hogy egy tíz éves gyerek ugyan hogy és mit áldozhat a „gyarlóság oltárán”, azt sose értettem. Apám ezzel szemben mindenben az élvezetet kereste, sokszor elvitt magával éjszakánként, miután anyám lefeküdt. Az ürességtől kongó utcákon sétálva az úttesten olajfoltokat számolgattunk, leültünk a padkára, ő rágyújtott ─ ez az éjjeli cigaretta a mi közös titkunk volt, anyám azt hitte már évekkel ezelőtt leszokott róla. Egyik este mikor visszaértünk a sétából, csendben beosontunk a házba, apám az öngyújtójával világított, persze semmit nem láttunk, de izgalmas volt a lopakodás, ami nappal egy egyszerű, unalmas családi ház volt, a sötétben rejtélyes labirintussá változott. Odabent feloltotta a lépcső melletti állólámpát, amit anyám hetente letörölt vizes ruhával, hogy a por ne tompítsa el a fényét. Felmentem az emeletre, a parketta megnyikordult a lábam alatt, amint elhaladtam anyám szobája előtt. Visszafojtott levegővel, mint aki az ugródeszka és a vízfelszín között van félúton, úgy álltam a megvilágítatlan folyosón. Az ajtó kissé nyitva volt, az ágy az utcai lámpától homályos visszfényben tűnt fel.  Hallottam anyámat, hangos levegővételek, hosszú szünetek, sóhajok váltották egymást. Közben akaratlanul kissé áthelyeztem a súlyomat egyik lábamról a másikra és a padlóból kijáró szög felsértette a talpamat. Felszisszentem és arrébb rántottam a lábam. Lehajoltam, hogy megnézzem, mennyire vérzik, de anyám ekkor már mellettem állt. Felnéztem, a sötétben, onnan lentről még nagyobbnak tetszett mint egyébként. Ő mereven rám szegezte a tekintetét, viszont amint levegőt vettem volna a bocsánatkéréshez, ő szó nélkül magára csukta az ajtót. Hallottam, ahogy elfordul a kulcs. A következő nap hiába szólongattuk, nem jött ki, estefelé apám már elvesztette a türelmét és felfeszítette a zárat.

 

 

 

I.1.b /I.2 /I.3 /I.4

Az első pillanatban a hatalmába kerített. Nem bírtam tőle szabadulni. Minden szavával egyre inkább magával ragadott. Egészen addig, ha tartoztam volna is, senkinek nem voltam hajlandó elszámolni a tetteimmel. Gyakorta még magamnak sem. Most viszont hálás rabszolgává lettem, aki csak az urára hallgat. Hittem, az Uram felnyitotta a szemem, a sötétségből, amiben egészen addig éltem a többi hétköznapi emberrel együtt, kivezetett a fénybe. De vakító volt a fény. Semmit sem láttam. Újfajta vakságomban csak egy hang vezetett az ismeretlen úton, én pedig buzgón követtem azt. Akkor még nem sejthettem, hogy az Üdvözítő út, amire Uram révén ráleltem, a kárhozatba vezet…

 

 

 

I.1 /I.2 /I.3 /I.4

Egy hete volt a temetés. Nem rajongok az ilyen szertartásokért. Semmi értelme nincs imádkozni valaki lelki üdvösségéért, aki már nincs az élők között. Ha létezik egyáltalán túlvilág, akkor egy hét alatt már úgyis eldöntetett melyik oldalra sorolták be az illetőt. Úgy tűnt, a papot sem izgatta különösebben anyám sorsa a túlvilágon: beleásított az áldozathozatalba, majd kissé zavartan hozzáfűzte, hogy csak az ördögnek nincsen szüksége alvásra. Csaknem elröhögtem magam a saját anyám temetésén. Miután az egy hétig a halotti torra koplaló harminc hozzátartozó és barát könnyek között részvétet nyilvánított, egyedül maradtam a sírnál. Ahogy elindultam kifelé megláttam valakit / egy alakot a temető drótkerítésén túl. Egy homokkupac mellett térdelt görnyedt háttal, a kezét imára kulcsolva. A kupac tetején egy botokból összeeszkábált kereszt volt. Talán egy kutyáé. Valószínűleg túlzottan elmerenghettem rajta, mert észrevette, hogy figyelem. Felállt, akkor láttam meg azt átható tekintetű sorvadó képmást, ami valaha emberi arcot formázhatott. Valami megfoghatatlan dühödt keserűség sugárzott belőle. Lesütöttem a szemem. Aljas kukkolónak éreztem magam, aki jogtalanul beleártja magát más dolgába. Ugyanabban a pillanatban indultunk el mind a ketten a sírunktól, mire kiértem a kapun már tudtam, hogy megint csak túlértelmeztem egy valószínűleg teljesen jelentéktelen szituációt feltehetően azért, hogy eltereljem a figyelmemet a tényről, hogy semmit, semmit nem érzek anyám halálával kapcsolatban. Lelkiismeret─furdalásom kellett volna, hogy legyen, de nem volt.

 

 

 

I.1.c /I.2 /I.3 /I.4

Visszanézve be kell ismernem, első pillantásra a hatalmába kerített. Képtelen voltam szabadulni tőle. Minden más sötétbe borult és attól kezdve senki mást nem láttam, csak őt. És vakon követtem volna bárhová. Egészen addig nem is sejtettem, hogy a kárhozatba vezető út ilyen üdvözítő is lehet.

 

 

 

I.1 /I.2 /I.3 /I.4

Úgy érzem, kezdem teljesen elveszteni a fejem. Képtelen vagyok másra gondolni. De nem is értem miért akarom én annyira ezt az egészet. Milyen ember az, akit az a gondolat tesz megelégedetté, hogy az élet csak a haldoklás első fázisa… Megőrjítenek már azok a hatalmas, üres, fehér falak meg azok a mélybe tekintő ablakok. Az egész lakás totál hideg és steril. Nem értem, miért jó ez neki. Beleszerettem egy kicseszett XXI. századi aszkétába… Valahogy mindig beletrafálok ezekbe a dolgokba. Talán jobb is lenne, ha befejeznénk ezt az egészet. De, Istenem… Képtelen vagyok… Annyira akarom, hogy van, hogy éjszakánként felébredek, ott fekszik mellettem és még akkor is arra gondolok, hogy mennyire hiányzik… Félek, hogy belepusztulok ebbe az érzésbe… Mert egyszerűen soha nem lehet eléggé az enyém… Nem elég, hogy kötődik hozzám, sőt, még az sem lenne elég, ha szeretne… Azt akarom, hogy eggyé váljon velem. Nem, nem valamiféle magasztos lelki egyesülésről beszélek. Ez valami sokkal elemibb annál. Közös vérkeringésben akarok élni vele. Azt akarom, hogy úgy hordozzuk egymást magunkban, mint ahogy egy magzatot hordoz az anya a testében. Érezzük egymás szívverését a saját szívünk helyén; érezzük, ahogy a megivott víz, a megevett kenyérhéj végighalad a másik belein; a tüdőnk egyazon ritmusra táguljon és húzódjon össze, ha levegőt veszünk; egyszerre duzzassza fel a nemi szerveinket a beléjük áramló vér és egyszerre ránduljon össze a lábunk félálomban.

 

 

II.

Rubik[2]

 

 

Alkatra olyan volt, akár egy kamasz fiú. A kifejlett női test jellegzetességei szinte alig voltak kivehetőek rajta. A csontos mellkasán elhelyezkedő kicsiny emlők; a körvonalak nélküli derék és csípő; a nyurga, formátlan lábak; a hosszú karok, amik menés közben céltalanul himbálóztak a levegőben. Első pillantásra inkább humoros, mintsem vonzó látványt nyújtott.

Mindennek ellenére mégis volt benne valami magával ragadó… Talán az a tiltott, torz gyönyör, amit mellette éreztem. A lányom lehetett volna, s részben talán annak is tekintettem. Ő oktalan, együgyű rajongással viseltetett irántam. Ha bántottam, vagy nem foglalkoztam vele, még jobban imádott, ebben nyilatkozott meg leginkább női mivolta. A nők szeretnek szenvedni és keserves harcot folytatni a szeretett férfi lelki üdvéért. Képtelenek felfogni, hogy némely férfi kárhozatra született. Hogy némelyikünk arra ítéltetett, hogy könnyűvérű, hazug illúziókat kergessen, hogy tudtán kívül legyen átkozott és a felismerés pillanatában önmagát taszítsa a mélybe. A mélybe, ahonnan már nincs menekvés.

 

Alkatra olyan volt, akár egy kamasz fiú. A kifejlett férfitest jellegzetességei szinte alig voltak kivehetőek rajta. A formátlan, nyeszlett felsőtest; a hosszúra nyúlt lábak; a karok, amiket menés közben görcsösen magához szorított. Első pillantásra inkább szánalmas, mintsem vonzó látványt nyújtott.

Nem volt benne semmi magával ragadó… Nem bántottam, pusztán nem foglalkoztam vele, ő mégis oktalan, együgyű rajongással viseltetett irántam. Képtelen volt felfogni, hogy a nők néha szeretnek keserves harcot folytatni a szeretett férfi lelki üdvéért. Na, igen. Sajnos arra ítéltettünk, hogy könnyűvérű, hazug illúziókat kergessünk s még a felismerés pillanatában, a mélybe tekintve se adjuk fel a reményt.

 

 

 

11. jelenet

(üres színpad. A színpad hátsó részében rendezői jobbról egy fésülködőasztal. Férfi rendezői balról be. Nagy lendülettel indul el a fénybe, de megtorpan, habozik, visszafordul és újrakezdi. Ötször elismétli. Az ötödik alkalommal kijön a színpad széléig. Beszéd közben gesztusai és hanghordozása hevesek, erőteljesek, kissé mesterkélt. Nem csoda. Színész…)

 

Férfi: Elegem van belőled! Fel nem foghatom, hogy bírtam ilyen hosszú ideig egy levegőt szívni veled… Undorodom tőled… Egy rakás csődtömeg, az vagy! Azt gondoltad, hogy ha szépen kézben tartod a dolgokat, akkor minden úgy fog menni, ahogy te szeretnéd? Nem sejtetted, hogy ilyen fordulatot vesz majd az ügy, ugye? Baszd ki, elképesztő vagy. Komolyan mondom… (Sírást színlel.) Azt gondoltad, hogy neked soha nem kell majd változni? Semmiben? (Lehiggadást színlel.) Tudod, az az igazság Ilva, (Nő rendezői jobbról be. Keres valamit.) hogy utálok minden reggel a te depresszív pofádra…

Nő: Ramon, mit csinálsz te itt?

Férfi: (zavartan elhallgat. Kezeit maga előtt összekulcsolja, az ujjait tördeli.) Semmit.

Nő: Ez az én szövegem.

Férfi: (zavart csönd. Meglepetést színlel.) Tényleg? Hm… Micsoda egybeesés… Na, szia. (Eliszkolni készül)

(Nő hátraszalad a fésülködőasztalért, előrehúzza. Leül, kibontja a haját, beszélni kezd. Fojtott düh.)

Nő: Elegem van belőled! Meg nem érthetem, hogyan voltam képes ilyen sokáig egy légtérben élni veled… Viszolygok tőled… Egy retusálhatatlan hiba, az vagy! Azt hitted, ha mindent az irányításod alá vonsz, akkor a te kényed szerint alakulnak majd az események? Nem is gyanítottad, hogy így megváltozik majd a helyzet, mi? Cseszd meg, te aztán szédületes vagy. Őszintén… (Sírni kezd.) Tényleg azt feltételezted, hogy neked egyáltalán nem kell majd idomulni? Senkihez? (Lehiggad. Hangnemet vált.) Tudod, az az igazság Éva, hogy gyűlölök a te megviselt, hitevesztett tekinteteddel szembesülni minden reggel. Gyűlölök felébredni benned… (Férfi odamegy, megérinti a vállát.)

Férfi: Ne aggódj, Gyuri biztosan megérti majd. Te szánalmas, retkes csirkefaszú éjjeli pillangó.

(szünet. Nő lassan felemeli a tekintetét vagy gyorsan hátraugrik.)

Nő: Milyen Gyuri?

 

 

A dráma ezzel abbamarad, hiszen az író ihlet hiányában, kiábrándultan és hitevesztetten a „KÉPTELEN VAGYOK BEFEJEZNI” mappába mentette le az eredetileg 32 jelenetesnek szánt komitragédiáját. Később így fogalmazott, egy őssejt kutató barátjának írt e─mailjében, akivel súlyos, végül halálossá fokozódó betegségének ideje alatt ismerkedett meg:

„Kedves Feri!

Tudom, hogy lejártában van az időm, hiába minden hadakozás, odafönt már eldöntettek a dolgok. Ezzel a levéllel együtt küldök neked egy dokumentumot csatolt fájlként, kérlek, ha vége lesz a dolognak, töröld ki (delete). Ennek nem szabad nyilvánosság elé kerülnie. Ha így történne, annak beláthatatlan következményei lennének… Éjjelente azon töröm a fejem, vajon milyen sötét erő vezetett arra, hogy az ördöggel kézen fogva nézzek farkasszemet önmagammal. Olyan területekre tévedtem, ahol már nem kérdés, hogy mit veszíthet az ember, mert már semmije sincs, amit elveszíthetne. Nem adtam el a lelkem, akkor legalább életemben kárpótlást kaptam volna. A lelkem magától hagyott el, amikor besétáltam azon az ajtón. Amin most keresztül kell mennem az én via dolorosám, de nem vár rám feltámadás, Isten nem szánt nekem helyet maga mellett. Kérlek, ne hívj, ne írj, ne keress, ne félj, amikor eljön a perc, a kezemet fogja majd a halál.

El nem múló hálával búcsúzik tőled barátod,

György.”

 

 

 

Kedves Naplóm!

 

Ki vagyok készülve. Pocsékul érzem magam. Képtelen vagyok ezt így tovább csinálni. Belefáradtam, nem bírok már többet szenvedni. Már nem bírok többet… Annyira akarom, hogy működjön ez az egész, de így nem fog. Nem fog, ha ő nem akarja. Azt mondta, hogy ne találkozzunk egy darabig… Nem kell nekem már senki. Senki. Itt vagyok magamnak én, én legalább nem baszom át magam. Szeret, de nem akar bántani. És hogy ha eljön az ideje, majd mindent megmagyaráz és utána örökre együtt maradunk. Nem akar bántani… Hát csessze meg, azért van hozzá érzéke neki is. Meg mindenki másnak is. Bassza meg most már az összes… Miért kell a másik idegeivel játszani? Csak folyton ez a ködösítés, hogy így meg úgy… Mégis, mi a fenét gondol ez? Mit akar, meddig várjak rá? Mit akar, mit csináljak? Szőjem a kurva szőnyeget? Nem vagyok én Iszméné! Nekem is van életem, bassza meg! Ne játsszon velem, mert szétverem! Szétvet az ideg. Mocskosul dühös vagyok. És igazam is van. Igazam van. NEKEM VAN IGAZAM!

 

 

 

 

Kedves Íróm!

 

Senkit nem érdekel, hogy igazad van─e. Te most mindentől dühös leszel, ami nem egyenlő azzal, hogy állandóan együtt vagytok. Te akarod, ő nem akarja. Ennyi. Vagy ilyen idegbajos maradsz és továbbfolytatod a nekem való rinyálást, vagy elfogadod, hogy ez van és továbblépsz. Egyébiránt meg már nagyon unom, hogy állandóan ilyeneket írsz belém. Potyálod a tintát meg a lapjaimat. Mellesleg pedig: nem Iszméné, hanem Penelopé.

 

 

 

 

─ Please, remember to clean the knife when you’ll finish.

─ You sent me a message ten minutes ago about it, so even if I wouldn’t want to remember then I wouldn’t be able to forget it.

─ Ok. I’m just saying because yesterday I had to wash it, and…

─ Yes, I know, you don’t like to wash the blood after somebody.

─ Not just wash. I had to clean the floor, too.

─ Yes, I know. You sent an e-mail about this, too.

─ Yes, ’cause I don’t want to tell these things every single day. I’m tired.

─ You don’t want to tell them, so you write messages, and e-mails, and leave notes… but I’m also tired. It’s enough from you… You are a fucking dictator! You can’t have rest, you always have to control everything ’cause if you don’t, you become crazier than you are now. You are the biggest, fucking craziest serial killer who I’ve ever met.

─ What is your fucking problem? Did I say anything bad to you? I was hoping that we would have a nice, romantic breakfast together… I didn’t say anything.

─ Nice and romantic breakfast? Are you out of your mind?? We are not a lovely cute couple in a Barbie house with pink dining set and a pony! We are psychopaths! Both of us, not just you! You think that you are the only person who wants to kill people. No, I want to kill, too. I need it, too. I also have desires!

─ We have talked about this before… I don’t want to talk about these things… I have remorse…

─ Remorse? I don’t give a shit!

─ I don’t eat shit.

─ But You should!

─ Why? Do you think I can lose weight in this way?

─ Idiot.

─ All right. The discussion is hereby over.

─ All right.

─ Ah, today I want a fat boy. Around 12 years.

3 min later:

─ Don’t send more fucking messages!!!

 

 

 

 

Egyszerűen én csak szeretném elfelejteni a világot. Minden átkozott dolgot, ami a világot alkotja. Azt szeretném, ha a világ a földdel válna egyenlővé. Hogy mindent elsöpörjön a fájdalomtól rikoltó szél. Felhorzsolva a talajt, széthasítson minden létezőt. Legyen por. Legyen hamu. 2000 évnyi pusztaság. 2000 évnyi zsarnokság után. Nem velem kellett volna ennek az egésznek megtörténnie. Ártatlan voltam. Szeretnék eső lenni felhő nélkül. Szeretnék víztükör lenni föld nélkül… Sár vagyok. Felhőből és földből. Szeretnék megállni, belemerevedni a pillanatba, amikor még csak hullok alá az égből… Mindent elrontottam. 2000 év munkája egy ócska játékdoboz. Kipakolni és újra elrendezni. Ide a kocka, ide a labda, ide a pörgettyű, a macinak megint nem jutott hely. Pimpimpilim─pipipilim… Éjjelente kísértő dallam a fejemben. Szeretnék mindent elfelejteni. Csak ne látnám magam a tócsa víztükrében. Az az átkozott… az az átkozott víztükör…

 

 

 

 

I.1.d

Máshova: Ő (is) minden első pillanatban a hatalmába kerít. Nem bírok tőle szabadulni. Minden szavával egyre inkább magával ragad. Felnyitja a szemem, és rádöbbent, hogy minden, ami egészen eddig valóságként tűnik fel előttem, csak hazugságok bonyolult hálózata. A dolgok, amikre vágyom, amikben hiszek mind ócska szemfényvesztés. Tudatlanságom börtönének nyirkos falai közt reszketve mindezt nem láthatom. De mindegyik perctől kezdve minden megváltozik. A fény éles késként hasítja ketté a sötétséget, amiben élek. Most még nem tudom, hogy ez az üdvözítő út, amire újra és újra rátalálok, a kárhozatokba vezet.

 

 

 

III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lábjegyzet:

 [1] A Doppler-effektus a hullám frekvenciájában és ezzel együtt hullámhosszában megjelenő változás, mely amiatt alakul ki, hogy a hullámforrás és a megfigyelő egymáshoz képest mozog. Nevét felfedezőjéről, Christian Andreas Dopplerről kapta.

 

[2] Mechanikus, egyéni logikai játék. A kocka oldalai különféle színűek és elforgathatók a lap középpontja körül. A forgatás során a szomszédos oldalak színe megváltozik. A rendszertelen forgatással az oldalak színösszeállítása összekeverhető. Nevét feltalálójáról, Rubik Ernőről kapta.

 

 

 

 

La absence

A. variáns történetre:

 

4 éve takarítottam már akkor a Karsay utcai étteremben. Nekem való munka volt, zárás után egy órával mentem dolgozni és mivel senki sem zavart, mindig gyorsan végeztem a feladataimmal. A konyha vette el a legtöbb időmet, rémes volt, hogy néha micsoda felfordulást hagytak maguk után a konyhások. Koszos tányérok, szutykos gáztűzhely, a padlón cipőmintás pizzaszósz, a csempén rászáradt olajcseppek. A mosdók tisztítása közben sokszor megállapítottam, a pénztől még nem válnak igényessé az emberek. A szarkaparásért viszont sajnos nem jár se borravaló, se veszélyességi pótlék. Mindettől eltekintve szerettem a munkámat. Úgy gondoltam, amíg a számlákat és a kajámat ki tudom fizetni, addig nincs okom reklamálni. Meg voltam elégedve az életemmel. Boldog voltam. Mert boldog akartam lenni.

 

        *

Ahogy azon a kedd reggelen eltekertem a kulcsot a postaláda zárjában a szokásos tucatnyi szórólap és a kerületi Jehova tanúk okító füzetkéje mellett, amit minden hétfő délelőtt bedobnak – most volt egy levél is. A Feladó név helyén egy pecsét díszelgett:

 

 

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

1054. Budapest, Steindl Imre u. 8.

Tel: 06/1/301-8100

 

 

Nem tudtam mire vélni a dolgot. A levelet és a Jehovákat zsebre vágtam, a maradékot meg a kukába és felsiettem a lépcsőn. Az ajtó a körfolyosón végigüvöltő széltől hangosan vágódott be mögöttem. A Jehovákat a társaik közé helyeztem a polcra. Mielőtt kibontottam a levelet, még egyszer ellenőriztem, hogy biztosan én vagyok-e a tisztelt címzett, vagy csak valami különös véletlen folytán került illetéktelen kezeimbe. A címzett azonban egészen nyilvánvalóan én voltam, így joggal nyithattam ki a titkot sejtető borítékot. A levélben ez állt:

 

Tisztelt Címzett,

 

Sajnálattal értesítjük, hogy személyazonossága 2012. november 18.-án, azonnali hatállyal állami jogtulajdonba, a BVOP fennhatósága alá került. Kérjük, a mai naptól számított öt munkanapon belül, személyes irataival együtt fáradjon be az irodánkba. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy jogunkban áll bírságot kiszabni Önre, a törlesztés megtagadása esetén pedig a Jogbíróság fog ítélni az ügyében.

 

Szívélyes üdvözlettel:

BVOP*

 

Szóhoz sem jutottam. Ez csak vicc. Minden kétséget kizáróan. Nem kobozhatják el csak úgy valaki személyazonosságát. És miért pont a Büntetés-végrehajtás? Nem létezhet olyan ok, ami miatt megfosszanak sajátmagamtól. Az első döbbenet után rögtön tárcsáztam a borítékon lévő számot. A megszokott, selymes titkárnői hang helyett azonban egy géphang válaszolt: „Tisztelt ügyfelünk, személyazonossága hiányában Önnek nem áll módjában hívást kezdeményezni. Megértését köszönjük. Dear customer, in absence of your identity You can not make a call. Thank you for your understanding.” A vonal megszakadt. Pár perc elteltével kiderült, hogy az internet sem működik, a jelszó letiltva.

 

Mivel az étterem kétutcányira volt a Hivataltól így aznap ott töltöttem az éjszakát. Másnap reggel elmentem a megadott címre. Miután bemutatkoztam, a portás köszönés helyett elővett valami könyvet, és az orra alatt motyogva azt mondta:

– Itt írja alá, kérem. Első emelet, balra a második ajtó. – Megköszöntem a segítséget, ő pedig rám se hederítve továbbfolytatta a tizenkét órás semmittevést.

Miután már a harmadik irodából is továbbküldtek, kezdtem kissé ideges lenni, annak ellenére, hogy nem lepett meg a hivatal jól szervezettsége. A negyedik helyen végre sikerült beszélnem valakivel. A szőke dekoltázs a nevemet meghallva gépiesen mosolygott egyet, majd megkérdezte, hogy elhoztam-e magammal a kért iratokat. Mondtam, hogy elhoztam, de remélem, nem gondolják komolyan, hogy oda is fogom adni őket.

– Sajnálom, de kénytelen lesz. A kérésteljesítés megtagadásának lehetséges következményeiről levelünkben tájékoztattuk. Elolvasta a levelet?

– Igen, elolvastam, de ez biztosan valami tévedés lesz. Nem vehetik el csak úgy valaki személyazonosságát! Ez képtelenség.

A nő egy szóra sem méltatta amit mondtam, csak nézett rám, azzal a tipikus tekintettel, amivel az ilyen nők nézni szoktak. Gusztustalanul lekezelőek tudnak lenni. Pedig semmi joguk nincs hozzá. A márkás ruhák és a jó smink nem ok arra, hogy úgy nézzenek az emberre, mint egy darab szarra.

És mégis mennyit kéne fizetnem azért, hogy saját magam maradhassak?! – igyekeztem kierőszakolni magamból valami gúnyos arckifejezést, de a remegő hangom mindent elárult.

– Kisasszony ez nem az én hatáskörömbe tartozik. A harmadik emeleti irodánkban kaphat erről bővebb tájékoztatást, ha akar.

– Rendben van. Hát, akkor köszönöm a segítséget.

– Kérem.

– Viszontlátásra.

– Viszontlátásra.

Kilépve az irodából már alig kaptam levegőt a torkomban lévő gombóctól. Mire leértem a lépcsőn már a sírás kerülgetett. A portás az utolsó pillanatban szólt utánam:

– Kérem! Az aláírás. Itt húzza át, kérem. – mondta, majd az aláírásomra mutatott.

Idegességemben kiejtettem a tollat a kezemből és le kellett térdelnem, hogy felvegyem. Akkor láttam meg, hogy a padlót már legalább két hete nem takarították: Kétujjnyi rétegben állt a por az asztal alatt, ahová a toll esett. Míg feltápászkodtam, óhatatlanul elgondolkoztam rajta, hogy mégis milyen emberek lehetnek ezek, ha még a takarítónőjük is ilyen trehányul végzi a munkáját. Mielőtt áthúztam volna az aláírásom, haboztam egy pillanatig. Mi van, ha ez mégsem vicc? Mi van, ha tényleg komolyan gondolják? Azonban gyorsan véget vetettem a hezitálásnak, nem volt más vágyam, csak hogy otthagyhassam végre ezt az átkozott helyet. Ahogy kiléptem az ajtón, fogalmam sem volt, hogy mit kezdjek magammal. Úgy döntöttem veszek egy doboz cigit, ennyit igazán megengedhetek magamnak ezek után. Akkor már hat éve nem gyújtottam rá. Most viszont szükségem volt valamire. Persze a kártyámat nem fogadták el, így kénytelen voltam készpénzzel fizetni. Másfél óra céltalan bolyongás és fél doboz cigi után jobbnak láttam hazafelé venni az irányt. Így hát lementem a legközelebbi aluljáróba és mivel volt még egy kis idő a következő metróig, leültem az egyik padra. Az aluljáró szokatlanul kietlen volt ahhoz képest, hogy még csak kilenc felé járt az idő. Pár perc elteltével egy férfi ült le mellém. Harminc év körüli lehetett, hosszú, erősen kopott ballonkabátot, napszemüveget és egy fekete kalapot viselt. A haja pár centivel a válla alatt végződött. Nem tudtam megállapítani micsoda szerzet lehet, leginkább egy amolyan jómódú csöves benyomását keltette.

– Nehéz nap? – kérdezte rám sem emelve a tekintetét.

– Igen, mondhatjuk.

– Marcus. – mondta, továbbra is a sínek felé bámulva.

Én hallgattam. Mit is mondhattam volna? Egyébként sem volt kedvem bájcsevegni senkivel. Végül csak ennyit válaszoltam:

– Örvendek.

Némi várakozás után a következőket mondta:

– Tudja, néha csak el kell engedni dolgokat, hogy megkaphasson valami mást. Fogadja el a változást. Különben meg, amit elrendeltek, az el van rendelve. Hiába minden ellenkezés.

– Mi? Köszönöm a tanácsot, de ez nem ilyen egyszerű. Istenem, mikor jön már? – sóhajtottam.

– De igen, egyszerű: nem jön.

– Mi az, hogy nem jön?

– Miért jönne? Magáért?

Azzal furcsa mosoly ült ki az arcára, majd felállt, bemászott a sínek közé és eltűnt a sötétben.

Nem emlékszem hogy kerültem haza. Az ajtómon egy cetli fogadott: Kedves Tulajdonos! Sajnálattal értesítjük, hogy a mai nappal, felsőbb utasításra azonnali hatállyal kilakoltattuk Önt. Vagyontárgyait a szomszéd utca melletti sikátorban találja. Minden jót kívánva: a Lakóközösség tagjai.

Ennél már nem jöhet rosszabb. Éjfél felé járt az idő, amikor megálltam az étterem ajtajában. A konyhai lámpa égett, a felmosóvödör az előtérben, a szemeteszsákok pedig az ajtó mellett sorakoztak és fals dudorászás hallatszott odabentről. Szembesültem a ténnyel, hogy egész egyszerűen száműztek. Száműztek a saját életemből.

 

*

Egyre sötétedő gondolataimnak egy halk pisszegés vetett véget, ami a mély csöndben mégis olyan hangosnak tűnt, hogy nem lehetett nem felfigyelni rá. A szemben lévő ház negyedik emeletének egyik erkélyén egy homályos alak állt. Ahogy közelebb mentem meghökkentő látvány tárult a szemem elé: egy nagytestű, hófehér bull terrier mellső lábaival, amiken selyemkesztyűt viselt, a korlátnak támaszkodva integetett felém.

– Jöjjön! Na, jöjjön már! Kerek három órája várok magára! Jöjjön, jöjjön! – suttogta.

Mit tehettem volna?! Mentem.

 

*

– Végre hogy itt van! Fáradjon beljebb! Az étel már majdnem teljesen kihűlt. Hogy maguk emberek mennyire nem tudnak bánni az idővel! Minden lényegtelen dolgot beillesztenek a napirendjükbe, aztán ami igazán lényeges, arról meg képesek és megfeledkeznek. Tessék, a rántott hal már teljesen elvizesedett. Mondja, arra legalább emlékszik, mikor felejtette el a találkozónkat? Na, sebaj, a csirke azért még ehető. Foglaljon helyet! Nem, nem, ne oda, azt már megjelöltem, az az én helyem. A másik szék, ott szemben. Ha akarja, lepisilheti, még új. Szóval, mivel kínálhatom meg? Vörösbor, fehérbor esetleg egy pohárka gin?

Majd mindháromból töltött és letette őket elém, az asztalra. A rengeteg díszes szalvéta, előke, gyertya, a porcelán tányérok és az ezüst étkészlet darabjai között alig talált helyet a három pohárnak. A vörösbor ki is löttyent az egyik gyertyatartó mellé, a fehér terítő pedig rögvest magába szívta a bikavért.

– Ne aggódjon miatta – vetette oda az asztalra pillantva –, a gazdám majd úgyis kimossa holnap. Szóval! – s azzal leült szembe velem. – Mit gondol?

– Miről mit gondolok? – kérdeztem kissé kétkedő tekintettel, hiszen még mindig nem hittem el, amit láttam.

– Miről, miről… Hát a frizurámról! Ezért hívtam ide, nem emlékszik?

– Frizura? Hogy mit gondolok a frizurájáról… Hát… – habogtam, miközben menekülési útvonal után kutattam a szememmel.

Ekkor láttam meg, hogy furcsa vendéglátóm a hátsó lábain egy rózsaszín, strasszokkal díszített magas sarkút visel, aminek árnyalata megegyezett a tapéta csíkjainak színével. A lakás egyébként barokk stílust tükrözött: az ide-oda tekergőző minták a falon, a függönyön, a szőnyegen, a székkarfán; a plafon olyan volt, mintha csak egy templomban lettünk volna. Apró angyalkák ültek a Mennyország bodros felhőin, a sarokban pedig egy kisebb hárfa porosodott.

– Meg kell mondjam, ma kifejezetten zaklatottnak tűnik Camille kisasszony. Netán történt valami mióta nem találkoztunk?

– Hogy?! Kérhetnék esetleg egy csésze kávét?

– Hát már hogy ne kérhetne! – mondta hirtelen jött lelkesedéssel, és felugrott az asztaltól. Én ugyan nem igen iszom kávét, a fekete teára esküszöm, de magának bármikor örömmel főzök! Erősen? Gyengéden? Édesen? Sósan? Netán ecettel?

– Bivalyerősen, ha lehet.

A kávé egy szempillantás alatt az asztalon termett. Viszont alig hogy felemeltem a csészét ő villámgyorsan kikapta a kezemből és egy húzásra lehajtotta a tűzforró feketét.

– Sajnálom, de most be kell fejeznünk a társalgást, még nagyon sok dolgom van. – hadarta. – Nagyon örvendtem az újbóli találkozásnak. Legközelebb a megbeszélt időben várom a megbeszélt helyen. És nagyon kérem, ezúttal ne késsen el. Adieu!

És azzal kipenderített az ajtón.

– Ja! Majd’ elfelejtettem! Szóval?

– Szóval?

– Szóval mit gondol?

– Miről? Áh, igen a frizurájáról… Nos, rendkívül… Illik magához. Nagyon jól tükrözi az egyéniségét.

– Az én egyéniségemet? A fenébe… Megmondtam a fodrászomnak, hogy valami egészen különlegesre vágyom… Erre tessék… Hát, köszönöm az őszinte véleményt, bár jobb lett volna, ha hazudik. Sebaj. Majd legközelebb. Viszlát harminc év múlva! És ne késsen! – vetette oda, majd rám csapta az ajtót.

Nem igazán értettem, mi baja, de hát annyi mindent nem értettem már aznap, hogy ezt már fel se vettem. A lépcsőházban sötét volt, bizonytalan léptekkel botorkáltam le a lépcsőn. Azonban ahogy kiléptem ismét csak nem az a látvány fogadott, amire számítottam. Az étterem, az ékszerüzlet, a fűszeres, mind eltűntek. Egyedül az újságos bódé állt még a helyén, az öreg újságos bácsival együtt, aki elmozdíthatatlan alkotóeleme volt a város rozsdásra koptatott gépezetének. Odamentem.

– Jó reggelt, ne haragudjon, de hová tűnt… az utca?

– Je ne spasibo.

– Tessék?

– Je ne spasibo mañana, coño.

– Hát ilyen nincs… Mi a fene van itt? Mindenki meghülyült?! Nem… Én őrültem meg. Ez most már teljesen biztos… Elment az eszem… Már tévképzeteim vannak…

– Hé! Ne kóvályogjon itt az úttesten, még elüti a metró! – szólt rám egy hang a hátam mögül.

Oda se kellett néznem, már tudtam, hogy ki az.

– Mi van, most már jön? – kérdeztem oldalvást a metrós ismerősömre pillantva.

– Miért ne jönne? – mosolygott.

– De vicces kedvében van valaki… Istenem, miért? Miért történik mindez? Mit csináltam rosszul? Nem ettem elég spenótot gyerekkoromban? Nem imádkoztam, nem adakoztam eleget? – tört fel belőlem a kétségbeesés.

– Miért kéne, hogy mindennek bármiféle oka legyen? – kérdezte, miközben leült mellém a járdaszélre.

– Ilyesmik nem történnek ok nélkül. Nem vagyok normális..

– Mi az, hogy normális?

– Na, ne kezdje ezt, ehhez tényleg nincs most hangulatom.

– Pusztán arra igyekeztem rávilágítani, hogy amit maga akar, az egyszerűen nem létezik.

– Az életemet akarom.

– Az életét? Biztos benne?

– Igen, biztos vagyok. Két napja még volt egy normális életem, normális munkám, normális lakásom… Most meg…

– Boldog is volt, vagy csak normális?

– Igen, boldog is volt, igen. Lehet, hogy ezt most nehéz elképzelni, de igen, boldog voltam, boldog!

– Hát, ha ennyiszer elmondta magának mindennap, akkor kétségkívül az lehetett.

– Ez biztos csak valami rémálom…

– Nos, ha rémálom, ahogy maga gondolja, akkor változtasson rajta. Hiszen maga álmodja az álmot és nem fordítva. Na, keljen fel innen és térjen magához. – azzal megfogta a karomat és felsegített. Rövid szünet után a kezét nyújtotta és azt mondta:

– Örvendek,

Ránéztem, de a szemét eltakarta a fekete napszemüveg, ami így az én arcomat tükrözte vissza. Kétszeresen.

– Camille de Mokudelné de Pascal. – válaszoltam gondolkodás nélkül.

– Örvendek, Camille kisasszony. – azzal újra elmosolyodott, megcsókolta a kezem, lazán megemelte a kalapját és továbbállt. Ahogy szokott. Én pedig odamentem az újságoshoz, rámosolyogtam és azt mondtam:

– Spasibo. Je ne coño, mañana. Adieu!

Majd sarkon fordultam és elindultam. Hova? Én se tudtam, de már nem is érdekelt. Amit egyszer elrendeltek, az már el van rendelve. El kell fogadni a változást. Hát elfogadtam.

 

*

Az ezt követő éveket utazással töltöttem. Ahol valaha emberi léptek zaja hallatszott, mindenhol jártam. Sőt, még olyan helyen is, ahol emberi fülnek hallhatatlan hangokat hallottam. Izlandon 7 hónapon keresztül gejzírkutatásokat folytattam, csekély sikerrel. Talán azért, mert borzasztóan unalmasnak találtam. Így aztán elmentem Mumbaiba, ahol négy évig zsidó voltam, de miután rájöttem, hogy Mumbajban annyira nem szívlelik a zsidókat, így vallást váltottam és közel 6 évig a Vatikánban dolgoztam. A Buddhista Misszió beépített ügynökeként. Mivel azonban minden igyekezetem ellenére nem sikerült megtérítenem a pápát, a Misszió elbocsátott.  Nem meglepő tehát, hogy egy életre elegem lett a vallásokból és egy párizsi éjszakai lokál falai között találtam csak meg a lelki nyugalmat. Egy idő után azonban besokalltam a rengeteg embertől, aki nap mint nap megfordult bennem. Panama ideális helyszínnek tűnt arra, hogy kicsit kiszellőztessem a fejem. Egy teljesen érintetlen ős esőerdő nyújtott sokszor érintett testemnek egy időre otthont. Ezalatt az idő alatt egy internetes társkereső oldalon ismerkedtem meg az izlandi származású Hyun Mukkal. Hároméves együttélésünk alatt négyszer kérte meg a kezem. Negyedszerre akkor, amikor súlyos maláriában szenvedtem, ugyanis Limbongban elszaporodtak az Anopheles szúnyogok. Betegségemből Hyun nagyapja, idősebb Id. Hyun Muk gyógyított ki több hónapos egynyári üröm kúrával. Rájöttem, hogy tovább kell állnom.  Oroszországba vezetett az utam, és Krasznorajszk városában, Andrej Dubenszkij atamán családfáját kutatva találtam rá második nagy szerelmemre, rideg orosz szeretőmre, Szergejre. De egy idő elteltével rájöttem, hogy Szergej ereiben, nem vér folyik, olyan igazi heves, zubogó vér, hanem egyszerű jéghideg csapvíz. Szóval ott hagytam. A Galápagos-szigeteken Darwin nyomdokait követve felfedeztem egy a fák kérge alatt élő emlős gombafajt, melyet szoronita szeretőmről, Sogurrannak – jelentése: akinek a szél sem hazudik – neveztem el. Az érte kapott Darwin-díjat a kabuli börtönben elkobozták tőlem, ahova az Ausztráliában kibányászott gyémántok nagy tömegű csempészése miatt zártak be, nos, néhány évre… Kiszabadulásom napján kaptam kézhez egy 7 éve postára adott levelet. A boríték szélei és sarkai elszíneződtek a hosszú utazás és várakozás során, de a feladó neve még tökéletesen kivehető volt: BVOP. A címzett résznél rengeteg helyszín szerepelt, egyik áthúzva a másik után, leragasztva, átfirkálva. Az utolsó cím a börtöné volt. Így fogtam a holmim, meg az egyik rabtársam szerencsehozó kisujját, és kiléptem legutolsó lakhelyem kapuján.

 

*

A portás rám se nézett ahogy beléptem a Hivatal ajtaján, így hát én se erőltettem a köszönést. A negyedik emeleti iroda ajtaja résnyire nyitva volt, ahogy felértem. A szőke dekoltázs halvány mása volt már csak régi énjének, az idő vasfoga lerágta már a műkörmeit, a szemfestéke kissé elkenődött, de a tekintete semmit sem változott. Ugyanúgy nézett rám, ahogy sok évvel ezelőtt, azon a szerda reggelen.

– Jó napot!

– Jó napot! Miben segíthetek?

– Megkaptam a levelüket. Az újat.

– És elolvasta?

– Igen. Ezt is. De…

– Ezesetben a negyedik emeleti irodánkban veheti át az iratait.

– Megtenné, hogy nem szól közbe, amikor beszélek? Nagyon köszönöm. Tehát azért jöttem be, hogy közöljem, nem kívánom átvenni az irataimat.

– Tessék? – kérdezte őszinte meglepődéssel az arcán.

– Feltételezem ez nem az Ön hatáskörébe tartozik, de majd átadja a felettesének. – azzal elindultam kifelé az ajtón.

– Kisasszony – szólt utánam zavartan, mint aki nem tudja, mit is kéne mondania –, ez azért nem ilyen egyszerű, mint ahogy maga gondolja. A kérésteljesítés megtagadása…

– Tényleg? De igen, egyszerű: el kéne mennie fodrászhoz. Örvendtem.

Azzal becsuktam magam mögött az ajtót. Egy pillanatig még ott álltam. Valami visszatartott attól, hogy csak úgy elengedjem a kilincset. Aljas egy beszólás volt. Ha egy nő mond ilyesmit egy másiknak, az felér egy arcon-csapással. A haj minden nő számára az egyik legérzékenyebb pont. Bár az elmúlt évek tisztán rávilágítottak arra, hogy ez nem egy nemi alapon diszkrimináló frusztráció. Ha még visszalépek egy szóra, ha eljátszom, hogy ott felejtettem valamit, valamelyest enyhíthettem volna a megalázottságán. De elengedtem a kilincset és beszálltam a liftbe. Lent, mielőtt kiléptem volna a kapun, odaszóltam a portásnak:

– Uram, feltakarítottak már?

– Mióta én itt vagyok, nem. – válaszolta, majd ismét lesüllyesztette tekintetét az asztal alá.

 

Az épület előtt egy idősebb nő térdelt a földön és keresgélt valamit.

– Segíthetek? – kérdeztem.

– Jaj, ne jöjjön közelebb, még eltapossa.

– Micsodát?

– Egy fontos beszélgetésemet.

– Egy fontos beszélgetését?

– PONTOSAN. Elveszítettem egy beszélgetésemet, és most azt keresem. Tíz perce még megvolt, tisztán emlékszem rá, ide csúsztattam be, a hónom alá és most sehol. – azzal lezárta a beszélgetést, és továbbfolytatta a kotorászást a macskakövek között. Látván, hogy teljesen hasztalan az itt létem, ott hagytam, hagy keresse, amit keres.

A Park fái széles, hosszú árnyékot vetettek a délelőtti napsütésben. Miközben közöttük sétáltam, ügyeltem arra, hogy semmiképp se lépjek az árnyékokba, hiszen ki tudja, milyen mélyek lehetnek… Éppen, mikor egy nagy tölgyfa árnyékát kerülgettem, megpillantottam azt az egy személyt, akire abszolút nem számítottam. Ott ült egy padon, lábait szorosan keresztbefonta, cipője sarka enyhén befúródott a kavicsok közé. A fején nagy, nyersszínű kalapot viselt, jobb oldalt egy szál rózsával. Vállán apró rózsaszínű retikül fityegett. Közelebb léptem.

–Megint késett.

– Bocsánat, lefoglaltak.

– Őszintén? Nem csak megint megfeledkezett a találkozónkról és pusztán valami különös véletlen folytán keveredett ide?

– Őszintén? – kérdeztem a válaszomat már sejtető tekintettel.

–Nem, igaza van. Maga inkább hazudjon.

– Rendben. Természetesen nem feledkeztem meg a találkozónkról. Itt vagyok, a megbeszélt időben, a megbeszélt helyen. Harminc év múlva.

– Na, jó. Hiszek magának. – mondta és nagy mosolyra húzta a száját. –  Kér egy csésze kávét? Hoztam magammal! Még meleg. Úgy, ahogy szereti: édesen, sóval és egy csipetnyi ecettel.

– Köszönöm, de ezúttal lemondanék róla.

– Vagy úgy. Most el kell mennem. Remélem a következő találkozó jobban sikerül. Örvendtem.

Azzal felszegett állal elvonult, míg nekem időm sem maradt arra, hogy búcsút vegyek tőle. Hát, újabb harminc év. Egyszer majd csak sikerül.

 

 

*

A. variáns befejezésre:

 

Így hát lementem a legközelebbi aluljáróba és mivel volt még egy kis idő a következő metróig, leültem az egyik padra. Az aluljáró szokatlanul kietlen volt ahhoz képest, hogy még csak kilenc felé járt az idő. Pár perc elteltével egy férfi ült le mellém. Harminc év körüli lehetett, hosszú, erősen kopott ballonkabátot, napszemüveget és egy fekete kalapot viselt. A haja pár centivel a válla alatt végződött.

– Tartsa észben – mondta – nem mindig akkor jön, amikor várjuk. De végül mindig megjön. És mindig eléri. Előröl, vagy hátulról, de mindig eléri. Itt is van. Felszáll?

Utolsó szavait már elnyomta a metró zúgása. Az ajtók recsegve kinyíltak, s az utasok hangyaként árasztották el a megálló peronját. A hangosbemondó szövegelésbe kezdett.

Tisztelt utasaink! Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy a következő megállóban baleset történt – egy azonosítatlan, feltehetően otthontalan, harminc év körüli férfi a sínek közé vetette magát, életét már nem tudták megmenteni. Mivel a helyszínelés jelenleg is folyik a metró csak idáig közlekedik. Helyette az M73-as és M74-es metrópótló autóbuszokkal közlekedhetnek. Köszönjük szíves megértésüket. További kellemes utazást kíván: a BKV.”

 

 

B. variáns befejezésre:

 

Így hát lejöttem a legközelebbi aluljáróba és a metró épp ebben a pillanatban érkezett meg.

 

Kovács Orsolya versei

Made in Japan

Japán vagyok,
csak eddig ér
a sor.
Fejemben ott kotor
mind, ki már
hever
csak eddig ér
a sor
csak eddig
de meddig,
míg fel nem old –
Óz a tengerkék
vétkek lágy
kérge alól.

 

Vajima 24 szótagban

Veled vagy veled

van vajon a baj?

Van mindkettőnk

füle mögött vaj.

Csak az egyik lehet,

hogy margarin…

A várakozók parkja

A Várakozók Parkja nem messze innen, kelettől kicsit délre, déltől pedig leginkább nyugatra helyezkedett el. Mint azt neve is mutatja, a Várakozók Parkja a várakozó emberek számára volt fenntartva.

Voltak, akik buszra vártak, mivel nem jutott tudomásukra, hogy azt a járatot nem sokkal előtte megszüntették; volt, aki egy ismerősére várt, aki a tervezett találkozó reggelén súlyos balesetet szenvedett és két hónapra kómába esett; volt, aki csak egy telefonhívásra várakozott, de hiába, ugyanis az illető soha nem is akarta őt felhívni, csak megígérte neki, mondván, legalább szerez neki egy jó percet, aztán úgyis elfelejti majd a szerencsétlen. Valójában a Hívásra Várakozók voltak a legtöbben: felvették-e őket a munkahelyre vagy sem; jön-e a vízszerelő aznap vagy sem; gondol-e rá valaki a születésnapján vagy sem, és ehhez hasonlók.

Volt egy kisebb, elkerített rész a parkokban felejtett kutyáknak és egy másik, a bevásárlóközpontokban elkeveredett gyerekek számára.

A Park közepén egy hatalmas óra állt, amin 24-szer gyorsabban telt az idő, mint egyébként, ennek következtében a Várakozóknak az volt az érzése, hogy jóval kevesebb ideje várakoznak. Ezzel szemben a biológiai órájukat – néhány sikertelen próbálkozás után – lelassították, s ebből adódóan több év várakozás után nem érzékelhették azt, hogy időközben megöregedtek volna.

A Parkot az évszakoknak megfelelően négy részre osztották, ugyanis voltak, akik tavasszal, akik nyáron, akik ősszel és akik télen kezdték meg várakozásukat, s az igencsak feltűnő lett volna, ha a természet velük ellentétben a megszokott módon változik.

Ezek az újítások okoztak némi fennakadást, ugyanis azoknak – bár számuk elenyésző volt –, akik egy idő után úgy döntöttek, hogy nem várnak tovább, elhagyván a Parkot, rá kellett döbbenniük, hogy amíg ők várakoztak, a világ nagyon sokat változott, az ismerőseik felett bizony eljárt az idő, s az, akire vártak, talán már meg is halt.

Így aztán sokan visszaszöktek a Várakozók Parkjába, és igyekeztek minél előbb elfelejteni mindazt, amit odakint láttak. Akik mégis kint maradtak, jórészt az Elmegyógyintézetben kötöttek ki.

A Park órája alatt el volt helyezve egy telefon is, arra az esetre, ha valakit mégis megpróbálnának elérni. Azonban ez az ötlet sem bizonyult problémamentesnek. Ugyanis megesett, hogy az aktuális telefonügyeletesek közé bekerültek olyanok is, akik éppen egy telefonhívásra várakoztak, s ha a havonta beérkező egy telefonhívás alkalmával éppen ők voltak az ügyeletesek, olyannyira lázba jöttek, hogy ha nem is őket keresték, akkor is úgy hitték, hogy a hívás nekik szól. Néhány ilyen incidens után a Park Vezetősége úgy döntött, a Parkőr mellett egy Hívásőrt is alkalmazni fognak, és kizárólag ő fogadhatja majd a hívásokat. A Hívásra Várakozók először fellázadtak, de végül mindannyian kénytelenek voltak belenyugodni a döntésbe.

Nem sokkal ezután súlyos depressziójárvány tört ki az érintettek között, ami rövid idő után a többiekre is átterjedt. A helyzet megoldása érdekében a Park egyik hátsó szegletében létesítettek egy könyvtárat, melynek polcain elsősorban a szórakoztató irodalom remekei foglaltak helyet. Mivel azonban az említett könyvek viszonylag rövidek és könnyen olvashatóak voltak, a Vezetőség szerződtetett egy másodrangú, ám kellő humorérzékkel megáldott fiatal írót, hogy írjon hozzá a szövegekhez néhány száz oldalt, hogy tovább tartson az olvasás.

Ez a megoldás meglepően sikeresnek bizonyult. A depressziójárvány elmúlni látszott. A Vezetőség joggal érezhette, hogy hosszú és nehézségekkel teli munkájuk végre meghozta gyümölcsét: a Várakozók kiegyensúlyozottabbak voltak, mint valaha. Úgy tűnt, már nem is izgatja őket különösebben a várakozás ténye.

A Park vesztét végül a Parkőr 12 éves németjuhász kutyájának halála okozta. Ugyanis a kutya halála olyan szinten megviselte gazdája lelkivilágát, hogy egy éppen akkor visszaszökött Várakozóval történő heves összeütközés alkalmával mindent kitálalt a többi Várakozónak. Előkotorta mellényzsebéből az anyjától kapott régi karóráját, és a hangos kiabálás és szitkozódás közben mindnek az orra alá nyomta. Megmutatta nekik a Kutyatemetőt, ahol azok a kutyák voltak eltemetve, akiken annak idején a biológiai óra lelassítása céljából folyó kísérleteket végezték. Majd levitte őket az Író számára kialakított bunkerbe, ahol az éppen néhány Örkény-novellát próbált átírni, kisebb-nagyobb sikerrel.

A Várakozókat eléggé sokkolták a látottak. Voltak, akik sírógörcsöt, esetleg hisztériás rohamot kaptak, mások leültek egy padra, és csendben magukba mélyedtek.

A Vezetőség olyan gyorsan eltávolította a Parkőrt, amilyen gyorsan csak lehetett, s igyekezett menteni, ami menthető. A telefonhívások száma egyszerre drasztikus növekedést mutatott – minek következtében a Hívásőrt súlyos ínhüvelygyulladással kellett kórházba szállítani. A gyerekek szülei egyik napról a másikra sorra megjelentek – mivel azonban az igazi szülőket természetesen nem találták, színészeket voltak kénytelenek alkalmazni a szülői szerepre, akiknek a kiválasztásakor fokozottan ügyeltek arra, hogy legalább a hajszínük azonos legyen a hozzájuk kerülő gyerek hajszínével. Emellett kitétel volt az is, hogy lehetőleg állatbarátok legyenek, így a gyerekeket és a kutyákat párosával lehetett szétosztani. Időközben az Írót is elbocsátották, mivel a Parkőr okozta trauma után a Várakozók már nem szívesen tették be a lábukat a könyvtárba. A sürgősen eltávolított Parkőr, a betegszabadságra küldött Hívásőr és a szélnek eresztett Író megmaradt fizetéséből a Vezetőség még egy buszt is hajlandó volt bérelni az arra várakozóknak, de mindhiába. A Várakozók egyre-másra, sorra elhagyták a Parkot. Kikerülve azonban, mint elődjeik, végül mind az Elmegyógyintézet ápoltjaivá váltak. Mikor már külön osztályt kellett nyitni az egykori Várakozóknak, az Elmegyógyintézet Vezetősége végképp megelégelte a dolgot, és kérvényt nyújtott be az Elmegyógyintézetek Országos Jogvédelmi Bizottságának (ELOJOBI), miszerint a Várakozók Parkját be kell záratni, ugyanis az ő intézményük már képtelen befogadni a Parkból érkező, teljes mértékben antiszociális, tévképzetekkel és időzavarral küzdő, mániás depresszióban szenvedő betegeket.

Ennek következtében több, mint 28 év működés után a Várakozók Parkját végérvényesen bezárták.