Farkas Gábor összes bejegyzése

1977-ben születtem, 2002 óta jelennek meg verseim, tanulmányaim, recenzióim különböző folyóiratokban. Legutóbbi köteteim: Táj kontúr nélkül (2018), A megtalálás öröme (2018).

Útszélen; Elpereg; Egzisztencializmus

 

Útszélen

alaktalan tekintet
a szórt fényesőben
görnyedő rettegés a hang
végső kimerülésében

foszladozó falnak dőlve
izzik belül minden
kívül reszkető semmi
fojtogató zárójelben

 

Elpereg

AZ IDŐ MINDENÜNK
Gyermekségét vesztett
józanságunk
precíz
s
konok
mozdíthatatlan
fáradt egyensúlya
AZ IDŐ FELETTÜNK

 

Egzisztencializmus

napok ürügye
és szándéktalansága
általi nihil

*

arckifejezés
nélküli személytelen
napfényesedés

 

(Illusztráció: Dorothea Tanning: Eine Kleine Nachtmusik)

Halak a hálóban; Lírai én

 

Halak a hálóban

léket ütnek halászok
álmok
izzanak horgokon
rokon
a hal s ki halálát adja
vézna
világot fest a tél

varjak az éjben
ébren
virraszt a tó mélye
fényre
vágyó némaságban
bátran
hasít jeget a csend

 

Lírai én

A kilincsen én
az értelem – ha megértem
a kőhideg, hangsovány szó enyém.

Arcom névtelen
elhasadva az emlék – vesztes én
én vagyok, a kulcsok is
mind csak én – a kilincsen én.

És a vége én
szégyen nélkül – a zárban
a néma, kegyetlen rezzenés.

És betűkké sötétül otthonom
a papíron elbomló ráncok én

belém lép a vers
én lépek belém

 

(Illusztráció: African Tingatinga Art)

Híd a folyó felett

fellobban a hang

a hegy mögött

ahol a lombok sötétje lappang

 

reszket a szél

a híd alatt

a folyó fölé feszített acél

indái közt a sejtelem

 

nincs nyugvópont

nincs folyó nincs híd

nincs mindent átható értelem

 

valaki figyel

valamit valahol

a hídon a folyó felett

zaklatott füttyszó zakatol

 

elszürkül a hang

a csend sötétjében

a folyó felett a fény

és nehéz füst az égen

Epiphania

kert

a fák a kövek a bokrok öle

a magány legmélyebb pontján

a kísértés veresége

a fiúi szeretet mindenen túllépő

önátadása

 

olajfa-liget

a verejtéket felszárító

sűrűsödő szavak

a csend legmélyebb pontján

meghúzódó harsonák

a test összekulcsolt méltósága

mint végső pecsét

 

Gecsemáné

az éberség halhatatlansága

egyedül a haraggal szemben

az eljövendő megtisztulás

előtti percek

 

imádság értük

mikor mind alszanak

 

imádság értünk

mikor mind alszunk

 

mert fáj virrasztani

fáj hallani az Igét

mikor készülődik

a Kegyelem

 

dermedt idő

félelem – halál –

és feltámadás között

Kezdet és Vég

és Kezdet

fokmérője

 

térdig

derékig

könyékig

a feltámadásban

a megsemmisülés áldozata

a mulandó gonosz

megsemmisülése