Lovas Sz. Judit összes bejegyzése

Lovas Sz. Judit (korábban: Lovas Szilvia Judit) néven jelennek meg írásaim. Eddigi munkáimat az Amúgy, a Vörös Postakocsi, FÉLOnline, Napút és az ÚjNautilus közölték online felületen, vagy nyomtatott kiadásban. A versírás mellett a próza, szorosabban a regény műfaja áll közel hozzám.

Lepaca Samael!; Samael; Emet

 

Lepaca Samael![1]

A póráz általában bosszantó,
mert csak beleakad az ember, még
akkor is, ha nem akar megszökni.

Nem bitófa tartja, mint a kötelet,
hogy a füled mögé simítsd, mielőtt megfeszül,
ahogy a rakoncátlan hajtincseket szokás.

Lazán lóg a nyakból, ha nem húzzák-vonják,
de hátad mögé vetni már rövid.

Szégyellem-e jobban, mint ahogy zavar?
Szégyen és bosszantó nyűg, pimaszság közt
vékony határmezsgyén az avar

ázott televény, amit időnként feldúl, hogy…
Jöttömre van, aki ennyire vár?

Tétován nézek fel az így hivalkodóra
Lepaca Samael!
Az eső is eláll.
Mire peremig gyűlt a szobortalapzatban
– megihatná, aki lehajol –
ügyet se vet a velem egyívásúra
a falevél-ringató tükörkép alul.

Nem marok belé, ahhoz túl messze van,
de hogy meg sem ugatom, itt az a győzelem,
a kovácsoltvas kapu úgy áll, mint a fák,
nem kaparom, nem feszegetem:

bizalmatlan lesz, ha nyikorog tőlem.
Mint két csapzott szőrű eb. Az egész olyan.
A kutyák alatt – mondom – lengőajtók nyílnak.
Tudom” ad igazat komolyan.
„Na meg ördögalma.” ezen felderül.
Ezért már megéri felkötni magam.
Te nem úgy véled?” Kiköttetni inkább.
Felelem. Az mégis hosszabb távra van.

Sötét hajam a szemembe hullik,
nyitott könyvben megszáradt virág,
ha nap süt, zilált, homlokomon játszik;
az este enyém – kalitkámba zárt.
Felbontatlan, átázva remél,
néha egy-két jó szó fontosabb,
tűvel átszúrt bábu a levél,
gyermek-árnyékként hintázó alak.

 

Samael

A Mester

Ha a külső képességem belsővé
is válik, a hozzám hasonlót meg nem érintve,
vagy megérintve valamiféle szükségemmel együtt,
ami a kinti dolgok helyett vall egyszer-egyszer

rólam, ha nem sikerült bevonni mégsem
a különböző tehetségeket, képességeket,
eltompítva bennem, hogy nem vagyok
jó abban, e kisebb mértékkel

mérhetem csak meg a dolgok lényegét,
bár nem kérdeznek róla, hogy a
hallgatásuk közé ékelődjön
valamiféle képességem az átalakulásra…

 

Samael

A sötét domboldalon növesztett
árnyékom kegyeltje túlságosan
megnyúlt egy emberhez képest,
fehér vitorlás árnyék, vagy ezüst

tőr a fantasztikus teremtmény
szügyén, melyben a szégyen
kertjéből ellopott szívet takargat.
Már nem vadásznak rám,

hitvány tartozékom.
Kitartóan, szigorral önmagad felé,
állad úgy pihen csukott kézfejeden,
ahogyan dúsan omló virág

átbukik a kőfalon, szertelenül
pazarolva e kiáradásban rám
szabott gondolataidat.
Bár a szépség néha lemállik

rólam, mint elfagyott, sötét
gyümölcsről a húsa, csak edd!
A komor figyelmeztetésem akkor
majd úgy őrzi a fal finom kis

hasadékait, mint a rontás új szellemét,
még ifjú alakjában, feketén
hintáztatva a mosolyod.

Régen nevettem már ítélkezés nélkül,
mert az őszinte tékozolja az erőm,
hiábavalóan feszegeti tűrőképességem
határait, mikor a hangom szaggatva,

az estében fehérré változott virágok
levelét hinti szét, bármit is tennék ellene,
de csak az igazán megőszültekét,

ezért jövök el, ha látom,
hogy az egyik te vagy,
koszorút fonva fejedből.
Azt mondják, szőke, hullámos

hajad volt. Milyen uralkodóra
vártál, hogy kényszerítesz
lába elé vetni magadat, vagy
megkoszorúzni dicsőségeddel,

mondd!

Te, aki belököd végre a rózsás vaskaput,
melynek gazdag árnyéka most úgy vesztegel
a Hold-szítta fövenyen,
mint bennem a malícia,
bolond természetű, álnoktalan ördög!

 

Emet [2]

Levél Eszteréknek

Ott maradok, ahol kell,
talán meddő figyelemmel,
amíg szándékotok nem ad új célt nekem –
többet
háziállaténál;

tegezni is csak (magamban teszem)
azt szoktam, akit nem akarni
megszűnök, ahogy elmúlik az éjjel,
ahogy törékenyen feleselni,

vigyázva, hogy ne rendetlenkedjek
a nyílásaitokban hevenyésző fénnyel
igazságot és szépséget szolgáló
takargatni való büszkeséggel,
melyben barátok torz árnyéka a hitem:

mintha soha nem akarnék elmenni innen,
e játékba az ön-elmúlásig vetett,
hogy ébren kell maradnom egész éjjel,
hogy nevelitek majd, mint gyermeket.

Ó, Uram, Úrnőm mennyire fáj,
hogy minden történetet ilyen jól ismerek,
belőletek is, nem egyet láttam már,
így leszünk egymásnak kísértetek.

Könnyen megtartom az éjszakát,
a folyóparti ember gyengéd nevére,
míg testem csak füvet és gyomokat táplált,
lágyan hordalékán
rebbent, mintha élne.

 

[1] Lepaca ~ vagy Lepacha szellemként jelenik meg, mint Astaroth szolgája. Színe fekete, nevét „nyitónak”, vagy „felfedőnek” fordítják. Lepaca felkérhető, hogy segítse bármely adott spirituális entitás megidézését/ megjelenítését, pl. Lucifer megidézésénél a „Lepaca Lucifer”. Lepaca dicsőítést, dicsérést, valamint köszöntést is jelent.

Samael ~ héberül: Isten mérge, arkangyal a talmudi és a poszt-talmudi irodalomban, akit a Sátánnal azonosítanak. Néha bukott angyal, aki nem feltétlenül gonosz. Elsőként Énok könyvében találkozunk vele a lázadó angyalok között. A midrási hagyományban az Exodus Rabbah (héb. Shemot Rabbah) a Halál Angyalának is nevezi.

[2] Emet, héber szó, jelentése, igazság. A cím a zsidó folklórban szereplő Gólem mondára utal. A legenda szerint Maharal (Júda Löw ben Becalél rabbi) a kabbala tudományának segítségével életet varázsolt a Moldva folyó partjáról származó agyagból gyúrt emberbe, és az mindenféle szolgálatot végzett neki. Ha a rabbi az Isten nevével ellátott cédulát elvette tőle, a Gólem ismét agyagtömbbé változott. A legenda más verzióiban, a prágai és chelmi, valamint a Grimm fivérek történetében a Gólemet a homlokára írt emet, vagyis „igazság” szóval hozták létre. A lény élettelenné akkor vált, ha a szó első betűjét א (aleph) eltávolították, mert így a jelentése met, vagyis „halott” lett.

(Illusztráció: Talia Benson)

Audició; A lepkebáb-szájú fiú; Angyal; Goetia

 

Audició[1]

Ne feszéjezd magad,
rabszolgának jelentkeztél,
az Úrnő a találkozónkról ma elmarad.
Kezd hűvösre fordulni az idő.
Kérdezek. Volt-e olyan,

hogy az akaratodat meghajlítottad
akár egy arasznyit is? Ezen töprengj el kérlek –
nem hiszem. Előttem, amíg itt ölbe ejtett kézzel
csendben ülsz, még titkolhatnád

makacsságodat, ha a feketémbe kortyolok
– így kérlek – a mozdulataimat se vedd támadásnak;
de van úgy, hogy az ember nem tud nyelni,
a szájpecek jobb tanító, mint gondolod.
Ártatlannak tűnik, de eddig ügyesen
kínzott minden állkapcsot és torkot.

Amíg próbálod megszokni hideg zsibbadását,
de ernyedni nem akar,
kattogjon állad – mint ünő lépte nyomán –
nyál fényétől – puhán az avar

– öntözd meg szőnyegem virágait!
Ó, önfegyelem zsenge késztetése –
ifjúként alázza önmagát
meg ajkaid feszülő kékje.

 

A lepkebáb-szájú fiú

Akárhogy is, a végén mindig háziszolgaként
végezzük. Csak türelem, ha most nem tudsz
hódolni jól bevált, kedves elfoglaltságaidnak,
mert meghatározzák majd, hogy mit tudsz és mit nem,

ettől legalább nem kell tartani – ettől éppen nem.
Vagy betapasztod a szád, hogy a rólunk szőtt
hiedelmeinket ápold addig, amíg
nevetés nélkül képes leszel kiállni

az engedelmességet váró parancsokat,
amikkel együtt majd leléphetsz,
vagy a biztató mosolyt, mely most a csendben
helyet foglaló árnyékodhoz hasonlít –

lepkeszárny-verdeső szádon – a hipótól
Holdszagú lépcső fehér fogán,
gyengéden felkelti a megtorló vonalzó,
hogy eltűnődjünk azon felette, hogy

végezd vele ajkadon a dolgod,
míg felragyog a letisztult kötelesség benne.
Ha elhallgattat a zongorajáték,
halk biccentéssel jelezd, hogy vagy,
és csukott szád lepkebáb legyen.

 

Angyal

Ha az árnyékokban nem
találom fel magam, öntudatlanul
teszem, amit kérnek anélkül, hogy
nevesíteném, ahogy a galagonya

tövises ága ezüst, csipkés hálót sző a bogyók közé,
az ég felé. Ma is elhaladtam mellette.
Megbökni nem tudom, csak tartani
ezüstszálon, dicsérni, és lehullani.

Abba, hogy ezt hogyan méltányolod,
nincs beleszólásom. Méltányolod-e, Uram?
Ami elkészült, amellett szarvas-, vaddisznó-
préda a késnyelet, mint régi templomunkban

az áldoztató rács ember és szentély
között díszítve a közbeeső teret,
jelentéssel övezi fel, noha nincs.
Maradok magamnak lankadatlan elfátyolozva

szemed elől mindazt, amit a bokrok és a fák,
pusztán suttogásommal borzolva fel
hideget és kedélyed elegyítve őket, míg megfagy
az ólban, aki túl mélyen hallgat.

De Gazdám, ne hibáztasd a vadászkutyát,
ha az éjviola-fodros levelek közt messzire
riasztja a tompa, érczengésű harangszót
ugatása, csak hűsége az, ami óvja a telked.

 

Goetia

A törődés bennem ajánlólevél:
pecsétes írás – mely rólam neked szól –
szerződésemen fekete-fehér – jól
látod, ifjú Úr, ne félj tőle – a vér,

opportunizmusunk hű patakja, szél,
mikor béke éjjel réteken honol,
virágszőnyegként, mint Tejút elomol,
belőle unciányi aranyat ér.

Sziromlevelek nyakát törő gyermek,
mosolyogva e hiú szavakon,
mondd, hogy mester, legény, lovag, vagy herceg

ruhájában kívánsz látni, Salamon?
Álomfogó bíbor kenderköteled
fűzöm át gyöngyeit öltve húsomon.

 

[1] ~ lat. auditio jelentése 1. hallgatás, meghallgatás, figyelés 2. óra, oktatás, lecke

(Illusztráció: Luna North: Blackthorn Flowers and Sheep)

Befoltozott kék tető alatt; Gazdátlan folyó; Válasz egy ifjú mesternek

 

Befoltozott kék tető alatt

Próbálok egyszerűen beszélni,
hogy a szavaim mögött rossz
szándékot ne érezz, se megvetést,
mikor az első hóra ejtett árnyékod

megjelölve a területét, arcomon
pedig a lépteid nyomán kettétört gally
hangjára való odaszánt figyelem reszket,
ahogyan tűzbe néz az ember,

vagy szertartás szövegét hallgatja
ugyanilyen áhítattal, még akkor is
ha lépései rövidebbek, és észreveszi
ha figyelme lankad. Ezért egyszerű

kérdéseket teszek fel, mint ahogy
félig nedves ágakkal élesztgetjük a
táborhely tüzét, remélve, hogy az ág
időben megfeketedik, odavetve, mint

a csapzott levelet egy értetlenkedő
bocsánatkérést, ha sem egyiket, sem másikat
nem emészti meg a tűz, nem tisztelettel,
csak őszintén, hogy lásd, hogy nem

mesterkedem semmiben – a
találkozókra szoktatott sokkal ünnepibb
hallgatásban csak a bennem
tétlen kérdés nyugtalan, hogy évek

óta itt vagyok, ahol más nem pihenhet
csak a kétely, sarokba utasítva,
bezárva, ha kell, a befoltozott, kék
tető alatt, míg megnyugszom,

ahogy gyanakvó tekinteted rajtam,
mint a sebzett szélű porcelánon,
lekopott rólad a festék-virág,
mellbimbód csüng néha számon.

Nem mondom ki azt, amiről
te is inkább egy bottal a kezedben
a tüzet piszkálva hallgatsz,
a tegnap esti tea fekete szalagot hagyott

a poháron, megdicsérted ízét,
illatát, míg kivittem, hogy elmosogatom,
most is azt emlegeted, így megértem,
hogy fázni készülődsz, hogy a szabályt

talonba tenni méltatlan kérdésekkel
nincsen több időm, csak halkan
szedelőzködöm, amint meghagyod.
Olyanok a tetteim, mintha

meglöknének, vagy megütnének,
így felállva is megtántorodom,
a kiegészítők fehér sebének
két felére osztva számolom.

 

Gazdátlan folyó

Hogyha a kertjét gondozom, ami Önre nem hasonlít,
árny-ujjak közül hullok ki, mint levél,
színesen épp, vagy halvány, sötét zölden
vászoning leng a törékeny estén.

Érzi az apró bimbók hajtása itt
és a levélen kúszó legkisebb bogár,
a puha ágyásba érként futó gyökér
bolyong keveset, míg rám talál.

Nem mindegy, hogy a Szépség mit
utánoz, ha mesterének választ valakit,
az töretlenül hű lesz hozzá, s önmagához,
mert ég nem látja többé, mert ő lent lakik.

Noha a kihívója, Uram, már közeledik,
a folyó szelíd kötelén tartott Halál,
azé, aki mellett – szólt – süppedőn, mint én,
egy szellemvad-ékétől megfosztott préda jár.

Juharlevelek bíbor martján ragadt
a fekete fák mentén ellepett úton,
mely széltől nem lebben
– nyelvem – gyöngyház- fényre,
varjak lármáját gúnyoló korom,

hogy zúzódás vesztegeljen úgy az ólamon,
ahogy az üvegház kalitkájába zártat illeti,
egy újabb sikoltás az erdőmély száján
e hasadásom tovább növeli.

 

Válasz egy ifjú mesternek

Jó érzés néha szolgálatra kényszerítettnek
lenni, mert csak ezt kérhetik számon,
ezért feddhetnek meg.
Míg a cselekedeteim és az öntudatom között
pihenhetek – itt gondolat lakik.
Ugyan nem jut el a kimondásig,
mert az csak Igen, Úrnőm, Uram;
tisztelettel – egyéb nem jöhet szóba,

de, ha azt kérdezed, mégis milyen,
egy tejszínű égtől szorosan
a fekete dűlőútig verbatim[1]
pántokkal fedett szolga:
nos, ruhát nem kapok egy darabig,
magamat nem védhetem,
a bőröm és az ég közötti mások érintése
ifjú még – gondolom, így egyet mást tanul
– új büntetésem ringató kockás liliom, hiszen.

 

[1] verbatim, lat. jel.: szó szerint

(Illusztráció: Alfred Ng: Autumn Leaves in Water (2018))

Köd a tó felett; Holdviola-ember; Bútor

 

Köd a tó felett

Amikor először következmények
nélkül rombolsz, rájössz, hogy tetted
következményei már rég utolértek
és körülvettek téged, bár sóvárogva
várnád az ítéletet, a nagy szembesítést,
de nincs ott senki sem. Egyszerre elönt
a Béke, mintha utoljára szólna hozzád
ez a Tied – mielőtt utadra bocsát.

Mosolyogva döbbensz rá,
hogy el kell menned innen és
bár a vágóhíd még olyan messze van,
te már hetykén tudod, hogy kell juhokat
leölni, s a köd a tó felett bizonytalan.

 

Holdviola-ember

Amikor rájövök, hogy a tóban lévő
ember két lépés távolságra van,
közelebb, mint a vendégektől szoktam a világító
parton mélykék nyugalomban,

akik nem bőrömben élnek, csak velem,
(mint a holdviola-ember gyarmatomban)
s ma a szokásosnál jobban rám pirítanak,
igényük bár szokatlan, kendőzetlen,
etikája, erkölcse megfoghatatlan,
megrebbentve és forgatva az enyém,
lágy szénné rágnak meg válaszukban,

nyugtalan leszek, mint a Hold-fehér palló,
a fekete dió-nyárs villáján pihen
recsegve, ropogva szólok, ahogy kell,
mint ánizs, szegfűszeg, édesen.

 

Bútor

Mindig örömmel segítettem,
és a hozzáértésem rám tapadt,
ahogy a barna növények a
járásomhoz, hogy könnyen

megtaláljon bárki, elvégre
nem menekülök, csak elkószálok
néha. Mindig az újat keresem
és egyre több dolgot tanulok,

ahogy formálom és megsokszorozom
egyre halványabban a
természetemet, ha magamba
nagyon ritkán nézek, időm sincs

rá, okom se nagyon. De azért
feladatot én is úgy kerestem, ahogy
asztal szokta a tányér vonalát,
vagy esténként hosszan

úgy időztem, hogy megpihenjen
rajtam, aki lát. Ha tévedek
és megadom magam, onnantól
már csak gyanakszanak rám,

erényével az arcomon
ül nyitott szemmel az éjszakám.

 

(Illusztráció: Manuela Facchin Varalda: Lunaria)

Eckhart mester: Miért van annyi lélek?

Mikor voltál utoljára igazán boldog?
Hagyd, hogy ez a tapasztalat növekedve
benned eszedbe juttassa
egyszer-egyszer.
Ennek a múltbeli pillanatnak a keletkezésében, amikor táncoltál,
biztosan nem szerettél volna egy őrt,
aki az ajtód
előtt áll és
zörget,
vagy így szól „Épp most léptél
tiltott földre.”
Miért van annyi csillag és lélek,
hogy végeláthatatlanok?
Mert semmi nem tudja megzavarni Istent,
mikor ünnepel,
teremt!

Lovas Sz. Judit fordítása

 

Christina Rossetti: Goblin piac

 

Reggeltől estig hallották
a lányok a goblinek hívását:
„Tessék, kérem, kihajtottak gyümölcseink,
tessék kérem, tessék, kérem:
alma és birs,
citrom és narancs,
magtalan, kövér cseresznye,
dinnye és málna,
szirom-hulló őszibarack,
sötétlő faeper,
vadon nőtt áfonya,
vadalma, magyalgyöngy,
ananász és szeder,
kajszibarack, eper; –
mind, amit megérlel
a nyári idő –
eltűnő reggelek,
szőke esték;
Tessék kérem, tessék, kérem:
szőlőnk, mint a bor, oly édes,
gránátalmánk dús, ízletes,
datolya és kökényszilva,
pompás körte és ringló,
damaszkuszi szilva és áfonya,
ízleld és érezd:
ribizli és egres,
arany tüzű boglárka,
füge a szádba,
déli citrus,
édes a nyelvnek, dalol a szemnek;
tessék, kérem, tessék, kérem.”

Estéről estére
a rohanó pataknál
Laura buzgón hallgatózott,
Lizzie tétován:
míg a hidegben
egymást ölelve
ujjuk a másik forró arcán
fegyelmezte ajkuk.
„Feküdj közelebb,” nógatta Laura,
és felkapva a fejét aranylott haja:
„Soha ne nézz goblin férfire,
ne éhezzél a gyümölcseire:
ki tudja, hogy milyen föld nedveit
szívják ki éhes gyökereik?”
„Tessék, kérem,” hallatszott a goblinek hívása,
egész’ a völgyig tántorogva.

„Ne,” kiáltott Lizzie, „Laura, Laura,
ne nézz a goblin férfiakra.”
De míg Lizzie eltakarta szemeit,
nehogy lássanak,
Laura hátravetve fényes fejét
suttogott, mint a nyugtalan patak:
„Nézd Lizzie, nézd Lizzie,
hogy jönnek a völgybe a kisemberek.
Egyik kosarat cipel,
a másik a tányért viszi,
egy pedig színarany tálat vonszol,
ami több font súlynyi.
Milyen részegítő bor az,
amelynek szőlője ennyire zamatos;
milyen forró szél cirógatja
a gyümölcsös bokrok halmait?”
„Ne,” szólt Lizzie, „Nem, nem, nem;
ajándékaik és szavuk méreg,
ezek csak ördögi kísértések.”
Majd kezeit a fülére szorítva,
behunyva szemeit elszaladt:
de a kíváncsi Laura késlekedett
és az árusokkal maradt.
Egynek macskafeje volt,
egy a farkával legyintett,
egy patkányként surrant,
egy mászott, mint a csiga,
egy, mint a vombat, kurta, szőrös,
egy sündörgött, mint a borz.
De hangjukat mégis olyannak vélte,
mint szerelmes galambok hangját,
amitől kedvesnek találja
az éjszakát.

Laura úgy nyújtotta fehér nyakát,
mint ajzott hattyú,
liliom,
mint egy holdfényes nyárfaág,
mint csónak a hullámokon
kötelét eloldva.
Visszaindulva,
a goblinek hada,
újra és újra csak kiáltozta,
„Tessék, kérem, tessék, kérem!”
És a mohlepte sziklához az úton
megálltak Laura felett, az avaron,
gúnyosan egymásra kacsintva,
holló a hollónak,
testvér testvér szemből
értve szándékukat;
egyik letette a kosarát,
másik félre a tányért;
egy koronát kezdett szőni
zöld levelű kacsból barna dió-dísszel
(párját ritkító kemény drágakővel);
egyik aranytálon kínálta
étkeit, gyümölcseit:
„Tessék, kérem, tessék, kérem,” ezt ismételve végig.
Laura akart, de nem mozdult,
mert nem tudott fizetni:
a farok-csóváló kóstolót nyújtott
mézédesen beszélve,
a macskafejű dorombolt,
a patkányfejű üdvözölte,
és a csigalassú hallgatott.
Egy papagáj-hangon fecsegett:
„Csinos vagyok”, „Csinos Polly;”
és egy fütyült, mint a madár.

Erre az édesszájú Laura hadarva:
„Jó emberek, nincsen pénzem,
hogy vehessek” mondta:
„Üres a tarsolyom,
nincs benne réz, sem ezüst,
és az összes aranyam a rekettyésben,
szél zilálja
hangás réten.”
„Sok arany van a fejeden,”
válaszolták minden:
„Adj nekünk egy göndör fürtöt.”
Így levágta arany tincsét,
és gyöngyként hullatva könnyét,
szopogatta a gyümölcsöt:
édesebb, mint a méz a sziklából,
erősebb, mint a bor-mámor,
tisztább, mint a víz, a nedve;
soha nem érzett, furcsa íz,
hogy tudna betelni vele?
Csak szopta és szopta és szopta jól
az ismeretlen gyümölcsös ágáról;
szopott, míg az ajka elfáradt
és eldobta az üres héjakat;
de egynek mégis a magjáért nyúlt,
majd nem tudva, hogy éjjel, vagy nappal
elhagyottan hazaindult.

Amikor Lizzie a kapuban meglátta,
bölcs szavakkal intette ajka:
„Kedvesem, nem szabad a hozzánk hasonlóknak
szürkületig kint kószálnia;
nem időzhet egy fiatal lány hosszan
a goblin tanyán, a völgyszurdokban.
Vagy nem emlékszel Jeanie-re,
aki velük ment a holdfénybe,
ajándékukkal elhalmozták,
gyümölcsüket neki adták
– és inge az örök nyár kertjéből tépett,
ráaggatott virág?
Azután csak értük epedt
minden órán, minden délben;
éjjel nappal keresve őket
és hogy nem lelte, csak hűlt helyüket,
elsorvadt és szürke lett;
majd lehullott az első hóval,
de ahol nyugszik lent a mélyben
nem borítja fű a hantot:
hiába ültettem egy éve ott
százszorszépet, nem virágzik.
Nem szabad elkóborolnod.
„Cssss,” szólt Laura:
„Cssss, húgom:
már jóllaktam,
a szám még ragad;
holnap este még többet adnak;”
erre megcsókolta:
bánom már, hogy nem hoztam;
majd veszek neked szilvát,
mely frissen csüng az anyaágon,
és hozzá cseresznyét,
fogadra való fügét,
amilyet én is a számba vettem,
aranytálon hűvös dinnyét,
ami túl nagy nekem,
a bársony szőrű őszibarack,
magtalan, átlátszó szőlő:
mint a mézsör, olyan illatos,
tiszta vizű hullámok nevelték
liliomágyások közt,
így dúsítva édes levét.”

Összeért aranyló fejük,
mint, ahogy két galamb a fészekben
egymáshoz simítja szárnyát,
hol baldachinos ágy a fekhelyük:
mint egy ágról nőtt két virág,
két hópehely a hóesésben,
mint aranymarkolatú, elefántcsont pálcák,
hogy gonosz királyok sétáltassák.
Csak bámult rájuk Hold és csillag,
altatódalt énekelt a szél,
az erdei baglyok nem repültek,
sem oda-vissza a denevér.
Így körben minden elpihen:
arc az arcon, mell a mellen
összezárva egy fészekben.

Korán reggel,
mikor az első kakas kukorékolt,
frissen, mint az édes, szorgos méhek,
Laura Lizzie-vel felébredt:
mézet gyűjtöttek, tehenet fejtek,
a házban mindent tisztán rendbe tettek,
süteményt gyúrtak hófehér búzából,
ízletes nyalánkságul,
ezután nekiláttak vajat, tejszínt köpülni,
majd megetették a tyúkokat és leültek varrni;
ahogyan ifjú hölgyekhez illik, szerényen:
Lizzie őszinte derűvel,
de Laura csak félig ébren,
mintha betegség bujkálna benne,
mintha nem lenne egészen ott,
mert már az éjszakához tartozott.
Lassan beesteledett:

a vékony patakhoz korsókkal lementek;
Lizzie tekintete nyugodt volt,
de Lauráé lobogó láng
mélyen merítve a hullámzó vízből;
Lizzie szakítva a lila és arany nősziromból
hazaindulva így szólt: „A naplementét
a hegyes sziklák már összezúzzák távol;
Gyere, Laura, nincs több lustálkodás,
sem erőszakos farokcsóválás,
a szörnyek és madarak aludni térnek.”
De Laura csak állt az iramló pataknál,
és azt mondta, hogy a part meredek.

És így szólt, az idő korai még,
az eső nem szemerkél és a szél nem hideg;
fülelt, de nem hallotta meg,
hogy az ismerős kiáltásban
„Tessék, kérem, tessék, kérem,”
ismét felcsendülnének
a cukormázas szavak:
Nem kerültek szeme elé,
hogy bármelyiket észrevenné
rohanva, surranva, bukfencezve, sántán;
egy sem jött, hogy nyáját hátrahagyva
visszatérjen a völgyszurdokba,
sem csapatban, sem egyedül
a gyümölcsárusok közül.

De Lizzie sürgette, „Jaj, Laura, gyere már,
én hallom őket, de félek rájuk nézni,
nem szabad a pataknál túl sokat időzni:
Gyere, menjünk haza.
A csillagok ragyognak, a hold hajlítja ívét,
minden fénypászma hunyorog még,
menjünk mielőtt az éj nagyobbra nő:
lám a felhők gyülekeznek,
bár nyári az idő,
a fény vezessen végig az úton;
mert mi lesz velünk, ha elveszünk?”

Laura hideg lett, mint a kő,
mikor rájött, hogy testvére hallja, de ő
már nem,
hogy „Tessék, kérem, tessék, kérem.”
Nem vehet többé finom gyümölcsöt?
Nem láthatja többé a gyönyörű rétet?
Süket és vak lesz?
Élete fája gyökerestől kifordult,
de a szívén nyílt sebről egy szót sem szólt;
csak nézett üres tekintettel át a homályon,
míg korsója csöpögött egész hazaúton.
Bemászva az ágyba lefeküdt;
halkan, nehogy Lizzie-t felébressze;
de nem hagyta nyugton szenvedélyes vágya,
noha fogcsikorgatva nyelte
könnyeit, mintha a szíve megszakadna.

Nap nap után, éjről éjre
Laura hiába virrasztott
a keserves fájdalom sivár csendjében.
Nem hallotta többé, hogy:
„Tessék, kérem;”–
nem látta már a goblin férfiakat
gyümölcsöt árulni a szurdok alatt:
de mikor az éjféli ég legszebben ragyogott,
haja szürke lett és mint a hold
vékonyodott; a teljességből úgy
fordulva át, mint hulló sarló
mely learatja lángját.

Egy nap eszébe jutott magja,
egy délre néző fal mellé elásta;
könnyeivel öntözve, remélte, hogy gyökeret ver,
figyelte nő- e hajtása,
de nem nőtt;
soha nem látta a napot,
soha nem érezte a belé csorgó nedvet:
beesett szemmel, és elkékült szájjal,
dinnyével álmodott, ahogy egy szomjas utazó
vizet lát a sivatagban, bár nincs is ott
a lombkoronás fák árnyékában,
és szomját nem oltja, csak a homokos szél.
Többé nem söpörte ki a házat,
nem gondozta már a tehenet, tyúkokat,
nem ment el mézért, nem gyúrt süteményhez tésztát,
vagy hozott vizet a patakról:
csak hallgatag’ gubbasztott a kandalló sarkában,
naphosszat ott ülve étlen-szomjan.

De a gyengéd Lizzie már nem bírta tovább
nézni a nővére romlását és azt,
hogy nem tud neki segíteni.
Éjt nappallá téve kínozta
a goblin gyümölcsárusok hangja:
„Tessék kérem, frissen sarjadt gyümölcs,
tessék, kérem, tessék, kérem; –
a patak mentén, lent a völgyben,
ő hallotta őket jönni menni,
ő hallotta őket mozgolódni,
de szegény Laura már nem;
hosszan tépelődött, hogy enyhíthetne kínján,
de félt gyümölcsöt venni olyan nagyon drágán
Eszébe jutott az eltemetett Jeanie,
akinek menyasszonyként kellett
a nagy napon meghalni;
hogy amiről minden lány álmodik,
az esküvője napján,
csak a halál lehelt jégvirágot ablakán,
míg ropogott a frissen hullott
hó a kora télben.
Mikor látta, hogy gyenge testvére
ugyanígy kopogtat a halál ajtaján,
Lizzie nem törődött többé vele,
hogy mi helyes és mi nem;
ezüst pennit rejtve az erszényében,
miután Laurát megcsókolta,
keresztülvágott a hangás rekettyésen
alkonyatkor, a pataknál megállva:
hogy életében először
csak hallgasson, figyeljen.

Nevetett rajta minden goblin,
mikor észrevették, hogy leselkedik:
elkezdtek felé jönni,
repülve, futva, szökellve,
nagy dirrel-durral,
röhögve, tapsolva, összegyűlve,
kukorékolva, kurjongatva,
suhintva, kaszálva
könnyedén a levegőben,
míg arcuk ferdén rút
grimaszba torzult,
macskafejű, patkány-arcú,
borz és vombat-szerű,
a csigalassú sietve mászott,
a papagájhangú rikácsolt,
összevissza, toporzékolva,
úgy csörögtek, mint a szarka,
búgtak, mint a galambok,
siklottak, mint a halak –
ölelték, csókolták:
szorongatva cirógatták:
étküket felkínálták
a kosárból, a tálról:
„Nézd az almát,
nagy és piros-sárga,
rázd meg a cseresznyét,
kóstold meg barackunkat,
a citrust és a datolyát,
szőlőt, vagy ha úgy kívánod,
egy teli kosár
nap-érlelte körtét,
szilvát az ágáról;
csak rántsd meg és szopjad,
a gránátalmát, fügét.” –

„Jó emberek,” kezdte Lizzie,
emlékezve, hogy járt Jeanie:
„Adjatok, amennyit csak lehet”: –
Kötényét tartotta nekik
és odavetette a pennit.
„Ne, kérlek, foglalj helyet velünk,
megtisztelsz, ha eszel velünk.”
felelték vigyorogva:
„Ünnepünk csak most kezdődik,
fiatal még az éj,
meleg, harmatgyöngyös,
nyugtalan, ragyogó:
a mi gyümölcseinket,
senki el nem viheti,
szirmuk lehullana,
nedvük elapadna,
zamatuk elillanna.
Foglalj helyet egyél velünk,
kijár neked, mint vendégünk,
hogy illő módon üdvözöljünk.”

„Köszönöm nektek,” mondta Lizzie:
de otthon már vár valaki:
így további beszéd helyett,
ha nem vehetek gyümölcsöket,
mert nem tudtok semmit eladni,
visszajár az ezüst penni,
amit fizetségül adtam.”–
Megkarcolták tányérjukat,
már nem csóváltak, doromboltak,
úgy tűnt, hogy megzavarodtak,
morogtak és vicsorogtak.
Először csak kevélyen szólt hozzá
az egyik, tolakodó, barbár;
de hangosabbnak,
gonoszabbnak tűntek immár.
Végül elkezdték a farkukkal verni,
taposták, lökdösték,
majd leteperve
körmükkel karmolták,
megugatták, nyávogtak,
sziszegtek, gúnyolódtak,
szaggatták ruháját és rá is
piszkítottak a harisnyájára,
tövénél fogva tépték a haját,
megbélyegezték puha lábát,
kezét lefogva, száját a gyümölcshöz
kényszerítve odapréselték, hogy egyen.

Fehér-arany Lizzie állta,
mint liliom az áradásban –
mint kék eres kő sziklája,
amit dagály ostromol vadul –
mint magányos világítótorony,
ami az ősi, zúgó tengeren,
küldi messze arany tüzét –
mint gyümölcsétől roskadozó narancs-fa,
fehér virágú, mézédes,
amin darázs, méh ejt lágyan szúrt sebet –
mint a szűz hercegnő egy toronyban,
melynek arany kupolás csúcsa van,
amit féktelen had ostromol,
őrjöngve, hogy letaszítsák.

Ha egy lovát a vízhez viszi,
a másik húsz nem tud inni.
Ezért a goblinek felpofozták, és lefogva
simogatták, nézték, hogy küzd hiába,
intve őt jobb belátásra,
dörgölőzve, szorongatva,
hogy bőre elkékült, mint a tinta,
rúgták és ütötték,
marcangolták, kinevették,
de Lizzie csak tűrte némán,
nyögés sem hallatszott ajkán,
szóra se nyitotta száját,
nehogy gyümölcsüket belenyomják:
de magában nevetett, mikor
arcára e nedvből kentek,
álla gödröcskéjére is egy cseppet,
és nyakát simogatva még többet,
hogy remegett, mint a túró.
Végül a gazemberek
a küzdelemben kimerültek,
pennijét visszahajították,
majd gyümölcsüket maguk előtt rúgva
az úton elindultak vissza,
nem hagyva gyökeret, hajtást, sem magot;
néhányuk a földbe rázkódott,
néhány a patakban merült el
fodrozódó gyűrűvel,
vagy csak hang nélkül rohantak a viharos szélben,
így tűnve el a messzeségben.

Bár egész testét fájdalom gyötörte,
Lizzie sietve útnak indult;
nem tudva, hogy éjjel, vagy nappal;
ahol a sövény résre tágult
a partra ugrott, a csaliton így próbálva áttörni,
míg hallotta, hogy erszényében
csilingel az ezüst penni –
zene volt ez füleinek;
lába sem érte a földet,
mintha goblinektől űzve,
hajszolná őt gúny és átok,
vagy valami ennél is rosszabb:
de egyetlen goblin sem jött utána,
félnivalója sem volt mitől;
csak szíve volt, mely repesve hajszolta,
hogy szempillantás alatt otthon legyen,
és belül lángolt az örömtől.

Majd, hogy megérkezett, kiáltozva
a kertben Laurát szólongatta,
„Nagyon megvárattalak, vagy megérdemlem
csókodat? Ne nézd a zúzódásokat.
Csak ölelj, csókolj, nyald a nedvet,
amivel a goblinek összekentek.
Nézd, goblin pép, goblin harmat!
Csak szeress, és egyed, igyad.
Laura, ne félj közelebb jönni,
a kedvedért mentem a völgybe,
az árusokkal szembenézni.”

Laura, székéből felkelve
kezével kaszált a levegőbe,
majd kétségbeesetten haját tépte:
„Lizzie, Lizzie, ettél belőle,
a kedvemért a tilos étekből?
A te fényed is ki fog hunyni,
az életed elhervadni,
mint az enyém, tovatűnik
úgy mint nekem, lehanyatlik.
Kívánod a férges goblin gyümölcsöt?”–
Megragadta nővérét
és csak csókolta, csókolta és csókolta:
könnyek öntözték
száraz szemét,
mintha dézsából öntötték volna,
eső, a forró aszály után;
és reszkető lázas félelem, fájdalom
pihent meg a csóktól éhes ajkán.

Odaadóan mozgatta száját,
bár a gyümölcspép üröm volt nyelvének,
szorgalmasan nyelte:
megszállottan vonaglott,
majd szökkent énekelve,
letépve ruháit, kezeit tördelte,
bűnbánóan melleit ütögette.
Béklyói elpattantak és folyt belőle, mint a fénysugár
győzedelmesen,
mint vágtázó ménes, vad repülésben,
mint a sas, mely a napba száll,
szemtől-szemben vele,
úgy, mintha ketrecből szabadult volna,
mint egy hadsereg lobogó zászlója.

Tűz vágtatott az ereiben, lángolt a szívében,
melyhez képest az első csak parázslott,
és leigázta az új a régi lángot;
majd keserűséggel telve
magán így nevetett: Mily’ bolond,
ki a lélekrabló gyümölcsből evett!
Eszméletét vesztve elájult:
mint a város óratornya,
mely egy földrengésben lehullt,
mint villám sújtotta torony,
mint a szélben
gyökerestől kitépett fa,
mint tajtékos áradat,
mely útja végén a tengerbe ömlik,
összeesett ő is végül;
nem tudva, hogy élet váltja-e föl,
vagy halál a gyönyört, s szenvedéseit?

Élet a halálból.
Lizzie őt figyelte egész éjszaka,
lüktető pulzusához igazítva
saját lélegzetét,
megnedvesítette ajkát, hűsítette arcát,
könnyeivel áztatta, legyezte húgát:
de mikor az első madarak rázendítettek az eresz alatt,
és az aratók a sárga
búzamezőre indultak,
mikor a harmatgyöngyös fű
hajladozott a kora reggeli szélben,
és új rügyek fakadtak az új napon,
széttárva kelyhüket, mint a liliom,
Laura álmából felébredve
nevetett, ahogy annak-előtte:
ölelte Lizzie-t szertelenül,
ragyogását többé nem felhőzte árnyék,
lehelete üde volt, mint a május,
és szemében ott táncolt a fény.

Teltek napok, hetek, hónapok, évek,
időközben a lányok férjhez mentek
és gyermekeik is születtek;
az anyai szívük megtelt aggodalommal,
ahogy életük a zsenge bájjal;
Laura az egyiket magához hívta,
hogy a régi szép időkről meséljen vigyázva,
azokról,
amik már nem térnek vissza:
beszélt a kísértet-járta völgyről,
a gonosz, csalfa kereskedőkről:
arról, hogy nektárjuk méz a szájban,
de méreggé változik a vérben;
(magányos helyeken tanyát ütve):
elmondta, hol járt nővére,
aki érte került halálos veszélybe,
hogy ellenmérget eképp’ nyerjen:
majd ezután kéz a kézben,
hogyan tudtak összefonódni,
„Mert olyan, mint az édestestvér,
a barát nem lesz soha, senki;
aki szélcsend vagy vihar idején;
felvidít, ha kedvetlen vagy,
megtalál, ha eltévednél
felsegít, ha elesel,
és lábadat megerősíti.”

 

*    Poems of Christina Rossetti, Macmillan & Co. Ltd. London, 1904., 1-17.o.

Lovas Sz. Judit fordítása

 

Christina Rossetti

(1830-1894)

Christina Rossetti 1830. december 5-én született Londonban olasz szülők negyedik gyermekeként. Apja, Gabriel Rossetti költő, bátyja a szintén költő és festő Dante Gabriel Rossetti. Rossetti első versét tizenkét évesen írta és nagyapja magánnyomdája jelentette meg. 1850-ben Ellen Alleyne álnév alatt hét versét publikálta a bátyja, William Michael és barátai által The Germ néven alapított preraffaelita újságban. Leginkább balladáiról és misztikus vallásos verseiről ismert, írásait erősen áthatja a romantika és a szimbolizmus. Leghíresebb műve a Goblin Market and Other Poems 1862-ben jelent meg és ezzel Rosetti a viktoriánus költészet jelentékeny alkotójává lépett elő. A Goblin Marketet követte a The Prince’s Progress and Other Poems 1866-ban, majd 1872-ben gyerekverseinek gyűjteménye Sing-Song címmel.
Christina Rossetti Londonban halt meg 1894. december 29-én.