Pertics Gergő összes bejegyzése

Pertics Gergő versei

milyen Neoptolemosznak lenni

 

 

Mondd, vajon milyen Neoptolemosznak lenni,

egy apa fiának, akit nem lehet túlélni, nem lehet félretenni,

nem lehet félresiklani a tényen

 –győzhetetlenségén, makacsságán, és legfőképpen

kiejthetetlen apai nevén–

csak te tudod, ki ő,

gyáva gyermek anyja szoknyája mögött,

gyáván, női ruhában, csak te tudod

és fáj, mégis és épp ezért és annál jobban fáj,

hogy ő az, és így is, ennek ellenére

te meghalsz, elmúlsz,

nézz körül, mint akárki más, de ő,

de ő a dühével elnemenyésző

túlél téged és örökre él és

ki ő?

Dühe csak sértődöttség, ragaszkodása csak a játékát féltő

kisgyereké, haragja öncélú tombolás,

a rombolás vágya, a merev nyak, melyekkel lehetetlen

visszanézni és a telhetetlen becsvágy

 –egy kisgyerek csak, akit túl korán

küldtek el lefeküdni, ezért

másnap már fel sem hajlandó kelni akkor, amikor keltik.

És ő lenne az, az ő árnyékában

kell felnőttnek lenned, Neoptolemosznak,

nem Akhilleidésznek –vannak nevek, amelyeket

nem lehet kimondani– felnőttnek egy kisgyerek mögött,

egy kisgyerek ottfelejtett játékaként, amit egy idegen

szoknya alatt talált

  –mondd, vajon milyen Neoptolemosznak lenni?

Magadnak kell megnemzened saját magadat,

magadat kell megszülnöd,

magadnak kell kihúznia a nevedet a szoknya alól,

magadnak kell megtalálnod Tróját,

mert nem visz oda ezer hajó és

a neved elvész Trója alatt. Nem lesz hova

hazatérned, ottfelejtett játék vagy csak egy

férfi szoknyája alatt.

Hozd vissza a lémnoszit, hozd vissza Trójába, és

tedd fel magadnak a kérdést, amit

ha megválaszolsz, tán sikerül,

de akkor is csak magadnak, nem a világnak,

nem az emlékezetnek, csak önmagadnak,

újrateremtened Neoptolemoszt,

és saját apádként fiadnak lenni

és amikor egy árnyék alatt majd meghalsz,

nem válaszolja meg neked senki:

vajon milyen volt Neoptolemosznak lenni?

 

 

 

 

 

Elindult Télemakhosz –az istenekkel

 

Elindult Télemakhosz –az istenekkel, az istenek ellen–

meglelni apját, a világba –húsz éve veszett el, Trója alatt–

azóta senki se látta. Pénelopé , azt mondják, látta –húsz évnek előtte–

utoljára az apját, kikötőjében Ithakának, kikötőjéből kihajózni.

Elindult Télemakhosz meglelni az apját, az éleseszűt, az elfeledettet,

hajóján húsz jó evezőssel, Pénelopé térdreborult kérlelésével, –ó jaj, ne hajózz ki,

téged is felfal a tágterü tenger– Mentór kétségeivel, –hasonlít e még az arcára, az

arcodra az arca?–  és saját rettegésével, –melyet mélyen a hajó fenekére rejtett–

vajon nem egy vén koldust talál e, nem egy sírhalmot Trója alatt, nem egy félszemű

remetét egy barlangban, nem egy lótusztól megrészegült bolondod idegen földön?

mert nem mondta, nem említette senki, akit a szelek Ithakába sodortak, áll e még

Trója, maradt e valaki

még a népes akháji seregből? először Nesztórhoz, majd Meneláoszhoz

tér be tanácsért (vajon élnek e még?) majd,

–de nem. Mit mondhatnának ők, hol találhatná meg végre

az apját?

Trója elesett és elestek mind a hősök alatta.

Trója él, Trója lélegzik, Trója

megfolytja.

Sosem látta Tróját.

Trójai mégis, Trójaibb ő a legtrójaibb trójaiaknál, mert Trója nem engedi,

nem szabadulhat, a foglya. Ezért üldözi hajtja, de nem leli

Tróját, Trójában az apját.

Csak találja meg. Akkor tán együtt mészárolják le apjában a

kérőket,  a küklopszokat, a laisztrügonakat, apjában Kalüpszót és Kirkét, akik

őt most apjáért ideűzték, gyilkolják le az összes istent és önmagában apját.

Akkor végre, húsz éve alatt először hazaérhet

és ő lehet Télemakhosz  –Trójával vitte magával az apja, húsz esztendőnek előtte–

és először léphet sziklás földjére Ithakának, először láthatja meg szegénységét,

kopárságát, belterjes ürességét és –akkor végre elindulhat, megkeresni

az igazi Tróját.

 

 

Halott cigányasszony

Halott. Már két órája. Halott. A köveken. Marad kő és halál. És por. Porból lettünk – és halott. Megölték. Elvitték. Sikítva szaladt,

                              és kiszakadt

                                                amikor kitépték-  

                                                                              és elvitték, elrángatták, kirángatták, kitépték

                                                                                                              kitépték, kitépték, kitépték

                       kihányták az utcakövekre, halottnak hagyták ott csak,

                                                                                                        mert meghalt.

Elvitték ami volt. Kontyába vért tűztek

                 a sötét utcán késekkel űztek                                                                   végig baglyokat                                                            

                                                                de vége már.
Csak halál terül rá,                                                                                                           csak halál,                       

                                                                                                   csak négy nagy szoknyája terül rá,

 

feje fölé az éjszaka terül,  alá

                                             alá csak a föld

                 beissza vérét                                                                      beissza mohó vérét

kristályokat könnyezett, amikor kétrét

     és eldőlt zsák volt már.   Benne krumplik közt a krumplibogár

                                                                               redős lábaira tapadva a halál.

Ennyi volt. Fekszik. Már csak fekszik. És ennyit

                           tehetett, ennyi volt, ennyi lehetett,                                         é s   m o s t  m á r

halott. Nincs vers, nincsenek ajtók, ablakok

       amik várnák, csak hideg és sötét tárnák

                                                                                                            amik mélyére lesve

már sosem láthatod meg, mert az este

  örökre csukott szájába zárta

                                                                                           a föld mélye lesz számára zárda

de nem. Ábránd csak,

                                               mindez csak mese.

 Nincs már Ő. Sem föld mélyén, sem fönn, sem máshol nem vár

rá már semmi.                     mert nincs már rá ,                     

                                                                                   csak ennyi: VOLT .

                         Végleg halott már. 

 
 
 

Halott cigányasszony

Halott. Már két órája. Halott. A köveken. Marad kő és halál. És por. Porból lettünk –és halott. Megölték. Elvitték. Sikítva szaladt,

                              és kiszakadt

                                                amikor kitépték-  

                                                                              és elvitték, elrángatták, kirángatták, kitépték

                                                                                                              kitépték, kitépték, kitépték

                       kihányták az utcakövekre, halottnak hagyták ott csak,

                                                                                                        mert meghalt.

Elvitték ami volt. Kontyába vért tűztek

                 a sötét utcán késekkel űztek                                                                   végig baglyokat                                                            

                                                                de vége már.
Csak halál terül rá,                                                                                                           csak halál,                       

                                                                                                   csak négy nagy szoknyája terül rá,

 

feje fölé az éjszaka terül,  alá

                                             alá csak a föld

                 beissza vérét                                                                      beissza mohó vérét

kristályokat könnyezett, amikor kétrét

     és eldőlt zsák volt már.   Benne krumplik közt a krumplibogár

                                                                               redős lábaira tapadva a halál.

Ennyi volt. Fekszik. Már csak fekszik. És ennyit

                           tehetett, ennyi volt, ennyi lehetett,                                         é s   m o s t  m á r

halott. Nincs vers, nincsenek ajtók, ablakok

       amik várnák, csak hideg és sötét tárnák

                                                                                                            amik mélyére lesve

már sosem láthatod meg, mert az este

  örökre csukott szájába zárta

                                                                                           a föld mélye lesz számára zárda

de nem. Ábránd csak,

                                               mindez csak mese.

 Nincs már Ő. Sem föld mélyén, sem fönn, sem máshol nem vár

rá már semmi.                     mert nincs már ,                     

                                                                                   csak ennyi: VOLT .

                         Végleg halott már. 

És Isten megteremté az embert a maga formájára

 

 

 

Isten tehát hét nap alatt megteremtette a világot. Teremtett embert is a világba az Isten, és az embernek társat teremtett. Azonban vétkezett az ember, ezért kiűzettetett a paradicsomból.

Ádámnak két gyermeke született elsőként a paradicsomon kívül, így mondják: Káin és Ábel.  Ábel apja juhait őrizte, Káin a földet művelte. Káin és Ábel áldoztak az Istennek. Az Isten kedvelte Ábelt és Ábel áldozatát, de nem törődött Káinnal, és az ő áldozatával. Káin ezért megölte Ábelt. Isten megbüntette Káint, amiért Káin megölte testvérét. Elűzte Isten Káint Ádám földjéről, és megátkozta. De kikötötte Isten, hogy az az ember, aki megölné Káint, bűnhődjék hetedíziglen.

Káin elbujdokolt.

Ádám és felesége, Éva éltek tovább, és Éva fiúgyermeket hozott a világra: a gyermeket Séth-nek nevezték.  […] És éltek tovább.

[…] Séth gyermekét Jákobnak hívták. Ez a Jákob, mivel apái földje szűk lett a számára, tovább vándorolt.

Káin eközben feleséget szerzett és gyermekei születtek.

Történt, hogy Jákob vándorlásai közben idegen földre érkezett. Jákob letelepedett az idegen földön, melynek határában gazdag ember lakott. Egyik nap, mikor Jákob a juhait őrizte, megszomjazott. Így hát elment a patakhoz inni, ahol mindig inni szokott. Azonban a patak medrében nem csordogált egy csepp víz, annyi sem. […] Amikor Jákob a szomszéd kúthoz ért, a kútnál fiatal lányt talált, aki a korsóit töltötte. Elhatározta, hogy feleségül kéri a lányt a szomszéd férfitól, mert a lány nagyon kedvére való volt. Elment ezért a szomszédjához, és megkérte a lánya kezét. […]

Jákob legidősebb gyermeke Ábrahám lett. […]

Azonban Jákob felesége Jákob előtt mindig apjával és apja gazdagságával kérkedett, és gúnyolta Jákobot az ő szegénységéért. Jákob megelégelte ezt, és egy napon egy kővel leütötte és megölte felesége apját. Az Isten azonban megbüntette Jákobot, amiért megölte Káint, hiszen kikötötte Káinnak az Isten, miután elűzte Káint, hogy büntetlen nem bánthatja őt senki.

Jákob felesége sokat sírt apja halála miatt. […] Jákob Káin birtokait is elvette erővel Káin gyermekeitől, akik egy éjszaka megölték Jákobot. Jákob gyermekei azonban elmenekültek, és szétszóródtak a pusztába. […] Jákob fiainak azonban nem tetszett öccsük, József hiúsága, amiért József hajtotta el Káin fiainak legtöbb birkáját, amikor elmenekültek Káin földjéről. Így hát kútba dobták Józsefet, hogy elvegyék a birkáit, és a czifra ruháját. Józsefet egyiptomi kereskedők szedték ki a kútból, és Égyiptom földjére vitték. […] József így túlélte az éhínséget, ami bátyjai földjét sújtotta, ezért ő életben maradt. […] Józsefnek Égyiptomban sok gazdagsága és sok gyermeke lett. A Fáraót azonban irigység fogta el József nagy gazdagságára, hiszen Józsefet az ő kereskedői mentették ki a kútból. Így hát a Fáraó megölette Józsefet. Betelt az első nemzetségen az átok.
Amikor József gyermekeit vette üldözőbe a Fáraó, József legidősebb fia, Áron kivezette József fiait és lányait és azok fiait és lányait Égyiptom földjéről. […] És elvezette őket Áron az ígéret földjére. […]

Azonban Áron öccse, Mózes nem nézte jó szemmel, hogy testvérei Áront tisztelik, ő pedig Áron mellett szóhoz sem juthat. Ezért megölte Áront mérgezett fürjjel, testét pedig egy ládában a folyóra bízta. […] Mózes azonban elvetette apái Istenét, és Mózes népe is elvetette azt, ezért Isten megbüntette Mózest, és megrémisztette népét: vérré változtatta a tengert, a kiáradt vörös-tenger pedig elnyelte Mózest a bálványaival együtt. Mózes népe ezért visszatért atyái Istenéhez. A nép vezetését Áron fia, Sámson vette át, mert hatalmas ereje miatt nem mert szembeszállni vele senki.

[…] Azonban amikor Sámson fia, Sámuel férfikorba ért, a felesége ármánykodni kezdett, hogy férje megszerezze apjától, Sámsontól a hatalmat. Elültette Sámuel fülében a bogarat, hogy Sámuelt a háta mögött gúnyolják, amiért ereje apja, Sámson erejének közelébe sem ér. Ezért hát amikor már eleget hallotta, és elhitte feleségének szavait, Sámuel megölte Sámsont egy szamárállkapoccsal. Így hát onnantól Sámuel uralkodott a népén. […] Amikor Sámuel már nagyon öreg lett, helyét fia, Saul vette át. A nép azonban megirigyelte a többi ország népét, akiken mind királyok uralkodtak, ezért királyt akart magának. A nép követelte, hogy Sámuel koronázza királlyá Sault. […] Azonban Saul öccse, Ézsau elfogta Sault, hogy Saul helyett ő lehessen a király. Addig éheztette Ézsau Sault, mígnem Saul eladta neki elsőszülötti jogát egy tál lencséért. Így lett a király Ézsau.

Miután király lett, Ézsau megölte apját, az öreg Sámuelt, hogy az ne vonhassa vissza áldását.

[…] Ézsau, mivel félt Saultól, és annak utódaitól, megölette Sault. Annak fiát, Dávidot pedig pásztorrá tette, hogy minél messzebb kerüljön tőle. […]
A nép azonban megelégelte Ézsau kegyetlenkedéseit, és felkelt Ézsau ellen. Ézsau legyőzte az ellene felkelőket. […] Az emberek Saul fiához, Dávidhoz fordultak segítségért. Elmondták neki, hogy őt illetné a trón. Az egyszerű pásztorfiút becsvágy töltötte el. Egy napon felment Ézsau udvarába. […] És amikor Ézsau szolgái Ézsau elé kísérték Dávidot, hogy játsszon lantjával Ézsaunak, Dávid parittyájával megölte Ézsaut. […]
A nép királlyá koronázta Dávidot. Dávid azonban nem értett az uralkodáshoz. Volt viszont egy fia Dávidnak, akit Salamonnak hívtak. Ez a Salamon látta el tanácsokkal Dávidot, mivel igen bölcs volt. […] Békében uralkodott Dávid, és ő lett az ő népének csillaga. […]

Dávid fia, Salamon verseket, és énekeket írt, és adott elő a népnek, ezért a nép igen megszerette Salamont. […] Salamont ünnepelte a nép, templomot is emeltek a tiszteletére, és hozzá járultak ügyes-bajos dolgaikkal. Nem tetszett ez Dávidnak, ezért elhíresztelte, hogy Salamon tőle lopja verseit, és énekeit, és kivégeztette Salamont. […] Salamon nélkül azonban Dávid nem volt képes uralkodni, ezért a népe feláldozta Dávidot az Istennek.
[…] A nép könyörgött Istennek, hogy ennyi szenvedés és hányadtatás után adjon neki új királyt, és az Isten megkönyörült. […] Az Isten megkönyörült, mivel Jákob bűne már betelt hetedíziglen Jákob családján.

Az Isten Jóbot tette meg a nép vezetőjévé és királyává. Mivel Jób jó király volt, és mindig hűen követte Istene parancsait, és buzgón imádkozott is hozzá, hamar megszilárdította hatalmát. […] Jób felvirágoztatta országát, és mesés gazdagság köszöntött a népre. […] Az emberek annyira szerették Jóbot, hogy azt mondták: ,,Jób országa jobb, mint az Isten országa”. Meghallotta ezt Isten, és féltékeny lett Jóbra, ezért elpusztította Jób családját és minden vagyonát, Jóbot magát pedig leprával sújtotta és megölte. Helyét maga vette át. Ezért mondják, hogy eljött az Isten országa.
        A bosszúálló Isten országa.

 

Erőszak

Erőszak

 

 

megérni arra, hogy nincsenek

sem istenek, sem végtelen hegyek

felnőni ahhoz, hogy meglásd, nincsenek

az ablakok mögött végtelen kezek

a szem nevet, a száj bevarrva elfeled

mások mindent tudnak,

de szavak nincsenek!

szobasarkok! nekem meséljetek!

most ti sírjatok, zokogva szorított plüssállatok!

székek, szekrények, ágyak, asztalok!

mind hatalmasra duzzadjatok!

nőjenek fölétek hatalmas-örök kezek!

had verje az idő tengerként testetek!

szakadjatok ki a fényből, ti falak!

pontokban lássatok víz alatt!

törjön, mi ép volt, mind, üveg!

zúduljanak rád morgó hegyek!

bújjatok párnák alá vérző szavak,

keressétek hős bajnokotokat!

képzeljetek, porszemek, nagyot!

mindent legyűrő vastagok

gyengévé, porrá váljatok!

gyűljetek körém, zsiráfok, tigrisek!

a vergődő űrt csak ti értitek!

meneküljetek tíz évek előre, vadon

bujkálva, rombolva, hazudva, vakon,

ordítsátok világba a kényszer kínjait…

hallgass sötét, a fény csak elvakít!

figyeld kis gyík, az oroszlán hörög

kiborult az asztalon a tejesköcsög

a méztengerbe alvó légy ragadt,

fogd meg, és szorítsd erősen hajad!

 – és ordítsd, ordítsd, hogy nincsenek

sem istenek, sem semmilyen hegyek…