Forgó Dávid összes bejegyzése

Költő. Először a 2015-ös Szárnypróbálgatók irodalmi pályázat antológiájába került be egy versciklusa, később 2018 novemberében három verse kapott helyet az Egypercé folyóiratban. AZ ELTE magyar szakos hallgatója volt két évig. Valamennyi irodalmi stílusirányzatban megtalálta a számára kedves hangokat.

Fehér láng gyúl

 

Fehér láng gyúl
fehér láng gyúl
a borszín-saras szemgödrön

Sötét ajak
sötét ajak
hörpinti azt fel rögtön

de a lángok
de a lángok
cikáznak a mocsáron

rettegek én
rettegek én
a halált felpróbálom

belebújok
belebújok
hideg márvány bélése

ráfagy a szív
ráfagy a szív
kráterarcú ívére

ó Helikon
ó Helikon
a mélykék Hadész prizmáján

még szebb dalod
még szebb dalod
csörömpölő szivárvány

de gonosz vagy
de gonosz vagy
el soha nem érhetlek

sebes folyón
lótuszvirág
csak ujjbeggyel érhetlek

Szent Krisztusnak
Szent Krisztusnak
küldök forró szeleket

Rálehelem
égő kínom
egy szemernyi életet

A Nirvána
a Nirvána
meg nem moccanó taván

majd felbuzog
ó felbuzog
a mindenható irány

,,De azt is tudjad
azt is tudjad”
súgta a sovány delej

,,Nincsen egy pár
nincsen egy pár
mely soha nem szakad el

Tudom szíved
egy szem szíved
más igazságra vágyott

Páratlanul
páratlanul
érnek véget a számok

 

(Illusztráció: Florentina Maria Popescu: White Flame)

Piszkos, piszkos másnapok

 

Piszkos, piszkos másnapok
mikor a Nap kajánul beragyog egy égi tivornyát
amint a hajnalt gyötrik portyázó szolgák
s alkonyszín rúzsfoltos kupákból
hörpintik az utolsó fáradt, langy, gyémántkásás kortyokat
Mikor a múzsák is szederjes
gyomorszagú felhőket hortyognak,
s a fáklyatartók is csak kihűlt
koldusmarkokként remegve bólogatnak
a porló lösz-puha felhőkön
akkor csillogó fekete horgokként köszönnek fel
az éjszakák falat karéjai
Istenek ébredő tekinteteit várva
– mi tudjátok olyan védtelen és puha
mint Sámson Delila karjaiba fúlva –
hogy aztán mohón szökjön a vér
a nehéz borostyán kő kezekbe
s már szorítják is, várják,
hogy emelje őket újabb éjszakákba
hol a pápaszemek
az arcokon örök hegek
bíboros bibircsókok
a szemfehérjén sárgafoltok
a hínáros visszerek
– ó hát titeket is – utolérnek görnyedt istenek!

 

(Illusztráció: Veronica Winters: Lotus Chalice)

A homály szürke gomolyag; Vérvörös hegeimen

 

A homály szürke gomolyag

A homály szürke gomolyag
szemünkből lógnak fonalai
kemény, törődő szellő oldozgat
az istenek dörgő facsontjai
trapézokról lógnak

A homokra tépett levegőben
húsokra éhes keszkenő
sarló élesen lobogva
csípőt riszál a lágy szellő
forog a kés, csak forog
duzzadt patak a levegő

 

Vérvörös hegeimen

Vérvörös hegeimen
virágos szerpentin
barna szeszború
csorog fényszirmain

Felszakadt bőrszövet
rumláva patakok
Szentleplekre fröcskölt
szennyleves bánatok

Azúros vízesés hálóját olvasom
sorai zárt ajkak
vákuumos szóhalom

 

(Illusztráció: A view from the air of the Suwannee River delta)

Az asztalom mindig nyikorog

Az asztalom mindig nyikorog, ha írok rajta. A tea kilötyög, a papír foltokban ázik. Annak a hülye indiánarcú fülbevalós pizzafutárnak újra és újra órát kell adni arról, hogy a csengő már nem jó, és telefonáljon, ha megjött. Egyre rosszindulatúbbnak és gonoszabbnak érzem a nyikorgó asztalt. Sokszor elgondolom, hogy elmegyek a telkünkre apám baltájáért. Ilyenkor elképzelem az öregem hosszú és alapos gondolkodást csupán sekélyesen sejtető arcát, elhangzik a kezdettől a nyelv tűzén forgó igen, úgy, ahogy a korom fekete szalonna hullik le puhán és erőtlenül a nyársról.

 A balta élét csendbe feszülten törölgetem pulóverem ujjával.  A szerelvény és szívem versenyt dobognak. Úszom a penge ezüst lagúnájában.  Fürgén kipárlik egy Vénusz alak. Az üléshez szorulok, csak verejtékemben létezem. A dzsinn kövér és rövid kezéből a balta vegytiszta fényének tigriskarma sebez össze.  Rémületem új szelet adott örömömnek, viszont talán még épp időben, eszméletem hosszú merülése után lüktetve nyelte a vasútállomás valóságának biztonságát. Most létezésemben tagjaim osztoztak, és a pillanatokon egyesével cipeltem át lábam, lábujjaim, szívem, szívem billentyűit, szemeim, és szemeim fényét, hogy aztán a tudat szikráját, mint egy izgága legyet egy befőttes üveggel fogjam el. A vonaton mindössze húsz percet utazom, de azt is csak onnan tudom, hogy órámat megnéztem utam elején és végén, viszont belső időmben hideg, rézkezű, röhögő bohócok kapaszkodtak meglazult ideghúrjaimon. 

Az utcánkban már egy boruló leveses tányérrá változott a világ, ahol minden és mindenki nagyanyám sárgarózsás csempéje felé tartott. Akkor tértem magamhoz, amikor a szobám ajtajából rángattam ki a zárat. A baltát szerelmes jámborsággal vettem ki táskámból, s mielőtt az éjjeli szekrénynek támasztottam volna biztosítottam arról őt, hogy mindjárt visszaérkezem, legyen türelemmel. Elidőztem még egy darabig a penge állóvízén, de mámorom beteg, zöld füstjét elvágták íróasztalom élei, melyek egy konstruktivista festmény merev dinamikájával hálózták be látókörömet. A rá irányuló gyűlöletem felszabadította testét, és a térben akármerre forogtam, a hársfa törékeny, világos színe ragyogott rám mindenhonnan, mintegy hamis tükröt adva, hogy tébolyom nemes, és magasztos célt szolgál, mint egy aranypecsét a szabadkőművesek egy titkos záradékában.

Kimért gyűlölettel söprök le mindent asztalomról, hogy szánalmas pucérsága még több gyűlöletre és undorra hergeljen.

Illusztráció:  Tancredi Parmeggiani – Untitled