Rajnavölgyi Géza összes bejegyzése

Guilhem de Peitieus (Aquitánai Vilmos) összes költeménye

I.

 

hommage à Weöres Sándor

 

Barátaim, ildomos        lesz énekem,

inkább csak bolondozás,       nem értelem.

De lesz benne szép öröm,       ifju szív, meg szerelem.

 

Aki ezt nem érti meg,        az nemtelen,

s nem is dúdolgatja majd        önkéntelen.

Szerelem nem múlik ott,        hol dalolják szívesen.

 

Két paripám osztozik       a nyergemen,

csatán mindkettő derék,     friss, eleven,

de egymást nem tűrik ők        – túl kell adnom egyiken!

 

Ha járna két jó lovam        szép kezesen,

nem lenne gond, holmimat        hová tegyem,

hisz nyeregben úgy ülök,       mint e földön senki sem

 

Egyikük növekedett        a hegyeken,

s egyre makrancoskodik,       vad, féktelen:

ágaskodik, ha a lovász           megvakarná rendesen.

 

A másik hazája meg        jó Confolens,

nincsen nála kanca szebb      – azt meghiszem!

Arany, ezüst, drága kincs       mellette mind értéktelen!

 

Legelészett mint csikó            zöld réteken,

urat szereztem neki,       s feltételem:

egy évet tölt ővele,        száz évet meg énvelem.

 

 

———-

 

II.

 

Barátaim, elfogott     az ámulat:

mindenféle kósza hír      lám szétszaladt,

hogy rám számít egy úri nő      a hölgyőrizők miatt.

 

Azért sír, mert semmitől       se tartanak:

hármasban van ott velük,       és ő a rab.

Ha a gyeplőn lazít emez,      visszafogja őt amaz.

 

Szenved lám ilyen s olyan       bántalmakat,

mert gavallért játszik egy       bunkó alak,

s a másikkal jobban zajong,      mint a nagy királyi had.

 

Titeket hát, őrök, így       tanítalak,

s az, ki nem hallgatna rám,        bíz’ balgatag:

olyan csőszt nem találtok ám,       hogy ne hunyna néhanap.

 

S jámbor hölgyet sohasem       láttam olyat,

szeszélyből ne hágna át       korlátokat:

ha nincsen tisztes útra mód,       majd hamiskodásra kap.

 

Ha nem jutna tőletek      finom falat,

beéri majd azzal is,      ami akad:

nem kap közelben harci mént,      vesz hát parádés lovat.

 

Aki hallja, az nekem      igazat ad,

hogy ha némely nagybeteg     bort nem ihat,

meg ne haljon, vizet vedel,       szomjan ám sosem marad.

 

Mind csak egyre vizet vedel,       szomjan ám sosem marad.

 


 

III.

 

Barátaim, ért csapás       már annyi sok,

hogy nem fojtom el dalom,         s csak jajgatok,

de senki azt ne tudja meg,     hogy bánt sok bajos dolog.

 

Elmondom hát nektek itt,      mit gondolok.

Tóban ha nincs hal, s pinán       a lakatot

utálom, és ha bajt kevert,       ne dícsérjék a bajhozót.

 

Úristen, ki életünk       kormányozod,

mért nem lett a pinacsősz       rögvest halott?

Hisz nincs sem őr, sem ellenőr           ily fenemód átkozott.

 

Mondom, amit a pina        tenni szokott

(sok rossz terhel engemet,      s rosszat kapok):

amíg minden más sorvadoz,        ez megnő, ha megfogod.

 

S ha nem hinné bárki is,        mit oktatok,

az irtásra menjen el,          s majd látja ott:

döntenek egy fát, ám helyén        két-három nő fel, s nagyobb.

 

Sűrűbb a vágás után       erdő, bozót,

s az uraság sem veszít,      sőt nyer adót.

Pimasz, ki jajgat kár miatt,         holott kára semmi volt.

 

Hamis, ki jajgat kár miatt,          holott kára semmi volt.

 


 

IV.

 

A semmiről énekelek,

nem érint mást, sem engemet,

sem ifju vért s szerelmeket

– nincs benne sok…

Álomba hullva verselek,

s lovagolok.

 

Mikor születtem, nem tudom,

nem sírok s nem vidámkodom,

nem ül jó s rossz kedv arcomon

– csak bambulok…

Nyűgöztek éji ormokon

varázslatok.

 

Ébrenlét volna? álmodás?

– csak úgy tudom, ha mondja más.

Majd’ leterít egy fájdulás,

szívem sajog…

Szent Marsaut-ra! egérfutás,

nincs búra ok!

 

Beteg vagyok, riaszt halál

– mi ez? valaki mondja már!

A kórság gyógyítóra vár

– s kit kaphatok?

Megöl a rossz, s jól vizitál

a járatos.

 

Van szeretőm – s ugyan ki az?

Nem láttam még, hidd szavamat!

Nem bánt engem s nem simogat…

Békén vagyok!

Nem járnak normann s frank urak,

hol lakozok!

 

Kívánom, bár nem láttam őt,

nem tett se jót, se bőszitőt,

s ha nincs itt, nincs hiánya, sőt…

Nem búsulok!

Ismerek én szebb úri nőt,

ki nála jobb!

 

Az ének kész. De tárgya mi?

El is fogom már küldeni,

s továbbviszi más valaki

Anjou-ba ott…

S hozzá a kulcsot adja ki,

mit rejt a tok!

 


 

 

Dalt költök, s közben szunnyadok

– napfényben állok s ballagok.

Jaj, vannak álnok asszonyok!

S hogy milyenek?

Lovag szerelméről ha hall,       mind csak nevet.

 

Sújtsa a hölgyet kárhozat,

kinek szerelme nem lovag!

Mert ha barát, vagy volna pap,

az besteség,

s jogos, ha rút bűneiért         lángokban ég.

 

Auvergne s Limoges vidékeit

jártam, kerülve bárkit is.

Gari s Bernart úr hölgyeit

fölleltem ott.

Kívántak Szent Lénárddal ők       szép jó napot.

 

Szólt egyikük tört latinul:

„Isten hozott, zarándok úr.

Kastély szolgál lakásodul,

bízvást hiszem,

de jár itt, tudjuk, sok bolond         meg esztelen.”

 

S halljátok nyelvem válaszát.

Nem mondtam én se bűt, se bát,

nem ígérgettem fűt, se fát.

Szóltam viszont:

barambipant, barambipant,        barambipont.

 

 

 

Kiáltott Agnes erre fel:

„Ermessen, megleltük, mi kell!

A vándort, húgom, rejtsük el!

Hisz nem beszél,

s a dolgainkról tőle majd        rossz hír se kél!”

 

Be is borított köpenye,

égett a kandalló tüze:

nem volt hiányom semmibe’.

Volt mulatás!

Átjárt a hév, s izzott a szén,        a jó parázs.

 

Kappant adtak tálon elém,

két egészet befaltam én.

Nem jött kukta, szakács felénk,

ültünk magunk:

volt borsos étkünk, kenyerünk        meg jó borunk.

 

„Nővérkém, hátha színlelő,

s csupán előttünk néma ő…

Vörös kandúrunk hozd elő

tüstént, siess!

Megoldja nyelvét rögtön az,        ha csalfa ez!”

 

Hozta Ágnes a borzadályt,

irdatlan nagy bajuszkirályt.

S meglátva őt, szívem megállt,

vérem lehűlt,

s fogam még a hölgyekhez is        aligha fűlt.

 

S hogy túl voltunk a lakomán,

ledobtam kedvükért ruhám.

A kandúrt akkor szaporán

valamelyik

végighúzta a hátamon         a sarkamig.

 

Farkát rángatta egyre csak,

az meg meresztett karmokat,

s már száznál is több seb fakadt

fel testemen.

De moccanást se! – érne bár       el végzetem.

 

Ezt látva Agnes így beszélt:

„Néma – ne aggódjunk ezért!

Fürödjünk inkább, lesve kéjt,

kedves hugom!”

El is telt aztán így velük         nyolc-tíz napom.

 

S halljátok, hányszor dugtam ott:

száznyolcvannyolcszor – nem titok!

Szerszámom majd’ cserbenhagyott

a végire!

Hogy mondjam el, mi munka járt,        s mi kín vele!?

 

Monet, te reggel útra kelsz,

s a tarsolyodban lesz e vers.

Gari s Bernart hölgyére lelsz.

S ott így beszélj:

pusztítsák el kandúrjukat         a kedvemér’

 


 

VI.

 

Mindenkinek tudnivaló,

hogy ez a dal jóravaló,

s a műhelyemből származó,

mintegy virágként viruló.

Nem tévedek!

Önmagáért tanúskodó

mindaz, mi lesz.

 

Tudom, mi bölcs, s mi hibbanó,

tisztességes, szégyent hozó,

mi merész, s mi gyáválkodó.

S ha jön szerelmi dáridó

– bolond legyek? –,

csak azt választom én, mi jó,

a rossz helyett!

 

Tudom, ki szólít kedvesen,

ki pedig ellenségesen,

ki az, ki jól mulat velem,

derék barát és fesztelen.

S majd úgy teszek,

hogy része békesség legyen

meg élvezet.

 

Áldott, ki óvta életem,

s szép kedvtelést is szánt nekem:

nem terheltem hát mást sosem,

hisz játszhatom lágy fekhelyen,

s lám pengetek,

jobban mint más, a hangszeren,

– hol azt, hol ezt…

 

Isten s Szent Julián nevét

dicsérhetem, hisz csodaszép

gyakorlatom van már elég,

s ha tán új ötlet kéne még,

megfelelek!

S nem lesz, ki házamból kilép

majd, téveteg.

 

Hordom a „nagymester” cimét,

s babám se mondja búcsuképp,

hogy nem lesz másnap táncra kész!

Dagad bennem a büszkeség:

remekelek,

s megtermené bármely vidék

kenyeremet.

 

De azt ám mégsem állitom,

hogy egyszer nem volt rossz napom,

s majd’ vesztettem játékomon.

Bár jól indult el az nagyon,

de megrekedt…

Néztem: ha így megy, feladom,

lankadt leszek.

 

Rám is szólt már az angyalom:

„Uram, dákód aligha nyom!”

Indult az újabb rohamom:

„Egy városért se hagyhatom!

Nem ernyedek!”

S emelintette két karom

a terepet.

 

A terepet ha felhozom,

dákóm bemegy.

Jól sikerült két alkalom,

s bicegve ez.

 

A terepet jól megnyomom,

s bizony nyerek.

 


 

VII.

 

Íme, virágban a mezők,

a kertek fája újra zöld,

patak csobog kavics fölött,

és fúj a szél.

Érezzen mind szép örömöt,

ki kedvre kél.

 

Ámorra nincs egy rossz szavam,

számomra bár haszontalan,

s nem ő szabja meg már utam.

Kétség se fér

hozzá, hogy sok öröme van,

ki véle él.

 

Így volt ez mindig is velem:

szerettem, ám de kedvtelen.

Így volt, s nem lesz másként sosem.

Ha véget ért,

sokszor csak ennyit szólt szivem:

ily semmiért?

 

Engem leginkább az nyomaszt,

hogy mi kellett, nem kaptam azt.

A közmondás való igaz,

s aranyat ér:

„kitartáshoz erőt ad az

elszánt kedély”.

 

Ámort csakis az nyeri meg,

aki mindent kedvére tesz,

s barát vagy sem, az egyre megy

– békében él.

Az engedelmesség lehet

csupán a cél.

 

Csak engedelmes légy, s ügyelj,

hogy mindenütt társadra lelj,

s olyan modort válassz, amely

jó bárkinél!

Az udvarnál ne feleselj

– így pór beszél!

 

E rigmusomról mondhatom,

hogy csak megértsd, s nincs unalom.

Szabályos rend a versidom,

szép szófüzér,

és tetszetős a dallamom,

ahogy zenél.

 

Narbonne-ba én el nem megyek,

de magamért

versem küldöm: ő lesz kezes

jó híremért.

 

Társam, Estève, bár nem megyek,

de magamért

versem küldöm: ő lesz kezes

jó híremért.

 

 


 

VIII.

 

Új dalba kezdek, új e nóta

– fagy, szél, eső kedvem ne oltsa.

Gyötör hölgyem, kemény a próba:

elég nagy e szerelem?

De kínjaim bárhogy fokozza,

nem oldoz tőle semmi sem.

 

Tehet, mit kíván, kénye-kedve,

hűbérbe adhat pergamenje,

s azt senki borgőznek ne higgye,

hogy hölgyem én szeretem!

Ha nincs ő, nem kell életem se:

csak szerelmére éhezem.

 

Szebb színe, mint ivor fehére,

imádom őt, s más senki nőt se,

bizonyságát ám adja végre,

hogy szeret szerelmesen.

Éltemnek – Szent Gergelyre! – vége,

ha ágyán nem csókol s gyepen.

 

Szép hölgy, hiszed, hasznodra válna,

szerelmed ha engem kizárna?

Élnél ezentúl mint apáca!

Ez a gyötrő szerelem,

félek, még küld engem halálba,

ha díj nem jár, csak sérelem.

 

Barát lennék, csuhát is öltve

– vesztve engem, vinnéd-e többre?

Bennünk gyúl a világ örömre,

ha él köztünk szerelem!

Dalolj – szólok – komám, Dareustre,

s ne kornyikálj ily rémesen.

 

Csakis őérte lel hideg ki,

mert őt híven szeretem.

Nem származott még párja néki

Ádám apánktól, vélhetem.

 


 

IX.

 

Örömben úszom, s élvezek

szerelmes jókedvet vigan.

S örömre vágyva untalan,

a legjobb kell, mi csak lehet.

Hisz ez a legfőbb élvezet,

mi szem s fül tetszésére van.

 

Nem dicsekszem, tudjátok ezt,

sosincs egy hencegő szavam.

Virágjában sincs ám olyan

öröm, mi ezzel versenyez,

mi ennél tündökletesebb

– akárha ködbe fény suhan.

 

Leírni azt, mi volna ez,

szándékunk, vágyunk hasztalan,

s elgondolnunk is céltalan,

– ilyet nem szülhet képzelet!

S ki szólna szép dicséretet,

éven át költhet szorgosan.

 

Sápaszt minden más örömet,

s a gőg szolgálja jámboran,

hisz hölgyem olyan nyájasan

vet édes szép tekintetet,

hogy él száznál több éveket,

kinek szívéből része van.

 

Örömétől gyógyul beteg,

s dühétől meghalnak sokan,

s a bölcs miatta oktalan,

s torzzá tesz szépet, délceget,

s finom emberből durva lesz,

s parasztból jó úr, gáncstalan.

 

Szem nem látott ily nemeset,

s a száj előtte hangtalan:

enyém marad hát biztosan,

csak hogy üdítse szívemet,

buzdítsa kedvre testemet,

s maradjak véle ifian.

 

Ha ő hozzám szíves, kegyes,

óvom szerelmét boldogan,

hódolva, s tartva titkosan.

Kedvére szólok és teszek,

s övezi őt majd tisztelet,

s dicsérem is minduntalan.

 

 

 

Üzenni nem merészelek

mással – fogadná bosszusan! –,

s szerelmet vallani magam

félek: szám majd habog-hebeg.

 

Mi kell nekem, ő mondja meg,

mert tudja: tőle jön javam!

 


 

X.

 

Az évnek édes új szaka

lombot fakaszt, s madár dala

zeng az erdőn százféleképp

– szállnak frisshangú énekek.

Ejtse az ember is szerét,

hogy azt tegye, amit szeret.

 

Onnét, hol szívem otthona,

nincs híradás, levél soha:

kerül az álom, nevetés.

Ezért hát lépni sem merek,

míg nincsen rá bizonyiték,

hogy miként vágyom, úgy lehet.

 

Olyan szerelmünk, mint e kép:

galagonya ágára nézz,

senyved csak bokrán reszketeg

esőben, fagyban éjszaka,

s reggelre naptól ébredez,

zöld lombra süt fény sugara.

 

Emlékszem egy reggelre még,

viszály után jött békeség,

s adott nekem egy nagy kegyet:

gyűrűje volt meg ő maga.

Hogy éljek, Isten adja meg,

s fogjam megint, mit rejt ruha!

 

Nem érdekel a rút beszéd,

őrzöm jó szomszédom szivét.

Tudom, hogy bár sok nyelv pereg,

s fut a dicsekvő szó tova:

szerelemről locsog-fecseg…

Van késünk, s van mit vágnia!

 


 

XI.

 

Kedvem jött dalba kezdeni,

fájdalmam versbe önteni:

Limousin s Peitou hölgyei

nem látják több szolgálatom.

 

Megyek, sorsom száműzetés,

borzaszt, mi vár, ezernyi vész.

Marad fiam, s dúlásra kész

minden szomszéd, acsarkodón.

 

Fáj, hogy már nem leszek tovább

Poitiers-ben uraság.

Folcon d’Angers-nak adom át

– őt várja birtok s kis rokon.

 

Ha gyermekemhez ő nem áll,

s uram se segít, a király,

Gascogne meg Anjou hadba száll

– rátámad sok haragosom.

 

Lehet fiam eszes, vitéz,

de elvisz tőle messzeség,

s hamar eléri csúnya vég

– védtelenül, fiatalon.

 

Kérem minden jó hívemet,

ha bántottam, bocsássa meg,

s Jézus úrhoz esdekelek

– népnyelv s latin szó szájamon.

 

Virtus volt részem s szép öröm,

de már hozzájuk nincs közöm,

s Felé igyekszem csak hivőn

– ott bűnösé az irgalom.

 

Mulattam, mókáztam sokat,

szólt ám Urunk: már nem szabad.

Roskasztja terhem vállamat

– közeledik végső napom.

 

Elhagytam minden szép szokást,

lovagságot, hivalkodást,

s teszem, mit Ő kér, semmi mást

– fogadjon el, fohászkodom.

 

Barátaim, mind jöjjetek,

s halálomkor dicsérjetek:

ti hoztátok örömömet

– hol itt, hol ott s hol otthonom.

 

Odahagyom örömömet

– nyérc és coboly csak cifra lom.

Rajnavölgyi Géza fordításai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flamenca II. (részlet)

(140-250. sor)

Hívatnak öt gyors hírnököt:
Salamon indul legelőbb,
aztán Guiot, aztán Robi,
aztán Girat, aztán Coli.
Úton vannak hét napon át,
bejárják egész Flandriát,
s nincs herceg, gróf, nincs senki úr,
ki maradna hívatlanul:
Nemurbe mind eljöjjenek,
nem volt még udvar fényesebb.
Hívja a gróf barátait,
s lecsendesíti harcait,
ne legyen gátja semmilyen,
és ki akar, legyen jelen.
Archimbaut úr nem húz időt:
megjön három nappal előbb.
Szépen fogadják, rangosan,
úgy szólítják, hogy nagyuram
– mély tisztelet veszi körül.
Flamenca ím elé kerül,
s az úr szívében lángra gyúl
a szerelem, nem is csitul
az édes érzés, s tüze már
egész testében szertejár.
Bár nem láthatja senki sem,
de egyre dúl égetve benn,
míg minden tagja reszkető.
Így észre nem is vehető,
hogy forró érzés gyötri meg.
Akár halált hozhatna ez,
ha itt nem volna gyógyszere.
De látja, kedves, szép, üde,
s nem bánja meg, ha elveszi.
Sőt szépsége oly mennyei,
hogy volna férfi bármi ép,
őt látva, kívánná kezét-
lábát bénulni hirtelen,
ha orvosság lesz rá ilyen.
Egy nap alatt hoz gyógyulást.
Archimbaut úr felindulást
érez – kín ez a szerelem.
Számára szörnyű gyötrelem,
hogy várni kell vasárnapig.
Ha nincs apát, jó egy pap is,
ki pénteken vagy szombaton
pénzért vagy tán szokásjogon
könyörül és módot talál –
fizetne is, hitelt se vár.
A pünkösdi vigílián
gyűlik Nemur vár udvarán
egy fényességes szép sereg.
Soha nem láttatok ilyet
Lagny s Provins vásárterén.
Nyérc és coboly, sok drága prém,
finom selyem- s gyapjúruhák
– nagy ám itt a hivalkodás!
Az út egy hét is volna bár,
jön mind, versengve lóra száll:
márkik, grófok, hűbéresek,
várurak és főnemesek,
sok híres, gazdag uraság,
és hogy kitűnjön, ég a vágy.
A város hamar megtelik,
s a mezőkön seregeik
körös-körül táborukat
verik, hogy ott megszálljanak.
Sok díszes sátor és egyéb
ponyvából tákolt fedezék,
ácsolt fedélszék vagy tető,
mi véd, ha itt a szél, eső,
sárgák meg kékek, vörösek
– belőlük ötszáz is lehet.
Sátrak aranygombján a sas,
ha reggelente kél a nap,
a völgyben szerte-szét ragyog.
Igricből meg van annyi sok,
hogy ha dalukban szólna szív,
mit sok hiú szó nem borít,
Damaszkuszig elhangzana.
S a városban a szép ruha
boltos nyakán már nem marad,
hisz bárki rá kedvet ha kap,
mondani annak mást se kell:
„A gróf nevében kérem el.”
Ez az udvar tökéletes:
gazdag úr lát vendégeket,
pénzét szórja, adakozik,
s mindenki mást is arra visz,
adjon annak, ki erre vár.
(E múlt szokás, hol van ma már!
Hiszen mindenki csak rohan,
és Becsület rég veszve van.
Ne is csodáljuk ezt bizony,
hisz jár mindenki egy nyomon.
S tudjátok-e, mi ez az egy?
Gonoszságé, mi számkivet
Értéket, űz messzire t.
Becsület és Öröm halott!
– Jaj, mért?
– Jaj, mert lassan kihuny
Szégyenkezés.
– S Tudás se nyújt
támaszt? segítség nem terem?
– Nem. Jószándék, jaj istenem!,
ma már csupán alkura kész,
s tőle segítséget ha kérsz,
akkor küld csak tanácsadót,
ha önmagának hozna jót
vagy jó barátjának akár,
s ellenségét érné a kár.
Ne számíts Ifjúságra se!
Látja, kinek van két szeme,
Ámor csak egy csóró legény.
De folytatom tovább mesém. (…)

 

Rajnavölgyi Géza fordítása

Flamenca (a fordító bevezetőjével)

 

A mai Franciaország déli részén a középkorban egy olyan, meglehetősen nagy, politikailag széttagolt terület alakult ki, ahol a helyi feudális urak jó ideig központi hatalom híján inkább csak egymással viaskodva, maguk alakították ki a függőségi viszonyokat. Nagy Károly hatalmas frank birodalmát leszármazottai – hosszas háborúskodások és szerződések eredményeképpen – ugyan felosztották egymás között, de ezek az utódok egyre kevésbé tudták egyben is tartani a maguk örökségét.

A nyugati részen maga a germán hódítók frank nyelve is csak különbözőképpen érvényesült a meghódított lakosság beszédmódjával szemben. Az itt élő emberek ugyanis a több évszázados római uralom alatt teljesen átvették a latin nyelvet. Még ha nem is annak a legkifinomultabb formáját, hanem amit a katonáktól, kereskedőktől, hivatalnokoktól hallottak. A nyelvtörténet ezt vulgáris latinnak nevezi, de ők maguk, akik beszélték, inkább csak rómainak, a maguk nyelvén románnak hívták. A régi latint az egyház használta a szertartásaihoz és a több-kevesebb nyelvi tisztasággal leírt szövegeihez. Ezt a nyelvezetet a nép azonban már nem értette. Olyannyira, hogy minden olyan szóbeli megnyilvánulást, amit nem értettek, latinnak nyilvánítottak. Sőt még a madarak énekét is.

Ezek a meghódított népek a nyelven kívül megörökölték a rómaiaktól a városok kultúráját, és az ezzel járó kényelmesebb életmódot mintegy felkínálták a durvább körülményekhez szokott germánoknak is. A hódítók pedig az életmóddal együtt lassanként átvették az itt élő lakosság nyelvét, és szókincsük is összekeveredett. Az északi országrészben így alakult ki lassan az az idióma, amit ma franciának nevezünk. Ez megőrizte a többség beszédmódjának latin struktúráját, de hangképzésében ma is tetten érhetjük a frank kiejtés emlékeit. Azonban a Loire folyótól délre, ahová a nyugati frank királyok befolyása már sokkal kevésbé ért el, a mindennapi beszéd is sokkal erősebben megőrizte a latin sajátságokat mind a kiejtésben, mind a szókincsben. A középkori nyelvi viszonyokra érdekes utalást találunk Flamenca történetében is: amikor a széphistória hősszerelmese, Guilhem Bourbon városába, szerelme lakhelyére érkezik, az őt elszállásoló fogadósné szakmai felkészültségét az elbeszélő úgy érzékelteti (1908-1909. sorok), hogy saját anyanyelvén kívül – ami nyilvánvalóan az elbeszélés nyelve, az okszitán – a burgund, a breton, a német és a francia szót is érti és beszéli.

De ha Bourbon várának földrajzi elhelyezkedését nézzük (mintegy 250 km-re Párizstól délre), erre a fogadósnénak szüksége is lehetett. Hiszen ez a terület volt abban a korban a határvidék a délies beszédmód, a langue d’oc – ahogyan akkoriban nevezték az igenlés szava (oc) után – és a langue d’oil, a mai francia elődje között. A déli nyelv később a legfontosabb tartományról a provanszál nevet kapta, míg ma már inkább okszitánról beszélünk. De ennek a nyelvnek a XII.-XIII. században a főúri udvarokban virágzó költészete alakult ki, sőt vált messzi földön híressé. Az antikvitás után ez a helyi kultúra hozta létre az új Európa első népnyelvű líráját. A költőket pedig trubadúroknak nevezték.

A magas színvonalú, kifinomult líra mellett viszont egy-két elbeszélő mű is fennmaradt ezen a nyelven. Flamenca szerelmes széphistóriáját egyetlen kódexből ismerhetjük meg, amelyet ma a Pireneusok lábánál fekvő Carcassonne város könyvtára őriz. Ez a kézirat a XIV. század elején valószínűleg Aix-ben, az Anzsu grófok provanszi udvarában keletkezett. És a mintegy hétszáz éves, meglehetősen rossz, sérült állapotban ránk maradt kódexnek rögtön az első pergamen-lapja hiányzik. A cselekmény teljes kifejletét sem ismerhetjük meg, sőt kisebb-nagyobb sérülések, hiányok máshol is előfordulnak. Szerencsénkre a fontos részek épen megőrződtek, és az események menetét mindig követhetjük. Az előzmények után a végső megoldás sem lehet kétséges, legfeljebb annak mikéntje marad homályban.

Egy nagyszabású torzóval állunk tehát szemben. De hát a milói Vénuszt is csak csodálhatjuk – hiányzó tagjai ellenére. Flamenca és Guilhem, a két főszereplő pedig eleven nőként és férfiként áll előttünk, a költő bőven lefesti szépségüket, átéljük belső vívódásaikat, szerelmük kibontakozását, egymásra találásukat. A szerző kommentárjai, a szövegbe épülő belső monológok, álomjelenetek pedig az ismeretlen trubadúr műveltségét, pszichológiai érzékenységét tükrözik. Ami egyébként a szerző személyét illeti, a szöveg nyelvezete alapján a szakértők abban tudnak megegyezni, hogy a Francia Középhegységtől (Massif Central) délnyugatra elterülő Rouergue (ruerg) vidékéről származhatott. A fordítás alapjául szolgáló szövegkiadás szerkesztője felveti az 1732. sorban megjelenő Bernardet szerzőségét. De ez csupán az olvasás nyomán felvetődő kézenfekvő ötlet, és egyéb érv nem is támasztja alá.

A történet valamikor a 13. században játszódik. De a szerző nem történelmet, hanem fikciót ír, szórakoztató és tanulságos olvasmányt. Egy szerelem történetét akarta olvasói elé tárni – természetesen annak a kornak a szokásai, elképzelései szerint. És egyben viselkedési, magatartási mintát kívánt bemutatni, követendő és elkerülendő példák megjelenítésével. Olvassuk tehát mi is erre a szerzői szándékra nyitottan a mi jócskán megváltozott korunkban, és próbáljuk meg kiszűrni ebből a „tanításból” azt, amire a mi jócskán megváltozott szemléletünk rezonálni tud.

A történet legnagyobb részének színhelye Bourbon vára, a közép-franciaországi Auvergne (overny) tartomány északi szélén. Ezt a várat IX. (Szent) Lajos király legkisebb fia örökölte felesége révén, és az ő utódaik alkották később a várról elnevezett királyi dinasztiát, amely Spanyolországban ma is uralkodik. De Flamenca férje, Archimbaut úr még egy korábban kihalt főúri család – talán utolsó – tagja. A város pedig ma is ismert gyógyfürdőiről, amelyek – mint majd olvashatjuk – kulcsszerepet kapnak Flamenca és Guilhem szerelmének kiteljesedésében.

Azt pedig, hogy Flamenca hol is született, napjaink szakértői nem tudják egyértelműen eldönteni. Az eredeti szöveg Nemur vagy Nemurs néven emlegeti a várat, és ezt a helyet azonosíthatjuk az Ile-de-France tartomány déli szélén fekvő Nemours-ral, (nömur), de akár a Namur (nȧmür) nevű belgiumi várossal is. A legfrissebb szövegkiadás meggyőzően bizonygatja az utóbbi feltevés igazát, de nem kevésbé elfogadható érvek szólnak az előbbi mellett is.

Bár a történetet fikciónak minősítettük, ez természetesen nem akadályozta meg a modern filológiát abban, hogy támpontokat keressen a történelemben az előadott események és főleg a széphistória megírási idejének feltételezésére. François Zufferey professzor, a lausanne-i egyetem tanára és az okszitán szöveg kiadásának szerkesztője abból indul ki, hogy 1234 kellett legyen az az év, amelyben a Húsvét és május elseje szomszédságára utaló 2790. sor szerint megindul a széphistória fókuszában álló dialógus, az apró szavakra bontott, hosszú heteken át tartó párbeszéd, melynek során Flamenca elfogadja Guilhem szerelmét. Mert a történetnek ez az a csomópontja, ahol az ébredező szerelme tárgyával végre ismerkedni akaró lovag szeme a zsoltároskönyvben éppen úgy bizonytalan érzelmeit megerősítő isteni szavakra bukkan, mint ahogyan erre a tétova szerelemre olvas ki bíztatást a tavaszt ünneplő lánycsapat profán májusdalából is. Guilhem szemei előtt tehát a Húsvét utáni első vasárnapon, éppen a tavaszünnepet megelőzően tűnik fel a templomban testi valóságában is Flamenca, férje igaztalan és kóros féltékenységének rabjaként. És a hölgy majd három hónap után, a titkos dialógus végén, augusztus elsején, a bilincseit vesztő Szent Péter ünnepén mondja ki beleegyező szavát, megszabadítva hódolóját kétségeitől: „úgy legyen”.

És ahogyan a titkos szerelmi dialógus elejétől végéig szakrális keretbe illeszkedik, hiszen a rabként sínylődő Flamencának csak a szentmise ad alkalmat rá, hogy találkozzék a külvilággal, az egész szerelem története is összefonódik a liturgikus év meghatározó pontjaival. Sőt, az a tény, hogy a dinasztia-alapító csak 1283-ban vehette birtokba Bourbon várát, a szöveggondozó számára támpontot nyújt a széphistória megírásának idejére is. Hiszen a vár kápolnájában már ott találjuk azokat a szent ereklyéket, amiket az új tulajdonos, Robert de Bourbon már a királyi kincstárból adományozott a templomnak. Tehát a történet megörökítésére csak a tulajdonosváltás után kerülhetett sor. És Archimbaut úr címerének leírásával Zufferay professzor még heraldikailag is alátámasztja ezt a datálást.

Viszont e szövegkiadással körülbelül párhuzamosan, vagyis a kétezres évek második évtizedében a középkori okszitán szövegek elismert szakértője, Jean-Pierre Chambon, a párizsi IV. számú egyetem, vagyis a Sorbonne professzora egy sokkal korábbi időpontot jelölt ki Flamenca történetének keletkezésére. Ő az 1223-as év tájára időzíti a széphistória megírását, és feltételezését a Bourbonban megrendezett második lovagi torna meghívottainak felsorolásával indokolja, akik mind a királyi birtokokról, a régebbi és az újabb szerzeményekről érkeznek. Jobban járunk azonban, ha megelégszünk a mihozzánk amúgy is eléggé messze eső XIII. század kijelölésével, és nem akadunk fenn a mindkét okfejtésben fellelhető következetlenségeken. Hiszen megállapodtunk benne, hogy csupán egy szép fikciót fogunk olvasni. És a magyar olvasó számára annak sincsen túl nagy jelentősége, hogy a párizsi professzor a rouergue-i trubadúrok közül Daudé de Pradas-t tartja a legalkalmasabbnak a Flamenca megírására. Mert bizonyos hasonlóságokat vél felfedezni annak lírájában, ami itt a titkos dialógus egyes megoldásaival állíthatók párhuzamba.

Talán fontosabb rámutatnunk azokra a vonásokra, amelyek a szerelmi kapcsolat vagy általánosabban szólva a férfi – nő kapcsolat tekintetében azonos irányba mutatnak a széphistóriában és a trubadúrok lírai költészetében. Hiszen ezeknek a rokonvonásoknak jelentős része tovább él egészen napjainkig az európai kultúrában. A nemek közötti „szereposztás” időbeli változásai talán még jobban el is különülnek az epikus megjelenítés révén, és az olvasó előtt is érzékletesebben jelennek meg az elbeszélés folyamán, mint a líra statikusabb közvetítésével. Függetlenül attól, hogy mindkét helyen a fin’amor elvei érvényesülnek.

A széphistóriát mozgató lélektani konfliktus mindjárt a házasság elején, az első Bourbonban rendezett lovagi torna folyamán megmutatkozik, amikor is a királyné intrikálása folytán Archimbaut úrban megfogan a féltékenység. Hosszas belső tusakodás után várfogságra veti Flamencát, és a férj szerepe helyett a rabtartóét ölti magára. A természetellenes helyzet felkelti Ámor isten rosszallását, aki aztán egy gazdag nevers-i lovagban látja a megoldást. Ámor Guilhem lelkébe oltja be álmokkal, elvont fogalmak párbeszédével, sőt közvetlen rábeszéléssel is a szerelem kívánságát, és végül Ámor vezeti el a lovagot Bourbon várához, hogy ott végrehajtsa „feladatát”, szabadítsa ki Flamencát szerelme segítségével férje féltékenységének rabságából. Ezt a feladatot oldja meg Guilhem a körülmények szorításában a vasárnaponként egy-egy – a liturgia ürügyén – elejtett szóval, amire a hölgy ad majd feleletet egy hét múlva. Persze a megközelítés módjához az ötletet a szerelmes álmodozásában megjelenő Flamenca sugalmazza Guilhemnek, akinek aztán a párbeszédet elindító első szót is meg kell majd megtalálnia. S mindebben természetesen hatékonyan közreműködik Ámor isten is.

De a bilincsek augusztustól lehullanak, és Flamenca már naponta eljár a fürdőbe gyógyíttatni magát. És ezt a kúrát férje is támogatja, hiszen ő csak azt látja, hogy mennyire jót tesz felesége egészségének. Guilhem pedig, aki földalatti járatot építtetett a fürdő és saját lakosztálya közé, szorgalmasan átkíséri kedvesét a kényelmesebb körülményeket nyújtó helyre. Négy hónapon át tartanak a mézeshetek, szent András napjáig, a liturgikus év végéig.  Flamenca ekkor veszi át az úrnő szerepét nemcsak kettejük kapcsolatában, amit a fin’amor szabályai amúgy is reá szabtak, hanem férjével szemben is.

A megváltozást először Archimbaut úr veszi észre, és szóvá is teszi, hogy mintha Flamenca már nem azzal a félénk alázattal viselné el rabságát, mint korábban, és mintha már nem mutatná rabtartója iránt a kellő tiszteletet. De a szemrehányás nem várt visszavágásra készteti a fiatalassszonyt. Felajánlja, esküszóval tesz rá ígéretet, hogy ha férje felhagy a mindkettőjüket kínzó féltékenységgel, éppolyan hűséges marad hozzá, mint az eddigiekben volt. Nos, a csel beválik, és az eskü valóban kigyógyítja Archimbaut urat kóros állapotából, Flamenca pedig visszakapja az őt várúrnőként megillető helyet. Feltételezhető, hogy a széphistória szerzője a Trisztán-történetből kapott ötletet erre a megoldásra. Ugyanakkor érdemére válik, hogy ügyesen alkalmazza azt az adott körülményekhez és szereplőkhöz.

Mert megismerkedésükkor Archimbaut urat is elfogta a szerelmi vágy, és a királyné ezért tudta néhány szavával felkelteni benne a féltékenységet, ami aztán kórosan elhatalmasodott rajta. Annyira, hogy teljesen elhanyagolta társadalmi állásából adódó lovagi kötelességeit mániákus féltékenysége kedvéért. És talán ez a veszély ködlött fel Flamencában Guilhemmel kapcsolatban is, és ezért szakította félbe a mézesheteket, visszaküldve kedvesét a hozzá illő, reális életbe. Menjen vissza egy időre a birtokaira, parancsolja most neki, külön felhívva figyelmét a lovagi tornákra és egyéb, társadalmi helyzetéhez méltó megmérettetésekre. Az András-napi fordulathoz ez is hozzátartozott: legközelebb Húsvétkor látjuk egymást a lovagi tornán, amit a „normális” életbe visszatért Archimbaut úr rendez majd. Most még azonban csak a mézeshetek kissé brutális megszakításánál tartunk, és a másnapi búcsúzkodás természetesen a megfelelő sűrű könnyhullatások és kölcsönös fájdalmak mellett történik. De nincs mit tenni: az úrnő parancsának engedelmeskedni kell. Persze túl vagyunk már a trubadúrlíra csúcspontjain, és elképzelhető, hogy ezeket a fájdalmakat az egykori közönség is némi iróniával színezett részvéttel fogadta.

Aztán a húsvéti tornán az ország minden tájáról egybegyűlt fényes lovagsereg színe előtt a vár ünnepelt úrnője csókkal köszönti hónapok óta nem látott kedvesét. De még ez előtt a valóságos találkozás előtt kerül sor egy jelentőségteljes epizódra. A flandriai Louvainben megrendezett lovagi tornán részt vesz mind Guilhem, akinek kedvese parancsolta meg az ilyen alkalmak keresését, mind pedig a lovagi életmódhoz visszatérő Archimbaut úr is. Barátságot kötnek, és Guilhem csatlakozik a férj csapatához már csak azért is, hogy megnyerje jóindulatát, és biztosan ne kerüljön szembe vele a torna során. Mindketten növelik lovagi hírnevüket, és hazatérve Archimbaut úr örömmel számol be feleségének új barátjáról, akit meghívott Bourbonba a húsvéti tornára. Sőt, még fel is olvassa neki azt a levelet, amelyet Guilhem rábízott, hogy juttassa el szerelméhez, akit persze a trubadúrok szokása szerint álnéven ’Belmont hölgyének’ nevez. Flamenca így férje szájából hallhatja kedvese szerelmes szavait, amelyek természetesen neki szólnak. Archimbaut azonban minderről mit sem sejt. Nem is érhetné nagyobb megaláztatás féltékenységéért. Az olvasók előtt pedig a lóvá tett férjnek ez az új szerepe rögzül, hiszen Flamenca már az első éjjel ügyes csellel úgy intézi, hogy maga Archimbaut vezeti be kedvese hálótermébe a lovagot, majd hasonlóképpen kikezdhetetlen cselfogással mindjárt a meginduló torna kezdetén a hölgy Guilhemnek küldi ingujját – nyilvánvaló szerelmi zálogként.

De sajnos Guilhem szerelmi vallomását, melyet Flamenca férje szájából hallhatott, mi nem olvashatjuk, mert az évszázadok során valamelyik túl lelkes (vagy felháborodott?) olvasó azt a három lapot kitépte a kódexből. Az Ámor elgondolása szerint átrendeződött szerelmi háromszög azonban a befejezetlen szöveg ellenére is világosan áll előttünk.

Flamenca (részlet)

okszitán széphistória a XIII. századból

Fordította és közreadja Rajnavölgyi Géza

 

(Ahol a ránk maradt szöveg elindul, egy nagyúr már összehívta embereit, vazallusait, hogy tanácsukat kérje lánya kiházasítása ügyében. Két ajánlatot kapott ugyanis: az egyiket Esclavonia – a szlávok, a rabszolgák földje – királyától, a másikat Bourbon várának urától, Archimbauttól (óprovanszál ȧrcsimbȧ u ̮t – mai francia ȧrsambo) 1 . Választani kell, és mivel a grófkisasszony házassága a jövőbeni hatalmi viszonyokat fogja érinteni, a döntés meghozatalához szükség van a hűbéresek bevonására.)
De lássuk, hogyan is próbálja szóra bírni embereit Flamenca (flȧmenkȧ) apja:

…nekik az úr kérdést szegez:
– Mért nem nyílik meg szívetek?
Mondjátok csak ki, hallgatom!
Nem istenadta alkalom
nekem s mindannyiunknak is?
Archimbaut úrra évekig
vártam, hogy álljon pártomon.
S kérelmét most kézhez kapom:
úrgyűrűt küld, mit ujja hord,
10 s kéri – ez szívem vágya volt –
tőlem Flamencának kezét.
Az volna csúnya hetykeség,
ha mondanék most rá nemet.
Az a király ám nem ereszt,
hitvesnek kéri lányomat:
más nő nem kell, nem válogat.
Ám ez hogyan képzelhető?
Flamenca mint rabszolganő?
Jobb, ha várúrnőnek tudom,
s hetente egyszer láthatom,
vagy hónap, év is eltelik,
még ha nincs is királyi dísz,
s koronát nem hord homloka.
Kárát vallom én mint apa,
ha messze küldöm lányomat,
s ő mindörökre ott marad.
Mondjátok véleményetek!
– Urunk, ha bizton így hiszed,
Archimbaut úrnak tudtul add,
hisz kardot nála jobb lovag
sehol e földön nem visel,
s mi rossz, kerüli messze el.
Tanácsunkban szól szeretet:
biztosabb támaszt nyújt neked
Archimbaut úr, ha jönne baj,
mint egy király – rab vagy magyar! 2
De még úrnőnkkel is beszélj!
S Flamenca erről mint itél?
Ő gondolkozik józanul,
s még vágyától sem elfogult.
Mi most magadra itt hagyunk,
a csarnokban várakozunk.
A gróf hívatja asszonyát,
s Flamencát is, hogy jöjjön át.
Lakrészébe tessékeli
őket, s magához ülteti.
– Hölgyem – kezdi –, itt az idő,
hozzunk döntést, ha lehető.
Hallotta, tudja, úgy hiszem,
hogy szépséges lánygyermekem
kérte hitvesül egy király.
Az is tisztesség volna már,
hogy kéri egy uralkodó.
– Uram – szól az –, sújtson bakó,
ha bármikor helybenhagyom!
Mit hallok itten, borzalom!
Tán legféltettebb kincsemet
vigyék el ismeretlenek?…

(Nem lehet kétséges a családi tanácskozás kimenetele. De itt
újra egy teljes lap hiányzik a kéziratból, és a rákövetkező
sorok is csonkák. Utána azonban a szöveg egyértelmű:
Robert, Archimbaut úr követe visszaérkezik küldetéséből
Bourbon várába, és kedvező választ hoz.)

…nem pihennek egy napra sem
s Bourbonba érnek. Zsémbesen burbon
várakozik a vár ura:
soká maradt Robert oda. rober
De hogy meglátja, szívesebb.
Vár Guiso gróftól híreket, gizo
Flamencáról is kérdezi.
S ki vele volt, ismételi,
hogy Robert nem mond eleget,
mert az a lány százszorta szebb.
Jön útjukról beszámoló,
s szól Archimbaut:
– Az alku jó,
Robert, s részemről teljesül.
Nem végezted ügyetlenül,
s lovagjaid díjuk nyerik,
mert jól segített mindenik.
Hálámat Isten adja meg,
s jutalmuk is kedvükre lesz.
De az idő sürget nagyon,
ne lustálkodjunk vánkoson:
80 készülni kell, vár ránk utunk,
vasárnap korán indulunk!
Nem jön velünk csak száz lovag,
s minddel négy-négy fős kis csapat.
Száz egyszabású lobogó,
mögöttük fegyverhordozó
ifjak, sok-sok egyenruhás:
példás lesz a felvonulás!
Egyforma páncél s fegyverek,
friss színű nyergek, címerek
90 egyöntetű mintázata!
S aranyvirágos zászlaja
az uraságnak jár elöl,
mint mikor tornán élre tör.
Málhásállat ötven legyen,
s ne sántítson egyike sem!
Aki pedig jönne gyalog,
…………… csak vánszorog.
S hogy összeállt már a menet,
Robert hírnököt nem felejt
Guiso grófhoz elküldeni.
Az utat az jól ismeri,
s Nemur várához ér hamar.
Okosan szól ott, nem badar:
pontos, mit mond, a híradás.
A gróf másnak nem adja át,
csakis fiának mondja el:
– Kedves fiam, most rám figyelj!
Jön udvarunkba úri nép,
s készülni nincs időnk elég.
Archimbaut úr üzente meg:
két hét múlva itt is lehet.
– Ne féljen jó apám uram,
hisz elegendő pénze van.
Költekezhet, mint csak akar,
s ha kell, ingyen ad a fukar.
A tárházban jártam minap,
mi rejt ezüstöt, aranyat:
öt éve gyűlnek kincsei,
s szórná bár, el nem költheti.
Nővéremnél nincs senki szebb,
előkelőbb és nemesebb.
Egy fényes udvar kell ide,
mi nem volt Ádám óta se!
Hívja apám mind, ki barát,
s az ellenségnek megbocsát!
Nincsen a német földekig
nagyúr, ki nem igyekezik
ilyen udvarban tűnni fel –
inkább nem megy a hadba el.
– Semmit se aggódj, jó fiam!
Rendezz el mindent gondosan!
Légy bőkezű úr! Megfogadd!
Garast kér? Telt erszénnyel adj!
Ki ötöt kér, kapjon tizet!
Így növekszik becsületed.
– Jó gyors hírnök, apám uram,
levélkénkkel rögvest rohan,
hogy udvarunkba jöjjön el,
aki úr van távol s közel!

1 A személynevek a szövegben az eredeti, okszitán írásmód szerint szerepelnek, és az oldal jobb szélén adjuk meg kurzívval a megközelítő és a vers prozódiájának is megfelelő magyar kiejtést. A földrajzi neveknél a közismert mai elnevezést használjuk.

2 A magyar király itt valami távoli, ismeretlen ország uralkodójaként kerül említésre. Akárcsak Esclavonia vagy később majd Korzika, Szardínia – ugyanilyen értelemben

 

A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Flamenca. Texte édité d’après le manuscrit unique de Carcassonne par François Zufferey et traduit par Valérie Fasseur. Librairie Générale Française 2014.

 

 

Gaucelm Faidit: Örvénylő tengerek

örvénylő tengerek
csalóka fároszok
mogorva révhelyek
hál’isten párolog
emlékük s dal ered
sok bajra szót kerítve
mi kínzott akkor untalan
de Isten adta víg utam
Limoges felé honnét ugyan
fájt egykor menni messze
sorsom ki jóra vitte
Irántad él hálám Uram

Istennek köszönet
kegyelmet Ő adott
hogy újra ott legyek
hol kis kertecske jobb
mint másutt nagy terek
pompája büszke dísze
mert úrnőnk nem méltánytalan
se tett se szó nem oktalan
s hites igaz szerelme van
ajándék szebb se kéne
s mint édes szíve kedve
nincs föld hol lenne más olyan

dal kell   énekelek
örömöm fenn lobog
csábítva hölgyeket
így lesztek boldogok
források friss vizek
pezsdítik szívem egyre
mező kert mind kedvemre van
s ha tengerár zúg bárhogyan
vagy bóra misztrál szél rohan
hajóm meg nem remegne
még gálya sem ijesztne
s akár naszád állná utam

aki üdvöt keres
nem bántják a bajok
lelke javára tesz
a jó kell nem a rossz
de kit gazság vezet
s rabolni száll a vízre
az dúlt lesz ott majd nyugtalan
bőszül hamar s minduntalan
hiszi hogy száll holott zuhan
minden reménye veszve
s mi volt mind odavetve
szív és lélek ezüst arany

Rajnavölgyi Géza fordítása

Andreas Capellanus: A szerelemről

Egy lovag, akit erősen kínzott egy bizonyos hölgy iránt érzett szerelme, de semmiféle alkalmat sem lelt rá, hogy jól elbeszélgessen vele, a hölgy egyetértésével kerített egy bizalmas barátot, akit beavatott ebbe a dolgába, hogy annak közvetítésével minden nehézség nélkül kölcsönösen megismerhessék egymás szándékát, és titkon közölhessék a másikkal gondolataikat. S hogy e bizalmas barát segítségével szerelmüket hosszú ideig tudják ápolni, elrejtve a külvilág elől. Ám a barát, aki elvállalta a követi tisztséget, megcsalva barátja belé vetett bizalmát, magára vette a szerelmes szerepét, és a saját érdekében kezdett udvarolni.  Az említett hölgy pedig galád módon belement álnok játékába. S így végül elfogadta annak szerelmét, és minden kívánságát teljesítette. A lovag pedig – felháborodva a csalárdságon – az egész ügy lefolyását ismertette Champagne grófnéjával, és arra kérte, hogy az említett gazságot a maga és más hölgyek bölcsességével ítélje meg. S a grófné döntését maga az áruló is kész volt elfogadni. A grófné pedig hatvan meghívott hölgy társaságában a következő ítéletet hozta ebben az ügyben:

„Az a csalárd szerető, aki önmagához méltó nőt lelt magának, hiszen az nem szégyelltvele együtt ilyen gaztettet elkövetni, élvezze csak, ha kedve van rá, gonoszul megszerzett szerelmét. S a nő is boldog lehet hozzá illő társával. De mindkettőjük elől legyen mindörökké elzárva mindenki más szerelme, és se a hölgytársaságok, se a lovagi udvarok ne fogadják be többé egyiküket sem, mert a férfi a lovagi hűség ellen vétkezett, a nő pedig az asszonyi szemérem bemocskolásával fogadta el a bizalmas barát szerelmét.”

 Rajnavölgyi Géza fordítása

 

 

(Andreas Capellanus értekezése egy fiktív fiatalember kiművelését tűzi ki célul a szerelmi kapcsolatban követendő helyes viselkedést illetően. A szerző mintaképe Ovidius. Művének hármas tagolása is követi a klasszikus szerző Ars amatoriájának felosztását, amennyiben az első könyv a szerelem meghatározásának és jellemzőinek felvázolása mellett a kiválasztott nő meghódításának módszereit mutatja be, a második pedig a már létrejött kapcsolat továbbélésének kérdéseit vizsgálja. Az első két könyvben a korabeli tudományosság érvelési rendszerét felhasználó értekező stílust élénkítik a kifejezetten szépirodalmi hatású párbeszédek, majd a mesés, álomszerű történetek. A szerelmeseknek szánt szabályokat olykor „parancsolatok” formájában közli, olykor pedig állítólagos szerelmi törvényszékek ítéleteiként adja elő. A dialógusokban egy-egy különböző társadalmi állású férfit, illetve nőt szólaltat meg, és arra igyekszik mintákat adni, hogyan udvaroljon a férfi, és hogyan fogadja azt a kiválasztott hölgy. Mindkét fél rendkívül kifinomult érveléssel igyekszik meggyőzni a másikat, és nyilvánvalóvá válik a szerző személyes udvarlási tapasztalata is.

Sajátos módon a harmadik könyv, amely Ovidiusnál a kiábrándult szerelmes vigasztalására szolgál, a középkori szerzőnél – követve a korabeli egyházi felfogást, és talán a Remedia amoris utóérzéseként – a szerelem elítélését tartalmazza, és arra inti az olvasót, hogy kegyes életével inkább a túlvilági boldogság elérésére törekedjék. Ez egyébként a középkori egyházi állású szerző személyes dilemmáját is tükrözi, és amíg az első két részben érezhető a személyes elkötelezettség, ebben az utolsóban inkább retorikus megoldásokhoz folyamodik.)

 

A fordítás a Balassi Kiadó gondozásában jelent meg.

Chrétien de Troyes: Perceval – részlet (II.)

 

II.

S a terítőt el mint beszéljem?
Nem evett még ily hófehéren
legátus, bíboros, se pápa.
Szarvascomb jön első fogásra
zsírjában sütve borsosan.
Aranykupájuk töltve van,
isszák a színbort és a lőrét.
Vágja a combot egy fiú szét,                              3240
hogy mindkettőjük látva lássa.
Ugyan urának már mutatta
az ezüsttálon és egészben,
eléjük adja most szeletben,
egy-egy szép nagy lepényre téve.
A gráál újra visszatérve
előttük ismét elhalad,
s kérdést az ifjú fel nem ad,
vajon kinek kedvére szolgált.
Eszében csak a nemes úr jár,                            3250
ki kedvesen megfeddte egykor,
sokat beszélne. S fél is attól,
nem múlik szívéből az emlék.
S többet hallgat, mint volna szükség.
És minden felszolgált fogásnál
köztük a gráál át- meg átjár
leplezetlenül, láthatóan,
s nem tudni, kit szolgált ki ottan.
Nagyon akarja tudni ezt,
s erről – véli – kérdése lesz,                                3260
ha elvezet innét az útja,
s egy apród felvilágosítja.
De vár majd ezzel reggelig,
mikor az úrtól búcsuzik,
s a házban itt mindannyiuktól.
Nem is gondol már rá ezentúl,
evés, ivás a dolga csak.
S egyre hordják a tálakat
és az italt is számolatlan,
mi kellemes, megunhatatlan.                              3270
Gazdag és jó a vacsora.
Gróf, király, császár asztala
lehetne az, ami ma este
volt a nemes úr étkezése
s az ifjúé is nem különben.
Lakoma után mind a ketten
még éberen szót váltanak.
A szolgák meg az ágyakat
készítik el, hol majd pihennek,
s fogyasztanak még csemegéket,                     3280
fügét, datolyát, sárga szilvát,
gránátalmát, ízes salátát,
szerecsendiót Indiából
és gyömbért Alexandriából,
gyöngypor után sztomatikont
s rebarbatív amarikont.
Jó italokból van elég,
ürmös, miben se bors, se méz,
tiszta szirup s öreg szederbor.
Az ifjú meg ennyi finomtól                                    3290
ámul, hisz ehhez nem szokott.
„Barátom – az úr inti most –,
ma már nyugodnunk kellene.
Szíved rossz néven ne vegye,
szobámba, ágyba indulok.
S ha kedved tán majd úgy forog,
te itt kint nyugalomra lelsz.
A testem fáradt, megviselt…

………………………….

Az ifjúnak meg annyi sok
apród áll még szolgálatára,
ki teszi mind, mi kell, javára.
Lábról harisnyáját lehúzzák,
vetkőztetik, készítik ágyát,                                    3310
fehér gyolcs közé fektetik.
S ő alszik egész reggelig.
Mikor a hajnal már hasad,
fölkelnek mind a háziak.
Az ifjú ám körültekintve,
senkit se lát sehol, semerre,
Egyedül kell felkelnie,
hiányzik, ki segítene.
De más megoldást úgyse lát,
fölkel hát, nincsen módja más.                             3320
Harisnyát húz, nem várva senkit,
veszi páncélját, fegyverét is,
mit ágy lábánál megtalál.
Ott tette le, ki messze jár.
S hogy felvértezte tagjait,
megy, ajtót szobákba nyit,
mert látta este, nyitva van.
Próbálkozása hasztalan,
találja mindet kulcsra zárva.
Kiált, dörömböl mindhiába,                                    3330
nem nyitják, és választ se kap.
S mert így előre nem halad,
indul most a nagytermen át,
találja nyitva ajtaját,
s a lépcsőkön rögtön lemegy.
Lovára lel, hátán nyereg,
s ott van lándzsája, pajzsa is,
támasztva a ház falait.
Ménjére száll, s indulna már,
de apródot ott nem talál,                                         3340
szolgát, fegyvernököt se lát.
Indulni készül kapun át,
mert látja hídját leeresztve,
amit így hagytak ő előtte,
nehogy bármi is visszatartsa,
ha bármely órán kelne útra,
s akadály nélkül elvonuljon.
S úgy véli ő, hogy itt e hídon,
mit leeresztve hagytak így,
ment apródnép, s erdőt kerít,                               3350
felszed csapdákat, tőröket.
Ha most nem késlekedve megy,
őket tán utolérheti,
s lesz majd, kitől megkérdezi,
ha volna erre bármi mód:
A lándzsa vére hogy s mi volt?
S a gráál útja merre vitt?
Kapun át indul, ott a híd.
Ám a hidat még el se hagyta,
megérzi, hogy a ló patája                                       3360
emelkedik nagy hirtelen,
szökken a ló, de ügyesen,
mert nyergében ha jól nem ül,
az árokvízben elterül
a ló s kit hord a nyerge még.
Az ifjú pedig hátra néz,
hogy lássa, ez miként esett,
s látja, a híd emelkedett.
Kiált, de választ nincs ki ad.
„Hé, te, ki felvonsz ott hidat!                                 3370
– harsog. – Szavam volna veled!
Hol bújsz, nem látom képedet?
Gyere elő, hadd lássalak,
s valamiről faggassalak,
mert nem tudom, mi is a nyitja!”
Kiáltozik csak össze-vissza,
de válasz nem jön semmi se.

Rajnavölgyi Géza fordítása