műfordítás címkével jelölt bejegyzések

Petrarca

Francesco Petrarca: Ahány teremtmény él színén e földnek

Ahány teremtmény él színén e földnek, ha nem gyűlöli sugarát a napnak, siet mind buzgón fáradozni nappal, hogy aztán majd, ha fönn kigyúl a csillag, fészkére bújjon réten és vadonban, s pihenjen, míg rá nem köszönt a hajnal.   Én attól fogva, hogy fölkél a hajnal, és szétzavarja árnyait a földnek, felébresztvén a vadat a […]

Judas

KNUT ØDEGÅRD: Iskarióti Júdás

  1.   Egy félreeső helyről jött, a júdeai Kariótból, ahol egy ivóhely – mint síró szem a homokviharban – tartott életben néhány nyikorgó, szamár húzta kordés gazdát. Profetikus szavak érkeztek   egy imaházból, melyet türelmesen építettek homokból s enyvből, hogy ellenálljon a fekete szélnek, amely csak úgy jött, majd elült Kariót fölött, fullasztó volt, […]