Címke: novella

Átaludni a halált

A légáramlat frissen mosott ruha illatát hozta a szobába, egy pillanatra megtáncoltatva a négy gyertya halványan pislákoló lángját. Az egyenruhás fiatalember óvatosan becsukta maga mögött az ajtót, és ügyet sem vetve a régi franciaágy köré sereglett varjúszerű siratóasszonyokra, a ravatalhoz ment. A kiterített test fölé hajolt, és egy lágy csókot nyomott homlokára. Nadrágzsebéből bicskát húzott elő, és sebészre valló precíz kézmozdulattal kivájta a megboldogult jobb szemét. A padlóra dobta, és egy erőteljes lábdobbantással széttaposta. A szem halk reccsenés közepette kettényílt. A fiatalember lehajolt, és egy parányi csipet emelt ki belőle. Markába szorítva felegyenesedett, és a holttestre pillantott. Hosszasan nézte az arcát, amelyet fehérre meszelt a halál dere, s talán még tovább nézi, ha a holttest nem emelkedik föl, hozzá közelítve…

Hatalmasat rúgva, levegő után kapkodva ült fel ágyában. Jobb szeméhez kapott, amelyen még érezte a gumibot iménti nyomását. A félhomályban a fölé hajló őr sziluettjét vette ki a málladozó mennyezet alatt.

– Kapd össze magad!

A fiatalember felült a nyikorgó vaságyon, és végigsimított borostás arcán. Úgy érezte, a nedves falak nehéz, áporodott szaga beleivódott pórusaiba. Felállt, megigazította ingét és nadrágját, közben a rácsozott ablakhoz lépett, hogy teleszívja tüdejét friss levegővel. Valamelyest mintha sikerült volna szabályoznia légzését. A környéket a telihold tompa fénye világította be.

– Nyújtsd ki a kezed!

Elfordult az ablaktól.

– Előtte, ha lehetne – mutatott a helyiség szemközti sarkában elhelyezett vécéülőkére.

– Iparkodjál!

Akadozva vizelt, majd mielőtt még engedelmeskedett volna az iménti felszólításnak, a rozsdásodó fémmosdó felett kezet mosott. A bilincs diszkréten kattant csuklóin, a nehéz vasajtó kinyílt előtte, és az őr kíséretében elindult a hosszú folyosón.

*

A középkorú százados az asztalán felhalmozódott jegyzőkönyveket, szakértői jelentéseket és egyéb iratokat lapozgatta, időről időre végighúzva hüvelyk- és mutatóujját keskenyre nyírt, vöröses bajuszán. Kiálló pofacsontja, keskeny, hegyes orra, ritka szemöldöke, gondosan oldalra fésült vörösesbarna haja és egész megjelenése ellenszenves benyomást keltett, különösen mosolygás közben.

– Folytassuk! – nézett föl a vele szemben ülő fiatalemberre, akinek üveges tekintete közönyről árulkodott. – Vagy kezdjük inkább a legelején: mit tett Novák bajtársad folyó hónap tizenhetedike éjjelén a hármas hálószobában?

– Már elmondtam.

– Mondd el újra!

– Százszor elismételtem mindent, amit tudok.

– Akkor semmibe sem kerül még egyszer elismételned.

A lebilincselt kezű fiatalember bakancsa orráról felpillantva, az asztalra könyöklő tisztre emelte tekintetét. Halkan beszélt.

– Lövöldözött.

– Kire?

– Mindenkire.

– Akkor téged, hogy nem lőtt le?

– Nem tudom. Lehet, mert feküdtem.

– Legutóbb azt mondtad, hogy aludtál.

– Fekve aludtam.

– Ezért nem lőtt le?

– Ezért. Talán…

– És ha nem alszol, fekszel, akkor szerinted lelő?

– Valószínűleg igen.

– Miből gondolod?

– Mert mindenki mást lelőtt.

– És akkor téged miért nem?

– Most mondtam.

– Mondd újra!

– Mert aludtam. Fekve.

– A többiek is aludtak, szintén fekve, őket mégis lelőtte.

– Felültek.

– Hogy mondod?!

– A lövöldözésre felemelték a fejüket.

– És?

– És lelőtte őket.

– Te nem emelted fel a fejed?

– Nem.

– Miért nem?

– Nem tudom. Nyilván nagyon megijedtem… Talán azért.

A százados egy szál cigarettát vett ki a csomagolásból, megnyálazta, majd gyufát sercintve rágyújtott.

– Mit gondolsz, miért tette?

– Fogalmam sincs, lehet…

– Lehet?

– Megsokallta az egzecíroztatást.

– Szerinted mi egzecíroztatunk benneteket?

– Nem mindenkit.

– Azt akarod mondani, hogy kivételezünk az emberekkel?

– Ezt nem mondtam.

– Dehogynem! Épp most mondtad. Téged is zaklatunk?

A vallatott kifejezéstelenül nézett maga elé.

– Nos?

– Néha… talán… nem veszélyes.

– Nem?

– Nem.

– Akkor nincs is semmi baj.

– Nincs.

– Tehát semmiféle bántalmazás miatt nem lövöldözhetett.

– Ez nem biztos!

– Dehogynem, most mondtad.

– Nem ezt mondtam.

– Szerinted én hazudok?

– Nem, csak…

– Csak?

– Lehet, hogy elege lett abból, hogy folyton basztatják, meg minden alja munkát neki osztanak ki…

– És emiatt megölt tizennégy embert?!

*

Fehér köpenyes alakok vették körül az ágyát. A mennyezet irányából a szemébe világító vakító fénytől egyiküknek sem látta az arcát, szeme sarkából annyit tudott kivenni csupán, mintha egyikükön műtéti szájmaszk helyett gázálarc lenne. Lehunyta szemét és feküdt mozdulatlanul, arra várva, hogy a körötte összesereglettek kitalálják, mi a teendő vele. Annyit hallott, hogy róla tárgyalnak, de bármennyire is összpontosított, nem tudta kiérteni az elhangzottakat, csupán hangfoszlányok jutottak el a tudatáig: „Isten hiánya az őrületbe kergette”, „mindenhatónak hiszi magát”, „beteg a lelke”, „meg kell műteni”. Úgy érezte, hosszú percek, majdhogynem órák óta tart már a megbeszélés, amikor az egyikük lerántotta róla a lepedőt, amellyel addig be volt takarva. Kissé felemelte a fejét, hogy rálásson testére, de azonnal vissza is ejtette a párnára. Ott, ahol felsőtestének kellett volna lennie, egy hatalmas lyuk tátongott. „Javíthatatlan”, hallotta, „nincs mit tenni”, és egy homlokára szegezett pisztolycső tűnt fel előtte…

A puskadörrenés zaja acéllövedékként hasított a tudatába. Párnába fúrt arccal feküdt mozdulatlanul, szeme sarkából figyelve a szobában zajló eseményeket. Szíve hevesen zakatolt, egész testében reszketett. Annyit látott csak, hogy egy terepszínű egyenruhás katona a hálószoba közepén körbe-körbe forogva, mint a ringlispíl, kegyetlenül tüzel. A látómezejébe eső ágyakon fekvők vérben ázva feküdtek, egyesek még mindig alvó testhelyzetben, mások fekhelyük közepén összegörnyedten, néhányan fejjel lefelé lógtak ágyukról.

„Miatyánk…”, mormolta magában, de rémületében ennél az egy szónál tovább sose jutott. Képtelen volt megítélni, mennyi idő telt el. Egyszer csak csend lett. Az iménti fegyverropogáshoz hasonlóan hátborzongató, síri csend. Bátortalanul a katona felé nézett. Látta, hogy az illető kivette a puskából a tárat, zsebéből egy golyót kerített, behelyezte az automata fegyverbe, leguggolt – ekkor ismerte csak fel –, a fegyvert állkapcsa alá szorította, és meghúzta a ravaszt.

A dörejt követően a robusztus test élettelenül csuklott össze a padlón. A folyosóról hangok hallatszottak be. Segélykiáltások, futóléptek zaja. Odakint egy sziréna is felzúgott.

Mozdulatlanul feküdt – a mennyezetre ragadt agydarabkát bámulta.

*

A százados, füstölgő cigarettával a szájában, az iratok közt matatott, a fiatalember elpilledve ült vele szemben, feje időről időre lehanyatlott, látszott, hogy a fáradtságtól alig képes a széken maradni. A tiszt felpillantott, elnyomta a csikket a hamutartóban, jellegzetes módon megigazítva bajuszát, felállt, felkapta az asztalon levő gumibotot, az előre dőlt fiatalemberhez lépett, és az oldalbordái közé csapott vele. A belenyilalló fájdalomtól a vallatott felszisszent és hátradőlt a széken.

– Amíg mindent el nem mondasz, nincs alvás!

– Már… már mindent elmondtam… Három napja szinte nem aludtam.

– Na és?! Különleges feladatokra kiképzett katona vagy. Ha kell, három hétig nem alszol!

A fiókból vékony kötelet húzott elő.

– Mit… mit tesz velem?

– A szék támlájához kötözlek, hogy ne dülöngélj itt nekem.

Miután végzett a kötözéssel, visszaült a helyére.

– Az osztagod tagjai érdekes tanúvallomásokat tettek. Sokak szerint sátánista volt a barátod. Teli volt tetoválva mindkét válla különleges szimbólumokkal, civil pólóin mindenféle szörnyetegek vannak, és ha csak tehette, walkmanjét hallgatta – mindig valami különösen agresszív zenét. Egyesek szerint felétek ez a jelenség… a sátánimádat… igen elterjedt. Igaz?

– Nem… Kétlem… Én legalábbis nem tapasztaltam soha.

– És arról tudtál, hogy mit tervez a barátod?

– Nem.

– Vagy netán közösen terveltétek ki az egészet?

– Tessék?! Ugyan, ez már…

– Ne hüledezzél, többen is tanúsították, hogy sülve-főve együtt voltatok, és mindig idegen nyelven beszéltetek egymás közt.

– Az az idegen nyelv az anyanyelvünk!

– Attól még a többiek számára idegen. Miről beszélgettetek?

– Miről?! Semmi különös, mindennapi apróságokról.

– Például?

– Például… zenéről.

– Erről a sátánista zenéről?

– Nem sátánista, az…

– Beszéltetek politikáról?

– Politikáról?! Nem, mi…

– Politikailag motivált a tettetek?

– Tettünk?! Én…

– Mit te?! Hadd hallom! Te nem?! Mit nem? Pedig lehet, hogy igen! Ugye?! Mi a véleményed a politikai helyzetről?

– Semmi… Nem foglalkoztat különösebben.

– Mindenkit foglalkoztat. Megkérdem másként: hogyan látod a jelent?

– A jelent?

– Igen, a jelent.

– Itt… nincs is jelen. Csak múlt. A jelen, mint olyan, nem létezik. A jelen… A jelen valójában a múlt gyűjtőideje…

– Úgy gondolod?

– Történt valami száz éve, történt valami ezer éve… meg mit tudom én, mikor… és ezek az események… a köztük lévő összefüggések… az úgynevezett jelenben találkoznak egymással. Ma erről szól minden. A múlt beköltözött a mindennapjainkba…

– Mi bajod a múlttal?

– Semmi… Amíg a múltban marad.

– Van valami titkolnivalód a múltadból, vagy esetleg a családod múltjából?

– Nincs.

– Biztos?

– Biztos.

A tiszt, le nem véve tekintetét a székhez kötözött fiatalemberről, újabb cigarettaszálat húzott elő a dobozból, és rágyújtott.

– Többen is láttak vele adott este vacsora után. Miről beszélgettetek?

– A szokásos mindennapi, semmi különös…

– Ne minősíts, hanem a tényeket mondjad! Miről beszélgettetek?

– Az időjárásról, ha jól emlékszem… de ezt már elmondtam.

– Az időjárásról? Szóval szerinted az, aki eldönti, hogy kinyír egy tucatnyi embert, előtte az időjárásról beszél, mint egy hibbant angol?! Azt gondolod, beveszem ezt?!

– Ez az igazság.

– Itt az az igazság, amit én elhiszek! Világos?!

A fiatalember nem szólt semmit.

– Világos?!

A kihallgatott, egyre nehezebben lélegezve, bólintott.

– Folytasd!

– Mit… folytassak? – kérdezte elcsukló hangon.

– Mi történt utána? Beszélgettetek, majd…

– Majd elmentem hugyozni, megmostam a pöcsömet és lefeküdtem a koszos ágyamba az egérszaros takaróm alá! Ez érdekli?! Ez?! Mi közöm nekem az egészhez?! Mi?! Mi a kibaszott bűnöm?! Hogy nem döglöttem meg?! Hagyjanak már békén!

– Sohasem fogunk békén hagyni! – ugrott fel a tiszt. – Ezt jól vésd az eszedbe! – ütögette meg a ficánkoló fiatalember homlokát. – Értetted: soha! Addig sem, amíg nem mondasz el mindent, amit tudsz, és utána sem, amikor hazamész mamikádhoz, meg később se! Akkor is majd mi járunk a fejedben, amikor az asszonyodat keféled! Ha úgy akarjuk, leendő nejedet is beszervezzük. Vagy egyik ügynökünket férjhez adjuk hozzád, hogy mindig szemmel tudjunk tartani…

*

Az őr kíséretében imbolygott a homályos folyosón. Lelógó fejjel, ösztönszerűen szedte a lábait egymás után: bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb. Az ablaküvegen keresztül kivehetőek voltak a nap első sugarai. Hajnalodott.

A zárkába érve az egyenruhás férfi levette kezéről a bilincset, a fiatalember pedig az ágyhoz vánszorgott, és szinte csak lerogyott a durva lópokrócra. Hasáig felhúzta lábát, s magzatpózba kuporodva megpróbált elszakadni a világtól.

A végén nem marad más, csak a félelem. A zsigereinkből táplálkozó elemi rettegés, hogy emberfeletti erőfeszítéseink ellenére is minden hiábavalónak bizonyul majd, szertefoszlik, mint az egymásba folyó fekete-fehér álomképek. Megállunk egy hatalmas tükör előtt, és ahogy szembenézünk az ismeretlen áldozat arcán föltárulkozó kudarcokkal, emlékezetünkben új életre kelnek az úton szőtt álmokból származó szorongások.

Az őr megjegyzését, hogy hamarosan újra jön érte, és a kulcs kattanását a zárban már nem hallotta. Mozdulatlanul feküdt, időnként zaklatott horkantásokkal törve meg egyenletes lélegzését.

Mindig ilyennek képzelte az érzést. Megfordul körülötte a világ, és nem hat többé a fájdalom. A fölvonó hangtalanul kúszik fölfelé, egyre magasabbra.

A korhadt fatuskóra telepedett, lehúzta csizmáját és talpával egy kört rajzolt a porba. Gyertyát gyújtott, tenyeréből szélellenzőt formázott a pislákoló gyertyaláng köré, és a kacskaringózó ösvényen a folyó felé indult.

A nádas sírt a szélben. A csillagokkal teleszórt égbolton madarak vonultak át. A móló deszkái recsegtek léptei alatt. Csónakba ült, eloldozta a kötelet, és a lélekvesztő lassan siklani kezdett a vízen. Esőcseppek permetezték arcát.

Úgy érezte, mintha úszna…

A novella a 2016. évi Gion Nándor pályázat 1. helyezettje. www.gionnandoremlekhaz.org

Medvesors

Bizonyára nemcsak a könyveknek, hanem a fényképeknek is megvan a maguk sorsa. Ahogy szűkíti hurkait körülötted az Idő, egyre ritkábban jutnak eszedbe, egyre ritkábban húzod ki az őket rejtő fiókot. Pedig ellenkezőleg kellene. Hiszen a képek feladata, hogy ébren tartsák az emlékezetet. De a kezed nehezen mozdul, s mintha az a fiók is nehezebben járna, talán mert a régi fotográfiákról egyre több halott néz vissza rád. Mostanság csak a hófergeteges esték maradtak a mélázó emlékezésre, mikor mást nem lehet csinálni.

Az ablakon túl most is makacsul hull a februári hó, a tél tartja hadállásait, s te régi fényképeket nézegetsz. Lassan haladsz, minduntalan visszaköszön egy-egy rég nem látott arc.

És aztán megtalálod, hogy zsongva hullámzó emlékek töltsék meg a szobát, a hó odakint mind jobban hull, s már nem is február van, hanem Karácsony, halkan csusszan a szánkó a kihalt utcán, ahol csak néhány szürke, arctalan ember libben hosszúszárnyú kabátjában különös varjú módjára. Az alkonyati ablakokból már karácsonyfák gyertyái pislákolnak, a hó hideg és nedves, fázol, elindultok haza.

És odahaza különös illat, a béke és a szeretet illata, a megbocsátásé és a szép ígéreteké. Fenyőillat. A szobában ott áll a kis asztalon a karácsonyfa, s alatta Ő.

A fénykép tanúsága szerint nagyobb, mint a mellette álló hirtelenszőke, göndörhajú gyermek. Piros gombszemű, tenyeres-talpas, hófehér nagy medve. A tiéd, senki másé.

Ő volt az első barátod, és ellentétben sok később érkezővel, a medvebarátságban sosem kellett csalódnod. Elválaszthatatlanok lettetek ti ketten.

Az a Karácsony a Nagy Fehér Mackóval a legkorábbi emléked…

Az évek során aztán lehagytad a növésben, de a barátságotok ugyanolyan maradt. Tanúja volt cseperedésednek, medvés komolysággal figyelte ténykedésedet az ágy sarkából, vagy valamelyik székből. Sokat beszélgettetek, bár ő jobbára hallgatott, csak néha dörmögött egyet-egyet.

Később új barátok jöttek, és a te medvéd őket is ugyanúgy bizalmába fogadta, mint téged. Cseppet sem volt féltékeny rájuk, de hát a féltékenység amúgy sem jellemző a medvékre.

Pedig a mackó szerepe szemmel láthatóan megváltozott. Alvópajtásból, védelmezőből és beszélgetőtársból valami más lett. A nyegle tizenévesek durvuló játékait a saját bőrén tapasztalhatta, játék verekedések alkalmával jókora pofonokat volt kénytelen elszenvedni, ide-oda dobálást, amit a nála kisebb plüssállatkák megúsztak. Alighanem a Nagy Fehér Medve méretei miatt kényszerült arra a megalázó szerepre. Évekig tűrte megadóan a pofonokat arcán ugyanazzal a megbocsátó félmosollyal. Ő soha nem feledte el azt az egykori kisfiút, akivel együtt aludt valamikor a rácsos ágyban.

Akkor már nem ott laktál, ahol a Mackó. Városba költöztetek, lélekszegény emeletes házba, ő meg ott maradt nagyszüleidnél, és a kisszobában ücsörögve várta a púposra vetett dunyhás ágy tetején, hogy hétvégente, meg az iskolai szünidőkben megjelenj.

Nem is emlékszel pontosan, hogy mikor került fel a padlásra. Talán valamelyik nagytakarítás során. S ott is maradt már szinte élete végéig. A padlás, mint ezernyi titok tárháza, mindig is izgatta a fantáziádat, így gyakorta felhágtál a dübörgő falétrán. A pókhálós sarokban mindenféle rejtelmes limlom várta, hogy felfedezd. Rozsdás madárkalitkák, melyekben évtizedek óta nem énekelt tengelic, tintaceruzával írt régi levelek és fotográfiák, amelyeknek ugye szintén megvolt a saját sorsuk. Ott állt a kémény mellett a régi rácsos kiságy, benne elfeledett játékok, vagy csak egykori játékok dobozai, a dobozhalom tetején pedig ott ült Ő, a Nagy Fehér Medve. Egyik piros szeme meglazult, picit lefelé bandzsított, széles rózsaszín talpán a varrás felfeslett, s hófehér szőre szürkére váltott. De ugyanaz a maci volt akkor is, mint azon az első Karácsonyon. Emelt fővel viselte mellőzését, szája szegletében azzal a mosolyfélével, amit mindig is megőrzött, még a verések idején is. Hiába, a Medve egyéniség volt, s azt olvastad ki a tekintetéből ott a padlás félhomályában: Én most is szeretlek.

Elmúlt már a pofonok ideje, megszelídültél már akkorra, így mindig megsimogattad mackód buksi fejét. Talán volt némi lelkiismeretfurdalásod is.

A padlást egyre ritkábban látogattad. Felnőttél. Dolgoztál már, ritkán tudtad meglátogatni a nagyszülői házat.

Akkoriban vetted először észre rajta, hogy Ő is öregszik. Csak az a meleg félmosoly a bumfordi orral övezett száj szegletében, az volt a régi.

A padláson teltek az évek. A régi játékok talán egymással beszélgettek, hogy könnyebben múljon az idő, s biztos a Medve volt köztük a főnök. Az egykori kisfiú néha rájuk nyitotta még a padlás csapóajtaját. Szőke haja barnára kopott, s nem csak göndörségét veszítette el, hanem alaposan meg is kopaszodott. De a Mackó, az nem változott szinte semmit.

Így múltak az évek, s aztán a nagyszülői ház elárvult. Kidobott kacatokat forgattak az utcán a lomisok, a régi, szúette bútorokat körfűrész darabolta, a műhely sarkában a füstölőkemence ontotta a meleget, amint égett odabent a sok felesleges kacat. Hazáját vesztett bujdosó módjára botladoztál a csendes udvaron, pusztulásra ítélt emlékek között. Eladtátok a házat. Napjaitok voltak már csak, hogy a sok vicik-vacakot eltüntessétek, és aztán az új tulaj jött a kulcsokért.

A padlás maradt utoljára. A Mackó közönyös gombszemekkel nézett rád, és mintha valami ilyesmit mondott volna: Ne sirass, az én időm lejárt. Kötelességemet teljesítettem, nélkülem is boldogulsz.

Már csak az a holmi maradt, ami éghető volt.

– Holnap jövök, és mindent eltüzelek! – mondta Bandi bácsi.

Óriási lelkiismeretfurdalást éreztél minden kidobott dolog iránt, ami emlékeket hordozott magában. Leginkább a Nagy Fehér Medvét sajnáltad.

De hát mért is kellene pusztulnia? Talán még szolgálhatna újra egy kisgyereket, újra végigjárhatná rózsaszín medvetalpain az időt, melyet balszerencsésebb játékmackónak csak egyszer ad meg a medvesors.

Nem, a Medve nem halhat meg!

Másnap, mihelyt tudtál, siettél a régi házhoz, hogy megmentsd Őt.

De az udvar közepén már csak pernyét kavargatott a szél, a padlás üres volt, a gyümölcsfák alatt kesernyés füstszag terjengett.

Elkéstél.

Így veszítetted el első és leghűbb barátodat.

Odakint hull a hó, mintha Karácsony lenne, és te már tudod, hogy a következő Karácsonykor már ebben a szobában is állni fog egy rácsos kiságy, benne egy kisemberrel, s bizonyára majd neki is lesz egy nagy tenyeres-talpas fehér mackója, akivel majd nagy barátságot köt, s aki majd elkíséri életének néhány állomásán egészen addig, míg útjaik kétfelé nem ágaznak.

Mert nem csak a fényképeknek, de a medvéknek is megvan a maguk sorsa.

A novella a 2016. évi Gion Nándor pályázat kiemelkedő alkotása. http://www.gionnandoremlekhaz.org/gion_novella2016_eredmenyhirdetes.html

 

A századik születésnap

Etelka néni a múlt század első évében született egy Duna menti kisvárosban. Hogy pontosan mikor, azt ő maga sem tudta megmondani, mert a keresztlevelén és az igazolványaiban más és más dátum szerepelt. Persze, hiszen akkoriban még nem uralkodott annyira a bürokrácia, nem volt annyira fontos a tűpontos adminisztráció. Kis gondban is volt emiatt a családja, hogy mikorra szervezze a századik születésnapi ünnepséget. Egy teljes évszázadot végigélni! Te jóságos ég! Ráadásul éppen a huszadikat! Azt, amin talán még ezer év múlva is lesz mit emésztgetni. Hát Etelka néninek is volt éppen mit…

Etelka néni még abban a korban nevelkedett, amikor az apa olykor kitagadta a lányát, ha evangélikus létére katolikus emberhez ment hozzá. Ez történt az ő édesanyjával is, amikor a szíve szerint döntött, és egy pápista embert választott. Ráadásul – kimondani is szörnyű – egy csizmadiát! Hiszen az ő szakmájukat akkoriban igencsak alantasnak tartották, mert nekik még büdös, állati enyvekkel, ahogy nevezték, csirizzel kellett dolgozni. Talán ezért is mondogatták akkoriban és aztán még sokáig a szülők nehézfejű gyereküknek félig tréfás fenyegetésként, hogy „ha nem tanulsz, suszterinasnak adunk ám!” Ezzel pedig vigyázni kellett, mert a régiek kevesebbet teketóriáztak a gyereknevelés körüli kérdésekben, mint a maiak, így a csemete, ha nem iparkodott, könnyen a kaptafánál találhatta magát. Mint ahogy történt ez egy barátom nagybátyjával is, aki miután egy tárgyból megbukott az érettségin, tudta-e előre vagy sem, ma már mindegy is, az egyetlen esélyét játszotta el. Nem volt apelláta, ismétlővizsga meg pótév, az apja rögtön elküldte nehéz munkára, mondjuk őt éppen bányásznak. Kicsit elkalandoztam, de elég az hozzá hogy az apjuk mestersége miatt kis korában Etelka nénire és testvéreire még az utcán is azt kiabálták a csúfolódó többi gyerekek, hogy „csiszka! csiszka!”, amin akkoriban gúnyosan a csizmadiát értették. Ennél nagyobb sértés pedig számukra nem létezett.

Etelka néni el is határozta, hogy bárki lehet a férje, de cipész soha. Nem így alakult. Hány évtizeden át csorgatta később majd ő is minden délben és este nagy műgonddal az ura, azaz Józsi bácsi kezére a meleg vizet, amíg az habkővel akkurátusan ledörzsölte a ráragadt bőrragasztót meg festéket! Tehát Etelka néniférje, nagy-nagy kislánykori fogadalom ide vagy oda, szintén cipészmester lett. De legalább nem suszter! Az öreg erre mindig nagyon érzékeny volt, hiszen a suszter „csak”a mások által csinált lábbeliket javítja, ő viszont vadonatújakat is készített. És nem is akármilyeneket! Az ő borjúboksz cipőita negyvenes évek elején még a pesti Váci utcába is szállították! Vagy ha nem jöttek érte Pestről, hát ő maga vitte fel biciklin. Később meg a segédek.

De kicsit már megint elkalandoztam, és időben is előreszaladtam, hiszen Etelka néni elhamarkodott elhatározása a férjhez menéssel kapcsolatban még a boldog békeidőkben történt. Amikor még rend volt. Például naponta kétszer adtak enni a gyerekeknek; volt, hogy reggel egy karéj kenyeret, este meg egy bögre tejet, és ez volt minden, a gyerekek pedig evés után némán felsorakoztak, és kezet csókoltak a szüleiknek. Mondjuk a rendből a későbbiekre is megmaradt, hogy evés közben magyar ember nem beszél, gyereknek meg különben is hallgass a neve. Józsi bácsi szótlanul, újságot olvasva ette meg az ebédet és a vacsorát a század derekán is, közben pedig pisszenni sem volt szabad. Hiszen ha az ember megjön a munkából, ugye jár neki a pihenés, ez nem is lehetett kérdés! És pontban harangszóra Etelka néninek is kész kellett lennie az ebéddel, amikor már ő főzte. Egyszer késett csak, a házassága legelején. Józsi bácsi tányérostul rántotta le a terítőt az asztalról. Bő hatvan évi házasságuk alatt több késés nem fordult elő.

Vissza a boldog békeévekhez. A gyerekek közül sokat a torokgyík vitt el, sok édesapát pedig, köztük Etelka néniét is, a mindennapi betevő megkeresésének kényszere a tengerentúlra. De őt szerencsére nem örökre. Viszont amikor hazatért Amerikából, a felesége kapott tüdőgyulladást, és hamarosan a legnagyobb gyászban volt a család. Etelka néni nagyon vallásos édesapja egyenes derékkal viselte el, de újranősülésről szó sem lehetett, mert már jött is az első világháború. Az egyetlen szülőt csupa kiskorú gyermeke mellől hívták be katonának. Akik aztán négy évig hírt sem hallottak felőle. Etelka néni volt a legidősebb gyerek a családban, természetes, hogy rá szakadt kisebb testvérei gondja. Családfenntartó kamaszlányként Pestre ment, ahol egy cipőgyárban kapott munkát, ott készítette a cipő-felsőrészeket, persze csakis a seregnek. A háború alatt végig ő tartotta el a kicsiket, akik nagy szükségben éltek, de ahogy Etelka néni nyersen kimondta, mégsem lettek belőlük kurvák. Egyikükből sem.

Mire Etelka néni visszatérhetett a szülővárosába, és mire majd az esküvőjére is sor került, sok víz lefolyt még a Dunán. Hallotta Komm Bélát a cipőgyár előtt, meg a Vörös Grófot is palotája erkélyéről prédikálni, meg persze a Tengerészt is látta bevonulni fehér lovon. A Duna-parton munkából hazafelé sietve volt, hogy a vörösök, volt, hogy a fehérek lövöldözései miatt kellett behúznia a nyakát…

És valóban nem nagyon akart hozzámenni Józsi bácsihoz. De az olyan kitartóan udvarolt, olyan sokszor jött vasárnapi vizitre, hogy a korzóra kísérhesse – más jelentkező pedig nem volt –, hogy előbb-utóbb hozzá kellett menni. Nem klasszikus love story. Ez volt az élet rendje.

És bizony nekik sem jutott könnyű élet. Józsi bácsi az első világháborúban már éppen, a másodikban pedig még éppen volt alkalmas katonának. Az első háborúban a piavei mészárszéket járta meg, ahol volt, hogy egyszerre két oldalról lőtték bajtársait a folyóba. Ő is megsebesült, és a felépülése után érte az összeomlás híre. Ugyan hastífusszal, de a második háborúból is visszajött, ami után lassan-lassan, tejjel, húslevessel és konyakkal táplálta fel a család. Etelka néni öccse, Sanyi bácsi a Don-kanyart is megjárta. Ő talán azért is élte túl, mert szintén cipész volt, úgyhogy a saját bakancsában menetelhetett, ami sosem ázott be. És ha kellett, természetesen a tiszt urak bakancsain is tudott segíteni.

Míg Józsi bácsi távol volt a sereggel, Etelka néni és három lányuk a közeledő front elől nyugat felé menekült. S közben odahaza a műhely raktárából eltűnt a kiváló bőranyag, a családi aranytartalék. Hogy a németek, az oroszok vagy az élelmes szomszédok vitték-e el? Erre ma már jótékony homály borul. S mire a családi cipészműhelyből valóságos kis manufaktúra fejlődött – hatalmas szó! – tizenkét segéddel, előbb az infláció vitt el majdnem mindent, majd az államosítás tényleg mindent. Etelka néniék saját házat szerettek volna, de helyette sírva égethették az értéktelen bankókat, majd pedig még a cukrot és a zsírt is rejtegetniük kellett a beszolgáltatás elől. És Józsi bácsi végül még a cipészszövetkezetbe is bekényszerült. Csak nyugdíjasként lehetett újra saját ipara, hogy egy hideg lépcsőházi fordulóban újra a saját kaptafáival, faszegeivel, kaplijaival és csirizével maszekolhasson. Háromlábú suszterszék nem billeg: ő is egyenes háttal élte végig az életét. Öreg korára talán még a szövetkezettel is megbékült, mindenestre szívesen járt vissza a régi szaktársakkal ultizni, persze filléres alapon.

Mit adott Etelka néniéknek a huszadik század? Például azt az unokáknak is továbbadandó élettapasztalatot, hogy most kell enni, és minél gyorsabban, mert ha megint háború lesz, akkor majd nem lehet. Meg hogy a bombatölcsér módfelett biztonságos hely. Mert ha repülőgépről szórják a bombát, oda nem esik több, ahová egyszer már hullott, tehát azonnal bele kell ugrani! És mit adott még? Egy kétszobás állami bérlakást a kisváros főutcájában, aminek az erkélyéről az evangélikus templom és a távolban a zsinagóga is látszik. Egy lakást egy házban, ami azelőtt a Lindenbauméké volt: „Horváth úr, magát ismerjük, inkább maga költözzön be, mint más. Vigyázzon rá, hátha visszajövünk.” És bár tényleg visszajöttek a Lindenbaum fiúk, miután összeszedték a padláson elrejtett értékeiket, meg sem álltak Amerikáig.

A lakás tehát megmaradt Etelka néniéknek, de hiába volt a főutcán, évtizedekig csak a konyhai sparhelt fűtötte a két szobát. Az ideológia mindig készen van arra, ami muszáj, Etelka néni is készen volt vele. Meg is mondta, hogy nem egészséges dolog fűtött szobában aludni. És azzal sem volt baj, hogy falikút meg vájdling adta a fürdővizet – még Etelka néni százéves korában is. Öreg fát nem jó átültetni, régi szokásokat nem lehet megváltoztatni: jobb lett volna továbbra is a lavór, mert az új évezredben, a fürdő kialakítása után Etelka néni nem mehetett többé ahhoz az ablakhoz, ahol a falikút volt, és ahol azelőtt a délelőtti napfényt szokta volt élvezni. Utolsó éveiben talán ez a kis napfény hiányzott neki a legjobban.

Sok minden elveszett tehát a háborús és olykor a békés évek forgatagában is, de megmaradt, és legfőképpen megmaradt a négy gyerek, köztük a legnagyobb büszkeség: egy orvos fiú, egy valódi főorvos! Meg persze az unokák és a dédunokák. Ja, és egy megsárgult családi kép. Tényleg, a fénykép! Etelka nénit mutatja apja jobbján, nagyanyja és testvérei társaságában. Még Amerikában készült, ahogy a fényképész cikornyás neve melletti felirat is írja. Hogyhogy? Hát nem csak Etelka néni édesapja ment ki a tengerentúlra? De igen. Akkor tehát a családját mégis otthon kellett, hogy lefotografálják. Pontosabban itt is – ott is. Etelka néni édesanyja elvitte az otthon maradt családot a helyi fényképészhez, hogy a férje legalább képen láthassa mind a hat gyerekét. A legkisebbet is, aki a kép készültekor még ki sem látszott a pólyából. Aki talán még meg sem született, amikor az apja már túl járt az Óperencián.

Etelka néni édesanyja azután a fotót postára adta, hogy a figyelmes küldemény Amerikában megtalálhassa a férjét, aki akkoriban sok más honfitársával együtt éppen egy autógyárban dolgozott. Meg is találta. A szeretet leleményes: Etelka néni édesapja odakint szintén levétette magát, és a két képet összemontíroztatta, hogy ő is ott állhasson a családja körében. Csak egészen kicsit hibádzanak az arányok: Etelka néni édesapja éppen egy leheletnyivel termetesebb az életszerűnél, ha egyáltalán. Ügyes volt tehát az amerikai fényképész, volt is nagy csodálkozás, amikor az apával kiegészített kép hazaért! A furfangos fotográfia valóban mindenkit elképesztett, nagyon sokáig nem is tudták mire vélni a tüneményt. Gondosan meg is őrizték a „csodaképet”, aminek a történetét Etelka néni még százhárom éves korában is szívesen mesélgette.

Sok mindent meséltem én is, hiszen hosszú volt Etelka néni élete, és a század is, amelyet végigélt, de azt még mindig nem mondtam el, hogy végül hogy is volt a századik születésnapja. Dacára, hogy Etelka néni születése pontos napját nem lehetett kideríteni, az ünnepség nagyon szépen sikerült. Hálaadó szentmisét tartottak a főtéri templomban, az unokák és a dédunokák is mind ott voltak, és hosszan énekelték az ünnepeltnek az Ároni áldást. Etelka néni, aki akkorra már a köztársasági és a városelnök köszöntőlevelét is megkapta, persze sírt. De ők csak énekeltek. Azazhogy énekeltünk. Mert Etelka néni nekem a dédanyám.

13931632_1096118887129207_1599472838_o

A novella a 2016. évi Gion Nándor pályázat kiemelkedő alkotása. http://www.gionnandoremlekhaz.org/gion_novella2016_eredmenyhirdetes.html

Háromszög

egy férfi

Negyvenéves vagyok. Életem felét leéltem. Micsoda optimizmus!, lehet, többet is. Néhány korombeli ismerősöm már nem is él. A felgyorsult élet, a stressz… A gyors halál, vagy éppen a lassú, bárkit utolérhet. Azt gondoljuk, velünk nem történhet meg, aztán mégis. Ne bízd el magad, jobb félni, mint megijedni, és sorolhatnám még a hasonló közhelynek tűnő bölcsességeket, de nemhiába nevezik bölcsességnek, van benne valami… bölcs? Szóval minden megtörténhet, főként az, amiről azt gondolnánk, hogy á, velem az biztos nem!
Az utóbbi éveimért szeretnék hálát zengeni a Magasságosnak, a sorsnak vagy ahogy akarod. Most meg is teszem. Szép életem volt. Meg kell osztanom másokkal, hogy könnyítsek lelkemen, bevalljam tettemet, hogy dicsekedjem, megmutassam milyen teljesen és boldogan éltem. Te pedig tanulj belőle, tapasztalj és ítélkezz! Emberek vagyunk, szeretünk mások fölött ítélkezni, hát most rajta, kérlek rá. Ez voltam, és ez vagyok.

***

Megéltem a krisztusi kort, meg is haladtam. Nem búcsúzom, sőt, szándékozom még élni, jól élni. Remekül érzem magamat, sőt, úgy döntöttem, hogy férfikorom javában változtatok az életemen, jobbá teszem. Nem mondom, hogy az eddigi rossz volt, de elégedetlen vagyok, többre vágyom, és múlik az idő, a drága idő, amelyet visszaforgatni nem tudok.
Mondom, jól vagyok. Aktív. Sokat mozgok. Tornázom, edzek. Olykor focizom a haverokkal. Egészségesen táplálkozom. Figyelek a testemre. Jóképű vagyok, báris a visszajelzések ezt igazolják, bár én gyakran elégedetlen vagyok magammal, de… ez már az én problémám. Bevallom, hízeleg, ha dicsérnek, és kell, szükségem van a jó szóra, valahogy előrevisz.
Jó munkám van. Vállalkozó vagyok, saját magam ura, ezért nem függök másoktól, viszont a felelősség is nagyobb. De állok elébe. Jól veszem az akadályokat. Jó vagyok ebben. Bátornak és vakmerőnek tartom magamat. Olykor erre rá is fizetek. Megéri a kockázatot.

***

A feleségem jó asszony, jó háziasszony. Rendezi a gyerekeket, jó anya. Főz, mos, tisztán tarja a házunkat. Kilenc éve vettem el, mert… nem tudom, mért vettem el feleségül. Ez már többször felmerült bennem, aztán halványan valami dereng, de nem éppen meggyőző. Ott volt, hallgatott, azt tehettem vele, amit akarok. Csak bólintott, és fanyarul mosolygott, olykor. Ritkán nevet, inkább mosolyog. Talán nem is láttam még nagyot kacagni. Csak egy rebbenő mosoly, és ennyi. Néha olyan érzésem van, hogy ő az én negatív oldalam. Az én oldalbordámból készített negatívumom. Megpróbálom egyensúlyba hozni az életemet, ezért mókázom, és igyekszem vidám lenni.
Az arca nem tetszik, sosem tetszett. Fehér a bőre, még ha barnul is, akkor is áttűnik az a beteges piszkosfehér bőr. Sápadt az arca, és világoskék apró szeme úgy ül az orra két oldalán, mintha mindenki veséjébe akarna látni, mintha mások gondosan rejtegetett, titkos gondolatát szeretné megfejteni, és rettegés, megbotránkozás, prüdéria olvasható ki a szeméből. Olykor elfelejt pislantani, csak néz, és szinte zavar a tekintete. Szemöldöke szinte nincs is, és szempillája is csak közelről sárgállik, visszatükrözve haja kopott, fakósárga színét.
Vékony teste mint egy felkiáltójel figyelmeztet arra, hogy nem szereti a szexet, és az ember alá fekszik, ha az akarja, de neki ebben nincs semmi öröme. Csak meg akar felelni az elvárásnak, teljesíteni. Vékony, inas karjai megadják magukat, lábai ölelnek, ha kell, és mellei simogatásra készek, ha muszáj. Mintha az erotika és a szexualitás vele szemben, egy másik bolygón telepedtek volna meg, és vele kapcsolatban ez éppen nem jut eszembe. Minek vettem el? Kérdezek, és válaszolok is. Vonz ez a teljes alávetettsége, a megadás ezen foka. Azt csinálja, amit akarok. Úgy fekszik alám, ahogy én akarom. Megtesz mindent. Olyanná válik, amilyenné én szeretném. Kívánságaimat, parancsaimat magától értetődően megteszi, teljesíti. Olykor, ha az ellenkezik nézeteivel, kelletlenül teszi, de megteszi. Nekem, a férfinek, ez kell, ez kellett, gondoltam.

***

Imádom a gyerekeimet. Három gyerekem van. Én akartam őket. Mindet. Megszólnak sokan, beleszóltak, minek három. Kedves és tisztelt ítélkező olvasóm, én erre vágytam, és mintha mindegy lett volna kitől. Hogy gyerekzsivaj vegyen körül. Megvan. Háromat szült nekem az asszony. Pontosítok, háromat vettek ki belőle, mert nem tudott szülni. Még azt sem tudott önállóan. Ő csak feküdt, nem mozdult, és az orvos kiemelte a gyerekeket. Ez is rá vall.
Aztán szoptatott, etetett, főzött rájuk, tisztán tartotta őket. Most itt vannak velem. Mindegyik egészséges, szép. A legidősebbnek jó érzéke van a nyelvekhez. A középső cserfes és ügyes, nem tudni miben jó, mindenben egy kicsit. A legkisebb a sportokban kiváló. Imádom őket. Megteszek mindent értük.

***

Azon a napon, mikor először megpillantottam őt, a nőt, valami odavonzotta a tekintetemet, meg kellett szólítanom. Beszéltem ostobaságokat, ő pedig felületes válaszokkal elégített ki, nem volt ínyére a beszélgetés. S ez még jobban vonzott hozzá, meg akartam mutatni, hogy igenis én fontos vagyok.

***

A következő alkalom jobban sikerült. Egy tánc és más semmi… Hazáig dúdoltam ezt meg a többit. Hajnal volt, hazafelé tartottam. Az utcai lámpák vidáman hunyorogtak rám, mintha kacsintanának, ahogy most én a világra, boldog voltam, nagyon.

***

Azóta rá gondolok, a nőre. Ránéztem a feleségemre. Gyanakvó tekintet, gyengéd, szerető ölelés. Elfeledtetni nem tudta velem, csak enyhíteni a szenvedést. A lelkem vágyott rá. Hallani, érezni őt, csak a közelében lenni. A testi kontaktusra gondolni sem mertem, álom volt. Egy tánc, és más semmi… dúdoltam.

***

Tudtam, hogy csak vele lesz teljes az életem. Kell nekem minden, ő is. Ilyen vagyok. Akaratos, anyám mondta. Hetente láttam, közel laktunk egymáshoz, munkahelyünk is összekötött. Láttam, ahogy jött, ahogy ment, ahogy létezett. Mintha lebegne a föld felett néhány centivel, úgy haladt, gyorsan és könnyedén. Valahogy gyakran összefutottunk. Véletlen? Hah. Figyeltem, mikor találkozhatom vele. Csak úgy, megtervezve spontánul vagy spontánul megtervezve. Szóval, azért dolgoztam az ügyön, még ha néha feladtam is, és kerülni próbáltam. A családomra gondoltam, az árulásra. Lelkiismeret-furdalás is volt a dologban. Mint két béri vívó küzdöttek egymással Vágy és Hűség. Próbáltam minél jobban elfoglalni magamat, próbáltam sokat dolgozni, próbáltam nem gondolni rá. Isten látja, hogy igyekeztem.

***

Folyton érzem az illatát. Ha közel van, ha távol van, ha nem is tudom, hol van. Rágondolok, ha eszem, ha iszom, ha dolgozom, ha alszom, ha a feleségemmel vagyok… mindig. Látom a testét, követem a mozdulatait, hallom a nevetését, az illatát érzem körülöttem. Megengedtem, hogy megőrjítsen. Akarom, akarom, bármi áron. Más nem érdekel. Se asszony, se gyerekek. Csak ő kell. Változtam.

***

Ez fáj. Fáj, annyira kívánom a közelségét. Szeretkezni szeretnék vele, és aztán szexelni akarok vele, és aztán megdugni. Teste minden részét kívánom. Simogatnám lentről fölig, csokolnám fentről leig. Addig simogatnám, míg nem lesz teljesen nedves, és kész a befogadásra. Aztán csak a mozgás, az ütemes mozgás következne, hol lassabban, hol gyorsabban, a fejemben lévő melódiától függően, csak tánc és más semmi… Ezt szeretném vele, a nővel, aki ha mozog, a világ megáll. De nem tehetem, nem az enyém, és ez fáj, rohadtul fáj.

***

Vártam, tűrtem, szenvedtem. Feladtam mindent. Feladtam a családomat. Hazudtam és csaltam. Átkozott legyek. De megérte. Megkaptam őt, a nőt, akivel minden egyes mozdulatom egy. Csak ő járt a fejemben, vele éreztem, vele szenvedtem, vele voltam önmagam. Teljes életem lett tőle, éreztem. Szembeszálltam az egész világgal miatta. Mikor enyém lett, nem számított, mert a világ eltűnt, és csak ketten maradtunk. De… aztán…

***

Megcsaltam. Milyen irónikus, megcsaltam Őt a feleségemmel. Választottam. Gyerekem lesz, örülnöm kell, örülök is. Nem, boldog nem vagyok, ahhoz ő is kell. Az arca, a mosolya, a teste, a lebegő mozgása. Ha létezik szerelem, ez az.
Érzem magamon az illatát, most is. Mindig.

egy nő

Negyvenéves vagyok. Megéltem sok jót és rosszat. Hálával tartozom a sok szép emlékért, és átkozom istent a szenvedésért. Megkeseredtem. Gyűlölködöm. Pedig nem voltam én ilyen. Jó voltam, jó ember. Az utóbbi évek tették ezt velem. Borzalmas volt. Lassú kínhalál. Meghalt egy részem, meghalt a lelkem. Hallgasd meg, és adj igazat nekem! Állj mellém világ a szerencsétlenségemben! Igazold elrontott életem! Ítélkezz! Égesd és kövezd, aki megérdemli!

***

Férjhez mentem, és kihordtam három gyereket. Felneveltem őket, és még nevelem őket. Háziasszony vagyok. A dolgom, hogy főzzek, tisztán tartsam a házat, udvart, mossak, vasaljak, bevásároljak. A gyerekeimet rendezem. Ha van időm, foglalkozom is velük. A sok munka leette rólam a zsírt, sovány vagyok. A melleim a sok szoptatástól elfogytak. Nincs időm magammal törődni. Nincs időm mindig szépnek lenni. Sosincs időm szépnek lenni. Nincs időm magamnak vásárolni, se kedvem, nincs időm semmire, ami csak én vagyok. De nem panaszkodom. A férjem sikeres vállalkozó, jól keres. Megteremt mindent a számunkra. Én jó feleség és anya akarok lenni, ez a vágyam, és ezért mindent megteszek.

***

A férjem szerint nem foglalkozom eleget a gyerekekkel. Nem hallgatnak rám, szemtelenek, és a korukhoz képest már többet kellene tudniuk, és nem is önállóak. Igyekszem, ami tőlem telik. A férjem ajánlotta, hogyan osszam be jobban az időmet, mit mikor és hogyan csináljak, és akkor több mindent elvégezhetek. Igyekszem. Azt is mondta, hogy milyen ruhákban szeret engem látni, hogyan kellene a hajamat fésülnöm. Ezt is megteszem, bár engemet zavar a túl szűk ruhanemű, kihangsúlyozza csontos végtagjaimat, és nem előnyös, de megteszem. A hajamat is a kedve szerint hordom. Úgy viselkedem, úgy csinálok mindent, ahogy kívánja. Ez fontos nekem. És nem szégyellem.

***

Kilenc éve vagyunk házasok. Ajánlották őt nekem, hogy jó parti, szorgalmas, és nősülni akar. Figyeltem a társaságban, tetszett, megpróbáltam közelebb kerülni hozzá, de nem sok sikerrel. Teljesen más típusú nőkkel foglalkozott. Kedvelte a laza, vicces, harsány, belevaló, kihívó és kacér lányokat. Én nem vagyok ilyen. Csendes és szorgalmas, ez vagyok. És a fiúk sem kapkodtak értem. Mikor a tükörbe néztem, tetszettem magamnak. A bőröm fehér színe, testem vékonysága törékenynek mutatott. Világoskék szemem is kedvesen mosolygott vissza rám. Formás fenekem, vékony lábam, csinosnak tűnt. De mikor barátnőim mellém álltak, szinte eltűntem mellőlük. Megszűntem létezni. A tükör sem mutatott. Láttam az ő hatalmas nevetésüket, amint kibuggyant a vastag piros ajkakon. Mellettük az én vékony és vértelen szám eltörpült. A bőrük csillogott, a szemük villogott. Én sápadt voltam, és a szemem szinte nem is látszott a fejemből, fakónak és fénytelennek tűnt. Ilyen voltam, és ilyen lettem mellettük. De őt akartam. Szégyelltem, hogy mennyire akarom őt örökre. Segítséget kértem. Barátnőim segítettek. Mindent megtettek, hogy felfigyeljen rám. A társaság középpontjába helyeztek. Minden előnyös tulajdonságomra rájátszottak. Dicsértek és kedveltek előtte, hogy ő is ezt tegye.

***

Sikerült. Megszereztem őt, és odaadtam magamat. Előzőleg már eladtam a lelkemet az ördögnek, csakhogy megszerezhessem. Aztán meg a testemet neki, hogy tegyen vele, amit akar. Nem ellenkeztem soha. Alávetettem magamat, így működött a dolog, így megfelelt neki, és ha neki jó, nekem is. Megbocsátok neki, ha bánt, nem haragszom rá, megbocsátok neki mindig mindent. Féltékenyen szeretem, imádom a férjemet. Ha más nőkről beszél, feszül a szívem, félek. Ha másokkal flörtöl, reszketek.

***

Mind többet vár el tőlem. Nehezen megy, nehezen haladok az alkalmazkodásban. Közben rettegek, hogy elhagy. Tényleg igyekszem. Azt mondta, hogy elválik tőlem, ha nem változtatok a dolgokon. A gyerekek nálam maradhatnak, és ő elköltözik. Szomorú lettem. Nincs munkám, évek óta nem dolgoztam. Állást sem tudok kerseni. Hogy tartom el a gyerekeket, hogyan rendezem őket. Inkább nála legyenek, mondtam neki, és ezen meglepődött. Pedig én nem mondtam le róluk, csak tényleg nem tudnék velük egyedül. Lassú vagyok, nem oly ügyes, mint ő, kudarcot vallanék. Nem vagyok meg nélküle. Tudtam, hogy kellek a gyerekeknek, úgysem fog elhagyni. Igazam lett. Nem ment el. Valami más történt.

***

Másképpen kezdett viselkedni. Pozitívabb lett, vidámabb, otthon a hangulatot is kellemessé tette. Játszott a gyerekekkel, huncutkodott velem. Boldog volt, látszott rajta. Továbbra is sokat dolgozott, sokat voltam egyedül a gyerekekkel, de mikor éppen itthon volt, tökéletes férjként viselkedett, tökéletes apaként. A szexuális életünk jobbá vált. Elmondhatnám, hogy tényleg boldog életünk volt, de tudtam, hogy valami áll ez mögött. Faggattam. Próbáltam zsarolni. Nem sikerült semmit kiszednem belőle. Nem mertem túlzásba vinni a kíváncsiskodást. Nehogy bajt csináljak magamnak.

***

Egyik nap az autó egyik ülése másképpen állt. Azt mondta, vitt valamit. Aztán a hátsó ülés volt elmozdítva. Árut vitt, kaptam a választ. Sokáig kimaradt éjszaka, azt mondta a barátokkal volt. Elment csak úgy, és nem jött, mikor megérkezett, boldog volt. Tréfás és kedves. Éreztem, van valakije.

***

Nem tehettem ellene semmit. Elfogadtam. Egyszer azt mondtam neki, ha megcsalna, én megbocsátanék. Hát azt teszem. Megbocsátok és szeretek. Szeretem őt, a férjemet, a gyerekeim apját úgy, ahogy van, hibáival és rossz tulajdonságaival. Miket beszélek! Nincs is rossz tulajdonsága, csak én váltom ki belőle, miattam van baj.
Szeretem a gyerekeimet, mert tőle vannak.

***

A múltkor nagyon rossz volt. Összevesztünk és elment itthonról. Hajnalban jött. Tudtam, hogy nála volt, hogy hajnalig vele volt, hogy őt szerette, hogy őt simogatta, és őt ölelte. Elképzeltem, ahogy egybefolynak, ahogy a férjem egy másik nőt tesz magáévá. Tudtam, és nem tehettem ellene semmit, tűrnöm kellett. Mikor megérkezett, tusolt. Mepróbálta a látszatot fenntartani. Le akarta mosni magáról a nő illatát. Lehet, hogy sikerült is neki, de én mégis éreztem, a lelkemmel éreztem, hogy hol volt, kivel volt, mit csinált.

***

Még alázatosabb lettem. Kedves és odaadó. Csókoltam, amikor csak tudtam, és öleltem. Én kezdeményeztem a szexet, amit nem szoktam. Folyton kedveskedtem, és szeretgettem. Le akartam győzni a másikat. Legalábbis megpróbáltam. Elképzeltem, hogyan nézhet ki, milyen lehet a másik nő. Tudtam, hogy nem olyan, mint én, hogy más, olyan, amilyet ő mindig kívánt. Számtalanszor összeraktam, mint egy kirakós játékot. A faggatással megpróbáltam közelebb jutni a megoldáshoz, hogy újabb és újabb tényekkel pontosíthassam a puzzle-t a fejemben. Ki lehet, és milyen lehet, aki elvette őt tőlem és a gyerekeimtől? Miről beszélgethetnek, és mit mond el rólam? Ismerem-e vagy ismeretlen számomra a másik? Szinte belebolondultam a gondolataimba, a megválaszolatlan és mégis megválaszolt kétségeimbe. Osztoznom kellett a férjemen.

***

Visszakaptam az életemet. Újra teljes család vagyunk. Terhes vagyok, és majdnem elégedett is. De mikor hazajön, szomorú és csalódott, és olykor még ismeretlen illatot érzek rajta, és akkor ismét megváltozik, vidám a szeme. Csak ne tartanék úgy tőle, a másiktól.

a másik

Negyvenéves vagyok. Meg fogok halni, mint mindenki más. De előbb még valamit el kell érnem, be kell fejeznem, lezárnom, aztán. Egy virág nőtt a gyomromban, olykor gyarapodott, olykor meghúzta magát, mintha nem tudná, mit is akar, bizonytalan kis virág volt. Ott szunnyadt bennem. Megvolt mindene. Belőlem táplálkozott évekig. Hallgasd!

***

A férjem jó ember, igen, ezt mások is mondták. Van két gyerekem. Dolgozom. Karrier. Mikor ő megjelent az életemben, nem volt rá szükségem, gondoltam. Aztán múlt az idő. Nőtt a virág bennem, változott. Apró gyökerei jól megkapaszkodtak, valamiképpen jó volt neki ott, jól érezte magát a helyén. A dolgok is változni kezdtek.

***

A tánc. Fehér nadrágban és ciklámen színű blúzban voltam, emlékszem. Nem is figyeltem rá, senkire sem figyeltem, nem volt kedvem ott lenni, táncolni. Megfogta a kezem, a derekamra tette a másik kezét, forrónak éreztem mindkettőt, és ez a forróság szétáramlott a testemben. Akkor vettem észre őt. Ránéztem, az arcába néztem, úgy, hogy most láttam is. A testemben, az ereimben az üzenet futkosott, hogy jó, csak ennyi, hogy nagyon jó. Száz szempár szúrását éreztem, és nem törődhettem vele, nem hallgattam józan magamra, nem bírtam.

***

Az első táncunk a bőrömbe, az agyamba, a szerveimbe ívódott. Minden mozdulatát rögzítettem az érzékeimmel. A keze sütötte a bőrömet, a testem lázba öltözött. Furcsa volt, jó, idegen, jó, ijesztő, borzongató, jó, szégyellni való. A testem kivirágzott, szép voltam, az agyam letompult, a szívem pedig úgy pumpálta a vért, mint talán még soha. Boldog voltam, két percig nagyon. Aztán még akartam, és még, mint a drog, függővé tett, magához láncolt az illatával, azzal a forró erővel, amely belőle áradt, leigázott. És újra táncoltunk, és újra, és aztán, mint az evilági dolgok, ennek is vége szakadt. Felálltam és hazasiettem. Szégyelltem magam. Szégyelltem, hogy nem akarok hazamenni, és hogy ezt mások is tudják, és mások előtt, előtte, de főleg magam előtt szégyelltem magam. Siettem, hajnal volt, hűvös május végi hajnal. Ezen a hajnalon jó lett volna sírni, vagy kiáltani, vagy valamibe belerúgni. Szomorú voltam. Akkor, azon a hajnalon valamit megéreztem. Hogy valami befejeződött az életemben, és valami új kezdődött. Nem voltam benne biztos, hogy jó vagy rossz, de csak rá gondoltam, és hogy most mi lesz. Lírai.

***

Többször összefutottam vele. Talán véletlenül. Beszélgetést provokált, és mindig megnevettetett. Éreztem, érdeklem. Örültem, ha látom. Vártam is a találkozást. Készültem rá. Az életem érdekesen, izgalmasan alakult. Nem tudtam, hogy ilyen is lehetek, csalódtam magamban, de hagytam, hagy vigyen az ár magával. A virág pedig ott lapult végig bennem, várta, mi lesz velünk, vele.

***

A második tánc. Vártam, kértem, kívántam a táncot, könyörögtem, ő megadta, tácolt velem, hosszan, szépen, érzékien, határozottan.

***

Kezdtem kivirulni. Mondhatom kezdtünk kivirulni mind a hárman: a férfi, én, na és a virág. Folyton nevettem, kacagtam, vidám voltam, kacér, szép és boldog. Kinyíltam, akárcsak a virágom a gyomromban.

***

Otthon megváltozott minden. Először a gyerek aludt velünk. Nem akartam a levegőt sem köztünk. Nem volt elég a veszekedés, a sérelmek, sértések, az elfordulás. Kellett, hogy a gyerek szaga köztünk legyen, hogy ne érezzem az övét. Volt, hogy viccelődőtt, élő fal!, mondta, volt, hogy mérgelődött, mért nem alszik a saját ágyában!, határozottan elutasítottam. Aztán a másik szoba több biztonságot nyújtott, a gyerekszobába költöztem. Nem mondtam ki, de tudhatta. Nem akartam vele lenni, mással táncoltam. Idegesen járkált, idegesen járkáltam. Kerülgettük egymást feszülten. Ha választhattam volna, inkább Zsófi lettem volna, mint Nelli, de nem tehettem. Iszonyú volt. Az ember vonza a sorsát, a valónk ellen nem tehetünk, nem sokat. Többé nem vétkezhetem magam ellen. A végtelenségig vívott harcok után végre elment. Mire elváltunk, mire egyedül maradtam, az egyéniségem szétmállott, nem tudtam, ki vagyok. Egyedül, ismét tisztán, szűzen. Hogy végre csak vele táncolhassak. A fejem zúgott a sok hangtól, nem kellene, a gyerek, mi a baj, miért, azt gondoltuk, rossz asszony, nem ezt ígérted… a lelkem elköltözött belőlem. Egy görcs maradt a helyén, amely csak akart, akart, akart, és ment az útján, a végzete felé. Csak tánc, és más semmi… Szegény… szegény… Az a valami, ami a bensőmet rágta, ette ki, maradt.

***

Vele táncoltam, csak vele, és ez elég volt, hogy érezzem, az enyém, kellek neki, és ilyenkor kevésbé voltam magányos, sőt, nem is voltam az. De újra és újra elment tőlem, hazament, ismét egyedül maradtam.

***

Pontosan emlékszem a helyszínre, a környezetre, a kavicsokra, a színekre, az illatokra, mikor azt mondta, terhes a felesége. A vér kifolyt a testemből, a füleim zúgni kezdtek, levegőt sem vettem, csak a szavai zengtek, megcsalt, terhes, nem igaz, lehetetlen, becsapott. Mintha mosolygott volna. Azt mondta engem szeret, engem akar, én vagyok a legjobb, aztán nem. Nem sírtam. Vannak dolgok, amelyek már túl vannak a síráson, ez olyan volt. Átkozódtam, azóta is. Vele táncolok, de minden megváltozott, nem bízom, és a sorsom bevégződött. Mint a kör, bezárult. Muszáj vele táncolnom, ő a legjobb, nekem, nem tudom őt legyőzni, kitolni magamból. Átkozódom, csendben. Belül pedig rohadok, a sok átok, gyűlölet eléget, felemészt. Óriásivá nőtte ki magát, már nem is virág, nem is valami, hanem én, én emésztem el magam. Egyedül maradtam, neki pedig megvan mindene. Becsapott, nem, becsaptam magam. Ostobaság a tánc, a szerelem, szenvedés, kín, vágyak szánalmas tobzódása, nem akarom, elég volt szeretni, az jó, kellemes, elviselhető. Lassan elégek. Jó lenne feladni, de a gyerekek. Megadtam magam, táncolok vele, míg bírom, míg tönkre nem megyek, míg tönkre nem teszem, míg nem lesz ő is ilyen vákuumszerű magányban. Bosszút állok, ha a maradék életembe kerül, akkor is. Találkozunk a pokolban!

Készült a 2016. évi Gion Nándor Szépirodalmi Pályázatra.
http://www.gionnandoremlekhaz.org/gion_novella2016_eredmenyhirdetes.html

Tragikusan kicsi világok metszéspontjain

Egressy Zoltán Majd kiszellőztetsz című novelláskötetének fülszövege a „külső és belső tájak” elválaszthatatlanságáról beszél a szerző prózai szövegvilágáról szólva. „Külső és belső tájak” összefüggése már a kötet első szövegében feltűnhet az olvasó számára (Nem, nem, köszönöm), és más novellákban is hangsúlyosan visszatér ez a kapcsolat (Élénk neon, Valle della luna), de a kötet valamennyi szövegéről egyöntetűen elmondható, hogy a „belső tájak” szövegbeli leképeződése áll a középpontban, akár egyes számú elbeszélésről, akár harmadik személyű narrátor közvetítette szövegről legyen szó.

 

egressy borítóVallomásosság, naplószerűség, monologikusság és élőbeszéd-szerűség, ebből adódóan egyfajta csapongó elbeszélésmód jellemzik a kötet egyes szám első személyben elmondott darabjait. A szövegek legtöbbjére jellemző egyfajta terápiás, kibeszélő jelleg, elmondás, újraélés általi trauma feldolgozás, de legalábbis „körülbeszélése” a traumatikus múltnak vagy a múlt traumatikus epizódjainak. A „körülbeszélő”, témáról témára ugráló stílusból fakadóan gyakorta feltűnő mondatok a „Na, de nem ezt, hanem az […]-t akarom elmesélni”, „De nem ezt akarom, a […]-t akarom elmondani” – jellegű közbevetések. A sok önreflexív, kibeszélő szöveg által nyerhet egyfajta átvitt értelmet a Hegyomlás című elbeszélésből származó, itt aktuálisan szó szerint értendő „Majd kiszellőztetsz.”, címmé emelt fordulat, hiszen minden elbeszélés, kibeszélés a traumák, a soha el nem mondottak, a feldolgozandók egyfajta „szellőztetése”.

 

Magukat a beszédhelyzeteket nem mindig ismerjük, vagy nem teljesen tisztázottak, például nem egyértelmű, hogy egy monológ során jelen van-e a megszólított vagy csak leírás, „magában beszélés”, fiktív levél révén szólnak valakihez a szövegek, éppígy az sem, hogy bizonyos esetekben az olvasónak magát kellene-e megszólítottnak feltételeznie. Az azonban elmondható, hogy a kötet erősebb szövegei a már említett egyes szám első személyben beszélő darabok, melyeket éppen az énreprezentáció, az elbeszélő önmagáról tett kijelentései tesznek izgalmassá. Nem egyszer az elbeszélés révén, a megismerés-megértés által szelídülnek meg az olvasó számára ezek a „belső tájak”, a fokozatosan kibontakozó megértés teszi elfogadhatóvá és „normálissá” őket, ahogyan a Nem, nem, köszönöm szereplőjének agresszív akciója is egy bizonyos szempontból megérthető reakciónak bizonyul élettörténetének ismeretében.

 

Az inkább egyes szám harmadik személyben elbeszélt történeteknek talán szándékoltan is kissé monoton, „darálós” hangvételük van, mely egyre erősebben érvényesül a kötet vége felé haladva, ahol már groteszk módon eluralkodik, és szándékoltan túl sokszor bukkan fel a szövegvilágokon következetesen végigívelő „kicsi világ”–képzet, azt sugallva, hogy végeredményben az elbeszélő uralja, és „rángatja” szövegről szövegre ezeket a néha különös történetű, de meglehetősen átlagos figurákat. „Kicsi világ” alatt értem azt a más kritikában is említésre került, először az azonos című szövegben (Kicsi világ) felbukkanó jelenséget, hogy egyes szövegek mellékszereplői más szövegekben esetleg főszereplőkké vagy elbeszélőkké lesznek, vagy egy-egy elbeszélésben ismét megjelennek, illetve említődnek valamilyen apropóból. Esetleg a különböző karakterek életútjai metszik egymást. Eljutva az utolsó, Az édes élet című szövegig zavaróan kicsi lesz a világ, már-már egyfajta szándékolt szövegszervező kényszer, hogy metsszék egymást ezek az életutak, ironikusan szappanoperaszerűvé válik a korábban már megismert szereplők újbóli felbukkanása. Maguk az elbeszélt, zömében valamilyen szempontból traumatikus sztorik is csupán metszetek, életek metszetei, konklúziók nélkül, melyek tragikus, keserű, elhibázott voltukban nem is akarnak mások lenni, átlagosságukban mintha csak éppen ez az egymást metszés lenne a tét, a „kicsi a világ”–képzet következetes felmutatásával. A kötet vége felé haladva, ahogy egyre abszurdabbá válnak a szövegek, egymásra vonatkoztathatóságukkal, összeolvasható-ságukkal egyre inkább zavarba ejtik az olvasót, mint pl. a You’ll never have to, a Valle della luna és az Ahogy szereti című darabok sorozata, mindinkább a véletlen találkozások, a véletlen azonosságok lesznek megszokottá ezekben a szövegvilágokban és a kötet általuk megképződő nagy szövegvilágában.

 

A korábban említett egyes szám első személyű énreprezentációk a szereplők részéről abból a szempontból is érdekessé válnak, hogy más elbeszélők más szempontból beszélve, mást mondanak a korábban megszólalóról, máshogy látják őt, esetleg az egyes szám első személyű megszólalással módosul az olvasó addig kialakított képe a figuráról. Az újabb megszólaló hozadéka az újabb szempont. Jó példa erre a Hibát hibára, a Kicsi világ és a Familiáris című szövegek hármasa. A Hibát hibára című szöveg főhősnőjének szerelmi történetében első pillantásra csupán jelentéktelen mellékszereplőként bukkan fel a Kicsi világ gazdag kocsmatulajdonos elbeszélője. Utóbbi szövegből kiderül, hogy nem csupán epizódszerű jelentősége volt ennek a személynek a nála jóval fiatalabb lány életében, de a lány által elbeszélt sztoriban nyilván nem ez került előtérbe vagy nem akarja, esetleg tudattalanul nem helyezi önelbeszélésének előterébe a férfit. A Familiáris elbeszélője a Hibát hibára főhősének az elbeszélés idején kamionsofőrként tevékenykedő édesanyja, akinek figurája több szempontból árnyalatokkal gazdagodik a korábban megismert „nagyon kemény nő” sematikus alakjához képest. A szövevényes viszonylatok a húsz szöveget végigolvasva nem egyszer csapnak az utolsó darabban kicsúcsosodó ironikus „kicsi világ”- túlzásba: „…a lány célba veszi Lucát, az öcs barátnője a báty feleségével beszélget tehát” (255).

 

Bár az egyes sztorikat a szereplők állandó újbóli felbukkanása révén önkéntelenül is „összeolvassa” az olvasó, egy ezzel ellentétes olvasási mód is ott lebeg a szövegek között vagy fölött, ti. hogy nem kapcsolja össze őket a befogadó a szüntelenül újra feltűnő alakok ellenére sem. Éppen erről a kettős lehetőségről, és az ezáltal létrejövő értelmezési feszültségről beszél a kötet kapcsán a novellaregény, a rovelle műfaját emlegető Takács Ferenc is, hiszen – életutak egybeesései, alakok felbukkanásai ide vagy oda –, a feltűnő és sokszor szándékosan erőszakolt azonosságokon kívül a fejezetcímek önálló szövegeket jelölnek ki. Ha az egyes fejezeteket, az így egymáshoz hasonlatos kicsi világokat nem együtt, hanem egymás mellett olvassuk, az egyes szövegvilágok hasonlósága, szereplőinek hasonlóságukból fakadó átlagossága domborodik ki.

 

Ha már azonosságokról esett szó: a tragikusan kicsi világokat kicsiségük ellenére is tragikusan elszigetelt és magányos szereplők népesítik be, ha tragikus magányuk néha nem is teljesen beismert az elbeszélés magányosságot árasztó hangulata ellenére sem, mint az Álmos utas haragja című szöveg taxisofőr főhősének szövege esetében. Egyes szereplők éppen azonosságok keresésével próbálják áttörni ezt a magányosságot, mint A szükség idején főhősnője, aki számára „kellemes meglepetés minden azonosság”, ha nemrég megismert szerelmére gondol, és mindegyik jelent is valamit számára, legyen az közös kedvenc sláger vagy hogy mindketten a ritka A Rh negatív vércsoportba tartoznak. A Luca képe főszereplője nem éri be ilyen közönséges azonosságokkal, ő a Szűzanyát látó fátimái Luciáéval talál csodálatos párhuzamokat. Még az eredetileg nem magányos szereplők is elszigeteltnek tűnnek fel, vagy kapcsolataik nem szerencsés kimenetelűek, mint a You’ll never have to vagy a Valle della luna esetében. Sajátos, felemás happy endnek tekinthető a kötet utolsó szövegének esküvője.

 

A kötet több közepes szövegét a többé-kevésbé jól sikerült, novellisztikus csattanók mentik meg, mint a Hibát hibára esetében, amelynek végére a főhősnő sikeresen elengedi múltját, és kilépve régi életéből szemet tud hunyni afelett is, hogy egykori nagy szerelmének valószínűleg az ő gyermekkori barátnőjével van viszonya. Ugyanakkor nem egyszer tűnnek ezek a csattanók hatásvadász befejezésnek, mint a Familiáris, az Álmos utas haragja vagy a Valle della luna esetében. A Familiárisban a kamionsofőr anyuka fiús lánygyermekének története, a történet végére az anya által félt felnőtt gyermek azonos nemű személyhez való vonzódása merül fel mint csattanó. A történeteket összeolvasva a befejező szöveg menyasszonya lesz az itteni fiús kislány.

 

Direkt eltúlzott véletlen megfelelések, a figurák túl sokszori felbukkanása mint hangsúlyos szövegszervező eljárások, és egyre irreálisabbá, abszurdabbá váló szövegvilág lesz jellemző, ahogy haladunk előre a kötetben, fokozva az olvasó kételyeit, elbizonytalanítva a biztos fogódzókat, újra és újra felvetve a novellafüzérként vagy regényként való olvasás kérdéskörét. Átváltozás-parafrázis és találkozás a vonaton Kölcseyvel, fekete humor és pszichopatológia, és persze ismét az állandó azonosságok, felbukkanások, kereszteződő életutak. Erősen kétséges, hogy a befogadót célzottan zavarba ejtő sokszoriságuk képes-e fenntartani az olvasói érdeklődést kétszázhatvanhárom oldalon keresztül.

 

Egressy Zoltán: Majd kiszellőztetsz, Kalligram, Budapest – Pozsony, 2013.

Variációk a családi létezés illúziójára

A család minden emberi létezésben az első számú kapcsolati kör, mindenkit meghatároz valamiképpen. Ebből is következik, hogy ez a téma soha nem lehet érdektelen, hiszen mindannyiunk életében fontos kihívást támaszt a családban való létezés. Ilyen alapvető emberi viszonyok szélsőséges formáinak ábrázolásait követhetjük nyomon Szvoren Edina második novelláskötetében.

 

     A novellák szorosan rendeződnek a kötet súlyos címe köré: Nincs, és ne is legyen. A könyv szerkesztését dicséri, hogy már az első novella első mondatai jelzik, és mintegy előre is vetítik a kötet szereplőire jellemző kirekesztett létállapotot. „Délután esett. Úgy néztünk ki az ebédlő ablakán, mintha ki lennénk zárva. Pedig mi voltunk többen: huszonöten, és belül.” (Folt) Bent vannak, mégis ki vannak zárva – nincs egy bent, egy belső kör, ahova tartozhatnának. A képet továbbgondolva, nincsen semmiféle bensőségesség sem. A kizártság, a kirekesztettség élménye minden novellának szervező ereje, a család szerepe itt kizárólag a puszta reprodukció, az emocionális és gondozó funkciójából teljesen ki vannak zárva a szereplők.

 

     A szülő és gyermek kapcsolat elsődlegessége miatt kétgenerációs novellákról beszélhetünk, mely minden esetben rámutat arra, hogy az ismétlés beleíródik a családba, és nem érezni a kiút reményét. A gyermek mindig a kitörés és a változtatás lehetőségét hordozza, de ezekben a novellákban csak szüleik nyomorúságát élik tovább. Egyedül az utolsó novellában nem középponti téma a családi kapcsolat (A térre, le), sőt, éppen annak hiányáról olvashatunk, viszont ez sem mutat kiutat, hiszen a legfőbb boldogság egy kényelmes szék, ami jól tartja a derekat, de nincs kihívás és nincs megmérettetés.

 

    Néhány szöveg groteszkbe hajló, de az abszurd elemek szinte sehonnan sem hiányoznak. A Papírsárkány című novellában az anya bénultsága, a testvérféltékenység, az anya tolószékével elkövetett „merénylet”, a gyerek, aki anyja gyógyszereit lopja, és azokkal mérgezi magát – mind egy eltorzult családi létezés tünetei. A címadó novellában felmerül a kérdés, hogy van-e egyértelmű határ a szeretgetés és a fojtogatás között: „Attól tartok, hogy a kulcslyuk túloldaláról nézve dögönyözés és gyilkolás között kevés a szemmel látható különbség.” És hogy még inkább bizonytalan legyen az elbeszélő testvéréhez való közeledésének célja:  „Imádom Dodikát. Tőle azt várom, hogy a talpa beférjen a számba, és ruganyos, illatos, ennivaló húsa legyen az idők végezetéig. Fintorogjon és rugdalózzon, ha közelítek. […]  Bármennyi húst meg tudnék enni, talán azért falom annyira Dodikát.”

 

     A történetek tehát egyazon téma köré szerveződnek, a kényszerközösségként értelmezhető család központi témája mellett hol az undor, hol a kiszolgáltatottság érzése játszik fontosabb szerepet. Undorra sok példát hozhatnánk, akár a címadó novellából is: „Enyhe hányingerem van, ha arra gondolok, hogy a többi ember azon a váladékon nőtt föl, ami a mellből szivárog” (Nincs, és ne is legyen). A kiszolgáltatottság egy jellemző leírása olvasható a Hundeschule című novellában: „Anya fájdalomdíjként egy kézi csomózású futószőnyeget és kéthavi bérnek megfelelő végkielégítést kapott. Hazabotorkált. A gyerekhullányi szőnyeget a sarokba hajította, aztán a levegőbe emelte Szerelemgyereket, és rázta. Semmit nem mondott, csak rázta, hosszú percekig. Anton bácsi hiába csitította anyát, Szerelemgyerek feje ide-oda nyaklott, roszogtak a csigolyái.” Ez a két érzelem tehát a leghangsúlyosabb a szövegekben. A magány másodlagos érzésként járul csak ezekhez, hiszen a közöny nem igazán jellemző a szereplők kapcsolataira, sokkal inkább az erőteljes, negatív érzelmek dominálnak, melyek generálják a magány érzését is.

 

     A novellákban megfigyelhető egyfajta furcsa viszonyulás a nevekhez és a szavakhoz. A szülők neve több szövegben problémás:  „Ha csak eszembe jut, hogy vannak, akik máshogy írják a nevüket, mint ahogy ejtik, elfog a kétségbeesés. Anyám neve végén néma az e, nem megyek, hagyjatok.” (A babajkó) Az anyára használt megnevezés máshol például Desnya vagy Dé. „Régebben úgy szólítottam, hogy Édesanya, de szégyellni kezdtem a magánhangzókat.” – olvashatjuk a Dé halála című novellában. De nemcsak a szülők nevében jelentkezik ez a „játék”, a világ dolgainak megnevezése szinte kivétel nélkül minden novellában problémaként jelentkezik. Néhány helyen a szavakkal kapcsolatosan is megjelenik az undor érzése, vagy éppen az idegenségé. A szereplőknek a szavakkal, a megnevezésekkel való állandó vívódása, a világuk meghatározására tett kísérletek kudarca.

 

     A novellák interpretációs lehetőségeit a többször is visszatérő bibliai utalások teszik még érdekesebbé. Két szövegnek a címe is bibliai. Az Izsák című novella a Bibliában olvasható történet újraértelmezése. Az istennek való engedelmesség, és az isteni jelenlét életmentő beavatkozása helyett itt sokkal inkább az isteni elhagyatottság, és a fiú mint tényleges áldozat képe mutatkozik meg. A fiúnak az apa felé tanúsított érzéseit ez esetben is az undor írja le legjobban: „Nem sejted, ugye, hogy ha hozzáérsz, megmosakszik.”

 

     A másik újraértelmezett bibliai történet a Bábel tornya. Egy fiatal lány, Mirka új családhoz kerül, ahol a kisgyerekre kell vigyáznia. A gyerek játszani akar valamivel, ami a szekrény tetején van, olyan magasan, hogy Mirkának is szék kell hozzá, hogy le tudja venni. Kiderül, hogy egy kirakóról van szó. A fiú lelkesen dolgozni kezd, mintha mindenképpen hozzá akarna jutni valami tudáshoz vagy egységhez, melyek a kirakós darabjainak összeállításában rejlenek. A szülők érkezése és reakciója ekképpen teszi teljessé a képet: „Az anya megmarkolta a fiú csuklóját. Lehajolt, hogy a fia arcába kiabáljon: megígérted, hogy soha többé! Hogy sohasoha! Hogy vigyázol magadra! Becsaptál? Az apa közben feltörte a puzzle már összeállt részeit, és rémülten söpörte össze egyetlen nagyobb halomba. Az anya betapasztotta fia szemét és iszonyodva Mirkára nézett.” A kirakós feltehetően Bábel tornyát ábrázolta. Vajon értelmezhető-e úgy a novella, hogy a fiú valami pozitívra törekszik, egy olyan képmás összeillesztése hatja, amely számára – a felnőttekkel ellentétben – még nem tabu? A kirakós összeillesztésével keres valamit, értelmezni akar? Értelmezhető-e a fiú cselekvése valamiféle kitörésként? A szülők mindenesetre elveszik tőle a kirakóst, Mirkát pedig, aki hozzásegítette a fiút mindehhez, elküldik, s még azt is megtudjuk, hogy molesztálják abban az új családban, ahova kerül.

 

     Különösen érdekes a néhány novellán átívelő térdelés motívuma. A bibliai utalások miatt adja magát a vallási értelmezés. Azért is figyelemre méltó ez a motívum, mert egymásnak ellentmondó jelentései lehetnek. A térdelés az imádság velejárója, az isten előtti tisztelet és meghajlás jelzése, értelmezhető azonban megalázkodásként is. A novellák közti párbeszéd lehetőségét fenntartva meg kell említeni, hogy néhány szövegben a szexuális utalások is erősek (például A babajkó), így tehát a térdelés fallocentrikus jelentése sem teljesen mellőzhető. Már az első novellában letérdepeltetik az elbeszélőt egy buszmegálló tócsájába, aztán a Dé halála című írásban történik visszautalás ugyanerre a térdeplésre. Ebben az esetben megaláztatásként, a felnőtt felsőbbrendűségi törekvéseként értelmezhetjük, vagyis a felnőtt istent játszik a gyerek felett. A fentebb említett Bábel tornyában ezt olvashatjuk: „A fiú letérdelt, aztán kiborította a kirakóst a parkettára. A gyerekek úgy tudnak térdelni, órákon át, de úgy.” Itt a gyerek önszántából, a kirakós összeillesztésének vágyában térdel órákat, de végül is hiábavalóan. A Dé halála című novellához visszatérve, ott ahhoz kell még letérdelni, hogy az anya cipőjén megmutatkozzon a halálfejes mintázat. A térdeplés tehát ebben az istentől elhagyatott világban a teljes hiábavalóság, a megaláztatás jelképe lehet. Azonban ha a másként látás eszközének akarjuk tekinteni, akkor sem rajzolódik ki egyéb, mint egy halálfej.

 

     A könyv egészéről meg kell állapítani, hogy témájában nem hoz igazán újat a szerző előző novelláskötetéhez képest, ennek ellenére érdemes az alapos és figyelmes olvasásra, mert sokrétegű értelmezési lehetőséget rejt magában. Szerkesztése kitűnő, ez a kötet egészéről is elmondható és olyan összetett novellákról is, mint például az Egy elbeszélés hat fejezete. A visszatérő motívumok miatt a novellák egymás közötti utalásrendszere is figyelemre méltó. A szövegekben hasonló léthelyzetek és életérzések különböző módon épülnek fel, s ezért nem is válnak unalmassá az egy témára írt variációk. A szerző jellemzően nem mentegeti a szereplőit. Részvétet sem érez irántuk. Ő csupán leír, ábrázol, mégpedig azt a Rosszat ábrázolja szélsőségesen, már-már groteszk módon, amely minden emberben jelen van. Szvoren Edina két novelláskötetének hasonlóan sötét világa azonban felveti a kérdést, hogy a családi kör negatív hagyományozódásából merre keressük a kiutat. A kör csak rossz körkörösség, circulus vitiosus lehet? Van-e tovább anélkül, hogy egy cseppnyi vigasz is jutna? A két kötetnyi nyomasztó és sivár világban talán az önreflexió hiánya a legszomorúbb, így esetleg ebbe az irányba lehetne továbblépni: „Ha fáj a térdelés, azért a szem nem szűnik meg látni.”

 

Szvoren Edina, Nincs, és ne is legyen, Palatinus, Budapest, 2012.