Címke: Gion Nándor pályázat

Átaludni a halált

A légáramlat frissen mosott ruha illatát hozta a szobába, egy pillanatra megtáncoltatva a négy gyertya halványan pislákoló lángját. Az egyenruhás fiatalember óvatosan becsukta maga mögött az ajtót, és ügyet sem vetve a régi franciaágy köré sereglett varjúszerű siratóasszonyokra, a ravatalhoz ment. A kiterített test fölé hajolt, és egy lágy csókot nyomott homlokára. Nadrágzsebéből bicskát húzott elő, és sebészre valló precíz kézmozdulattal kivájta a megboldogult jobb szemét. A padlóra dobta, és egy erőteljes lábdobbantással széttaposta. A szem halk reccsenés közepette kettényílt. A fiatalember lehajolt, és egy parányi csipet emelt ki belőle. Markába szorítva felegyenesedett, és a holttestre pillantott. Hosszasan nézte az arcát, amelyet fehérre meszelt a halál dere, s talán még tovább nézi, ha a holttest nem emelkedik föl, hozzá közelítve…

Hatalmasat rúgva, levegő után kapkodva ült fel ágyában. Jobb szeméhez kapott, amelyen még érezte a gumibot iménti nyomását. A félhomályban a fölé hajló őr sziluettjét vette ki a málladozó mennyezet alatt.

– Kapd össze magad!

A fiatalember felült a nyikorgó vaságyon, és végigsimított borostás arcán. Úgy érezte, a nedves falak nehéz, áporodott szaga beleivódott pórusaiba. Felállt, megigazította ingét és nadrágját, közben a rácsozott ablakhoz lépett, hogy teleszívja tüdejét friss levegővel. Valamelyest mintha sikerült volna szabályoznia légzését. A környéket a telihold tompa fénye világította be.

– Nyújtsd ki a kezed!

Elfordult az ablaktól.

– Előtte, ha lehetne – mutatott a helyiség szemközti sarkában elhelyezett vécéülőkére.

– Iparkodjál!

Akadozva vizelt, majd mielőtt még engedelmeskedett volna az iménti felszólításnak, a rozsdásodó fémmosdó felett kezet mosott. A bilincs diszkréten kattant csuklóin, a nehéz vasajtó kinyílt előtte, és az őr kíséretében elindult a hosszú folyosón.

*

A középkorú százados az asztalán felhalmozódott jegyzőkönyveket, szakértői jelentéseket és egyéb iratokat lapozgatta, időről időre végighúzva hüvelyk- és mutatóujját keskenyre nyírt, vöröses bajuszán. Kiálló pofacsontja, keskeny, hegyes orra, ritka szemöldöke, gondosan oldalra fésült vörösesbarna haja és egész megjelenése ellenszenves benyomást keltett, különösen mosolygás közben.

– Folytassuk! – nézett föl a vele szemben ülő fiatalemberre, akinek üveges tekintete közönyről árulkodott. – Vagy kezdjük inkább a legelején: mit tett Novák bajtársad folyó hónap tizenhetedike éjjelén a hármas hálószobában?

– Már elmondtam.

– Mondd el újra!

– Százszor elismételtem mindent, amit tudok.

– Akkor semmibe sem kerül még egyszer elismételned.

A lebilincselt kezű fiatalember bakancsa orráról felpillantva, az asztalra könyöklő tisztre emelte tekintetét. Halkan beszélt.

– Lövöldözött.

– Kire?

– Mindenkire.

– Akkor téged, hogy nem lőtt le?

– Nem tudom. Lehet, mert feküdtem.

– Legutóbb azt mondtad, hogy aludtál.

– Fekve aludtam.

– Ezért nem lőtt le?

– Ezért. Talán…

– És ha nem alszol, fekszel, akkor szerinted lelő?

– Valószínűleg igen.

– Miből gondolod?

– Mert mindenki mást lelőtt.

– És akkor téged miért nem?

– Most mondtam.

– Mondd újra!

– Mert aludtam. Fekve.

– A többiek is aludtak, szintén fekve, őket mégis lelőtte.

– Felültek.

– Hogy mondod?!

– A lövöldözésre felemelték a fejüket.

– És?

– És lelőtte őket.

– Te nem emelted fel a fejed?

– Nem.

– Miért nem?

– Nem tudom. Nyilván nagyon megijedtem… Talán azért.

A százados egy szál cigarettát vett ki a csomagolásból, megnyálazta, majd gyufát sercintve rágyújtott.

– Mit gondolsz, miért tette?

– Fogalmam sincs, lehet…

– Lehet?

– Megsokallta az egzecíroztatást.

– Szerinted mi egzecíroztatunk benneteket?

– Nem mindenkit.

– Azt akarod mondani, hogy kivételezünk az emberekkel?

– Ezt nem mondtam.

– Dehogynem! Épp most mondtad. Téged is zaklatunk?

A vallatott kifejezéstelenül nézett maga elé.

– Nos?

– Néha… talán… nem veszélyes.

– Nem?

– Nem.

– Akkor nincs is semmi baj.

– Nincs.

– Tehát semmiféle bántalmazás miatt nem lövöldözhetett.

– Ez nem biztos!

– Dehogynem, most mondtad.

– Nem ezt mondtam.

– Szerinted én hazudok?

– Nem, csak…

– Csak?

– Lehet, hogy elege lett abból, hogy folyton basztatják, meg minden alja munkát neki osztanak ki…

– És emiatt megölt tizennégy embert?!

*

Fehér köpenyes alakok vették körül az ágyát. A mennyezet irányából a szemébe világító vakító fénytől egyiküknek sem látta az arcát, szeme sarkából annyit tudott kivenni csupán, mintha egyikükön műtéti szájmaszk helyett gázálarc lenne. Lehunyta szemét és feküdt mozdulatlanul, arra várva, hogy a körötte összesereglettek kitalálják, mi a teendő vele. Annyit hallott, hogy róla tárgyalnak, de bármennyire is összpontosított, nem tudta kiérteni az elhangzottakat, csupán hangfoszlányok jutottak el a tudatáig: „Isten hiánya az őrületbe kergette”, „mindenhatónak hiszi magát”, „beteg a lelke”, „meg kell műteni”. Úgy érezte, hosszú percek, majdhogynem órák óta tart már a megbeszélés, amikor az egyikük lerántotta róla a lepedőt, amellyel addig be volt takarva. Kissé felemelte a fejét, hogy rálásson testére, de azonnal vissza is ejtette a párnára. Ott, ahol felsőtestének kellett volna lennie, egy hatalmas lyuk tátongott. „Javíthatatlan”, hallotta, „nincs mit tenni”, és egy homlokára szegezett pisztolycső tűnt fel előtte…

A puskadörrenés zaja acéllövedékként hasított a tudatába. Párnába fúrt arccal feküdt mozdulatlanul, szeme sarkából figyelve a szobában zajló eseményeket. Szíve hevesen zakatolt, egész testében reszketett. Annyit látott csak, hogy egy terepszínű egyenruhás katona a hálószoba közepén körbe-körbe forogva, mint a ringlispíl, kegyetlenül tüzel. A látómezejébe eső ágyakon fekvők vérben ázva feküdtek, egyesek még mindig alvó testhelyzetben, mások fekhelyük közepén összegörnyedten, néhányan fejjel lefelé lógtak ágyukról.

„Miatyánk…”, mormolta magában, de rémületében ennél az egy szónál tovább sose jutott. Képtelen volt megítélni, mennyi idő telt el. Egyszer csak csend lett. Az iménti fegyverropogáshoz hasonlóan hátborzongató, síri csend. Bátortalanul a katona felé nézett. Látta, hogy az illető kivette a puskából a tárat, zsebéből egy golyót kerített, behelyezte az automata fegyverbe, leguggolt – ekkor ismerte csak fel –, a fegyvert állkapcsa alá szorította, és meghúzta a ravaszt.

A dörejt követően a robusztus test élettelenül csuklott össze a padlón. A folyosóról hangok hallatszottak be. Segélykiáltások, futóléptek zaja. Odakint egy sziréna is felzúgott.

Mozdulatlanul feküdt – a mennyezetre ragadt agydarabkát bámulta.

*

A százados, füstölgő cigarettával a szájában, az iratok közt matatott, a fiatalember elpilledve ült vele szemben, feje időről időre lehanyatlott, látszott, hogy a fáradtságtól alig képes a széken maradni. A tiszt felpillantott, elnyomta a csikket a hamutartóban, jellegzetes módon megigazítva bajuszát, felállt, felkapta az asztalon levő gumibotot, az előre dőlt fiatalemberhez lépett, és az oldalbordái közé csapott vele. A belenyilalló fájdalomtól a vallatott felszisszent és hátradőlt a széken.

– Amíg mindent el nem mondasz, nincs alvás!

– Már… már mindent elmondtam… Három napja szinte nem aludtam.

– Na és?! Különleges feladatokra kiképzett katona vagy. Ha kell, három hétig nem alszol!

A fiókból vékony kötelet húzott elő.

– Mit… mit tesz velem?

– A szék támlájához kötözlek, hogy ne dülöngélj itt nekem.

Miután végzett a kötözéssel, visszaült a helyére.

– Az osztagod tagjai érdekes tanúvallomásokat tettek. Sokak szerint sátánista volt a barátod. Teli volt tetoválva mindkét válla különleges szimbólumokkal, civil pólóin mindenféle szörnyetegek vannak, és ha csak tehette, walkmanjét hallgatta – mindig valami különösen agresszív zenét. Egyesek szerint felétek ez a jelenség… a sátánimádat… igen elterjedt. Igaz?

– Nem… Kétlem… Én legalábbis nem tapasztaltam soha.

– És arról tudtál, hogy mit tervez a barátod?

– Nem.

– Vagy netán közösen terveltétek ki az egészet?

– Tessék?! Ugyan, ez már…

– Ne hüledezzél, többen is tanúsították, hogy sülve-főve együtt voltatok, és mindig idegen nyelven beszéltetek egymás közt.

– Az az idegen nyelv az anyanyelvünk!

– Attól még a többiek számára idegen. Miről beszélgettetek?

– Miről?! Semmi különös, mindennapi apróságokról.

– Például?

– Például… zenéről.

– Erről a sátánista zenéről?

– Nem sátánista, az…

– Beszéltetek politikáról?

– Politikáról?! Nem, mi…

– Politikailag motivált a tettetek?

– Tettünk?! Én…

– Mit te?! Hadd hallom! Te nem?! Mit nem? Pedig lehet, hogy igen! Ugye?! Mi a véleményed a politikai helyzetről?

– Semmi… Nem foglalkoztat különösebben.

– Mindenkit foglalkoztat. Megkérdem másként: hogyan látod a jelent?

– A jelent?

– Igen, a jelent.

– Itt… nincs is jelen. Csak múlt. A jelen, mint olyan, nem létezik. A jelen… A jelen valójában a múlt gyűjtőideje…

– Úgy gondolod?

– Történt valami száz éve, történt valami ezer éve… meg mit tudom én, mikor… és ezek az események… a köztük lévő összefüggések… az úgynevezett jelenben találkoznak egymással. Ma erről szól minden. A múlt beköltözött a mindennapjainkba…

– Mi bajod a múlttal?

– Semmi… Amíg a múltban marad.

– Van valami titkolnivalód a múltadból, vagy esetleg a családod múltjából?

– Nincs.

– Biztos?

– Biztos.

A tiszt, le nem véve tekintetét a székhez kötözött fiatalemberről, újabb cigarettaszálat húzott elő a dobozból, és rágyújtott.

– Többen is láttak vele adott este vacsora után. Miről beszélgettetek?

– A szokásos mindennapi, semmi különös…

– Ne minősíts, hanem a tényeket mondjad! Miről beszélgettetek?

– Az időjárásról, ha jól emlékszem… de ezt már elmondtam.

– Az időjárásról? Szóval szerinted az, aki eldönti, hogy kinyír egy tucatnyi embert, előtte az időjárásról beszél, mint egy hibbant angol?! Azt gondolod, beveszem ezt?!

– Ez az igazság.

– Itt az az igazság, amit én elhiszek! Világos?!

A fiatalember nem szólt semmit.

– Világos?!

A kihallgatott, egyre nehezebben lélegezve, bólintott.

– Folytasd!

– Mit… folytassak? – kérdezte elcsukló hangon.

– Mi történt utána? Beszélgettetek, majd…

– Majd elmentem hugyozni, megmostam a pöcsömet és lefeküdtem a koszos ágyamba az egérszaros takaróm alá! Ez érdekli?! Ez?! Mi közöm nekem az egészhez?! Mi?! Mi a kibaszott bűnöm?! Hogy nem döglöttem meg?! Hagyjanak már békén!

– Sohasem fogunk békén hagyni! – ugrott fel a tiszt. – Ezt jól vésd az eszedbe! – ütögette meg a ficánkoló fiatalember homlokát. – Értetted: soha! Addig sem, amíg nem mondasz el mindent, amit tudsz, és utána sem, amikor hazamész mamikádhoz, meg később se! Akkor is majd mi járunk a fejedben, amikor az asszonyodat keféled! Ha úgy akarjuk, leendő nejedet is beszervezzük. Vagy egyik ügynökünket férjhez adjuk hozzád, hogy mindig szemmel tudjunk tartani…

*

Az őr kíséretében imbolygott a homályos folyosón. Lelógó fejjel, ösztönszerűen szedte a lábait egymás után: bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb. Az ablaküvegen keresztül kivehetőek voltak a nap első sugarai. Hajnalodott.

A zárkába érve az egyenruhás férfi levette kezéről a bilincset, a fiatalember pedig az ágyhoz vánszorgott, és szinte csak lerogyott a durva lópokrócra. Hasáig felhúzta lábát, s magzatpózba kuporodva megpróbált elszakadni a világtól.

A végén nem marad más, csak a félelem. A zsigereinkből táplálkozó elemi rettegés, hogy emberfeletti erőfeszítéseink ellenére is minden hiábavalónak bizonyul majd, szertefoszlik, mint az egymásba folyó fekete-fehér álomképek. Megállunk egy hatalmas tükör előtt, és ahogy szembenézünk az ismeretlen áldozat arcán föltárulkozó kudarcokkal, emlékezetünkben új életre kelnek az úton szőtt álmokból származó szorongások.

Az őr megjegyzését, hogy hamarosan újra jön érte, és a kulcs kattanását a zárban már nem hallotta. Mozdulatlanul feküdt, időnként zaklatott horkantásokkal törve meg egyenletes lélegzését.

Mindig ilyennek képzelte az érzést. Megfordul körülötte a világ, és nem hat többé a fájdalom. A fölvonó hangtalanul kúszik fölfelé, egyre magasabbra.

A korhadt fatuskóra telepedett, lehúzta csizmáját és talpával egy kört rajzolt a porba. Gyertyát gyújtott, tenyeréből szélellenzőt formázott a pislákoló gyertyaláng köré, és a kacskaringózó ösvényen a folyó felé indult.

A nádas sírt a szélben. A csillagokkal teleszórt égbolton madarak vonultak át. A móló deszkái recsegtek léptei alatt. Csónakba ült, eloldozta a kötelet, és a lélekvesztő lassan siklani kezdett a vízen. Esőcseppek permetezték arcát.

Úgy érezte, mintha úszna…

A novella a 2016. évi Gion Nándor pályázat 1. helyezettje. www.gionnandoremlekhaz.org

Medvesors

Bizonyára nemcsak a könyveknek, hanem a fényképeknek is megvan a maguk sorsa. Ahogy szűkíti hurkait körülötted az Idő, egyre ritkábban jutnak eszedbe, egyre ritkábban húzod ki az őket rejtő fiókot. Pedig ellenkezőleg kellene. Hiszen a képek feladata, hogy ébren tartsák az emlékezetet. De a kezed nehezen mozdul, s mintha az a fiók is nehezebben járna, talán mert a régi fotográfiákról egyre több halott néz vissza rád. Mostanság csak a hófergeteges esték maradtak a mélázó emlékezésre, mikor mást nem lehet csinálni.

Az ablakon túl most is makacsul hull a februári hó, a tél tartja hadállásait, s te régi fényképeket nézegetsz. Lassan haladsz, minduntalan visszaköszön egy-egy rég nem látott arc.

És aztán megtalálod, hogy zsongva hullámzó emlékek töltsék meg a szobát, a hó odakint mind jobban hull, s már nem is február van, hanem Karácsony, halkan csusszan a szánkó a kihalt utcán, ahol csak néhány szürke, arctalan ember libben hosszúszárnyú kabátjában különös varjú módjára. Az alkonyati ablakokból már karácsonyfák gyertyái pislákolnak, a hó hideg és nedves, fázol, elindultok haza.

És odahaza különös illat, a béke és a szeretet illata, a megbocsátásé és a szép ígéreteké. Fenyőillat. A szobában ott áll a kis asztalon a karácsonyfa, s alatta Ő.

A fénykép tanúsága szerint nagyobb, mint a mellette álló hirtelenszőke, göndörhajú gyermek. Piros gombszemű, tenyeres-talpas, hófehér nagy medve. A tiéd, senki másé.

Ő volt az első barátod, és ellentétben sok később érkezővel, a medvebarátságban sosem kellett csalódnod. Elválaszthatatlanok lettetek ti ketten.

Az a Karácsony a Nagy Fehér Mackóval a legkorábbi emléked…

Az évek során aztán lehagytad a növésben, de a barátságotok ugyanolyan maradt. Tanúja volt cseperedésednek, medvés komolysággal figyelte ténykedésedet az ágy sarkából, vagy valamelyik székből. Sokat beszélgettetek, bár ő jobbára hallgatott, csak néha dörmögött egyet-egyet.

Később új barátok jöttek, és a te medvéd őket is ugyanúgy bizalmába fogadta, mint téged. Cseppet sem volt féltékeny rájuk, de hát a féltékenység amúgy sem jellemző a medvékre.

Pedig a mackó szerepe szemmel láthatóan megváltozott. Alvópajtásból, védelmezőből és beszélgetőtársból valami más lett. A nyegle tizenévesek durvuló játékait a saját bőrén tapasztalhatta, játék verekedések alkalmával jókora pofonokat volt kénytelen elszenvedni, ide-oda dobálást, amit a nála kisebb plüssállatkák megúsztak. Alighanem a Nagy Fehér Medve méretei miatt kényszerült arra a megalázó szerepre. Évekig tűrte megadóan a pofonokat arcán ugyanazzal a megbocsátó félmosollyal. Ő soha nem feledte el azt az egykori kisfiút, akivel együtt aludt valamikor a rácsos ágyban.

Akkor már nem ott laktál, ahol a Mackó. Városba költöztetek, lélekszegény emeletes házba, ő meg ott maradt nagyszüleidnél, és a kisszobában ücsörögve várta a púposra vetett dunyhás ágy tetején, hogy hétvégente, meg az iskolai szünidőkben megjelenj.

Nem is emlékszel pontosan, hogy mikor került fel a padlásra. Talán valamelyik nagytakarítás során. S ott is maradt már szinte élete végéig. A padlás, mint ezernyi titok tárháza, mindig is izgatta a fantáziádat, így gyakorta felhágtál a dübörgő falétrán. A pókhálós sarokban mindenféle rejtelmes limlom várta, hogy felfedezd. Rozsdás madárkalitkák, melyekben évtizedek óta nem énekelt tengelic, tintaceruzával írt régi levelek és fotográfiák, amelyeknek ugye szintén megvolt a saját sorsuk. Ott állt a kémény mellett a régi rácsos kiságy, benne elfeledett játékok, vagy csak egykori játékok dobozai, a dobozhalom tetején pedig ott ült Ő, a Nagy Fehér Medve. Egyik piros szeme meglazult, picit lefelé bandzsított, széles rózsaszín talpán a varrás felfeslett, s hófehér szőre szürkére váltott. De ugyanaz a maci volt akkor is, mint azon az első Karácsonyon. Emelt fővel viselte mellőzését, szája szegletében azzal a mosolyfélével, amit mindig is megőrzött, még a verések idején is. Hiába, a Medve egyéniség volt, s azt olvastad ki a tekintetéből ott a padlás félhomályában: Én most is szeretlek.

Elmúlt már a pofonok ideje, megszelídültél már akkorra, így mindig megsimogattad mackód buksi fejét. Talán volt némi lelkiismeretfurdalásod is.

A padlást egyre ritkábban látogattad. Felnőttél. Dolgoztál már, ritkán tudtad meglátogatni a nagyszülői házat.

Akkoriban vetted először észre rajta, hogy Ő is öregszik. Csak az a meleg félmosoly a bumfordi orral övezett száj szegletében, az volt a régi.

A padláson teltek az évek. A régi játékok talán egymással beszélgettek, hogy könnyebben múljon az idő, s biztos a Medve volt köztük a főnök. Az egykori kisfiú néha rájuk nyitotta még a padlás csapóajtaját. Szőke haja barnára kopott, s nem csak göndörségét veszítette el, hanem alaposan meg is kopaszodott. De a Mackó, az nem változott szinte semmit.

Így múltak az évek, s aztán a nagyszülői ház elárvult. Kidobott kacatokat forgattak az utcán a lomisok, a régi, szúette bútorokat körfűrész darabolta, a műhely sarkában a füstölőkemence ontotta a meleget, amint égett odabent a sok felesleges kacat. Hazáját vesztett bujdosó módjára botladoztál a csendes udvaron, pusztulásra ítélt emlékek között. Eladtátok a házat. Napjaitok voltak már csak, hogy a sok vicik-vacakot eltüntessétek, és aztán az új tulaj jött a kulcsokért.

A padlás maradt utoljára. A Mackó közönyös gombszemekkel nézett rád, és mintha valami ilyesmit mondott volna: Ne sirass, az én időm lejárt. Kötelességemet teljesítettem, nélkülem is boldogulsz.

Már csak az a holmi maradt, ami éghető volt.

– Holnap jövök, és mindent eltüzelek! – mondta Bandi bácsi.

Óriási lelkiismeretfurdalást éreztél minden kidobott dolog iránt, ami emlékeket hordozott magában. Leginkább a Nagy Fehér Medvét sajnáltad.

De hát mért is kellene pusztulnia? Talán még szolgálhatna újra egy kisgyereket, újra végigjárhatná rózsaszín medvetalpain az időt, melyet balszerencsésebb játékmackónak csak egyszer ad meg a medvesors.

Nem, a Medve nem halhat meg!

Másnap, mihelyt tudtál, siettél a régi házhoz, hogy megmentsd Őt.

De az udvar közepén már csak pernyét kavargatott a szél, a padlás üres volt, a gyümölcsfák alatt kesernyés füstszag terjengett.

Elkéstél.

Így veszítetted el első és leghűbb barátodat.

Odakint hull a hó, mintha Karácsony lenne, és te már tudod, hogy a következő Karácsonykor már ebben a szobában is állni fog egy rácsos kiságy, benne egy kisemberrel, s bizonyára majd neki is lesz egy nagy tenyeres-talpas fehér mackója, akivel majd nagy barátságot köt, s aki majd elkíséri életének néhány állomásán egészen addig, míg útjaik kétfelé nem ágaznak.

Mert nem csak a fényképeknek, de a medvéknek is megvan a maguk sorsa.

A novella a 2016. évi Gion Nándor pályázat kiemelkedő alkotása. http://www.gionnandoremlekhaz.org/gion_novella2016_eredmenyhirdetes.html