műfordítás címkével jelölt bejegyzések

poetess-1448B1417815CA872C3

Középkori japán költőnők versei


Költőnők A harminchat költőóriás gyűjteményből 4.

 

Koóikimi

 Szemelvények gyűjteménye (Vegyes témájú dalok; ősz, 1147.)

Az ünnep hírvivője, aki elküldte ünnepi nadrágját festésre, megsürgette, mikor készül már el a ruhája, mire ezzel a verssel válaszolt:

a trónörökös herceg hivatalnoknője, Szakon

Hamarább! – mondod,

s felolvasztom, festem én,

ám az égszínkék

festék, mint hegyi forrás,

újra és újra befagy.

Szemelvények gyűjteménye (Vegyes témájú dalok; gratulációk, 1201.)

Amikor Aszamicu nagytanácsos alacsony rangú nemes volt, titokban meglátogatta a trónörökös herceg hivatalnoknőjét, Szakont, majd így szólt: – Nem kívánok hajnalban hazamenni. Erre a hölgy a következő verssel felelt:

Mint az a kőhíd[1],

éjjel kötött frigyünk sem

épülhetne fel.

Szégyen a virradat, mint

Kazuraki rémének.

Fittlerhet

Ezer év verseinek gyűjteménye (Szerelem harmadik kötet, 784.)

A hetedik hónap hetedik napjának éjjelén Aszamicu nagytanácsos beszélgetett vele, másnap pedig azt híresztelték, hogy együtt vannak. Erre ezt a verset küldte a férfinak:

                                                                                     Koóikimi

Szövőleányra[2]

bízhattam – azt gondoltam –

szerelmem sorsát,

most mégis épp ez éjjel

kelt hírem temiattad.

 Fittler Áron fordítása

[1]A vers egy legendán alapul. En no Gjódzsa (a hegyi szerzetesség megalapítója) megparancsolta a mai Nara megyében lévő Kazuraki- és Josino-hegyek szellemének, Hitokotonusinak, hogy a két hegy közé építsenek egy kőhidat, ám Hitokotonusi, mivel rondasága miatt szégyellt nappal mutatkozni, csak éjjel dolgozott a hídon, így sosem épült fel.

[2]Két csillag, a szövőlány és a pásztorfiú románcának Ázsia-szerte ismert legendáján alapul. A szövőlány (Vega) és a pásztorfiú (Altair), mivel munkájuk helyett egymással enyelegtek, büntetésül csak egy évben egyszer, a hetedik hónap hetedik napján találkozhattak egymással, átkelve a Tejúton. Ez a legenda a klasszikus japán szerelmes versekben rendszeresen visszatérő motívum, gyakran hasonlítja a költő a találkozni nem tudó szerelmesek, vagy a kedvese által elhanyagolt hölgy bánatát a két szerelmes csillag sorsához, illetve jelen vershez hasonlóan nem egyszer a szerelem beköszöntét remélik ettől az estétől.

Emerson

Ralph Waldo Emerson: Napok  

Idő lányai, kétszínű Napok,
Némán, suhogva, mint mezítláb dervisek
menetelnek végtelen sorokban,
diadémot s vesszőnyalábot hozva.
Vágyainkkal járulnak elénk:
kenyér, királyság s csillag-őrző ég.
Buja kertemből e pompát bámulva
feledtem reggeli tervem, sietve
almát, gyógyfüvet szedtem, mire a Nap
lement, és szótlanul eltűnt. Későn
láttam meg hajdísz alatt gúnymosolyát.

 

Kőszeghy Anna fordítása

Blauer_Himmel_in_Laboe

Wisława Szymborska: Néhányan szeretik a költészetet

Néhányan –

vagyis nem mindannyian.

Sőt, nem is a többség, inkább a kisebbség.

Nem számítva az iskolát, ahol muszáj,

és magukat a költőket,

talán kettő, ha marad az ezerből.

 

Szeretik –

de szeretnek még húslevest tésztával,

szeretnek bókokat és kék színfoltokat,

szeretnek öreg sálat,

szeretnek saját utakon járni,

szeretnek kutyát simogatni.

 

A költészetet –

Csak hát mi maga a költészet.

Megannyi bizonytalan válasz

egy már elkopott kérdésre.

És nem tudom és nem tudom és belekapaszkodom,

mint egy megváltó korlátba.

Farkas Kristóf Liliom

Bosch,_Hieronymus_-_The_Garden_of_Earthly_Delights,_central_panel_-_Detail_duck_feeding_man_(lower_left_side)

Havasi Attila trubadúrfordításai

Afons’ Eanes do Coton

Apátné asszonyom, ha más…

 

Apátné asszonyom, ha más

nem, ön minden jónak tudója,

s bölcs is, mint mondják (Isten óvja);

hallgasson meg, ki jó tanács

végett kegyed tán zaklatom:

most házasodtam, s nem tudom,

hogy mi fán terem a baszás.

 

Ugyanis fülembe jutott,

hogy a tökéletes dugásban

kegyednél, asszonyom, tudásban

s tapasztalatban nincs nagyobb,

s kérem: legyen a mesterem,

hisz én e téren, restelem,

de szinte zöldfülű vagyok.

 

S ha öntől leckét vehetek,

s egykor mester-baszó leendek

én is, meghálálom kegyednek,

s megteszem, amit tehetek:

baszás közben mindenkoron

az ön üdvéért, asszonyom,

egy Miatyánkot rebegek.

 

S így, úrnőm, biztos mennybe megy –

üdvére hat hét koplalással

sem lehet ennél jobb hatással,

s az Úr előtt is kedvesebb,

ha az Ő báránykáinak

oktatja, hogy s mint basszanak,

s miképp riszálják seggöket.

 

 

Fernand’ Esquio

Apátné asszonyom, kegyednek…

 

Apátné asszonyom, kegyednek

én, Fernand’ Esquio lovag,

küldöm ez ajándékokat,

jeléül a mély tiszteletnek,

s mert jobban nem érdemli más:

négy nagy fasz, francúz kvalitás,

keresve se találna szebbet.

 

Mert barátnémnak nevezem,

kegyelmedért nem volna drága

számomra semmi, ám hiába,

más nincs most kéznél hirtelen:

négy kiváló fasz, két csomagban,

magam egy polgárnőtől kaptam,

s kegyednek adom szívesen.

 

Kegyelmed finom gusztusa

biztos tetszésben részesíti

őket, hisz büszkén ékesíti

mindet kettős golyóbisa:

négy lófasz, jó nagyok s erősek,

orans használja kegyed őket:

vegye be majd – imáiba.

Havasi Attila fordításai

images

Illusztrációk: Hieronymus Bosch