Kis piros sapka

 

Rendőrautó kanyarodott a jeep elé. Megállást intett.

 – Jó napot kívánok. Gépjármű ellenőrzés. Kérem az útlevelét, jogosítványát, forgalmit, zöld kártyát!

– Mit akar? Mit baszogat? Miért pont engem  állított meg?

– Azért uram, mert az Alma utcából a Városmajor útra szabálytalanul kanyarodott be.

– Én? Mert azt a vén kurvát megelőztem? Minek szarakodott annyit? Az ilyennek már rég a föld alatt kéne lenni, nem autózgatni. Különben is sietek. Vár a csajom.

– A Papírok rendben vannak, de a szabálytalanság miatt meg kell büntetnem. Itt írja alá. Helyben fizet, vagy csekket adjak, uram?

– Mit akar? Hogy fizessek? Fizet a rosseb. A csekket eltépem. Feljelent? Szarok rá. Csak látnám a vénasszony kocsiját, tutti, kiszúrom a kerekeit, hogy rohadna meg az is.

– További jó utat. Ne felejtse el bekapcsolni a biztonsági övet!

– Bunkó zsernyák. Tűnj el! – morogta és gázt adott. Az autó megugrott, de az iskolánál levő piros lámpa ismét megállásra kényszerítette. Megnézte az óráját. A rohadt életbe! – mondta. Ica már rég vár a Mekiben. Jé, ott áll a vénasszony sárga Opelje a kórház előtt. Na lesz neked vén boszorkány! Megemlegeted még ezt.

A lámpa sárgára váltott. Nem várt tovább, felbőgött a motor. Jobb kezével a zsebében turkált. Kereste a kését, amikor az autó oldalán kis ütést érzett. Egy kis piros sapka csapódott a szélvédőre, lecsúszott, fennakadt az ablaktörlőn. Elrántotta a kormányt. Késve. Iskolatáska hevert a földön. Kinyílt, füzetek repültek, színes ceruzák gurultak az útra. Egy kis gyerek véres kézzel kaparta az utca porát, nyöszörögve, falfehéren.

Démétér

Mint avas magot forgat
odvas fogak közé a nyelv,
szikkadt héjában őrizni
íze helyett ígéretét,
lesz még föld termő, lesz még
kikelni zöld vetés, forgasson
bármi szájba elrendelés.
Eleven íze, mint a rosszkor
tett eskü után a bűn
szava. Benned nem érkezik
ősz, nincs kalásza, otthona. A te
tavaszodra Démétérnek el kell
indulnia. Hádésznak volt ilyen sötét
az állkapcsa, mondják, úgy őröltek
ott, hogy gabonaszembe pergett vissza
a liszt, és földbe bújt a kalász,
akár sírokba a víz. Ott nem lett
senkinek fia.

Felszabadulás ÉS megszállás

1949 április 4-én, húsvét napján, a szovjet bevonulás negyedik évfordulóján, nagyapám, Bertók Pál a szarvasi labdarúgó klub edzője, korábban hivatásos futbalista, hazafelé tartott. Nemrég érkezett haza a hadifogságból. Hűvös nap volt, ezért szerencsétlenségére kabátot viselt. Ugyanezen a napon ugyanilyen kabátban indult haza a szarvasi kocsmáros is. Egy szovjet katona, azt gondolván, hogy a kocsmáros igyekszik haza a húsvéti bevétellel, több pisztolylövéssel meggyilkolta a nagyapámat. A nagyapám népszerű ember lehetett, amint az újságok írják, a tüntetésnek is beillő gyászszertartáson több ezren vettek részt, a szarvasi sporttelep ma már az ő nevét viseli.

A történet, ha nem is közvetlenül, személyesen érint, anyai ágon nem volt nagyapám, anyámnak nem volt apja. Nem véletlenül hoztam ennyire személyes példát, felteszem, Magyarországon ezrével történtek hasonló esetek: a viszonylag közeli események interpretációit a családi hagyomány szállítja számunkra, késszé formálva. Tulajdonképpen kitalálni sem lehetne kerekebb történetet, a hadifogságot is túlélt, népszerű sportember, április 4, húsvét, sunyi orgyilkos, a tömegek néma ellenállása, majd a felemás történelmi elégtétel.

A történet elmesélésével természetesen egy olyan pszichológiai szituációt teremtettem, amelyben senki nem vitathatja, hogy – például az én családom szempontjából – megszállásnak tekintsem a szovjet bevonulást, aki ez ellen szólna, könnyen a nagyapám gyilkosának védőjének szerepében találná magát.

A történet megfordítva is igaz, azok a zsidó emberek, politikai foglyok, az ő leszármazottaik, akiknek elpusztításán a németbarát magyar vezetés dolgozott, tökéletesen jogosan tartják felszabadulásnak ezt a napot; ugyanilyen tragikus és ugyanilyen igaz történetekkel húzzák ki a megszálláspártiak érvei alól a talajt: dühöngő örülteket leszámítva, ki akarna Szálasiék és az SS-ek pártjára állni?

Engem őszintén elrémít, hogy 2007-ben Magyarországon sportot űzünk abból, meg tudjuk-e überelni az ellenkező politikai oldal rémtetetteit. Ha a holocaustot említi valaki, más biztosan a gulágra igyekszik terelni a szót, ha elítélem Rákosit, lesz olyan, aki megjegyzi, Szálasi még Rákosinál kegyetlenebb rohadék volt. Az ilyen ellenérveket rendszerint a „de”, a „viszont”, az „azonban” és az „ellenben” kötőszavakkal vezetik be. Úgy tűnik, az emberek fejében valamiféle verseny folyik, mintha bizony a különböző politikai oldalak által elkövetett szörnyűségek kiegyenlítenék egymást. Szálasival kiütöttem Gerőt, Recskkel Sopronkőhidát, vörösterror-fehérterror, nullán vagyunk.

Hát nem, egy náci rémtett meg egy kommunista rémtett, az nem nulla rémtett, hanem kettő rémtett. Föl nem foghatom, hogy lehet egyiket a másik ellen érvként fölhozni. Méricskélés, kufárkodás a számokkal, hányan is haltak meg tulajdonképpen a gulágon, és vajon ott haltak-e meg többen vagy a koncentrációs táborokban, melyik terrorra hány szoba jut az Andrássy 60-ban: iszonytató.

Felszabadulás vagy megszállás, talán abba lehetne ezt hagyni. Talán nem kéne a saját igaz tapasztalatainkat a másik igaz tapasztalatai elé helyezni. Talán mégsem lenne szükségszerű egyetlen hazug narratívába sűríteni ennyi egymásnak ennyire ellentmondó igazságot, ennyiféle családi történetet, személyes tragédiát. Talán néha mégiscsak csak „és” kötőszóval kell összekötnünk egymásnak ellentmondó dolgokat. A nem is olyan régmúlt történelmének eseményei talán közelibbek, bonyolultabbak annál, hogy ennyire egyértelmű kifejezésekkel illessük őket. A szörnyűségek nem ütik ki egymást, hanem összeadódnak.

A meg nem érintett hozzám beszél

Ahogy bevon, jó vele lenni, hiszen él, nem engedhetem be őt sohasem, harmatos nyarakon belém szeret, halkan, sóvárgóan szól a teste, a félelem, akkoriban nem kellett volna, mondom neki, hogy hangokon szóljon, nem figyel rám, mégis a lágy fehérségből megérint halkan, a meg nem érintett hozzám beszél, sóvárgó a teste, úgy akartam megint a fényeket, öleljen meg, érjen hozzám a teste, simogasson reggelig, aztán a félelem, öntsön el minket újra, mint régen, legyen bennem megint, érezze jól magát a halhatatlanságban, ketten roskadunk a csendben, félhomályban, tűnő ébredésben, archullásban megint, a meg nem érintett hozzám beszél, bevon, jó vele lenni, lágyan sóvárgó a hangja.

Ha kiszólna ebből az áramlatból, csak az ő húsa lenne és az enyém.

Fehérek a falak, üveges arctalansággal telnek az évek, kaparnak ki bennem otthonokat az ébredések, itt hagyott a tündöklő fényben, az árnyak, ne halj meg, kérlek, mondom neki, hogy beteljesedjen az álom.

Kivilágított térben állunk, beszél hozzám, elmondja az álmát, velünk kell laknia.

Kiolvaszt, mintha számítanának neki ezek az évek, a percek és csöndek, mintha számítanának neki ezek az évek, nem számít semmi, csak a hangtalan, fényes kezek, a csöndek, úgy beszél, szégyen, néma hal, vigyáznak magukra, ruhája kék és damaszt abrosszal van megterítve, sárga, zöld, nézett az ébredésre, egy álom, én is szeretnék meghalni újra.

Mint a hajadonok, bevon, jó vele lenni, szemei ébresztenek fel.

A meg nem érintett bejön a szobába, leül mellém az ágyra, szép az arca, magához von, beszél hozzám az elhagyatottságról, a néma fákról, hogy enni kérnek, a meg nem érintett arca hasamig ér, nem tudom neki elmondani, karcsúak a gondolatai, zöld a szeme meg kék, a meg nem érintett hozzám beszél, olyan pontokon érint meg, amit nem tudok elviselni, szokványosak itt a tájak, nedves a csillogása, nem jó a megvilágítás, szépen hajladozik a teste, arctalan semmi vesz körül minket, fehér abrosszal van megterítve, kivilágított ablakok mellett megy el, vakító a teste, ragyogása betemet mindent, velünk esznek, és szeretnek, akiknek nem tudom elmondani, suttogod, hogy a félelem beszüremkedik hosszú nyarakon és tönkretesz mindent, elönt minket, nem érzem üvegrobbanását, arctalanok itt a tájak, nem jó a megvilágítás, látom rajta a foltokat, összetöpörödött teste rózsaszínű, az erek is meglátszanak, és fehérség.

Falak, üveg, és egy elfeledett tél, ragyogó kék arcúak, tündöklőek, elmennek, magamra hagynak, hogy fokozatosan versenyezzek a halállal, félek az ürességtől, álom, fény, csillogás, beborít az álom, csillogása, egy elfeledett tél, húsom rózsaszínű, lassan ébredek fel, a reggel kapar ki, lesz néma fájdalom a napfényes szabadság, mint ünneptelen létben a hangok.

Akarom, hogy belém szeress, kivilágított ablakokkal van megterítve, arcom damaszt tér, jó belőle kinni a végtelent.

Teste simogat, ne félj, az ébredés, csönd, és a reggel, nem vagyok otthon, átvilágít mindenen, ragyogása, mondatok tegnapra és holnapra, szállóigék, a fokozatos figyelem kelti fel bennem az otthonokat, a csöndet, sudár alakjában megtalálni az ébredést, szétszed, kikapar mindent és tönkretsz az álom, az arctalan semmi fehér felügyeletei lesznek a fények, a sötétben valószínűtlenül világít minden, arctalansággal száguld át rajtam, vékony keze megérinti arcom, simogass reggelig, az átlátszóság engedjen el.

Ne legyen több nyár, amikor ennyire kell félni.

Nincsen több viszonyítási pont, az angyalok visszavonulnak a fehérségbe, hosszú mondatokat sugdosnak a fáknak, nem adják fel, a mondatok a kivilágított hajnalokon újra élnek, enni kérnek, diktálnak a fáknak, nem mondja ki, hogy aki hívott, létezik-e, milyen a ragyogása, kábán szívja magába a lét tetemét, ablakokkal van körbevéve, üvöltenek a reggelek, a zuhanással körbevett csendben minden este a megnyugvás előtti fájdalom áll ki a teraszra, nézi a fényeket, elégnek, egy valószínűtlen bolygó hétköznapjai, itt vagyok otthon, itt vagyok, sima szárnycsapások, időzuhanás, arc, kérdés az utolsó pillanatban, kiáltanak az évek, suttog-e valamit az ébredés, a fehérségből hozzámsimulnak a falak, arctalanok, bőrömön az érintés.

Kedvesek itt a tájak, üveges mosogatólé csöpög le a falakon.

Minden este a megnyugvás előtti fájdalom áll ki a teraszra, nézi a fényeket, elégnek, egy valószínűtlennek látszó bolygó hétköznapjai, itt vagyok otthon, mondja, itt vagyok, sima szárnycsapások, kérdés az utolsó pillanatban, hozzámsimulnak a falak, az ébredés.

 

A megnyugvás előtti fájdalom laza madárcseppjei mondatokat varázsolnak az arcomra, hűsítő a végtelen, rózsaszínű a fény is, üveges csendek kaparnak ki bennem otthonokat, ahol a csönd és rózsaszín hús is összeér, kivilágítja az ébredés, a szobában fehérség marad, a zene üteme, mondatok viaszos cseppjei, szállóigék, mondatok tegnapra és holnapra, a megismételhetetlen, italokat hoznak a végtelenből, jó vele lenni minden reggel, simogat, végtelenített angyalokat horgol az arcomra, suttog, hallgat, közben eléget, nem kell többet félni.

Ne legyen több nyár, amikor ennyire kell félni, simítja végig az arcomat lágyan, és kedvesség, sírtam is, mintha megőrült volna, tétován az illatos szárnyairól beszél, az ólomatomokról, hogy a meg nem érintett vele volt, a meg nem érintett hozzá beszélt, olyankor jó kiinni belőle a végtelent.

A sivatag bolondja

– Neve?
– Búvár Sivatag.
– Anyja neve?
– Kovács Etelka.
– Foglalkozása?
– Sivatagbúvár.
– Na ne szórakozzon velem!

Van olyan az ember életében, hogy valamit nem ért, de az agya úgy van programozva, hogy mindent értenie KELL. Ha valamit nem ért, arról megpróbál megfeledkezni. A férfinak, mielőtt megszólalt, kisebb-nagyobb színes kérdőjelek úsztak el a szeme előtt, ennek a látványhalmaznak volt artikulált formája a „naneszórakozzon”.

Most nekem is fekete alapon kisebb-nagyobb kérdőjelek úsznak el a szemem előtt. Többek között nem értem, miért ülök törökülésben, hátamat a hideg, nyirkos falnak döntve. Azt sem értem, miért jön ide napjában háromszor egy harminchét éves, három hónapos és hét napos gyerek és miért kérdezi, „Hogy van Sanyi bácsi?” és csodálkozik, mert nem válaszolok. Rossz kérdést nem tekintek kérdésnek, fölöslegesen pedig nem járatom a szám.

Minden napom tökéletesen meg van szerkesztve, mindegyik ugyanúgy. A nap három részből áll, a kezdetet a Sanyi bácsi hogylétéről érdeklődő férfi jelzi, aki hamar kimegy, mert nem válaszolok. Én ilyenkor elmélkedni kezdek az eseményről, aztán, ha rájövök, hogy nem értem, megpróbálok megfeledkezni róla. Erre van egy nagyon jó módszerem. Elképzelem, hogy nem vagyok itt a valóságban, gondolatban folytatom befejezetlen utamat a sivatagban és kitartóan kutatok az elveszett város után.

A férfi naponta háromszor jön, ilyenkor mindig megzavarja felfedező utamat. Mások sokkal kedvesebbek, ha aludni szeretnék, leoltják a villanyt.

Egyik nap újra bejön a férfi, és megkérdezi: „Hogy érzi magát, Sanyi bácsi?” Mélyen, esdeklőn a szemembe néz, ahogy szokott. Reménytelen a tekintete. Megszánom szegényt.

– Sanyi bácsi remekül van – mondom. Felderül az arca.
– Tényleg?! Várjon egy percet, ne mozduljon innen!
– Jó.

Egy idősebb fehérköpenyessel tér vissza. Az is megkérdezi, hogy érzi magát Sanyi bácsi. Neki is azt mondom, remekül, mire odajönnek hozzám, felsegítenek és kikísérnek az ajtóig. Menjen haza és pihenjen, mondják és kitessékelnek. Nem igazán értem a dolgot. Megpróbálok megfeledkezni róla.

***

Harmincnégy éve történt, április negyedikén. Három napja gyalogoltam, éppen oázist kerestem, mert megcsappant a vízkészletem. Nem estem kétségbe, ismertem a Meronga-sivatagot, nem ez volt az első utam. Előttem több méter magas homokbucka tornyosult, felmásztam a tetejére és aprólékosan kémleltem a horizontot. Úgy négy óra ötvenhárom percnyi járásra megtaláltam a Karamnisz-oázist. Gondoltam, kicsit megpihenek a fárasztónak ígérkező négy óra ötvenhárom perc előtt. Már éppen leültem, de ekkor erősödő, süvítő hangra figyeltem fel, és hirtelen perzselni kezdett a levegő. Vörösen izzó, hatalmas, töredezett sziklatömb zuhant alá az égből, messze tőlem.

Ahogy becsapódott, olyan rengés rázta meg a földet, mintha korgott volna a sivatag gyomra. Pár métert gurultam előre. A szikla körül felfelé kezdett szállni a homok. Nem annyi, amennyit a szellő röpít magával. Sokkal, sokkal több. Mintha az egész sivatag felrepült volna. Ahogy szállt fel a homok, megláttam egy torony tetejét, aztán egy háztetőt, azután még egyet. Mint egyszer gyerekkoromban, mikor tetőtől talpig sárosan mentem haza. Édesanyám hozott egy vödör vizet, és nyakon öntött vele. Patakokban folyt rólam a fekete szutyok. Végül anyám felkiáltott: „Te vagy az, kisfiam?!” Úgy tűnt elő az ősrégi város képe, mint én a szutyok alól.

Láttam egy óriási templomot vörös kőből, piacteret, szűk sikátorokat, apró viskókat, meg széles utcákat, fekete szobrokat, hatalmas palotákat. Megbabonázva rángattam le magamról csomagjaimat és rohanni kezdtem a város felé. De egyszer csak ereszkedni kezdett a por, és pár pillanat múlva eltűnt a város, mintha ott se lett volna.

Biztos hallucináltam a szomjúságtól, mondtam magamnak, és hogy még hitelesebb legyen, mindkét vállamat megrántottam egy kicsit. Aztán pofon vágtam magam, ugrálni és üvöltözni kezdtem. Nem álmodtad, te hülye, a saját szemeddel láttad a tornyokat, a házakat, mindent! Földhöz vágtam magam, homok ment a számba, köhögtem, zokogtam, végül a kimerültségtől elaludtam. Arra ébredtem, hogy vacog a fogam, egész testem reszketett a hidegtől. Egy pillanat alatt kitisztult a fejem, ásni kezdtem és mintha a saját síromat ástam volna. Befeküdtem a gödörbe és betemettem magam, csak a fejem látszott ki. Így aludtam reggelig.

Reggel fojtogató szomjúságra ébredtem.

Tudtam, ha élelmet nem is, de vizet muszáj találnom. Az ember hetven százaléka víz és három napig bírja ki víz nélkül, utána meghal. Három nap. Hetvenkét óra, négyezerháromszázhúsz perc, kétszázötvenkilencezerkétszáz másodperc. Így számoltam, miközben a Karamnisz-oázis felé mentem. Vagy legalábbis reméltem, hogy arra megyek. Egyszer csak észrevettem a közelben valami feketét. Közelebb mentem, egy repülőgéproncs volt. A csontokat biztos eltemette már a homok. Az emberi vázrendszert csont és porc építi fel. A hajnali harmat lecsapódott a fémre. Ez volt a reggelim.

***

Florence harmadik születésnapját ünnepelte a Lyonhoz közeli Saint-Juste-ben. Legkedvesebb játékával, Szörfös Johnny-val (Floridából) napozott a kertben. Akkor még nem gondolta, hogy huszonnégy évvel, hét hónappal és huszonhárom nappal később a következő beszélgetésnek lesz aktív részese:

– Bocsássa meg, kisasszony, hogy megszólítom, de tudja, harmincnégy évet töltöttem bezárva egy ismeretlen szobában, és segítségre szorulok.
– Szívesen segítek, ha tudok – mondta Florence.
– Kissé kínosan érzem magam. Ismeri ön azt a szót, hogy régész? Harmincnégy éve régésznek hívták azt, aki…
– Tudom, mi az a régész.
– Tényleg? Ez igazán remek! Ebben az esetben meg tudná mondani, hol találok egy régészt?
– Ami azt illeti, én régész vagyok.
– Micsoda szerencse! Ha nem veszi tolakodásnak, meghívnám egy kávéra.
– Kávé? Mi az a kávé?

Harminc év kifogott a kávén. De Florence kávé nélkül is lenyűgözve hallgatta Búvár Sivatag történetét.

– Megláttam a várost. Rohanni kezdtem felé, de pár pillanat múlva eltűnt az egész, mintha ott se lett volna.
– Egészen biztos abban, hogy látta? Úgy értem, a sivatagban gyakoriak a délibábok, és talán…
– Próbáltam meggyőzni magam, hogy csak látomás volt, de annyira valóságosnak tűnt. Harmincnégy éven át minden nap azzal a reménnyel ébredtem, hogy talán kiderül, mi történt akkor. Most, hogy újra élek, vissza akarok menni oda. De ehhez a maga segítségére van szükségem Önnek is megéri.
– Még nem mondta el, hogyan került vissza a városba.
– Mivel a csomagjaimat elvesztettem, takarók nélkül kellett átvészelnem az éjszakát. Kimerült voltam, majd meghaltam a szomjúságtól. Másnap megérkezett a civilizáció, jöttek kamerákkal, mikrofonokkal, tollakkal és papírokkal. Hamar rám találtak. Adtak enni, inni, és közben folyamatosan kérdezgettek, szerintük én voltam a meteorit-becsapódás egyetlen szemtanúja. Elhittem. Megkérdezték, mit láttam, én meg elmondtam.
– A várost is?
– Azt is. Idehoztak és bezártak egy kockadobozba. Harmincnégy évet töltöttem ott úgy, hogy nem szóltam senkihez. Néha rám tört a félelem, hogy talán elfelejtek beszélni. Ilyenkor hangosan felsoroltam a tárgyakat a szobában. Ágy, matrac, villanykörte. Aztán ma azt mondtam, hogy „Sanyi bácsi remekül van”. Ennyi. Vissza kell mennem a sivatagba és fel kell kutatnom a várost. Segít nekem?

***

Florence azt mondta, segít. Búvár sivatagot egy fotelbe szállásolta, egészen addig, míg megfelelő számú embert nem talált az expedícióhoz. De semmi nem ment úgy, mint a karikacsapás. Az emberek nem álltak hosszú, tömött sorokban, abban reménykedve, hogy talán ők lesznek azok a szerencsések, akiknek lehetőségük nyílik egy csodálatos, kalandos, ám mégis veszélytelen utazásra.

De Florence ennek ellenére sem hátrált meg, és végül sikerült összeállítani a sivatagi túrára indulók névsorát: Petter, a modern idők Sancho Panzája, Búvár Sivatag és Florence, aki tudta, hogy ilyen remek csapatot összehozni nem kis teljesítmény, ezért büszke volt magára. Bár, az igazat megvallva, eredetileg közel huszonkilenc főre számított.

Pár órával később már tikkadtan meneteltek a sivatagban, ahová a mesterséges vakondjáratokon át érkeztek, ennek volt köszönhető rendkívüli sebességük.

Itt az ideje bemutatni Pettert. A neve Petter. Hétezerhatszázötvenkilenc napos, kedves, ügyefogyott fiú, a modern idők Sancho Panzája. Azért vállalta el, hogy segít Florence-nak, mert fülig szerelmes belé. Florence sohasem érdeklődött Petter iránt, legfőképp azért nem, mert a fiú jóval fiatalabb nála. Évekkel ezelőtt egy régészbálon ismerkedtek meg, ahol Petter pincérként dolgozott. Már akkor megtetszett neki a lány, és a születendő plátói érzelmek számos tányér és kristálypohár végét jelentették.

Petter remek segéd volt. Búvár Sivatag nagy hasznát vette. Szóvaltartotta Florence-t, amíg a sivatagbúvár próbálta kispekulálni, hogy hol kezdjék az ásást. Az elmélkedés körülbelül százötvenhárom óráig tartott. Ezalatt Petter folyamatosan beszélt, aminek az lett a következménye, hogy kiszáradt a szája, Florence-nak pedig kissé megfájdult a feje. De nincsen rózsa addig, amíg a takaród ér, így történt, hogy végül Búvár Sivatag megtalálta a helyet, és Petter ásni kezdett.

***

Az expedíció alatt nagyon izgatott voltam, mert egyre közelebb kerültem a titkos városhoz. Florence és Petter sokat segítettek, kitartásuk meghozta gyümölcsét. Petter feltúrta az egész sivatagot, de mégis hetek teltek el úgy, hogy nem találtunk semmit. Aztán egyik nap heuréka, előtűnt a város, a semmiből varázsolta elénk a szél. Megbabonázva csodáltuk az ezer éves oszlopokat. Florence a boldogságtól hangosan felkacagott. Petter örült, mert Florence-t mosolyogni látta.

Eközben szervezetemben a következő biológiai folyamat játszódott le. A boldogsághormon, – barátainak csak endorfin – reggel felkelt, megtörölte csipás szemét, és egy hirtelen ötlettől vezérelve úgy döntött, túltermelődik. Bármely hormon túltermelődése káros lehet az emberi szervezetre. Az orvostudomány szerint vannak olyan esetek, mikor az immunrendszer már nem tud harcolni ellene.

A hormonok túlerőben vannak. Megfújták a trombitát, aux armes, mes amis, fegyverbe, barátaim, mind ezt kiabálják, azután a földre terítik a reménytelen immunrendszert és hidegvérrel elvágják a torkát.

Egy életen át rettegtem attól, hogy a halál nem más, mint ébredés egy nyirkos szobában, ahol csak ágy, matrac, villanykörte, és törökülés, meg hideg fal a hátamnak. De a halál nem ilyen. A halál a mindent átölelő, dédelgető feketeség. Most már tudom.

Életem legrövidebb napja

Ez a reggel is úgy kezdődött, mint a többi. Széles karcsapással jobb belátásra bírtam az őrjöngő vekkert, majd, mivel eztán sem volt hajlandó maradéktalanul elhallgatni, felpattantam, és egészen addig toporzékoltam egyre megtörtebb korpuszán, míg végül egy utolsó nyekkenéssel végleg a túlvilágra nem küldtem a rohadékot.

Elégedett mosollyal indultam a fürdőszoba felé, hogy rekonstruáljam arcom maradékait – így reggelente ugyanis nemigen szoktam emberien festeni. Ez most sem volt másképp. Elhessegettem a szívrohamot, amit tükörképem látványa okozott, majd nekiláttam a műveletnek… fogmosás, arcmosás, csipavakarás, a szokásos reggeli teendők.

Ekkor felsikoltott a telefonom. Mindig is csodáltam az olyan embereket, akik ilyen korán képesek felkelni, csak azért, hogy engem zaklassanak. Csendet akarok! Reggel van! Enerváltan felvettem a kagylót, és belenyögtem egy hallót. Persze a rossz végébe. Nagy nehezen irányba forgattam, hogy halljam az éter túloldaláról kedvesem.

– Szia! Hallasz? – kérdezett bele trillázó hangon a fülembe.

– Igen. – feleltem némileg fellelkesülve a hangjától.

– Úgy várom már az estét… lassan két napja nem láttalak, ez kibírhatatlan.

– Szeretlek. – súgtam a kagylóba – Az a pár óra gyorsan eltelik.

– Fél nap. – mondta rosszallón.

– Tudom, szívem, ne haragudj. Te is tudod milyen fontos volt ez a meghallgatás.

– Igen, és nagyon örülök, hogy sikerült. Végre azt csinálhatod, amit szeretnél. Annyira örülök.

Én is boldog voltam most, de nem csupán amolyan tessék-lássék módon, hanem teljesen. Mi kell még egy embernek? Csodálatos családom volt, szerető szüleim, és egy hihetetlen párom, akivel immáron négy hosszú, de annál szebb éve együtt voltunk, és most végre sikerült az is, amire még mindezen felül vágytam.

Színész lettem!

És nem csak holmi mitugrász senkiházi utolsó mellékszereplő, nem! Megkaptam Életem Szerepét. Főszerepet a kedvenc darabomban! Én!

Döntöttem hát! Ezt meg kell ünnepelni.

Az egész napom szabadnak ígérkezett, hát fogtam magam, gyorsan felöltöztem és vágtatvást indultam meg az ajtó felé. Azt hiszem, leginkább a figyelmetlenségem okozta a tragédiát. Minden léptem egy újabb szög volt a koporsómba, mert most kivívtam az istenek haragját. Amint bele illesztettem a kulcsot a zárba, a kanapé felől felháborodott nyávogást hallottam. Ekkor már pontosan tudtam, mit felejtettem el. Nem adtam enni a macskának.

Morgó, a démonmacska ezt zokon is vette, így mikor a szófa felé vetettem tekintetem kökény virágát, csak egy felém száguldó szőrgombócot láttam. Nem volt sok időm megijedni, mert rövidesen a földön hemperegtem minden macskák leggonoszabbikával, azzal, kit ama küldetéssel száműztek e földre, hogy emlékeztessen rá nap, mint nap, hogy az élet, bizony nem fenékig macskatáp, és hogy bizony ebben a házban ember sosem lesz úr.

Próbáltam szabadulni, nem is rövid ideig, végül azonban be kellett látnom, a cicóka nem enged felállni, sőt valószínű, rövid időn belül cafatokra tép, ha nem adok neki sürgősen enni. Kúszvást indultam hát meg a konyha felé, miközben a macska száz pengeéles karmával a hátamat vakargatta, nem finoman.

Végül azonban az igazság mégiscsak győzedelmeskedett, és tudtam neki némi aszpikos daráltegeret locsikolni a táljába. Kihasználva pillanatnyi megtorpanását felpattantam és megpróbáltam kiosonkodni az ajtón, hogy végre véghezvihessem ördögi tervem, melyet drága párom ellen eszeltem ki.

Igen. Tudtam, hogy imádja a virágot, ezért úgy döntöttem százezer szál rózsát veszek neki, és a munkahelye előtt meglepem vele, hogy örüljön.

Remek terv volt, csak épp volt egy kis gond. Úgy tűnt, a macskának nem akaródzik kiengedni engem az ajtón. Amint kattant a zár, Morgó újabb offenzívát indított ellenem. Csak másodperceken múlott, hogy a macska vicsorgó arca ne nekem csapódjon, hanem a kemény faajtónak, de végül mégiscsak azt találta el, mert félrelendültem. Elmorzsoltam egy bizonytalan bocsit, majd kisurrantam az ajtón, míg a cicus szédülősen próbált négy lábra tápászkodni.

Igen! Megnyertem a csatát! Morgó, vesztettél!

Nem sokkal az után, hogy kitettem az ajtón a lábam, ismét csörgött a telefon. Ezúttal anyukám hívott, és nagyon gratulált a sikeremhez.

– Jaj, annyira szeretlek, kisfiam. – mondta meleg hangon – Úgy örülök, hogy végre sikerült. Ugye lejöttök a hétvégén Call-lal, hogy megölelgesselek? Olyan rég láttalak már titeket.

– Anya, a múlt héten voltunk nálad.

– Jaj, az épp elég rég volt, nem? – nevetett. – Ne kifogásokat keress, hanem szervezd meg! Amúgy sem ártana, ha Call megmetszené a rózsákat.

– Óóó, szóval erről fúj a szél! – ugrattam, mert tudtam jól, hogy őszintén szereti a páromat.

– Jaj, ne hülyéskedj már!

Lassan elbúcsúztam életadómtól, és rohantam a virágárus felé, hogy összekészíttessem a gyönyörűséges csokrétát.

Nos, ebben is különböztem Életem Szerelmétől egyébként. Ő, ha beszabadult egy ilyen helyre rögvest otthon érezte magát. Össze-vissza mutogatott az eladónak, hogy onnan kér egy ilyen nárciszt, amonnan pedig egy olyan fréziát, és tekerjen köré emilyen zöldet és csomagolja amolyan papírba. Így gyorsan össze tudott állítani gyönyörű szép és nagyon egyedi csokrokat.

Én, ha bementem egy ilyen helyre legfeljebb annyit tudtam mondani az eladónak, hogy rakjon össze valami nagyon szépet. Ez most is pontosan így történt. A fél virágüzlet bele lett tömve egy csokorba, de az eredmény valóban lélegzetelállító volt. Tudtam, hogy ettől Call kibújik majd a bőréből örömében. Ettől, meg persze tőlem.

A szívem most hevesen vert… alig bírtam kivárni, hogy találkozzam vele.

A virágok felét hazaszállítmányoztam, hogy feldíszítsem velük a lakást, a főzéssel is megpróbálkoztam, de inkább a rendelt kaja mellett döntöttem az első szénné égett szárnyas után, amire mellesleg még Morgó is csak húzni tudta a száját. Nyelvet öltöttem rá, ő fújt egyet, és ezzel elintéztük a napi kommunikációt.

A rendelt hami gyorsan megérkezett, ízlésesen megterítettem, és azon kaptam magam, hogy már el is röppent a délután. Rendbe hoztam a vizuális és olifaktív imázsomat, felkaptam a csokrot, majd rohanvást indultam drágám munkahelye felé.

Végre találkozunk, végre újra látom!!!

Picit elszámoltam magam, úgyhogy késtem, de nem baj. Az úttest másik felén láttam őt meg szintén virággal a kezében. Életemben nem éreztem ilyen teljességet és örömöt. Amint a lámpa zöldre váltott, elindultam felé, teljes mosollyal.

De ő nem mosolygott.

Rémült arcot látott, amikor megpillantott. Eldobta a kezében lévő csokrot, és futvást indult felém.

Nem értettem. Valami nem volt renden. Minden olyan gyorsan történt. Elfordítottam a fejem, és mire felfogtam az elém táruló látványt, már késő volt. Nem tudtam elugrani a felém száguldó busz felől.

Kivel fogja megenni Call a vacsorát?
Vége

Irodalmi és Társadalmi Portál