Címke: zene

Új Kodály-szobor Galyatetőn

Szabolcsi Bence írta Kodály és a hegyek című kis esszéjében: „Közte [ti. Kodály] és a hegyvidék között […] titkos és szoros összefüggések, mély rokonsági szálak szövődtek; Kodály egész élete, egész műve a szabad levegőhöz, a földhöz, a tájhoz, de főleg a hegyekhez kapcsolódott.” A zeneszerző maga is vallott erről visszagondolva diákkorára: „A hegyek utáni vágy midig élt bennem…” S ezt a vágyat, amíg tehette, tátrai, svájci kirándulásokon, merész hegymászásokkal, de sokszor csak a népdalgyűjtő falujárások kapcsán be is tejesítette.

IMG_7121

Később a kor – történelmi értelemben és életkornak értve is – behatárolta a lehetőségeket. Hatvan éves kora tájától, s különösen élete utolsó másfél évtizedében, a Mátra, Galyatető jelentette számára a hegyi menedéket. Menedéket, ahol pihenni, természet közelben lenni, elmélkedni, de zeneszerzőként és tudósként alkotni is lehetett.  Ahogy a szoboravatás alkalmából Kacsik Árpád c. kanonok, Felső-Mátra falvainak plébánosa mondta: Trianon adta az országnak Galyát, majd Galyának, az ott élőknek Kodály Zoltánt, azzal, hogy megszűnt az erdélyi és tátrai kirándulások lehetősége. A hegység lábánál elterülő falvak, (és néhány távolabbi falu) termette a részben még az első népdalgyűjtő utak idején, jobbára azonban az 1920-as években gyűjtött népdalokat a Mátrai képek népdalfeldolgozás tablójához (1931), de e vidék, Pásztó egy népdalénekesétől kapta Kodály az Esti dal (1938) melódiáját s részben szövegét is.

Galyatetőhöz azonban egy egyházzenei mű születése kapcsolja Kodály Zoltánt legerősebben: az 1940-es évek elején itt született meg, az akkoriban még egészen új kicsiny kis templom, kápolna harmóniumán a Csendes mise egy kényszerű kántori szolgálat során. Bölcs előrelátással úgy alkotta meg a darabot, hogy „egész csekély és lényegtelen változtatásokkal sikerült a tisztán hangszeres misét vegyeskarra és orgonára [később zenekarra] átdolgozni”. Így jött létre a Missa brevis.

A június 28-án tartott szoboravató ünnepi emlékmise egyik lélekemelő momentuma volt, hogy a mű kórus-orgona változata a Csendes-mise ősforma megszületésének helyszínén először hangzott el. Ezt a hitelességet fokozta, hogy a valamikor Kodály által is használt harmóniumon szólalt meg a mű hangszeres anyaga. Az Új Liszt Ferenc Kamarakórust Erdei Péter Liszt-díjas érdemes művész vezényelte, harmóniumon Fassang László Liszt- és Prima-díjas orgonaművész működött közre. A bensőséges, lelkiségében és zeneiségében is felemelő szertartás után került sor a pécsi illetőségű Sütő Ferenc szobrászművész alkotásának, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően elkészült szobor felavatására és megáldására. E sorok írója mondhatta el köszöntésül gondolatait, három kérdésre keresve a választ. A szobor felállításának miértjét nyilván Kodály Zoltán galyai kapcsolatában kell keresnünk. Létrejöttében a hogyan? is fontos kérdés.  A helyi „Kodály kultuszban” fontos szerepet játszott a Fasang Család, közelebbről Fasang Árpád zongoraművész, kulturális diplomata, aki galyai tartózkodásai idején lutheránusként volt kántora a katolikus kápolnának. Az önkormányzat régi tervének megvalósításhoz az említett támogatás és nem utolsó sorban Antalné Zoboki Anna, a mátraszentimrei iskola ének-történelem szakos tanára szívós előkészítő munkája kellett. Végül a szobor valódi rendeltetését a mivégre? kérdésre adott válasz fogalmazta meg. A komoly, elgondolkodó Kodály Zoltánt ábrázoló ércszobornak az ércnél maradandóbb életmű örök érvényét-értékét kell hirdetnie az arra járók számára.

IMG_7078

A szoboravató, melynek fővédnöke Kodály Zoltánné, védnökei Stuller András polgármester és Kacsik Árpád plébános voltak, az Új Liszt Ferenc Kamarakórus énekével (Kodály: Köszöntő, Gömöri dal) és koszorúzással ért véget.

IMG_7074

.A nap programját a Nagyszálló Szonáta termében délután megtartott nagysikerű kórustalálkozó tette teljessé. Az Egri Érseki Fiúkórus (karnagy Schiedmeiszter Szilvia, zongorakísérő Réz Lóránt), Gyöngyösről a Cantare Városi Vegyeskar (karnagy Kalocsainé Csillik Mária) és a Cantus Corvinus Vegyeskar (karnagy Holló Erzsébet), Budapestről a Kodály Férfikar (karnagy Pálinkás Péter, zongorakísérő Vékey Marianna) és Kecskemétről a Nemesszeghy Márta Vegyeskar (karnagy Smuta Attila, zongorakísérő Révész László) szerepelt. A műsorban természetesen döntő többségében Kodály-művek hangzottak el, köztük a már említett Mátrai képek (az egyesített gyöngyösi kórusok előadásában) és az Esti dal záró összkari számként.

(A Szerző a Magyar Kodály Társaság elnöke, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja / fotók: Varró János)

 

Csalóka napfény

Bogányi Gergely és Ránki Dezső zongoraestje

 

A zongora – Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem (2013. február 4. – 2013. február 26.)

  

Schumann nehéz. Schumann néha elviselhetetlen, s közben mégis megmagyarázhatatlan módon vonzódik hozzá az ember – feltéve akkor, ha volt korábban egyetlen olyan pillanat, amikor közel került hozzá. És ha igen, akkor talán nem is távozik soha; zenéje ködként borul az elmére, hasonló hatást váltva ki, mint ami magában a zeneszerzőben zajlódott le utolsó éveiben; tehát ha valaki arra adja a fejét, hogy komolyan foglalkozik Schumannal, az bizony kockázatot vállal. Kockázatot, ami ugyanakkor lenyűgöző, magával ragadó, mint egy verőfényes táj, ahol időnként hirtelen borul be az ég, villámok szakadnak le, hogy aztán még váratlanabbul vegyen körbe ismét a nyugalom. Schumann egy lapra tesz föl mindent. A legtöbb művén érződik ez, mintha az éppen aktuális opus megírása közben nem létezett volna más a számára, érthető ez talán úgy, hogy abban a hosszúra nyújtott pillanatban mindent igyekezett egyetlen, általa megteremtett keret közé sűríteni: „Minden hat rám, ami a világban zajlik: a politika, az irodalom, az emberek. Ezt én a magam módján átgondolom, és arra vágyom, hogy a zenében fejezzem ki az érzéseimet. Néha azért nehéz megérteni a szerzeményeimet, mert nagyon messzire vezetnek. És néha rendhagyók, mert minden, ami történik, benyomásokat tesz rám, és arra késztet, hogy zenei formába öntsem.” – írja saját alkotási folyamatairól. Ebből is ered talán az a sajátosság, hogy gyakorlatilag az összes művén hosszú ideig dolgozott. Megdöbbentő tudatosság jellemzi, a saját szavai szerint is Schumannt, akiről közben egészen más él a köztudatban. Ez a kettősség, mert nyilvánvalóan erről van szó, mutatkozott meg a Bartók Béla Hangversenyteremben megrendezésre kerülő Bogányi Gergely-, majd egy pár héttel későbbi Ránki Dezső-koncerten, melyek Schumann egymástól meglehetősen távol eső kompozícióit állították a középpontba, olyan szerzők műveivel elegyítve azokat, mint Beethoven, Mendelssohn vagy épp Brahms. Schumann nehezen enged, sokkal jobban meg kell küzdeni érte, mint akár az előbb említett szerzőkért, ez akkor is érződik, ha valaki név nélkül hallgatja a zenéjét, s akkor is persze, ha az illetői elmélyedt a szerző életrajzában, személyiségének betűkkel és nem hangjegyekkel megjelenített lenyomatában. Ő olyan alkotó, akit érdemes minden tekintetben átélni; meg kell bomlani az ő kedvéért, hogy aztán a rendetlenségből, a szétesettségből a hallgatás közben zenéjének folyamatosa alakulása és rendeződése adjon újfajta értelmet a dolgoknak. Ez persze veszélyekkel jár, mert a visszatérés bizonytalan – ezt éreztem Bogányi játéka, a g-moll szonáta (op. 22.) hallgatása közben, hogy a legegyszerűbbnek tűnő forma lehet a „legveszélyesebb”, hogy a veszély abban rejlik; Schumann „bomlottsága”, jelleme, feltételezhető karaktere hihetetlen módon beépült darabjaiba, és nem csak nagy kihívást jelent eljátszani ezeket a műveket, hanem talán a „megszokottnál” is komolyabb és mélyebb átlényegülést kíván, követel mindegyik, a hallgatótól  is – akárcsak az említett szonáta vagy az est végén játszott Kreisleriana (op. 16.). Egy fél éven belül többször is hallottam játszani Bogányi Gergelyt, de az az összpontosítás és küzdés, amivel ezen a koncerten szembesültem, felülmúlta korábbi tapasztalataimat – főleg, hogy Brahms két rapszódiája ékelődött be a két Schumann-mű közé, ezzel ugyan líraibbá téve az anyagot, de egy cseppet sem véve el a zaklatottságból – illetve Mendelssohn Variations Sérieuses című darabja, melynek kibontakozása játékos átvezetésként szolgált a Kreisleriana felé.

 

A Ránki-koncert mintha pont az ellentéte lett volna Bogányi Gergely estjének; a választott művek Schumann esetében – akárcsak a Beethoven-szonáta –, a szerző kései korszakából származtak, amelyekre így érthetően a letisztultság, a kifinomult, mesteri kidolgozottság és szelídebb s ugyanakkor érettebb tartalom jellemző. A Waldszenen (op. 82.) Schumann drezdai periódusának egyik legkülönlegesebb alkotása, amely már csak azért is egyedi, hiszen a megkomponálása előtt közel tíz évig nem alkotott igazán maradandót zongoraművek tekintetében, és így ez egyfajta visszatérésnek, visszafordulásnak tekinthető. Ha arról volt szó korábban, hogy Schumann esetében a formai és a tartalmi jelleg nem válaszható külön személyének benső alakulásától-formálódásától, akkor erre ez a ciklus még inkább tökéletes példa, hiszen egyrészt közel hat esztendeig dolgozott a művön, másrészt életének ezen szakaszában mind a szimfonikus művek, mind pedig a kamarazene tekintetében kiemelkedőt alkotott, nem is beszélve a korábban említett zongoraszonátákról, illetve azt – az esetében nem elhanyagolható tényt –, hogy ekkorra elnyerte Clara Wieck kezét. A hangulati csapongás, és az időbeli ugrások nem hiányoztak a Ránki-válogatásból, hiszen egy korábbi szakasz egyik összefoglaló műve, a Davidsbündlertänze (op. 6) zárta a három „tételből” álló estét, s ugyanakkor a Schumann-művek, a darabok inkább összefoglaló, mintsem újító jellege miatt, kerekebb egészt alkottak. Nem is képzelhető el Ránki fellépése Schumann nélkül; olyan elemi módon forrott össze az elmúlt évtizedekben kettejük lelkülete – s ami talán pont az ellentétből eredeztethető. És középen Beethoven. „Az öt utolsó szonáta mindegyike példátlan emelkedéssel száll a magasba, mindegyik tele van drámai cselekménnyel, és mint valami középkori misztérium, a megváltás és az égbeszállás átélt és megjátszott történetével” – írja Szabolcsi Bence. Ránki Dezső nyilvánvalóan a darab misztikus mivolta, fantáziaszerű tartalma, és meglehetősen kevert stílusjegyeket magában foglaló felépítettsége okán választotta Beethoventől az op. 109-es E-Dúr szonátát, és saját nagyon finom, érzékeny lelkivilágának egyfajta igazolására, illetve a záró Schumann-darab bizonyos fokú felvezetése gyanánt. Zárásként ismét a zenetudóst idézném – ha már az ötlött fel bennem, hogy középen Beethoven –, s aki így ír a középső, Prestissimo tételről, amely a legkiemelkedőbb volt tán mind közül Ránki Dezső koncertjén: „démoni vonásokat szabadít a felszínre, különös módon titkolózó és tudákos formában. Bach mesterségbeli komplikációi Schumann látomásainak küszöbén.”

Cseh Tamás: „Még vagyok.”

Viszlát, szomszédom, Cseh Tamás, vettem egy autót és elmegyek. Viszlát, szomszédom, Cseh Tamás, kézben a bőrönd, már zárom az ajtót.

 


A legjobb magyar alternatív zenékkel való első találkozások ritkán szerelem első hallásra-típusúak. Nálam a leggyakrabban inkább „mi ez a sz…???”-típusúak, ami szerintem nagyon is a javukra írható, ha ebből a kiinduló pozícióból később mégis magukkal ragadnak. Így kezdődött akkor is, amikor egy házibuli leszálló szakaszában valakinek az jutott eszébe, hogy lejátszik nekünk „egy kis Cseh Tamást”. Akkor hallottam először, hogy „Ács Mari benne maradt”, és a következő dalt inkább köszöntem szépen, de kihagytam. Aztán valahogy hozzám keveredett az Új dalok, amivel fintorogva ismerkedtem – és rászoktam. Fél évre rá az érettségire készülés eléggé elszigetelt a külvilágtól. Az egyetlen élményforrás eközben az volt, hogy a Fehér babák, és a Levél nővéremnek szólt. Ébredéshez, teázáshoz, mosogatáshoz, fürdéshez, és elalváshoz, két hétig csak ez. Cseh Tamás halála után kezdtem belegondolni, hogy a nagyjából mindenkit megszólító zenék között van egynéhány, amelyre nagyon illik az elcsépelt „közkincs” megnevezés. Ha tudsz magyarul, de nem ismered Cseh Tamás dalait, akkor, barátom, Te egy szegény ember vagy.

„Pályaudvar, olajszag, néptelen váróterem”

A taliándörögdi klastromban láttam először élőben zenélni Másik Jánossal. Mindketten annyit ittak előtte, hogy sokszor a húrokat sem találták el, és a közönség Cseh Tamást nem ismerő (kisebbségi) része kerek szemekkel nézett, hogy mi minek örülünk annyira. Tavaly, amikor meghalt, szintén épp a Művészetek Völgye zajlott Dörögdön. A harangokat félreverték, és már jóval 12 óra előtt tudni lehetett, hogy aznap este elmaradnak a koncertek, mert az összes zenész már akkor inni kezdett a többi völgyezővel és a lakossággal együtt.

„Magától íródik ez, vagy szuverén írom én?”

Vonnegut egyszer azt mondta: „Jóformán minden író, akit ismerek, zenész szeretne lenni. A zene annyi örömet ad, amennyit mi soha.”[1] Hasonlóan volt ezzel Bereményi Géza is, a Cseh Tamás-jelenség mögött levő verbális szellem, a lemezek zsenialitásának ötven százaléka: „Tamás megkérdezte egyszer még az elején, hogy miért írok egyáltalán szöveget. És megmondtam, hogy nekem egy tervem van, bevallom. Szeretném, ha idősebb koromra nekem lennének dalaim, amiket énekelgethetek.”[2] 

 

„Filmek is készültek, vászonról ránk néztek autóstoppos fiatalok”

Azt szerettem meg bennük, hogy ezernyi témát megragadnak, és látványosan nem akarnak kilyukadni semmire. A balatoni terasz, a presszó, a zűrös szakítás, az utcai verekedés, a ki tudja hányadik pesti albérlet, vagy a világnézeti klub… Kizárólag a hangulatot ragadni meg! Itt a konszolidáció, az ifjúsági probléma, és Sartre is csak olyan építőelem, mint hagyományosabb versekben, és dalokban mondjuk a sárgult falevél. A végére, az Új Daloktól kezdve azért már csepegtettek némi didaktikát a dalokba, amit sajnálok.

 

„Az idő nincs hályog alatt”

Mindezt személyesen is elmondtam egyszer Cseh Tamásnak, pár évvel ezelőtt, miközben a Levél nővéremnek cd-met dedikálta. Egyébként nem szólítanék le egy művészt az utcán pusztán azért, mert más lenne az életem, ha ő nem lenne. Csakis azért, mert épp nálam volt a lemez, és némi hezitálás után rájöttem, hogy most idióta lennék, ha kihagynám az alkalmat. Együtt mentünk tovább egy darabon a Ráday utcában, könnyen beszélgetett, azt mondta, tegezzem, próbáltam, de nem tudtam. Azzal köszönt el, hogy „akkor viszlát, Ádám! Még vagyok.”

 


[1] STRINGER, Lee, Fedél nélkül New Yorkban…, Nyitott könyv műhely, Budapest, 2006

[2] KEPES, András, Beszélgetések, Park, Budapest, 1999

Schönberg, zene a fejnek

Van egy érdekes szomszédom, semmit nem tudok róla, de külseje arra utal, hogy pár éve lépett ki egy Hrabal-regényből. Gyakran utazunk együtt néhány megállónyit, de soha nem beszélget senkivel, néha biccent, ha valaki köszön neki. Pár hete szokatlan tömeget találtam a buszmegállóban, járatkimaradás, errefelé gyakori. Mogorva szomszédom is várakozott, csak a sokaságtól kicsit elkülönülten. Mellé álltam, egy zenetörténeti könyvet olvasott – jó belekukkantani mások olvasmányába – Schönberg életét tanulmányozta. A tömeg egyemberként háborgott a hosszú buszkimaradás miatt, én meg félszemmel ismerkedtem egy zeneszerző életével. A jármű megérkezett, és az eddig összetartó sopánkodó emberek közelharcot vívtak egymással az ülőhelyekért. Mielőtt beültem a nézőtérre, vettem egy nagy levegőt, mások ezt tanácsolták. Schönberg neve ismert, de mégsem szoktunk dúdolni tőle semmit. Időnként műsorra tűz tőle valamit egy-két operaház, de nem kell kapkodnunk, biztos lesz jegy. Egy kellemes dallam először körbecirógat, majd belénkbújik, de Schönberg Mózes és Áron című operájától ezt ne várjuk, talán nem ez a feladata. A bibliai történetben Mózes kivezeti Júdea népét Egyiptomból, ezt ismerem, de ki Áron? A nép és ideiglenes vezetőjük nem egy nyelvet beszél, Mózes szellemileg már máshol jár, alig része a földi világnak, de akkor hogyan bírta rá a tömeget, hogy kövesse őt? Egy nagyobb csoport csak ideiglenesen tud homogén egységként együtt élni vagy vándorolni, idővel kiugrik egy-két zsarnok, megjelenik a hatalom, és oda a békés összhang, de ha Mózes nem képes velük szót érteni, ki tartja egyben a tömeget? Áron, aki valójában egy a tömegből, bízik Mózesben, de nem birtokolja a hit olyan magas fokát, mely már élesen körvonalazza Istent. Mondhatjuk, hogy ő Mózes marketing menedzsere. Schönberg műveinek élvezése komoly feladatot jelent a hallgatóságnak, de sok munkát igényel az előadóművészek részéről is, és bravó a darab düsseldorfi „marketingeseinek”: Wen-Pin Chien (karmester), Christof Nel (rendező), Michael Ebbecke (Mozes), Wolfgang Schmidt (Áron) A zene? Valóban nehéz a fülnek, utcai dúdolásra alkalmatlan, de ha már nem mint tömeg, hanem mint bízó Áron hallgatjuk, talán eljuthatunk a hívő Mózes értő szintjére. Deutsche Oper am Rhein – Düsseldorf 2009. március 22. vasárnap 19.30 – 21.30

Strand á la Debussy

Néha, amikor kifogom a jó öreg aranyhalacskát, és elém áll azzal, hogy eresszem el, ő meg cserébe segít megvalósítani egy álmomat, olyankor mindig bajban vagyok, mert sokminden szeretnék lenni, de ha már tényleg, és ő meg már nagyon türelmetlen, akkor annyit tudok mondani neki: – Valami zene. Ő persze meglepődik, sóhajtozik, uszonyával legyint egyet, hiszen az nem egy foglalkozás, én meg zavaromban csak úgy visszadobom a tóba. Szeretek a zene körül sündörögni, így keveredtem valamelyik nap egy szimfonikus zenekar esti próbájára. Kicsit elkésve megálltam a terem szélén, várva a kellő pillanatot, hogy új búvóhelyem a nézőtér legyen, de ekkor a tenger langyos hullámai elérték lábujjaimat, a bokámat, majd a zene halkult, és a kellemes víz visszább húzódott a karmester utasítására. Debussy tengere megjelent a próbateremben, és főleg a vonósok lágy játékának köszönhetően valóban simogatta (hol erősen, hol finomabban) a nézőtéri homokot. A zenekar a magyarázatnyi szünetek közben sem engedte elúszni figyelmét, ami gondolom köszönhető a karmester világszerte elismert szakmai tehetségével járó tekintélyének. Főleg ritmikai problémák miatt állt le időnként a munka, de hallhatóan segítette a gondok megoldását, hogy Kocsis Zoltán ilyenkor odalibbent a zongorához (hihetetlen, de az egész programot fejből le tudja játszani), és bemutatta, valójában mi áll a kottában. Hasonló szemkápráztató produkció volt, amikor a karmester leállította a darabot, mert hallotta, hogy valaki c-t húzott h helyett, és azt is tudta, hogy ki tette próbára az ő füleit. Néhányan mondják, hogy Debussy minden műve „tenger”, lehet, de mindenesetre A tenger egy jólsikerült, korhatár nélkül hallgatható „könnyű” zene, melyet egy romantikus fracia divatfi álmodott meg, kinek szerelméért több nő is odaadta volna életét. A koncert érdekessége, hogy a profi karmester egy nem könnyű darabot egy félig amatőr zenekarnak fogja dirigálni, ahol diplomás művészek játsszanak tanárral, diákkal, büféssel, orvossal vagy épp egy véletlenül c-t húzó építésszel. MÜPA: Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem 2009. március 08. vasárnap 18:00 – 22:00 Ravel: Pavane egy infásnő halálára Mozart: G-dúr zongoraverseny, K. 453 Debussy: Három noktürn (1. Felhők, 2. Ünnepek, 3. Szirének) Debussy: A tenger – három szimfonikus vázlat Közreműködik: a Szent István Király Oratóriumkórus Nőikara Zongorán játszik és vezényel: Kocsis Zoltán

Violavörös

Régóta készült erre a koncertre, gyakorolt egyedül, gyakorolt a többiekkel, rengeteget. Amikor lefeküdt aludni, a hangok még sokáig bent ültek a fülében. Az első „igazi” koncert lesz, bemutatkozó munka. Tétje nem olyan nagy: közepes tét, de rengeteg munka. Sokszor elképzelte előre a helyzetet: kint a dobogón, leül, kezében a viola. A teremben mindent beborít a fény, de a legtöbb oda vetül. Neszek, a halk beszéd zaja, majd elül, csönd. Keze még hanyagul tartja a vonót, kicsit meglengeti, de minden pillanatban készen. Megigazgatja a combjain és az ölében a hangszert, odanyomja a hashoz. Rögtön kezdenek. Enyhén szétvetett lábbal föléhajol. Szereti az instrumentumot: a forma, a belső űr, amely a mozdulataira megtelik hangokkal, most néma. Szereti a fényes lakk kaméleon-színét: a vörösesbarna felületet, amely néhol bebarnul, néhol mint a narancs vagy a mandarin héja. Föléhajol, kezd befelé figyelni. Arca vonalait, a szemet, az orrot, a homlokot az erős fény ellenére sem vetíti vissza a felület, mindössze egy arcnyi helyen kicsit elsötétül, mélyvörös lesz. Mellei elemelkednek a testétől, még mozdulatlanok, de felkészültek arra, hogy mozogjanak. Szereti ezt az elemelkedést, amikor a hangszer fölé hajol. Minden rendben, minden a legnagyobb rendben, nyugi, hiszen nagyon tudod. A begyakorolt mozdulatok mennek, a legrosszabb esetben meg légy automata! A kotta előtted teljesen fölösleges, a kotta az agyadban és a testedben van. Rögtön itt a hang, ez a hol kissé karcos, hol hajlékonyan megadó hang. Amikor befelé figyel, a testére figyel: elvileg külön belülre és külön kívülre, a hangszerre-de nem. A hangszer ott az ölében, egészen a hashoz húzva. A hasfalon érzi, ahogy a hang megreszketteti az instrumentumot, és a reszketés beljebb megy, még beljebb, be a hasba, az ölbe, a testbe. A hangszer ő és ő a hangszer. Timor et tremor? Nincs mitől félned, pontosan érzed az egészet. Kezdünk. Az elején működik a rutin és megkezdődik a befelé figyelés. Ez ám az igazi feszülés önmagadra, Emmanuel! Ma este gyönyörű Schumannokat adunk elő. Rövid idő alatt meglelte a belső hangot, azt az elnyújtott, hosszú hangot, mely minden egyéb hang tengelye. A többi csak ehhez képest. Gyorsan meg kell lelni az első alapritmust. Itt is van. Karja lendületesen mozog, ujjai magabiztosan vezetik a vonót, felsőteste enyhén imbolyogni kezd, benne van a darabban, mélyen benne van. Jöhet később a következő, majd a többi ritmus. Nem gondol, nem gondolkodik, a testében ritmus van, elméjében képek. Mező, sík, szélén gödrök, faluvégi temető, őszi verőfény, nyugalom, fönt felhők, hempergőzés a fűben. A konzi termének, a hol gyakorolt, a szaga. Majd megint elkomorul. A képek széle fekete lesz, előbb beborul, majd elsötétül, a fű csomókba tekeredik, apró kígyók, a gödrök nyitott sírok, veri őket a fekete napsütés, a mezőn rozsdaette vasdarabok, ő kerülgetni kezdi őket, megbotlik, de nem veszti el az egyensúlyt, sietni kezd, rohanni szeretne. Rögtön elkezdődik a Märchenbilder (op.113) utolsó tétele. Remeg a hasa. Nem a gyomra, a hasa. Amikor gyakorolt, eleinte nagyon gyakran hagyta abba itt, hirtelen, kényszeresen. Egyszerűen képtelen volt folytatni. Blokkolt. Mindig akkor, amikor ez a rövid zenei téma először, elviselhetetlen egyértelműséggel fölhangzik. Az ember persze hogy előre hallja a hangokat, e képzeletbeli, még éppen meg nem született, de megszületésre készülő, protenciós dallamrészeket, a mindig éppen-következőt. De ez, ez nem ilyen eset. Az ismétlődésével nem tud mit kezdeni. Hogy újra és újra meg kell szülni. A legelviselhetetlenebb először. A közeledésétől is retteg. Hirtelen vihar, sok eső, ömlik a víz, az utca lejtős ugyan, de keskeny, a Petőfi-tér sem tudja befogadni, hömpölyög a vasúti sínek felé, le, egy kilométernyire. Itt veszélyes, nagyon veszélyes, a ritmikus hömpölygés elsodorhatja, meginog, de nem veszti el az egyensúlyt, még nem. Ugrani kellene, oda a túloldalra. Ott mező van, sík, a szélén gödrök, faluvégi temető, békés őszi verőfény. A gyakorlatok vége felé egyre többször sikerült ugrani, de ma délelőtt éppen nem. Amikor elalszik, rendre visszatérő képsorozat, több szekvencia fogadja. Koncertterem, teli emberekkel, erős fény, üres dobogó. Kilökik a pódiumra, taps, előzetes figyelem, élmény-előttes. És ő tudja, hogy nem az övé a viola, még a vonót sem tudja megfogni. Idegen tőle az egész, egyetlen hangot nem tud kicsalni belőle, soha nem tudott és soha nem fog tudni. Szabadulni szeretne, menekülni, megsemmisülni, de az egész terem csöndben nézi őt, nagy, mély, rettenetes csöndben. Valami megtörhetetlen, lenyomó erő miatt nem szólalhat meg, nem mondhatja el, hogy emberek, én nem is tudok, sohasem tudtam, mindig is képtelen voltam erre. A Petőfi-tér. Fényes délben, ősszel, teli emberekkel. Kezdetben ő nincsen ott, de hirtelen egyszerre odalökik. Nem ő megy oda, kilökik, mint egy pódiumra. Mindenki megdermed, felé fordul a téren, az összes szem őrajta, nem érti. Mit néznek? Előrebiccenti a fejét, lefelé les, viola nincs az ölében, akkor észleli, hogy anyaszült meztelen. Jobb kezét a jobb melle elé teszi, alkarja a bal melle előtt. Meg kellene halni. Bal kezével előbb a szeméremtestét fedi, és nem és nem esik össze, nem és nem hal meg. Lassan feljebb viszi a tenyerét, ujjai szétterpesztve, a hasra. A viola belül van, onnan jön a hang és a remegés kifelé. És itt a hang, megvan, kint van, túl van. Jöhet a variatív ismétlés, ezután