Címke: műfordítás

Arthur Rimbaud: Álmodó a völgyben

Árnyas lombok között kanyarog a folyó.
Hullámai a part peremét tépdelik.
Apró völgy látszik ott, fényesen ragyogó.
Ezüstös napsugár süti a széleit.

Egy fiatal vitéz; bús fej, nyitott ajak.
Veríték a nyakán, kék zsázsában hever.
Szendereg; megpihent a fellegek alatt.
Napfény takarja őt, e szerény fekhelyen.

Lábánál kardvirág, s álmodik. Úgy, ahogy
beteg gyermek. Pihen, s a szája mosolyog.
Természet! Didereg; melegítsd fel helyét.

Mezőn fekszik, de nem érez illatokat.
Keze mellén pihen, s alszik; süt rá a nap.
Békés. Jobb oldalán két vöröslő pecsét.

Szeder Réka fordítása

Régi japán költők a mulandóságról

Klasszikus japán versek a mulandóságról az Új „Régi és új dalok gyűjteményé”-ből (1.)

(Japán, 1205–1210)

 

 

Vers a mulandóságról, melyet akkor komponált,
amikor száz költeményt ajánlott fel
Szutoku visszavonult császárnak.

Sunzei, az Anyacsászárnéi Hivatal vezetője

 

Ha a világról
elgondolkozom, s mélán
merengek, érzem,
üres égen eltűnő
fehér felhő az, nem más!

 

Száz vers között költötte.                     Sokusi hercegnő

 

Míg bealkonyul,
van-e tán időnk várni?
Adasi-mezőn[1] 
levelek hegyén ülő
harmatra vihar támad.

 

Amikor Cu tartományban[2] tartózkodott, és a nádast nézte a vízparton.

                                               Kazan visszavonult császár őfelsége

 

Bizony, Cu földjén
Hosszúéletnek[3] neve
reánk nem illik.
Rövid nádszár percei:[4]lám, csak eddig tart létünk!

(Vegyes témájú dalok második kötete, 1846–1848.)

 

Fittler Áron fordításai

 

 

Fudzsivara no Sunzei (藤原俊成)

1114–1204

Korának egyik legjelentősebb költője és vaka-kritikusa, a Fudzsivara-klán Mikohidari (御子左) ágából származik. Az általa megalapított Mikohidari-irányzat a vaka-költészet és poétika egyik meghatározó tényezője volt, a XII. század második felétől pedig uralkodóvá vált. A XII. századi irodalmi élet egyik vezetője volt, több fontos költői verseny (utaavasze, 歌合) bírájának is felkérték. A hetedik császári rendeletre összeállított vaka-antológia (csokuszen vakasú, 勅撰和歌集), az Ezer év dalainak gyűjteményének (Szenzai vakasú, 千載和歌集) szerkesztője. Legmagasabb udvari tisztsége az Anyacsászárnéi Hivatal vezetője (Kótaigógú daibu, 皇太后宮大夫) volt, ezért nevezték így a császári rendeletre összegyűjtött antológiákban.

 

Sokusi hercegnő (Sokusi naisinnó, 式子内親王)

1149–1201

Gosirakava császár (後白河天皇, 1127–1192) harmadik lánya. 1159-ben a Kamo szentély főpapnőjévé (szaiin, 斎院) nevezték ki, és tíz évig töltötte be a tisztséget. 1169-ben betegsége miatt felmentették. Életét nagyrészt magányosan töltötte, utolsó éveit leszámítva nem vett részt kora nyilvános kulturális életében. Elsajátította ugyanakkor a verselés művészetét, mestere Fudzsivara no Sunzei volt. Életének utolsó éveiben császári családból származó nőként rendkívül aktívan vett részt a közösségi költészetben: több meghatározott számú versciklus és más megadott témákra költött vakák komponálására kérték fel. Később buddhista szerzetesnő lett. Az Ezer év dalainak gyűjteményétől kezdve csaknem száz vakája szerepel császári vaka-antológiákban.

Kazan visszavonult császár (Kazan in, 花山院)

968–1008

Japán 65. császára. Mindössze két évig uralkodott (984 és 986 között), lemondása után buddhista szerzetesnek állt. Kora irodalmi életének vezető személyisége volt, számos költői versenyt és más verses összejövetelt szervezett. Az ő parancsára állították össze a harmadik császári vaka-antológiát, a Kimaradt dalok gyűjteményét (Súi vakasú, 拾遺和歌集), melynek szerkesztésében feltehetően maga is aktívan részt vett. Hatvannyolc vakája szerepel császári vaka-antológiákban.

Borítókép: a fordító felvétele

[1] Egyes vélemények szerint a mai Kiotó nyugati részén lévő Adasi-mező (Adasino, 化野), amely a korban hamvasztóhely volt.

[2] Szeccu (摂津) tartomány. A mai Ószaka prefektúra északi, és Hjógo prefektúra délkeleti fele.

[3] Nagara (長柄). A mai Ószaka város északi részén található helynév. Az eredeti szövegben a sokáig él jelentésű nagarau (ながらふ) ige többértelmű kifejezésként magában foglalja a Nagara nevet.

[4] Az eredeti szövegben többértelmű kifejezést találunk: a jo egyaránt jelenti a világot, létet (世), illetve a nádszár bütykeit (節).

Guilhem de Peitieus (Aquitánai Vilmos) összes költeménye

I.

 

hommage à Weöres Sándor

 

Barátaim, ildomos        lesz énekem,

inkább csak bolondozás,       nem értelem.

De lesz benne szép öröm,       ifju szív, meg szerelem.

 

Aki ezt nem érti meg,        az nemtelen,

s nem is dúdolgatja majd        önkéntelen.

Szerelem nem múlik ott,        hol dalolják szívesen.

 

Két paripám osztozik       a nyergemen,

csatán mindkettő derék,     friss, eleven,

de egymást nem tűrik ők        – túl kell adnom egyiken!

 

Ha járna két jó lovam        szép kezesen,

nem lenne gond, holmimat        hová tegyem,

hisz nyeregben úgy ülök,       mint e földön senki sem

 

Egyikük növekedett        a hegyeken,

s egyre makrancoskodik,       vad, féktelen:

ágaskodik, ha a lovász           megvakarná rendesen.

 

A másik hazája meg        jó Confolens,

nincsen nála kanca szebb      – azt meghiszem!

Arany, ezüst, drága kincs       mellette mind értéktelen!

 

Legelészett mint csikó            zöld réteken,

urat szereztem neki,       s feltételem:

egy évet tölt ővele,        száz évet meg énvelem.

 

 

———-

 

II.

 

Barátaim, elfogott     az ámulat:

mindenféle kósza hír      lám szétszaladt,

hogy rám számít egy úri nő      a hölgyőrizők miatt.

 

Azért sír, mert semmitől       se tartanak:

hármasban van ott velük,       és ő a rab.

Ha a gyeplőn lazít emez,      visszafogja őt amaz.

 

Szenved lám ilyen s olyan       bántalmakat,

mert gavallért játszik egy       bunkó alak,

s a másikkal jobban zajong,      mint a nagy királyi had.

 

Titeket hát, őrök, így       tanítalak,

s az, ki nem hallgatna rám,        bíz’ balgatag:

olyan csőszt nem találtok ám,       hogy ne hunyna néhanap.

 

S jámbor hölgyet sohasem       láttam olyat,

szeszélyből ne hágna át       korlátokat:

ha nincsen tisztes útra mód,       majd hamiskodásra kap.

 

Ha nem jutna tőletek      finom falat,

beéri majd azzal is,      ami akad:

nem kap közelben harci mént,      vesz hát parádés lovat.

 

Aki hallja, az nekem      igazat ad,

hogy ha némely nagybeteg     bort nem ihat,

meg ne haljon, vizet vedel,       szomjan ám sosem marad.

 

Mind csak egyre vizet vedel,       szomjan ám sosem marad.

 


 

III.

 

Barátaim, ért csapás       már annyi sok,

hogy nem fojtom el dalom,         s csak jajgatok,

de senki azt ne tudja meg,     hogy bánt sok bajos dolog.

 

Elmondom hát nektek itt,      mit gondolok.

Tóban ha nincs hal, s pinán       a lakatot

utálom, és ha bajt kevert,       ne dícsérjék a bajhozót.

 

Úristen, ki életünk       kormányozod,

mért nem lett a pinacsősz       rögvest halott?

Hisz nincs sem őr, sem ellenőr           ily fenemód átkozott.

 

Mondom, amit a pina        tenni szokott

(sok rossz terhel engemet,      s rosszat kapok):

amíg minden más sorvadoz,        ez megnő, ha megfogod.

 

S ha nem hinné bárki is,        mit oktatok,

az irtásra menjen el,          s majd látja ott:

döntenek egy fát, ám helyén        két-három nő fel, s nagyobb.

 

Sűrűbb a vágás után       erdő, bozót,

s az uraság sem veszít,      sőt nyer adót.

Pimasz, ki jajgat kár miatt,         holott kára semmi volt.

 

Hamis, ki jajgat kár miatt,          holott kára semmi volt.

 


 

IV.

 

A semmiről énekelek,

nem érint mást, sem engemet,

sem ifju vért s szerelmeket

– nincs benne sok…

Álomba hullva verselek,

s lovagolok.

 

Mikor születtem, nem tudom,

nem sírok s nem vidámkodom,

nem ül jó s rossz kedv arcomon

– csak bambulok…

Nyűgöztek éji ormokon

varázslatok.

 

Ébrenlét volna? álmodás?

– csak úgy tudom, ha mondja más.

Majd’ leterít egy fájdulás,

szívem sajog…

Szent Marsaut-ra! egérfutás,

nincs búra ok!

 

Beteg vagyok, riaszt halál

– mi ez? valaki mondja már!

A kórság gyógyítóra vár

– s kit kaphatok?

Megöl a rossz, s jól vizitál

a járatos.

 

Van szeretőm – s ugyan ki az?

Nem láttam még, hidd szavamat!

Nem bánt engem s nem simogat…

Békén vagyok!

Nem járnak normann s frank urak,

hol lakozok!

 

Kívánom, bár nem láttam őt,

nem tett se jót, se bőszitőt,

s ha nincs itt, nincs hiánya, sőt…

Nem búsulok!

Ismerek én szebb úri nőt,

ki nála jobb!

 

Az ének kész. De tárgya mi?

El is fogom már küldeni,

s továbbviszi más valaki

Anjou-ba ott…

S hozzá a kulcsot adja ki,

mit rejt a tok!

 


 

 

Dalt költök, s közben szunnyadok

– napfényben állok s ballagok.

Jaj, vannak álnok asszonyok!

S hogy milyenek?

Lovag szerelméről ha hall,       mind csak nevet.

 

Sújtsa a hölgyet kárhozat,

kinek szerelme nem lovag!

Mert ha barát, vagy volna pap,

az besteség,

s jogos, ha rút bűneiért         lángokban ég.

 

Auvergne s Limoges vidékeit

jártam, kerülve bárkit is.

Gari s Bernart úr hölgyeit

fölleltem ott.

Kívántak Szent Lénárddal ők       szép jó napot.

 

Szólt egyikük tört latinul:

„Isten hozott, zarándok úr.

Kastély szolgál lakásodul,

bízvást hiszem,

de jár itt, tudjuk, sok bolond         meg esztelen.”

 

S halljátok nyelvem válaszát.

Nem mondtam én se bűt, se bát,

nem ígérgettem fűt, se fát.

Szóltam viszont:

barambipant, barambipant,        barambipont.

 

 

 

Kiáltott Agnes erre fel:

„Ermessen, megleltük, mi kell!

A vándort, húgom, rejtsük el!

Hisz nem beszél,

s a dolgainkról tőle majd        rossz hír se kél!”

 

Be is borított köpenye,

égett a kandalló tüze:

nem volt hiányom semmibe’.

Volt mulatás!

Átjárt a hév, s izzott a szén,        a jó parázs.

 

Kappant adtak tálon elém,

két egészet befaltam én.

Nem jött kukta, szakács felénk,

ültünk magunk:

volt borsos étkünk, kenyerünk        meg jó borunk.

 

„Nővérkém, hátha színlelő,

s csupán előttünk néma ő…

Vörös kandúrunk hozd elő

tüstént, siess!

Megoldja nyelvét rögtön az,        ha csalfa ez!”

 

Hozta Ágnes a borzadályt,

irdatlan nagy bajuszkirályt.

S meglátva őt, szívem megállt,

vérem lehűlt,

s fogam még a hölgyekhez is        aligha fűlt.

 

S hogy túl voltunk a lakomán,

ledobtam kedvükért ruhám.

A kandúrt akkor szaporán

valamelyik

végighúzta a hátamon         a sarkamig.

 

Farkát rángatta egyre csak,

az meg meresztett karmokat,

s már száznál is több seb fakadt

fel testemen.

De moccanást se! – érne bár       el végzetem.

 

Ezt látva Agnes így beszélt:

„Néma – ne aggódjunk ezért!

Fürödjünk inkább, lesve kéjt,

kedves hugom!”

El is telt aztán így velük         nyolc-tíz napom.

 

S halljátok, hányszor dugtam ott:

száznyolcvannyolcszor – nem titok!

Szerszámom majd’ cserbenhagyott

a végire!

Hogy mondjam el, mi munka járt,        s mi kín vele!?

 

Monet, te reggel útra kelsz,

s a tarsolyodban lesz e vers.

Gari s Bernart hölgyére lelsz.

S ott így beszélj:

pusztítsák el kandúrjukat         a kedvemér’

 


 

VI.

 

Mindenkinek tudnivaló,

hogy ez a dal jóravaló,

s a műhelyemből származó,

mintegy virágként viruló.

Nem tévedek!

Önmagáért tanúskodó

mindaz, mi lesz.

 

Tudom, mi bölcs, s mi hibbanó,

tisztességes, szégyent hozó,

mi merész, s mi gyáválkodó.

S ha jön szerelmi dáridó

– bolond legyek? –,

csak azt választom én, mi jó,

a rossz helyett!

 

Tudom, ki szólít kedvesen,

ki pedig ellenségesen,

ki az, ki jól mulat velem,

derék barát és fesztelen.

S majd úgy teszek,

hogy része békesség legyen

meg élvezet.

 

Áldott, ki óvta életem,

s szép kedvtelést is szánt nekem:

nem terheltem hát mást sosem,

hisz játszhatom lágy fekhelyen,

s lám pengetek,

jobban mint más, a hangszeren,

– hol azt, hol ezt…

 

Isten s Szent Julián nevét

dicsérhetem, hisz csodaszép

gyakorlatom van már elég,

s ha tán új ötlet kéne még,

megfelelek!

S nem lesz, ki házamból kilép

majd, téveteg.

 

Hordom a „nagymester” cimét,

s babám se mondja búcsuképp,

hogy nem lesz másnap táncra kész!

Dagad bennem a büszkeség:

remekelek,

s megtermené bármely vidék

kenyeremet.

 

De azt ám mégsem állitom,

hogy egyszer nem volt rossz napom,

s majd’ vesztettem játékomon.

Bár jól indult el az nagyon,

de megrekedt…

Néztem: ha így megy, feladom,

lankadt leszek.

 

Rám is szólt már az angyalom:

„Uram, dákód aligha nyom!”

Indult az újabb rohamom:

„Egy városért se hagyhatom!

Nem ernyedek!”

S emelintette két karom

a terepet.

 

A terepet ha felhozom,

dákóm bemegy.

Jól sikerült két alkalom,

s bicegve ez.

 

A terepet jól megnyomom,

s bizony nyerek.

 


 

VII.

 

Íme, virágban a mezők,

a kertek fája újra zöld,

patak csobog kavics fölött,

és fúj a szél.

Érezzen mind szép örömöt,

ki kedvre kél.

 

Ámorra nincs egy rossz szavam,

számomra bár haszontalan,

s nem ő szabja meg már utam.

Kétség se fér

hozzá, hogy sok öröme van,

ki véle él.

 

Így volt ez mindig is velem:

szerettem, ám de kedvtelen.

Így volt, s nem lesz másként sosem.

Ha véget ért,

sokszor csak ennyit szólt szivem:

ily semmiért?

 

Engem leginkább az nyomaszt,

hogy mi kellett, nem kaptam azt.

A közmondás való igaz,

s aranyat ér:

„kitartáshoz erőt ad az

elszánt kedély”.

 

Ámort csakis az nyeri meg,

aki mindent kedvére tesz,

s barát vagy sem, az egyre megy

– békében él.

Az engedelmesség lehet

csupán a cél.

 

Csak engedelmes légy, s ügyelj,

hogy mindenütt társadra lelj,

s olyan modort válassz, amely

jó bárkinél!

Az udvarnál ne feleselj

– így pór beszél!

 

E rigmusomról mondhatom,

hogy csak megértsd, s nincs unalom.

Szabályos rend a versidom,

szép szófüzér,

és tetszetős a dallamom,

ahogy zenél.

 

Narbonne-ba én el nem megyek,

de magamért

versem küldöm: ő lesz kezes

jó híremért.

 

Társam, Estève, bár nem megyek,

de magamért

versem küldöm: ő lesz kezes

jó híremért.

 

 


 

VIII.

 

Új dalba kezdek, új e nóta

– fagy, szél, eső kedvem ne oltsa.

Gyötör hölgyem, kemény a próba:

elég nagy e szerelem?

De kínjaim bárhogy fokozza,

nem oldoz tőle semmi sem.

 

Tehet, mit kíván, kénye-kedve,

hűbérbe adhat pergamenje,

s azt senki borgőznek ne higgye,

hogy hölgyem én szeretem!

Ha nincs ő, nem kell életem se:

csak szerelmére éhezem.

 

Szebb színe, mint ivor fehére,

imádom őt, s más senki nőt se,

bizonyságát ám adja végre,

hogy szeret szerelmesen.

Éltemnek – Szent Gergelyre! – vége,

ha ágyán nem csókol s gyepen.

 

Szép hölgy, hiszed, hasznodra válna,

szerelmed ha engem kizárna?

Élnél ezentúl mint apáca!

Ez a gyötrő szerelem,

félek, még küld engem halálba,

ha díj nem jár, csak sérelem.

 

Barát lennék, csuhát is öltve

– vesztve engem, vinnéd-e többre?

Bennünk gyúl a világ örömre,

ha él köztünk szerelem!

Dalolj – szólok – komám, Dareustre,

s ne kornyikálj ily rémesen.

 

Csakis őérte lel hideg ki,

mert őt híven szeretem.

Nem származott még párja néki

Ádám apánktól, vélhetem.

 


 

IX.

 

Örömben úszom, s élvezek

szerelmes jókedvet vigan.

S örömre vágyva untalan,

a legjobb kell, mi csak lehet.

Hisz ez a legfőbb élvezet,

mi szem s fül tetszésére van.

 

Nem dicsekszem, tudjátok ezt,

sosincs egy hencegő szavam.

Virágjában sincs ám olyan

öröm, mi ezzel versenyez,

mi ennél tündökletesebb

– akárha ködbe fény suhan.

 

Leírni azt, mi volna ez,

szándékunk, vágyunk hasztalan,

s elgondolnunk is céltalan,

– ilyet nem szülhet képzelet!

S ki szólna szép dicséretet,

éven át költhet szorgosan.

 

Sápaszt minden más örömet,

s a gőg szolgálja jámboran,

hisz hölgyem olyan nyájasan

vet édes szép tekintetet,

hogy él száznál több éveket,

kinek szívéből része van.

 

Örömétől gyógyul beteg,

s dühétől meghalnak sokan,

s a bölcs miatta oktalan,

s torzzá tesz szépet, délceget,

s finom emberből durva lesz,

s parasztból jó úr, gáncstalan.

 

Szem nem látott ily nemeset,

s a száj előtte hangtalan:

enyém marad hát biztosan,

csak hogy üdítse szívemet,

buzdítsa kedvre testemet,

s maradjak véle ifian.

 

Ha ő hozzám szíves, kegyes,

óvom szerelmét boldogan,

hódolva, s tartva titkosan.

Kedvére szólok és teszek,

s övezi őt majd tisztelet,

s dicsérem is minduntalan.

 

 

 

Üzenni nem merészelek

mással – fogadná bosszusan! –,

s szerelmet vallani magam

félek: szám majd habog-hebeg.

 

Mi kell nekem, ő mondja meg,

mert tudja: tőle jön javam!

 


 

X.

 

Az évnek édes új szaka

lombot fakaszt, s madár dala

zeng az erdőn százféleképp

– szállnak frisshangú énekek.

Ejtse az ember is szerét,

hogy azt tegye, amit szeret.

 

Onnét, hol szívem otthona,

nincs híradás, levél soha:

kerül az álom, nevetés.

Ezért hát lépni sem merek,

míg nincsen rá bizonyiték,

hogy miként vágyom, úgy lehet.

 

Olyan szerelmünk, mint e kép:

galagonya ágára nézz,

senyved csak bokrán reszketeg

esőben, fagyban éjszaka,

s reggelre naptól ébredez,

zöld lombra süt fény sugara.

 

Emlékszem egy reggelre még,

viszály után jött békeség,

s adott nekem egy nagy kegyet:

gyűrűje volt meg ő maga.

Hogy éljek, Isten adja meg,

s fogjam megint, mit rejt ruha!

 

Nem érdekel a rút beszéd,

őrzöm jó szomszédom szivét.

Tudom, hogy bár sok nyelv pereg,

s fut a dicsekvő szó tova:

szerelemről locsog-fecseg…

Van késünk, s van mit vágnia!

 


 

XI.

 

Kedvem jött dalba kezdeni,

fájdalmam versbe önteni:

Limousin s Peitou hölgyei

nem látják több szolgálatom.

 

Megyek, sorsom száműzetés,

borzaszt, mi vár, ezernyi vész.

Marad fiam, s dúlásra kész

minden szomszéd, acsarkodón.

 

Fáj, hogy már nem leszek tovább

Poitiers-ben uraság.

Folcon d’Angers-nak adom át

– őt várja birtok s kis rokon.

 

Ha gyermekemhez ő nem áll,

s uram se segít, a király,

Gascogne meg Anjou hadba száll

– rátámad sok haragosom.

 

Lehet fiam eszes, vitéz,

de elvisz tőle messzeség,

s hamar eléri csúnya vég

– védtelenül, fiatalon.

 

Kérem minden jó hívemet,

ha bántottam, bocsássa meg,

s Jézus úrhoz esdekelek

– népnyelv s latin szó szájamon.

 

Virtus volt részem s szép öröm,

de már hozzájuk nincs közöm,

s Felé igyekszem csak hivőn

– ott bűnösé az irgalom.

 

Mulattam, mókáztam sokat,

szólt ám Urunk: már nem szabad.

Roskasztja terhem vállamat

– közeledik végső napom.

 

Elhagytam minden szép szokást,

lovagságot, hivalkodást,

s teszem, mit Ő kér, semmi mást

– fogadjon el, fohászkodom.

 

Barátaim, mind jöjjetek,

s halálomkor dicsérjetek:

ti hoztátok örömömet

– hol itt, hol ott s hol otthonom.

 

Odahagyom örömömet

– nyérc és coboly csak cifra lom.

Rajnavölgyi Géza fordításai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezra Pound: Canto IV

Palota füstös fényben,
Trója már parázsló határkőhalom csupán,
ANAXIFORMINGES! Aurunculeia!
Hallgass meg. Aranyhajók Kadmusza!
Ezüst tükrök tartják ragyogó kövek visszfényét,
a hajnal úszik ébredésre a hűvös zöld légben,
Harmat-mosta homály, a fűben tejfehér bokák járnak.
Dobbanás, lebbenés, tompa léptek a lágy füvön
…….az almafák alatt,
Choros nympharum, baklábak váltják a sápadt láb lépteit;
Kék-szőtte vizek sarlója, aranyzöld a zátonyon,
fekete kakas hangja a tenger habjain;

—————————————————————-

És a heverő ívelt-faragott lábánál,
…….karomlábak és oroszlánfej, egy öregember ült,
szürke mélységgel szólt…:
…….Ityn!
Et ter flebiliter, Ityn, Ityn!
Az ablak felé indult a nő majd levetette magát,
…….„Közben a fecskék zengik:
Ityn!
…….„Cabestan szíve van a tálban.”
…….„Cabestan szíve van a tálban?”
…….„Örökké marad az íz a szájban.”
És indult az ablak felé,
…….a karcsú fehérkövek
formázzák a duplaívet;
Kecsesen biztos ujjak markolják a sápadt követ;
Egy pillanat leng,
…….és Rodoszból érkező szelek
töltik meg ruhája ujjait.
……. … a fecskék zengik:
Itt. Itt. Ytis!
…….Actæon…
………….. és egy völgy,
levelektől nehéz völgy, levektől, a fáktól,
a napfény tükre, tetőn csillan,
mint pikkelycserepek,
…….mint a Poiciters-i templom teteje,
ha aranyból lenne.
…….Alatta, alatta
nincs fény, egy csepp sem, naptányér fölös sugara sincs
ami fésülné a fekete nagy vizeket;
Fürdeti nimfák testét, nimfákét, és Diánát,
tejnimfák állják körbe őt, és a lég. a lég
rezzen, istenfényben úszó szellő
…….legyezi fürtjeiket a homályban,
ezüstbe mártózó elefántcsont,
…….árnyalva, árnyékba borítva
ezüstbe mártózó elefántcsont,
egy maszatnyi, egy szilánknyi napfény se.
Majd Actæon: Vidal,
Vidal. Öreg Vidal beszél,
…….tántorog az erdőn át,
egy foltnyi, egy elhagyott érményi napfény se,
…….az istennő fénylő fürtjei.

—————————————————

Kutyák ugranak Actæonra,
…….„Erre, erre, Actæon,”
Erdő foltos szarvasa;
Arany, arany, egy kévényi szőr,
…….vastag, mint egy köteg búza,
lángol, lángol a napon,
…….kutyák ugranak Actæonra.
Tántorog, tántorog az erdőn át,
Suttogja, suttogja Ovidiust:
…….„Pergusa… tó… tó… Gargaphia,
„Tó… Szalmakisz tava.”
……. Üres páncél zörren amint a hattyú indul.

———————————————————–

Így esőzik a fény, így zuhog, e lo soleils plovil,
A folyva-robogó kristály
istenek térde alatt.
Fodrok fodrokon, vékony tündöke a víznek;
Patakhártyán fekszenek a fehér szirmok.
A Takaszagó-i fenyő
……. együtt nő Isé fenyveivel!
Víz-kavarta aranyhomok a forrás szájánál
„Íme az arcok fája!”
Szerteálló ághegyek izzanak a lótusztól.
…….Fodrok fodrokon
A sekély örvénylő folyam,
…….istenek térde alatt.

———————————————————

Fáklyák mállnak a fényben
…….a sarki tűzhelyet festő lángok,
kék achátban fészkel az ég (mint Gourdonban akkor)
…….gyanta serceg,
sáfrányszandál szirma a keskeny lábnak: Hymenæus Io!
…….Hymen, Io Hymenæe! Aurunculeia!
Skarlátvirág pihen az őszfehér kövön.

————————————————————–

És Szo-Gioku szólt:
„A szél. uram, a király szele,
…….ez a szél a palota szele,
birodalmi vizek sugarát rázza.”
…….És Hsziang, gallérját kigombolva:
„Ez a szél a föld zsákjában üvölt,
…….vizeket fektet nagy rohammal.”
Nincs oly szél, mi király szele.
…….Tartsák hát meg a tehenek borjaikat.
„Fátyolfüggönyök fogják a szelet…”
  …….Nincs oly szél, mi királyé…

————————————————————–

Tevehajtók ülnek a lépcsőfordulón,
…….Lenéznek Ecbatana tervutcái felé“
…….Danaë! Danaë!
…….Melyik szél a királyé?”
Füst lapul a folyamra,
A barackfák ontják fényleveleiket a vízre,
hangfuvallat az esti homályban,
…….bárka karcolja a sekélyt,
…….aranyló bordák a fekete víz felett,
…….három lépés a nyílt síkon,
szürke kőoszlopok útján…

————————————————–

Père Henri Jacques beszélne a Szenninekkel, Rokkun,
Rokku hegyén, a kövek és cédrusok közt,
Polhonac,
és Gügesz Thrák tálakon hordta az étket,
Cabestan, Téreusz,
…….Cabestan szíve van a tálban,
Vidal, vagy Ecbatana, Ecbatana aranytornyaiban
feküdt az isten menyasszonya, feküdt soká, aranyok esőjére várva.
Garonne felől.    ……. „Szááve”
A Garonne dús, mint a festék,
körmenet, — “Et sa’ave, sa’ave, sa’ave Regina!” —
Gilisztaként mozog a tömegben.
Adige, képek vékony hártyája,
Az Adigén túl, Stefano műve, Madonna in hortulo,
ahogy Cavalcanti látta őt.
Kentaur sarka mélyed az agyagos földbe.
És mi ülünk itt…
…….ott az arénában…

Halmi Dávid fordítása

 

Wisława Szymborska: Nehéz együttélés az emlékezettel

Hálátlan közönség vagyok a saját emlékezetemnek.
Azt akarja, minden percét végig hallgassam,
de én csak izgek-mozgok, röfögök,
figyelek is, meg nem is,
kimegyek, visszajövök, aztán újra el.

Minden időmet és figyelmemet le akarja foglalni.
Könnyedén jön, amikor alszom.
Nappal más a helyzet, irigykedik ezért.
Őszintén odacsúsztat régi leveleket, fényképeket,
felizgatja minden jelentős és jelentéktelen esemény,
figyelmen kívül hagyott kilátásra fordítja szememet,
majd halálommal népesíti be azokat.

Elbeszéléseiben mindig fiatalabb vagyok.
Ami igazán kedves, de miért mindig ugyanaz a történet.
Minden tükör más és más állapotot őriz meg.

Dühös lesz, amikor megvonom a vállam.
Bosszút áll majd minden múltbéli,
súlyos, de könnyen felejtő hibámért.
Szemembe néz, figyeli, miként reagálok.
Aztán megvigasztal, rosszabb is lehetne.

Azt akarja tőlem, csak érte és vele éljek.
Leginkább sötétben, bezárva,
de a növényeimet még mindig a mai nap jellemzi,
állandóan beborul a jelenlegi utakon.

Időnként megunom őt.
Az elválást javaslom. Mától, az örökkévalóságig.
Majd szánakozva mosolyog rám,
azóta tudja ez lett a vesztem is.

 

Nagypál István fordítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keresztes Szent János költeménye Hámori Attila kommentárjával

Keresztes Szent János
A LÉLEK ÉNEKE
A lélek és a Vőlegény párbeszéde
Menyasszony:
Szerelmem, hova lettél,
mért hagytál nyőgve engem egymagamra?
Szarvasom, megsebeztél,
futottál, meg se hallva,
szólítalak, mentél egyedül utadra.
Jó pásztorok, a réten,
ha nyájatok a legelő füvén jár,
ha látjátok, ki nékem
kedvesebb bárki másnál
mondjátok, szenvedek, halott vagyok már.
Nyomában egyre járok,
hol tengerpartra, hol hegyekbe térek,
nem tépek le virágot,
vadak láttán se félek,
nem torpanok, ha új határba érek.
A teremtményeket kéri:
Ó, rengeteg nagy erdő,
szerelmesem keze ültette dús fák,
ó, legelők, zöldellők,
virágok, fénylő tiszták,
mondjátok meg, ha körötökben itt járt!
A teremtmények válasza:
Elhalmozott kegyével,
míg elhaladt e ligetben sietve,
alig tekintve széjjel,
szemét csak ránk vetette,
szépségét minden önmagára vette.
Ki gyógyíthat meg engem?
Szerelmesem, áruld el végre hol vagy.
Minek is epekednem?
Ne küldj ma hírhozókat,
hiába kérdem, hallgat mind terólad.
Kik közeledbe járnak,
ezer kegyedről nékem számot adnak,
csak sebeimbe vájnak,
engem halódni hagynak,
értelme nincsen dadogó szavuknak.
Ó, lelkem, mért kívánod,
hogy éljek, hogyha ez nekem nem élet,
s ha életem halálod,
szerelem nyila téged,
ha eltalál, hogyan, hogy mégis éltet?
Ha nem tudsz orvosságot,
szívemet annyi sebbel mért sebezted?
Ha kincsem nem kívánod,
miért is irigyelted,
amit raboltál, itt miért felejted?
Csitítsd el haragvásom,
hisz nincsen másnak ily hatalma rajtam!
Hogy téged látva lásson,
szemem csak miattad van,
te vagy a ragyogása egymagadban!
Jelenj meg énelőttem,
s ha szépséged meglátnom végzetes lesz,
ne fuss akkor se tőlem,
Kínjára szerelemnek
csak kedves társaságod hozhat enyhet.
Ó, kristályos patak, te,
arcoknak mását formázza ezüstöd,
őt vágyom látni egyre,
jelentesd meg közöttük,
a bennem élőt mutassa vissza tükröd!
Szerelmesem, ha nézel,
a lélek elhágy!
Vőlegény:
Fordulj galambom vissza!
A szarvas száz sebével
megjött már dombjainkra,
röpködnek levegőjét vágyva issza.
Menyasszony:
Szerelmesem az erdő,
magányos tisztás benne számolatlan,
folyók folyása zengő,
sziget háborítatlan,
a szél szerelmes szava lankadatlan;
az éjjel, hoz nyugalmat,
keletről gyönge hajnal fölvilágít,
a muzsika, elhallgat,
a magány dala száll itt,
a dús vacsora szerelemre csábít.
Ágyunk virágban álló,
hozzá oroszlán barlangja hasonló,
bíborban fölsugárzó,
békében fölmagasló,
száz pajzs borítja, korona, aranyló.
Szerelmesem, utánad
szegődnek ifjú lányok csapatostól,
nyomodban szikra támad,
és fűszeres, nemes bor,
isteni balzsam árad lábnyomodból.
A legbelső szobában,
míg kedvesemnek italából ittam,
elkódorgott a nyájam.
A régi út hol is van?
Már új mezőket járok szakadatlan.
Mellét fölfedte nékem,
így oktatott az édes tudományra,
övé lettem egészen,
s ígértem, nemsokára
a hitvese leszek már valahára.
Lelkem hozzászegődött,
övé lett minden, mi azelőtt enyém volt.
Nyájat többé nem őrzök,
nem függök más parancstól,
teszem, amit a szerelem parancsol.
Azt mondjátok ti rólam,
meg nem találtam semmit, mit se láttam.
Nem tévedek, valójában
elvesztem én e vágyban,
s magam veszítve magam megtaláltam.
Ha közelít a hajnal,
a frissen nyíló virágot leszedjük,
fűzért fonunk, smaragddal
közepét ékesítjük,
hajam egyetlen szálára kötözzük.
Hajam egy szála tette,
tekinteted nyakamról el se vetted,
néztél csak rámeredve,
a röpte foglyul ejtett,
szemembe nézve szemem megsebezted.
Ne vess meg érte, kérlek,
bőröm színét, ha sötétnek találod,
szemed bőrömre téved,
szépséged rám sugárzod,
örökre rajtam marad ragyogásod.
Űzzétek el a rókát,
szőlőnk már bizton érleli gyümölcsét,
lemetszve mind a rózsák
az ünnepet köszöntsék,
a hegy ne lássa senki közeledtét!
Észak szele, csitulj le!
Jöjj déli szél most, szerelembe ejtő,
kertem vágyad hevítse!
Szerelmesem közelgő,
virágok közt legeltet ő, ha eljő.
Vőlegény:
Belépett a menyasszony
az édes kertbe ím elhozta vágya,
hogy illatot fakasszon,
fejét a kedves vállra
fektette s ott nyugalmát megtalálta.
Az almafa tövében,
léptél velem te örök mátkaságra,
kezem neked ígértem,
bajodnak gyógyulása lettem
s szülőanyád megcsúfolása.
Madarak messzejárók,
dámszarvasok, oroszlánok, kevélyek,
hegyek, völgyek, lapályok,
vizek, havak, az éjnek
félelme, forrósága, kérve kérlek
a lant szelíd szavára,
az esti hulló harmat énekére,
haragotok ne bántsa,
a falat el ne érje,
legyen szerelmesemnek pihenése.
Menyasszony:
Nimfái Júdeának,
virágkehelyre, rózsalugasokra
most ámbraillat árad,
más tájakon lakozva
kerülje küszöbünket lábatok ma!
Szerelmem, ne mutatkozz,
emeld föl arcod a magas hegyekbe,
egyetlen szót se szólj most
tekints e seregekre,
mint szállnak el a titkos szigetekre!
Vőlegény:
Az én fehér galambom
bárkánkra olajággal visszatért már,
a gerlét szólni hallom,
a folyópart föle szállt,
a zöld mezőben megtalálta párját.
Magányban élt idáig,
fészkét magányban maga építette,
de társára talált itt,
szerelem megsebezte,
magány a társát hozzá elvezette.
Menyasszony:
Szépségedet csodálva
szerelmesem, vigadjunk tiszta szívvel!
A hegyre, hegy fokára
hol forrás vize tör fel,
a rengetegnek rejtekébe jöjj el!
Ereszkedjünk le aztán
barlangunk kövét lábunk tapossa,
pihenjünk meg a sziklán,
a gránátalma mustja
szomjunkat édes zamatával oltsa!
Mit lelkem vágyva vágyik,
amit ígértél, megmutatod egy nap,
nem váratsz már sokáig,
te, aki életem vagy,
majd átadod nekem örök jutalmad.
Dala a csalogánynak,
lélekzete az édes levegőnek,
csöndje az éjszakának
ligetetek, üde zöldek,
az éji láng emészt, de nem gyötör meg.
Pillantás föl se érte,
megtört Aminadab hatalma rajta,
a harcnak íme vége:
forrásait fakasztja
a lovasság a rohamot föladja.
Takács Zsuzsa fordítása
Vigilia, 1985/3
A KÖLTEMÉNY ÉRTELMEZÉSE
A vers rendkívül drámai matériát hordoz magában. Az érzéseket közvetítő szavak a menyasszony, vőlegény párbeszédében eleinte egymásnak ütköznek, azután, nagyjából a mű középső részétől már egymásba fonódnak. Figyelemre méltó, hogy a Biblia történetei, történései említésekben, metaforikus áthallásokkal vannak jelen, nem az események sorrendjéhez kapcsolódóan, hanem balladisztikus tömörítéssel történő utalásokkal, archetípus foglalatban. A szarvas ősi mitikus, mondai lény, ám a legendák világában is fellelhető, de az első maradandó életművet hátra hagyó keresztény egyháztanító, Órigenész is megemlíti. Ő allegorikus kontextusban értelmezi e különleges állatot, a barokk látnoknál viszont szimbolikus, kozmológiai jelentéstöbblet érezhető, akár a Tejúttal is azonosíthatjuk. Ám nem pusztán drámai matériát hordoz a vers, hanem szinte mikroszkopikusan éles látásra is  invitál: “Hajam egy szála tette, tekinteted nyakamról el se vetted, néztél csak rám meredve, a röpte foglyul ejtett, szemembe nézve szemem megsebezted.” ” szemed bőrömre téved, szépséged rám sugárzod, örökre rajta marad ragyogásod…”
A Szentírás az eredendő bűnt úgy mutatja be, hogy a kígyó biztatására Éva arról az almafáról kívánt gyümölcsöt enni, kóstolni, melynek termését csak erjedés után, mustként, almaborként lett volna jó fogyasztani. A logosz pusztán a lélek értelemre hangolt részével a nousszal közelíthető meg. Ezért említi — időben visszanyúlva — Keresztes Szent János az első olvasásra talán értelmetlen epizódot , a Paradicsomból történő kiűzetés okaként.
A Lélek Énekében a szerelmi egyesülés már ennek eszmei jóvátétele, minőségi helyreigazítása után történik.
“Űzzétek el a rókát, szőlőnk már bizton érleli gyümölcsét,
lemetszve mind a rózsák, az ünnepet köszöntsék,
a hegy ne lássa senki közeledtét!
Észak szele csitulj le!
Jöjj déli szél most szerelembe ejtő,
kertem vágyad hevítse!
Szerelmesem közelgő,
virágok közt legeltet ő, ha eljő.
Vőlegény:
Belépett a menyasszony,
az édes kertbe ím elhozta vágya,
hogy illatot fakasszon,
fejét a kedves vállra
fektette s ott nyugalmát megtalálta. “
Magától adódóan asszociálhatunk Keresztelő Szent János Salomé érzéki, erotikus indulatot generáló tánca utáni lefejezésére. Persze ez az evangéliumi leírás a mártír prófétáról időben jóval későbbi, mint a költeménynek mintául szolgáló Énekek Éneke, de
ezt is bevonhatjuk az alkotás időterébe.
A szerelem idilli állapotának elnyerése drámai megfogalmazásban jut kifejezésre a következő sorokban:
“Nimfái Júdeának,
virágkehelyre, rózsalugasokra
most ámbraillat árad,
más tájakon lakozva
kerülje küszöbünket lábatok ma!
Szerelmesem ne mutatkozz,
emeld föl arcod a magas hegyekbe,
egyetlen szót se szólj most,
tekints e seregekre,
mint szállnak el a titkos szigetekre.”
A következő utalás a vízözön
utáni szabadulás örömét adja hírül.
” Az én fehér galambom
bárkánkra olajággal visszatért már,”…
“A hegyre hegy fokára
hol forrás vize tör fel,
a rengetegnek rejtekébe jöjj el!
Ereszkedjünk le azután, barlangok kövét lábunk tapossa,
pihenjünk meg a sziklán,
a gránátalma mustja szomjunkat édes zamatával oltsa. “
A szikla, a barlang megidézi számunkra Mithrász alakját is. Ez az ősi istenség sziklából született és barlangban áldozta fel a bikát. A gránátalma mustja szomjunkat édes zamatával oltja. Igen, erről van szó! Az eredendő bűn elkövetése idején a kígyó hidegsége adott indíttatást Évának. Akkor nem várták ki Ádámmal a kedvező időt, az alma musttá érlelődését.
Ebben a költeményben a makulátlan szerelem megváltását mutatja be a költő-látnok. Az utolsó sorokban a bűn által determinált emberiség kiválasztott népének az Úr könyörületességéből törvény szerint óvott generációinak történetileg első főpapja Áron vejének, Aminadabnak a nevét említi. Krisztus megváltó eljövetelével a keresztény kultúrkör credójában a törvény beteljesedését és a Paraklétosz evilági munkálkodásának kezdetét jelezte. Mózes főpapjának, misztikus költőnk olvasatában így már nincsen közvetlen hatalma a jegyeseken. Az Énekek Éneke az ördögöt nevesíti Aminadab alakjában. A zárósor pedig bizonyos értelemben a görög kultikus hagyaték egyik jelentős szertartási eseményének parafrázisaként is értelmezhető. Az archaikus korban Poszeidónnak bemutatott áldozat volt a lovaskocsik tengerbe hajtása. Takács Zsuzsa későbbi fordításában ez áll: ” s vették utuk a lovasok a mélynek.” Elgondolkoztató viszont a szigetek előzetes említése, mint egy új, eddig még nem ismert attitűd mindentől elvonatkoztató ígéretessége vagy reményhorizontja. A költemény harmadik strófája így kezdődött: “Nyomában egyre járok, hol tengerpartra, hol hegyekbe térek, “. Az emberi létezés szintjén az óceán, a tenger a végletes kihívások egyik szimbóluma. Az evangéliumi leírás arról ad hírt, hogy Jézus a vízen járt, másrészt pedig az élővizek forrását ígérte a szamáriai asszonynak. Keresztes Szent János misztikus tapasztalata ebben mutat teljességet, az ismétlődő ismételhetetlen: misztérium. Misztériumot hordoz a szigetek világa is, ” tekints a seregekre, mint szállnak el a titkos szigetekre. ” Gondoljunk Patmoszra és a Jelenések könyvének látomások útján feljegyzett prófétikus írására, amely az Örökkévaló oikonomiai tervét nyilvánítja ki.
Hámori Attila
Kép: Keresztes Szt. János sajátkezű rajza