Címke: riport

Előszavak

 

„Azt mondják, annak a nemzetnek, amelynek nincs barátja a földön, van az égben. A realisták földrajzi adottságunknak tulajdonítják e kiváltságunkat. Mit mondhat erre egy író? Hozzászól. A fiatalok hangosabban, az öregek halkabban. Én pedig annak a híve vagyok, hogy ne az írók és a történészek mondják el a történelmünket, hanem azok, akik túlélték. Amint kimondja az ember, máris tudhatja, hogy ebből vita lesz, mert a túlélőknek általában nem osztanak lapot a nagy játszmában. Az ő lapjuk az volt, hogy részt vettek benne fizikailag. Elmesélhetik az unokájuknak és a barátaiknak, ők se hallgatják azonban szívesen, mert mindig ugyanazt a történetet hallják – századszor.

(…)

Valamennyi történet közül az a legbonyolultabb, ami az utcán történet, ami az emberekben játszódott le. Erről akartam könyvet írni, bár tudom, ha így közelítjük a történelmet, soha nem érünk a végére. Minden szemtanú gyengíti a történelmi tanulságokat, bármilyen művészien fogalmazzák is meg azokat. A dokumentum-irodalom a kételkedők műfaja: nem könnyű olvasmány, mert egész értékrendünket mozgósítja, továbbá állandóan figyelmeztet rá, mennyi mindenre nem gondoltunk még ennyi év után sem. Számos visszaemlékezés részletesen feltárja, mi történet a hadvezetésben. Én most arról szeretnék beszélni, hogy mi történt a kiskatonával az utcasarkon, akinek puskát nyomtak a kezébe, de lőszert nem kapott hozzá, miközben elölről és hátulról is lőttek.

(…)

Kit is érdekel ez ma már? Az utókor soha nem hálás azoknak, akik harcoltak. Mire végre leírják, hogy mi történt, az embereket elsősorban az események érdeklik, és mindenki megpróbálja kitalálni, mennyi igaz abból, amit elé tettek, most egy másik változatban, mint ahogy eddig leírták, ahogy eddig beszéltek róla. Egyébként ritkábban írják le az igazságot, mint ahányszor elmondják: a krónikás gyakran több változatban hallja ugyanazt a történetet – feltéve ha veszi a fáradságot, hogy több embert is megkérdez ugyanarról –, és általában azt írja le, amelyik a leghihetőbb. Nagy hiba. Egy épület két sarkában egészen másképp élheti meg a két ember ugyanazt az eseményt. A gyakorlattól eltérően néha két változatban is leírtam hát azt, amit hallottam, mert úgy gondolom, semmit nincs jogom elhallgatni abból, amit elmondtak nekem. Nem biztos, hogy én vagyok az okosabb pusztán azért, mert nem voltam ott.

(…)

Sokan „védik” most a forradalmat, és ezért elhallgatnak hitvány dolgokat, amelyek pedig megtörténtek. Hőst próbálnak faragni abból is, aki nem volt az. Szerencsére minél hosszabb egy beszélgetés, annál kevesebb hős marad a végén, legtöbben a mai napig vívódnak azon, helyesen cselekedtek-e, hiszen a döntéshez szükséges információk töredékével sem rendelkeztek.”

Viharjelzés, Bp., Napkút, 2014 (1989).

 

„Akkoriban egy kazánházban laktam, amit az ágyammal, egy rossz magnóval és egy horpadt teafőző edénnyel rendeztem be. Azt hiszem, ezek a kellékek többet segítettek a munkában, mint az összes bölcsesség, amit huszonöt éves koromig összegyűjtöttem magamnak. Úgy éreztem, hogy minden, amit én tanácsolhatok nekik, ami az én életemben segített, az ő világukban egyszerűen nevetséges. Még közhelynek sem elfogadható.

Bizonyos megértéssel hallgattak. Ugyan mit várhat az ember attól, aki úgy nőtt fel, mint a Szűz Mária tulipánja? Végül besoroltak a nulla és a mínusz egy közé mint magnószalaggyűjtőt. Végül is mindenki gyűjt valamit, és akad ennél rosszabb is. Amúgy ártalmatlan pasas. De miért nem gyűjt üres szalagokat?

Kikérdeztek. Elmondtam a legrészletesebb önéletrajzomat. Bemutattam őket apámnak, a testvéreimnek és a rokonaimnak. Ennek az lett az eredménye, hogy okosabbnak látszott, ha elköltözöm a kazánházból. Egzisztenciám romlását ők is érezték. Kezdtünk egyívásúak lenni, és akkor végre elkezdtünk volna beszélgetni. Ha tudtuk volna, hol kezdjünk hozzá. Túl sokat kellett elmesélniök ahhoz, hogy legalább hézagosan elképzelhető legyen az egész egy kívülálló számára. Mire ők belejöttek, én zavarodtam össze, ugyanis közben elmentem velük mindenhová, ahol megtűrtek maguk mellett. Megnéztem a pókhálós pincét, ahol laktak, és szégyellni kezdtem magam, hogy nekem egy világos kazánházam van. Még valameddig.

Nem tudom, érezte-e már azt a kedves Olvasó, hogy az égvilágon soha senkinek nem volt és nem is lesz rá szüksége? Rajtuk keresztül ismertem meg ezt az életérzést, és igen gyorsan leszoktatott az okoskodásról. Így aztán, amikor leírtam a tapasztalataimat, maradtam a puszta tényeknél. Ma azt mondom, hála istennek. Ez volt az egyetlen okos dolog, ami akkor eszembe jutott. Tíz évvel később, amikor ismét leültünk beszélgetni, már voltak tapasztalataim. Igaz, hogy semmi hasznukat nem vettem. Egy kicsit megváltozott közben a világ.

Egy tévedésemről szeretnék még beszámolni, pontosabban arról, ahogy a könyv a szereplőire hatott. És amit nem vártam. Ha soha nem kapsz levelet, írj magadnak. Ha nem beszélnek veled, beszélgess önmagaddal. Ez nem őrültség, hanem ér valamit. Nem is keveset. De ezt sem a könyvemből, hanem tőlük tanultam meg.”

Sírig tartsd a pofád I-II., Bp., Magvető, 1983., 2., bőv. kiad.

 

„Már több hónapja elhatároztam, hogy befejezem a munkát. Ennek ugyan semmi nyoma. Másfél évig bárhová mentem, magammal vittem a magnómat. Most nem viszem sehová, de rajtakaptam magam, néhány kazettát mindig úgy hagyok, hogy megtalálja a feleségem, ha hazatelefonálok.

Eredetileg felnőtteknek szántam ezt a könyvet, abban a reményben, hogy talán elmond valamit arról a világról, amelyről keveset tudnak. Ma inkább azoknak ajánlom, akikről szól: ők sem ismerik egymást. Egységekre, klikkekre, szubkulturális csoportokra bomlott ez a nemzedék. Mintha visszafelé folyna egy folyó: patakokra, csermelyekre, erekre és vízcseppekre szakadt.

Egyikünknek sem nehéz megtalálni szerepét e történetben. Beszélgetünk róla eleget. Kevés nemzedékről írtak és vitatkoztak annyit, mint a hetvenes évek ifjúságáról. Talán nem jól vitatkoztunk. Aki ma kapcsolódik e folyamatba, szeretné megérteni, mi történt, netán tenni akar valamit, többszörösen elrontott helyzettel találja szemben magát. Kommunikációs zárlat van a nemzedékek között. Hatalmas lakat lóg azon az ajtón, amelyen be szeretnénk menni, a kulcs pedig elveszett. Két megoldás kínálkozik: vagy tolvajkulcsot keresünk, vagy leverjük a lakatot. Nekem egy harmadik megoldás lenne szimpatikus, nevezetesen az, hogy előbb kedvet csináljunk az ajtó túlsó oldalán lakóknak a látogatásunkhoz. Hogy ne erkölcsi adószedőket, hanem barátokat várjanak. A bezárt ajtó csak akkor fenyegető és megalázó, ha idegeneket választ el egymástól, a barátok nevetnek rajta. Ha nem tudunk beszélgetni, majd dadogunk. De ne menjünk oda senkinek a nevében. A magunk nevében menjünk, azért, mert személy szerint mi szeretnénk tenni valamit a patthelyzet feloldásáért.

Ilyenformán legjobb lenne elölről kezdeni mindent, színre lépésétől átgondolni e nemzedék útját. Kezdhetnénk például azzal az örökséggel, amely az előző nemzedék hagyatéka, és amely valószínűleg gyengítette utódainak biztonságérzését, ahelyett, hogy megerősítette volna. A hetvenes évek ifjúsága annyit tud rólunk, amennyit leírtak. Mintha már meghaltunk volna. Mumifikálva vagyunk. Süt a nap, az ember az árnyékát keresi, és nincs.

Mindenekelőtt azt szerettem volna tudni, hogy vélekednek a fiatalok a saját nemzedékükről. helyzetükről és lehetőségeikről. Nagyon kemény véleményeket hallottam. Keserűség, magára hagyatottság és minimális küzdőszellem – ez maradt bennem leghatározottabban a beszélgetések hangulatából. örülnék neki, ha tévednék – annak még jobban, ha sokkal többen elmondanák véleményüket e kérdésekről.

Másik tervem az volt, hogy viszonylag áttekinthető képet alakítsak ki magamnak a szubkulturális csoportokról vagy rétegekről, ahogy ők nevezik. Nyolc csoportról hallottam: a valódi csövesek, hobók, intellektuel csövesek és hippik képezik a csövesek táborát; a digók és popperek a diszkó közönségét; a punkok az új irányzat követői; végül aki egyik csoporthoz sem tartozik, az arany középutas. Voltaképp egy kilencedik réteg is van, amely a csoportok között vándorol, és ruhájával együtt váltogatja a szerepét: ők a vasárnapi csövesek, szalonpunkok és így tovább.

Itt mindenkinek neve van. Örültem a pontos útbaigazításnak, amit munkám elején kaptam egy el nem kötelezett kislánytól, és elhatároztam, hogy élménybeszámolót írok az utazásomról. Az első benyomásom az volt, mintha nem jól állnának az útjelző táblák. Aztán rájöttem, hogy az egész felosztás használhatatlan. Nincsenek valódi csoportok. Nincsenek valódi célok. Az egyenruhák különböznek csupán. Mintha álcahálókról akartam volna térképet rajzolni. valójában mindenki a helyét keresi, és nagyon kevesen vélik úgy, hogy meg is találták. Sokan tudomást sem vesznek a csoportokról, és megalázónak tartják, ha e különös színjáték szereplőinek tekintik őket. Valamelyik beszélgetőpartnerem még azt is kikérte magának, hogy a nemzedékéhez soroltam: Nem tehetek róla, hogy tizennyolc éves vagyok, mondta.”

Elhagyott a közérzetem, Bp., Magvető, 1986.

 

 

 

(Illusztráció: a Kis Esőisten – készítette Csörsz István)

Egy árva házról

A ház, amelyről írok, a szó szoros értelmében véve nem árva, hiszen negyven család él benne. Más tekintetben azonban nagyon is az. Sokszor felmerült bennem, miközben ott jártam, vagy amikor gondolkodtam később az ott élőkről, hogy bizonyára Magyarországon is van ilyen ház – sajnos könnyen találhatnék olyan közösséget, mely hasonló helyzetben van, mint amelyik ebben a Beregszász külvárosában álló épületben tölti a mindennapjait – , de akkor, amikor ilyen irányba terelődtek a gondolataim, hamar rájöttem, hogy azzal kell foglalkoznom, ami előttem van, és valamilyen módon “szembe jön” velem.

Az elmúlt években többször jártam Kárpátalján, és sok embert megismertem a látogatások alkalmával.  S. Tímea segítségével, aki az egyik helyi iskolában tanár, jutottam el végül is a házba, mely bizonyos értelemben erőteljes összefoglalása annak, ami ezen a vidéken tapasztalható mostanában. A házban magyarok, ukránok, romák élnek együtt alapvetően feszült hangulatban, mely nem a származásuk, leginkább a szociális helyzetük miatt problémás, hiszen abban a helyzetben, amiben élnek, a kulturális különbségek, a szokások nem képesek a maguk természetességében működni. Ha a túlélésről van szó, a másik megértésére, az odafigyelésre sokszor jóval kevesebb idő és energia jut.

A beregszászi G. utcában található épület még a ‘70-es években épült, és eredetileg a helyi szakközépiskola kollégiumaként, illetve a varroda munkásszállójaként működött. Tehát itt szállásolták el a tanulókat, valamint a dolgozókat több mint egy évtizeden keresztül. A ‘90-es években aztán a ház állami tulajdonba került, és hosszú időn át üresen állt. Ekkor kezdődött az igazi állagromlás, amihez hozzátartozik az is, hogy néhány évre hajléktalanok vették birtokukba az épületet. A városi vezetés aztán úgy döntött, hogy rászorulóknak adja ki a helyiségeket – lakásokról a legtöbb esetben nem igazán beszélhetünk még ma sem –, s méghozzá olyanoknak, akik korlátozott lehetőségeik miatt máshol lakást nem kapnának, de mégis csak képesek fizetni valamit a lakhatásért.

Nagyrészt ekkor, illetve innentől kezdve költöztek be azok, akik ma is a házban élnek. Mint ahogyan arról szó volt, a helyiségek kiutalása idején azok már lakhatatlan állapotban voltak. Fűtés és víz jelen pillanatban sincs, és a városvezetés úgy döntött, hogy olyan konstrukcióban köt szerződéseket a lakókkal, amelyben évenkénti újításra van szükség, s ami nyilvánvalóan nem a biztonság és a kiegyensúlyozottság érzését erősíti.

Ebből is fakad, hogy a lakók nagy többsége, egyrészt a korlátozott anyagi lehetőségek miatt, másrészt mert nem saját tulajdonról van szó, nem igazán költ a helyiségekre, hiszen könnyen megtörténhet, hogy a szerződés lejártakor nem annak megújítása következik, hanem valaki másnak adják át azt a teret, ahol addig ők éltek.

A ház szintjei nagyon különböznek egymástól. Minél följebb haladunk, annál súlyosabb a helyzet. A földszinten, ahol leginkább idős, nyugdíjas emberek laknak, még viszonylag rendezett körülményeket találunk, annak ellenére, hogy kapu nincs, és a földszint előtere teljesen nyitott a kinti térségek felé. Az elsőn és a másodikon már sokkal vegyesebb a kép, de ott is megfigyelhető az igény arra, hogy lakásszerű, bútorozott, belül egybenyitott helyiségekben éljenek a lakók. A harmadik emeleten (amit ott negyediknek hívnak) már szinte csak omladozó falakat, törmeléket és ablaktalan helyiségeket találunk, ahol szintén családok élnek, akárcsak az alsóbb emeleteken.

Annak ellenére, hogy bizonyos otthonok lakásszerűek és bennük rendezettebb körülményekkel találkozhat az, aki betér, végig nyilvánvaló volt, hogy a ház mégis csak egyetlen nagy tér, s hogy azoknak, akik ebben az épületben laknak, a sorsa sokkal több szálon fonódik össze, mint más épületek lakóinak, már csak a nagyon hasonló problémák, a nagyjából egyforma méretű terek, az állandó zaj, a vékony falakon átszüremlő, nem mindig barátságos hangok miatt is.

 

Két délutánt töltöttem a házban, és jó néhány ott élővel beszélgettem a helyzetéről, magáról a ház történetéről, s legfőképp arról, hogy milyen lassan, vagy épp hogyan nem változnak meg a dolgok. Viktória 2008-ban költözött az épületbe, két gyermekével, két olyan helyiségbe, amelynek ablakai sem voltak. Az első férje meghalt. Elmondása szerint semmilyen más lehetősége nem volt, minthogy ide költözzön, hiszen utcára nem akart kerülni a két gyerekkel. Lassan tíz éve dolgozik azon – most már a második férjével, és négy gyermekével együtt –, hogy normális, lakható otthont teremtsen a maguk számára, azzal a lehetőséggel együtt, hogy könnyen semmivé válhat lényegileg az egész.

Kérdésemre, hogy van-e esély arra, hogy megvásárolják az ingatlant,azt a választ kaptam, hogy akkor, amikor beköltöztek, szinte minden helyiség különálló egység volt, külön kijárattal a folyosóra, és se a falazásra, se a helyiségek közti ajtók kialakítására, de még az ablakok betételére sem kaptak hivatalos engedélyt, tehát ilyenről szó sincsen. Az első komoly lépés a városháza felé az volt, amit a lakók többsége szorgalmazott is, hogy legalább egy afféle, a környéken több helyen is alkalmazott pumpás megoldással próbálják megoldani a vízhiányt. Ezzel kapcsolatban nem történt előrelépés, csak ígéretek érkeztek, így kannákban hordják több száz méterről a vizet a házba nap mint nap. A számunkra természetes erőforrások közül egyedül az elektromosság áll rendelkezésre a házban. Az viszont drága dolog (főleg, ha a fűtés is azzal van megoldva), így a közösség folyamatos tartozást görget maga előtt, ami nem ritkán a használat felfüggesztéséhez vezet.

Évekig tető sem volt a házon. Ezt hosszas küzdelem árán, és egy komoly pályázati mizéria végigszenvedésével sikerült csak orvosolni úgy, hogy egészen Kijevig ment el a papírokkal néhány lakó, többek közt Viktória is, aki sok terhet és harcot vállal a ház ügyeivel kapcsolatban egyébként is. Mindehhez hozzátartozik még, hogy a házban élők között sincs természetesen a legtöbb dologban egyetértés, és komoly feszültségforrást jelent a legegyszerűbb probléma, és sokszor maga a kezelési, megoldási szándék is.

Az ukrajnai helyzetben az egyedülálló anyák, mondjuk egy átlagos fizetéshez képest, tisztes támogatást kapnak az államtól, de az például, hogy Viktóriának négy gyermeke van két külön apától, inkább csak hátrány ilyen szempontból, komoly támogatás igénylésére nem jogosítja fel. Úgy, hogy a férje mindeközben katona: a több mint ezer kilométerre lévő Donyeckben teljesít szolgálatot, és negyed évente térhet haza csupán néhány napra a családjához.

A háznak rossz a híre. Erre Viktória a beszélgetésünk alatt külön kitért. Számára az egyik legkétségbeejtőbb dolog, hogy a gyermekei az iskolában gyakorlatilag nem merik elmondani, hol is laknak, mert szégyellik. Hiszen volt rá példa, hogy más szülők nem engedték el a gyerekeiket, amikor születésnap volt, vagy más összejövetelt szerveztek. Viktória második férje ukrán, így a gyermekek otthon is gyakorolhatják, beszélhetik mindkét nyelvet, amivel így talán a szerencsésebbek közé tartoznak a nyelvkérdés szempontjából.

(Hozzátartozik a helyzethez a sokak által már bizonyára ismert nyelvtörvény, mely nemrég, 2017 nyarán lépett életbe. Erről bővebben nem írok, bárki tájékozódhat a témában, és eldöntheti maga, hogy hogyan látja az anyanyelvi oktatás kérdését Ukrajnában.)

Irénke az élettársával négy éve él a házban. Két gyermekük van. Irénke abban a táborban nevelkedett, amely Beregszász határában terül el – ott közel hétezer ember él embertelen körülmények között, vályogházakban, kartonpapírból összetákolt “építményekben”, és csak nagyon keveseknek sikerül “kiszabadulni” onnan. Nagyon tanulságos volt, ahogy beszélt a házról, a helyzetükről, a különbségekről, a vízhiányról, a tél nehézségeiről, arról, hogy hogyan viszonyulnak hozzá, és ő hogyan lát másokat, hiszen ő még speciálisabb helyzetben volt sokáig, mint a többiek, a tábor ugyanis a háznál is jóval súlyosabb hely. (A táborról bővebben itt olvashatnak).

Erzsébet több mint húsz évig volt óvodavezető Beregszászban. Nyugdíjas, és több mint tíz éve él a házban. Ő a másodikon lakik, két kis helyiségben, az unokájával együtt, akit egyedül nevelt fel. Havi tizenkétezer forintnak megfelelő hrivnyából él, ami a téli hónapokban a villanyszámla kiegyenlítésére sem elegendő.

Találkoztam egy idős házaspárral, Nagyezsdával és Sándorral, akik az egyetlen helyiségükben fogadtak kávéval, mosolygósan, pedig a férfi komoly szívbeteg, több infarktusa volt, és a nyugdíja az orvosságok kiváltására sem elegendő. Öt éve élnek a házban. Sándor első felesége meghalt, ők ketten pedig tizenhárom éve alkotnak egy párt. Amikor a házba kerültek, a helyiség, amiben most is laknak, szintén üres volt, ablakok nélkül, teljesen csupaszon állt. A helyiség felújítását Nagyezsda végkielégítéséből finanszírozták, és így az övék az egyik legjobb állapotban lévő otthon az épületben. Sándornak öt dédunokája van. Kérdésemre, hogy mire vágynak a legjobban, Nagyezsda azt mondta: egészség, boldogság, szeretet – és mindez abban a közegben egy cseppet sem tűnt közhelyesnek.

Persze nem fogadott mindenki nyíltan, és sokan nem akartak beszélni arról, hogy hogyan élnek, bár jó néhány család beengedett magához, és láthattam a helyiségek állapotát, a négy szinten elhelyezkedő terek közti különbségeket, s a szótlanság is meglehetősen árulkodó volt. Ami engem mindig megdöbbent, az az intenzív kettősség, mely az ilyen közegben nevelkedő gyerekeken érződik. Elsőként talán a felszabadultság és a nyíltság szembetűnő, ahogy odarohannak az emberhez, és érdeklődve figyelik és követik, hogy mit csinál. Megérintenek, néha egyet-egyet kérdeznek, és nem hagynak addig, amíg meg nem értik azt, ami ismeretlen, s ami felkelti az érdeklődésüket. De van egy pont, amikor a nyíltságuk, az intenzitásuk hirtelen csendesülő figyelemmé, egy el nem leplezhető szomorúsággá és csalódottsággá változik, mintha megelőlegeződött volna  számukra egy valójában csak később bekövetkező felismerés megmutatásának képessége. És szavak nélkül is pontosan érzi az ember, hogy van egy határ, mely ott húzódik közöttünk. Megvan ez persze a felnőtteknél is, de ott, talán pont a beszéd miatt, sokkal hamarabb nyilvánvaló lesz, mennyire széles a szakadék, mely tátong – s hogy átléphető-e egyáltalán.