Címke: irodalom műfordítás

Rainer Maria Rilke: Lou-Andreas Saloménak

 

648x415_lou-andreas-salome

 

 

I.

Magamat nyitva hagyva, feledtem,
hogy kívül nem csak dolgok s teljesen
magukhoz szokott állatok élnek, s szemük sem
több kerekítésnél, kinyúlik életük kerekségéből
nem máshogyan, akár egy keretezett kép;
hogy magamba folyton pillantásokat szakítok:
nézést, véleményt, kíváncsiságot,
ki tudja: szemek képződnek
részvételemmel is a Térben.
Ó, csak hozzád-szorítva nincsen
kiállítva az arcom! Benned nő, folytatódik
sötét határtalanja védett szívedben.

II.

Ahogy szövetet szorítunk a fojtott
levegő elé, vagy inkább a sebre,
honnan teljesen s egyhuzamban
kívánkozik el élet, így tartottalak magamhoz,
látva: pirulsz tőlem. Ki mondja ki,
mi történt velünk? Behoztunk mindent,
mire idő sosem volt. Furán érleltek
rügyeim késett ifjúságot,
és, Kedves, te a legmerészebb
gyerekkort a szívemen viselted.

III.

Kevés emlékezni, bennem tisztán
kell állnia minden pillanatnak
a mérhetetlenül zsúfolt
megoldás kifejleteként. Mert
nem kívánom azt, ami
kedvedért megérintett. Nem képzellek,
ahonnan jöttél, a szomorún kihűlt
helyekre, hanem, hogy nem vagy itt,
mégis meleg tőled, valódibb és több,
mint a nélkülözés. Gyakran torkoll
bizonytalanba a vágy. Miért vetélem el,
miközben hatásod könnyű, akár
holdfény az ablakszegélyen.

(1912)

Botár Attila fordítása

 

 

Egy költőverseny tankái

A Csógen nyolcadik évének (1035) ötödik hó tizenhatodikán, a főtanácsadó balfelőli miniszter (Fudzsivara no Jorimicsi) rezidenciáján
rendezett költői verseny tankái (2.)

Harmadik Tó vize

Bal                                                                                           Szukenari

5.  Ezer éven át
laksz e tetszetős házban.
Áttetsző, tiszta
vizet mederbe mervén,
sorsát a tóra bízták.
A mederbe mer kifejezés rút, ezért vesztes.
Jobb győztes a negyedik kerületi középtanácsos

6.  Mert évek óta
te laksz e fényes otthon
tiszta termiben,
még a tónak vize sem
kavarodik fel soha.

Negyedik Nőszirom

Bal győztes                                                                      Szukecsika

7. Nősziromfűért
bárki elmenne akár
vadrizstől sűrű
Jodo-rét vidékének
mély ingoványáig is!

Jobb                                              a trónörökösi hivatal vezetője

8. Régidők óta
ami sosem változik:
nősziromvirág,
hiszen a végtelen mély
Jodo mezején szedik.

Fordította: Fittler Áron

Hagiwara Sakutaro újabb költeményei

Egy pillangó álma

A pillangó arca apró és csúnya.
Hosszú fekete csápok csüngnek,
széttárva,
mint papír a szobában, olyanok nagy,
vastag szárnyai.
Felébredtem, és magányos, fehér ágyamon
csöndesen, csöndesen hagyd, hogy álmom
visszatérjen kicsinyes lárvakorába.

Vissza ahhoz az őszhöz, mikor gyászom
született,
elhagyatott, bús alkony, a fény tovatűnik,
rothadó régi ház és gyermeksírás,
a gyermek tehetetlen lelke sírt akkor,
mint fűből kiáltó nedves béka hangja
a rothadó ház rothadó kertjében.

A gyermek szívébe hasító
legrémesebb dolgokat
elringatni látszott a sok kis fény
amely
ott derengett
a távoli vízen, s én sírtam
az álom hosszú, hosszú óráin át.
És egy új szobában
pillangó bontogatja roppant szárnyait,
vastag papír-fehérségüket
szélesre tárva.

 

Ártó állatok

Az olyanok, mint a kutyák, ugatással;
torz gyerekké válva az olyanok, mint a libák;
az olyanok, mint az éjen átvillanó rókák;
kristály-fagyottak, mint a teknősbékák;
és az olyanok, mint a farkasok, loholva, ahogy senki más:
mindezek ártanak az ember egészségének.

 

Fehér hold

Fogfájástól feldagadt arcomat fogva
ástam a jujube fa alatt,
kukacok közé mártottam finom ujjaim,
próbáltam vetni, bár nem magasztosan,
valamiféle magvakat.
Emlékszem,
ahogy a fagyott földben ástam,
egy hűvös nap hideg hajnalán,
csúszva-mászva, találtam
frissen ásott lyuka mélyén
egy gyötrődő kukacot.
Erre feleszmélvén,
egy kopott kunyhó mélyéről
a hold felcsusszant az égre. Megsimította
egy nő fehér fülét. Felcsusszant
az égre,
fehéren,
csúszva-mászva.

 

Teknős

Erdő és
mocsár és
azúr ég és
az ember kezének nehéz
aranyszín teknős pihen csendesen
csillogása
a magányos természet súlya
bélyegét az ember szívére nyomja
s az azúr ég mélyébe tűnik a teknős.

 

Erdei egér

Hol van a boldogságunk?
Minél mélyebbre ásunk a sárban,
nem telepszik-e ránk egyre jobban a gyász,
és egyre inkább nem bízunk kezünkben,
ahogy gyengesége egyre biztosabb,
és minden táj elfolyósodik?

A függöny árnyékába bújó tavasz
elfutott, akár egy riksa.

Mondd, mondd, hol van igaz szerelmünk?
Bár mezőn állunk, mely tágas, mint a szél,
és szellő fütyül, mégsem találunk rá soha
az álmainkban látott nőkre. Soha többé nem jönnek
vissza.

És remény, s becsület nélkül, érdes állúan,
könnytől nedves rongyokban, mint az ázott vászon,
amit a tengerészek hordanak, rám esteledik és én
jövőm tegnapja felé megyek.

A bűntudat mindazok felett, amiket soha meg
nem javíthatok,
felkapja fejét, s elinal, mint az erdei egér.

 

Égbolt

Békésen tovanyikorog a szekér,
fény felé csillan a halovány tenger,
távolba hullámzik a búza,
békésen tovanyikorog a szekér.
Halaktól és madaraktól fénylő égbolton túl,
építménye kék ablakain is túl,
békésen tovanyikorog a szekér.

Pillér Emília Réka fordításai

 nekomachi

Fordíts Nádasdy Ádámmal!

Horizont Műfordító Műhely, 1. felvonás

Kettős debütálásnak lehetnek szemtanúi a résztvevők május 28-án 19.00-kor, ha ellátogatnak a RoHAM Bárba: a FISZ Világirodalmi Sorozatának, a Fiumének a kilépése a virtuális térből egyben a Horizont Műfordító Műhely bemutatkozása is. Kezdetnek mindjárt Nádasdy Ádámmal, angolból fordíthat majd a közönség.

A könyvekkel a tervek szerint már idén jelentkező FISZ Fiume névre hallgató világirodalmi sorozatának szerkesztői, alfabetikus sorrendben Izsó Zita, Lesi Zoltán, Urbán Bálint és Zelei Dávid szeretnék, ha sorozatuk a fő profilnak számító könyvkiadáson túl érdemben hozzájárulhatna a magyarországi világirodalom-értés szélesebbé és mélyebbé tételéhez. Hogy ezt hogy képzelik el? Röviden: a túl sokszor érdemtelenül a láthatatlanság ködébe vesző, a könyv kiadása előtti (fordítás) és utáni (befogadás, kritika) folyamatok színpadra léptetésével. Mindezt hosszabban blogjukon fejtik ki kérdezz-felelek formában.

A koncepciónak megfelelően a sorozatszerkesztők már a könyvek kiadása előtt megkezdik hadjáratukat: az első cél annak a fölöttébb népszerű hiedelemnek a cáfolata, miszerint a világirodalmi könyvek csak úgy maguktól „fordulnak le” (copyright by Benyhe János) magyarra. Hogy a műfordító erőfeszítéseinek mértékét el tudjuk képzelni, a Horizont Műfordító Műhely keretében nyár kivételével minden hónapban egy neves fordító invitálja intenzív szövegrágásra a bátrakat s érdeklődőket, hogy együtt tárják fel a szövegek magyarításán keresztül a felmerülő problémákat, s megoldási stratégiákat keressenek rá, amit aztán később, alkalmi vagy professzionális fordítóként maguk is hasznosíthatnak. Hogy pontosan hogyan képzeljük el az est folyását, mit várjunk tőle és hogyan készüljünk rá, azt itt fejtik ki bővebben a szervezők.

Ami az első alkalmat illeti, első műhelyvezetőnk Nádasdy Ádám lesz, aki május 28-án 19.00-kor a RoHAM Bárban várja a felkészült műfordító-tanoncokat. A Tanár úr nem henyélt, már közszemlére is bocsájtotta a három szétcincálandó szuperrövid szövegrészletet, melyek, az est folyamán felmerülő problémák és témák mellett itt olvashatók. Az eseményhez Facebookon itt lehet csatlakozni, a szervezők extra anyagok sokaságának megosztásával segítik majd az érdeklődők felkészülését, akiket, mondani se kell, nagy szeretettel várnak most és a későbbi alkalmakkor is.

 

horizont_műfordító_műhely_plakát