Classbook – közösségi dráma – (2.rész)

 

Lány 8, Fiú 6 és még 3 további ember kedveli ezt.

 

LÓNYAYNÉ     Valóban? Akkor miért nem láttuk a kiváló énekkarban? Arról is lekésett?

 

LOLA                Nincs rá ideje, tanárnő. Folyton kockul.

 

LÓNYAYNÉ     Mit csinál?

 

LOLA                Gépezik. Számító.

 

LÓNYAYNÉ     Vagy úgy. Szóval számító. Akkor hadd kérdezzem meg, hogy mit keresett a tanévnyitó ünnepség kezdetekor a könyvtárban? (Szünet) Csak nem a Karinthy-kötetet? (Kínos csönd)

 

MADÁR            (nem figyeli, hogy Lónyayné éppen mögötte áll, úgyhogy rápillant a mobiljára, és hangosan felnevet) LOL!

 

LÓNYAYNÉ     (kikapja Madár kezéből a mobilját) Mi olyan veszettül mulatságos, fiatalember? (Meglátja az utolsó bejegyzéseket, szünet, a padok között lépked) Na ide figyeljenek. Egy pillanatig se higgyék azt, hogy az előző iskolámban nem találkoztam ilyesmivel. (Meglóbálja a telefont, Melinda mellé érve kinyújtja a kezét felé)

 

MELINDA         Tanárnő, kérem…

 

LÓNYAYNÉ     Remélem, jövő órára legalább a könyv címével tisztában lesz. (Átveszi a telefont) Ezt addig is megtartom. Látom, máris jelentkeznek az elvonási tünetek. Tisztában vagyok vele, hogy nem kobozhatom el örökre féltve őrzött kincsüket, már csak a tisztelt szülők miatt sem. Maguk is visszakapják majd az ostoba telefonjukat. De ha még egyszer meglátom bármelyiküknél, annak súlyos következményei lesznek. Világosan beszéltem?

 

MADÁR            Igen, tanárnő.

 

LÓNYAYNÉ     (újra ránéz Madár telefonjára) Ó, maga lesz az a híres nagybeteg. Mondja csak, mik a tünetei? (Közel hajol hozzá, beleszippant a levegőbe, mesterkélten köhög) Csak nem kapott heveny nikotinmérgezést?

 

MADÁR            Nem, tanárnő, én…

 

LÓNYAYNÉ     Ne erőltesse túl magát, Aladár. Ártana a betegségének. (Lolára pillant) Úgy látom, fertőző. Inkább arra lennék kíváncsi, hogy mégis mivel akar majd foglalkozni, ha egyszer véletlenül benőne…

 

MADÁR            Zenész leszek.

 

LÓNYAYNÉ     Ó, igazán? És milyen hangszeren játszik?

 

MADÁR            (szünet) Semmilyenen.

 

LÓNYAYNÉ     Akkor még egy lappangó énekes pacsirta! Elbűvölő páros. A könyv-témát hagyjuk is, csak még egy kérdést engedjen meg: maga szerint ki álmodta a táblára ezt a nem mindennapi műalkotást?

 

MELINDA         Én voltam.

 

LÓNYAYNÉ     Nahát! Micsoda meglepetés. Ez is a „kockulás” része? (Lola kuncog)

 

MELINDA         (Madárra pillant) Igen.

 

LÓNYAYNÉ     Akkor törölje már le a táblát, legyen szíves. Mindjárt kicsöngetnek.

 

Pantomimjáték az óra hátralevő részéről. Mindenki úgy mozog, mint egy gyorsított felvételen: Lónyayné leül a tanári asztalhoz, adatokat tölt ki a naplóban. Lola és Madár felváltva jelentkeznek, és érthetetlen tempóban darálják a válaszokat. Egyedül Melinda van „belassulva”: fél perc, míg elvánszorog a tábláig, és ólomsúlyú mozdulatokkal legalább egy percig törli a táblát. A csengő is lassítva szólal meg, mindenki más kirohan a teremből.

 

 

6. JELENET – A PAPÁM

 

 

Melinda felveszi a táskáját meg egy nagy fülhallgatót. Benyom valami emós zenét, és elindul balra, az ablak felé, de alig halad előre, szinte egyhelyben jár. Tompa utcazaj: fékcsikorgás, autódudálás. Fél perc után elkezd egyre hangosabban dúdolni. Jobbról feltűnik Madár gördeszkázva, lazán lefékez Melinda előtt, aki nem veszi észre, és majdnem belebotlik. Nyakába csúszik a fülhallgató, a zene elhallgat.