Jelentő tudás

A „mind map” (agytérkép) jól ismert kifejezés az angol tanteremben. Nagyon jól használható brainstorminggal (ötletvihar) kombinálva, különböző technikákban. (Nekem nagyon jól bevált szókincsfejlesztésre az is, hogy az online Cambridge szótárban nemcsak a szavak jelentését, a példamondatokat, hanem a  címkefelhőt is figylem a tanulókkal.)

Nézzünk egy egyszerű példát: gyűjtsük össze azokat a főneveket, amelyek az „otthon” kifejezéssel logikai kapcsolatban állnak. Az általunk gyűjtött fogalmak értelemszerűen logikai kategóriákra bomlanak, pl. alaprajz, berendezési tárgyak, egyes szobatípusok jellemző tárgyai stb.
Ez az ábra egy kezdő szintű nyelvcsoport számára készült agytérképet mutat. A hívókérdés az volt, hogy „Words related to your home”. A Prezi nevű online alkalmazás segítségével készült.

Mi különbözteti meg az agytérképet (mind map) a fogalomtérképtől (concept map)?

A fogalomtérkép generálási szabálya, gyártási terve összetettebb, és az egész koncepció  pszichológiai oldalról megalapozottabb. Alapirdodalom: Joseph D. Novaktól és Alberto J. Cañastól a The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct and Use Them.

A szerzőpáros a fogalomtérkép szerepét vizsgálja a jelentő tanulás (meaningful learning) szempontjából – és megállapításaik a nyelvtanulásra vonatkoztatva is hasznosak lehetnek.

A jelentő tanulás feltételrendszere három egyszerű alapelvre visszavezethető:

1. A tanagyagot világos fogalmakkal, olyan nyelven és példákkal kell bemutatni, amelyek a tanuló előzetes tudásához kapcsolhatók.
2. A tanulónak kell legyen megfelelő előzetes tudása.
3. A tanuló akarjon jelentő módon tanulni (tehát ne csak magoljon).

Nyilvánvaló, hogy a nyelvtanulás szempontjából (is) csak a jelentő tanulás eredményez használható tudást, tehát minden nyelvi kurzusnak, tanfolyamnak ez a célja. Hamarosan folytatni fogom a gondolatmenetet egy olyan bejegyzéssel, ami konkrétan a fogalomtérkép alkalmazásáról, létrehozásáról szól, és arról, hogy a Prezi alkalmazásból mit hozhatunk még ki akár az osztálytermi, akár az online tanulásban. Van egy hosszabb távú célom is, hogy a konnektivizmus (lásd bővebben: www.osztalyterem.hu) mint tanulási stratégia szerepét a nyelvtanulásra vonatkoztatva értelmezzem. De ne szaladjunk annyira előre:-)

 

A bejegyzés kategóriája: Archívum
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!