Krokodiltükör

 

Barátságos vagyok mégis nehezen
Barátkozom
[Fáraólevitáció]

Dobhártyám járdaszigete titánfehérre sűrűsödve
Múlik el

A búvárlélegzetmély esőben
[Nem csak régész vehet észre]

Sötétzöldnek tűnik ami ismeretlen
& minden üveglapot befestenék sötétzöldre hogy amikor
Pereg rajta az időplacenta

Úgy tűnjön mintha épp jóllakna egy népszerű leviatán

Sellakvörös nyelvével magához lasszóz minden fele-sem-tréfa-barátot
Akiből megemésztve piramist építhetnék

De nem ám sík vidékre és nem is dombtetőre
Egy hegy tompaárnyékú lábához

Hogy aki ott lakik ne veszítse hitét & érezzen magán kívül is
Biztonságot na meg lásson hadvezérekbe szorult
Ötleteket

Nevezzük
A hübrisz kérlelhetetlen koponyájának

Éhes vagyok
& ez kitakar

Úgy felfalnám fél
Európát
Aztán minden mást is
Hogy megtanuljak mesélni

 

(Illusztráció: Gill Bustamante: King of the Green Wood)

Emily Dickinson költeményei II.

 

 „My life closed twice before its close” 

Zárás előtt kétszer zárták életem –
Hátra van még annyit tudni
A Halhatatlanság felfedi-e
Miképp lesz a harmadik

Oly óriás, felfogni oly képtelen
Mi megesett már kétszer is
Annak ki Mennytől csak válni ismer
Bár nyerne pokoltól szintennyit.

 

 

„I felt a Funeral, in my Brain”

Agyamban temetés zajgott
És a Gyászosok ide-oda
Léptek, szüntelen – léptek – míg úgy nem tűnt
Átszakad az értelem –

Mire mind leült végre
A Szertartás, mint a Dob –
Tam-tamozni – lódult míg hittem
Elmém belebénul rögvest –

És hallom emelni a Ládát
És csikorognak kasul Lelkemen
Szintúgy Ólomcipőkben, újra,
Aztán az Űr – zengni kezd,

A Menny mintha Harang lenne,
És a Lét semmi más csak Fül,
És Én a Némasággal fura Versenyben
Roncs, itten, egyedül –

És az Észben egy Palló átszakadt,
És zuhantam és zuhantam –
És buktomban Világokba akadtam
És Szűntem tudni – általuk – [1]

 

 „There’s a certain Slant of light”

Ahogy fénysugár ferdül
Télvízi délutánon –
És Tömege alágyűr
Mint Hang a Templomorgonából –

Égi Bántás, ekként sújt le ránk –
Sehol se látszik semmi heg,
Ám benn ott a változás –
Ebben áll az Értelem –

Erről Senki nem okíthat – Senkit –
Kilátástalanság Plombája –
Uralkodó mérte kín
Mit a Légből nekünk hullat –

Hallgatózik a Táj mire leér –
Az Árnyak – sóhajuk fojtják –
S mire elmegy: akár a Messzeség
Holtak orcáján –

 

 I died for Beauty – but was scarce

A Szépért haltam, s alig
Adtak át a sírhalomnak,
Mikor Azt, ki Igazért halt
Fektetik szomszédomba.

Lágyan kérdi ’Hogyan vesztem Én’?
’A Szépért’, válaszoltam.
’S az Igazért Én – Nem más, egy e kettő;
Fivérek vagyunk’, felelte Ő.

Ekként, Rokonként jöttünk össze,
Társalogva Szobáink közt.
Míg ajkaink a moha lepte,
És egészen eltakarta – nevünk.

Villányi G. András fordításai

 

[1] And finished knowing -then – — vagy: Végre tudtam/értettem akkor/általuk

Lacika; önkéntes

 

Lacika

nevelőszülőkhöz járt haza
hétvégenként hatvan kiló ha volt
ötszáz forint zsebpénzt kapott a hétre
esténként be kell vennie a gyógyszereit
kéthetente pszichológushoz megy
sokat ne várjál tőle megtelt kész megtelt
ennyire képes mindig megsajnálták a pótvizsgán
tanárúr én azt nem értem miért engedték
az orvosok hogy én megszülessek
amikor tudták hogy mind a két szülőm beteg
a kórházban ismerkedtek meg és ez örökletes
miért engedélyezték hogy összeházasodjanak
hogy én is ilyen skizofrén legyek
mindenkinek joga van a boldogsághoz
nem vagyunk egyformák
senki nem tökéletes
minden rendben lesz munkád családod
csak szedjed rendesen a gyógyszereidet
egy kis házat szeretnék egyedül
egy szoba elég esetleg barátnő
de gyereket semmiképpen se
az a fontos hogy jó ember legyél
albérletben lakik a nevelőszülők karácsonyra se hívják
beleerősödött a munkába és apateste lett
na gyere te büdös cigány mondta a testnevelő általánosban
egy másik fiú sírva fakadt az öltözőbe futott
öngyilkosságot próbált elkövetni nem sikerült
én csak nevettem hát csak viccelt velünk
távolugrásban kislabdahajításban én voltam a legjobb
verset is én mondtam mindig németből oklevelem is van
tanárúr ugye nem vagyok büdös
normálisan tisztálkodok
odafigyelek ám a munkában
rendesen próbálok mindent megcsinálni
nehogy azt mondják rám
ez a buta cigány még ennyit se tud

 

önkéntes

felőlem mindenki azt csinál
otthon amit akar dehát ez azért
felháborító ne mutogassák magukat itt
ne reklámozzák a genderideológiájukat
ne meneteljenek nekem a buzik
gondolkodtam volna erre egy pár
tojásom hogy kicsit megdobáljam
de takarásból ügyesen ne lássanak
hunyorít göcög szabadidejét feláldozva segít
gyanúsan sokat emlegeti a gyerekek pöcsét
kurvákat rejszolást baszást
van étvágya szereti a hasát
utálja gyurcsányt meg a cigányokat
szavazatával őrzi a rendet
kiütközik rajtuk a fajtajelleg
ezek a büdösök csak a pénzért szülnek
dolgozni nem akar egyik se
ide is csak az ösztöndíj miatt jönnek
szilárd elvei vannak
nem gyűjti szelektíven a hulladékot
úgyis egybeöntik minek

 

(Illusztráció: John Constable RA: Rainstorm over the Sea)

(idő háború idő)

  1.

(Eszébe jutott, hogy hány évesek voltak akkor, és igazán nem lehetett megkülönböztetni őket, kaptak kenyeret meg puskaport, és egészségesen fogyasztották az időt.) Amikor ez történt, a zongorához ült, és egy gyenge darabot játszott. Azt az elgondolást dédelgette, hogy széttépi a kegyetlen valóságot. Rövidre fogta a beszélgetést, mert látta, hogy az arckifejezésük bármire képes. Az emberek jönnek lefelé a hegyről, búcsúzkodnak, hitvesi kötelességeikre emlékeztetik egymást. És még ott van az elnyelt hő, amikor a levegő a magasabb hőmérsékletű helyről az alacsonyabb hőmérsékletű helyre távozik. Egy olyan füstölgő marhaság nagy molekulákkal. Védekezni próbálnak, a tekintetük a gerberákról a talajra siklik. Forgatókönyv, melynek Isten készíti a költségvetését. (idő háború idő) bővebben…

HŰSÉG AZ OTTHAGYOTT KAVICSHOZ; 2022 04 03; AZ IKSZ SZÉPSÉGE

 

HŰSÉG AZ OTTHAGYOTT KAVICSHOZ

Mint őszöket túlélt gyümölcs,
ki fekete ágán kapaszkodik,
a mélység fölött himbál a szív,

hol fehér ösvények kanyarognak
a domboldalon légző hangamezőkkel
föl egészen a hegy zúgó csendjéig,

ahol lelkedig átfúj a szél,
ahonnan már leejti virágszoknyáját a magasság
és szemhéjad alá csukódik minden szépség.

Ott virágok üzletelnek a halállal,
gyökerek és szökni kész szirmok közt
jár föl-le a válthatatlan idő.

A gyökerek s a szirmok között megfeszül,
pengve sikolt a létezés köldökzsinórja, s a füvek,
dagadó virágszárak közt nézd, ott a kavics!

Az a kavics aranyszőke fény a hullámzó zöldben.
Hűvös csepp mozdulatlan súllyal. Sötét árnyában
fekszik. Lehetne egyetlen akár. Hagyd ott!

 

 

2022 04 03

Ne bánkódj,
nincs semmi baj.
Tovább nő
a köröm,
tovább a haj
és bezárt pofádon
a borosta is
kiütközik.

Ne bánkódj,
a búzaföldig
lóg az ég
s mint lelkes jojó
le-föl zuhan
a boldog pacsirta:
Otthona mélység,
s a biztos fönti kék.

 

 

AZ IKSZ SZÉPSÉGE

(vendég, idegen, a megtagadott)

Ha múlik a hiány,
a helyén mi marad?
Ha foszlik a nincsen,
mi marad fájó helyén?

Ha láthatárig nő a semmi,
hová lehet majd lehetni,
megkapaszkodni hol lehet,
mint esőcsepp fűszál tetején?

Ha madarak üres szemében
csukódik minden nap a holnap,
a szavak elköszönnek szépen:
a soha meg se fogant holtak.

Ha elnémulnak a mesék,
rossz párák rejtik a Holdat,
növekszik, elvész a veszteség:
a gödrök gödörbe hajolnak.

Szembogárra égnek Nap-sebek,
elvásnak vonalak, szavak,
suvadásokból lógó gyökerek
alatt reszket a megállt patak,

álmodik mint sosemvolt lányok,
szaladna mint örök elmúlások,
itt volt, már nincs is itt:
megtartó, áldott hiányok.

 

(Illusztráció: Fábián István: A VONAL; OLTÁRFOSZTÁS, AZTÁN HAZAMEGYÜNK; INDIÁN EMLÉK)

Madárjóslat

I.–repülés

Az unokahúgomat, Sárát, valami oknál fogva soha nem kedveltem. Idegesített benne szinte minden. A hanglejtése, a mozgása, ahogy a haját feltűzve hordta. Külsőre nagyon hasonlított rám, bár barna bőrét, haja színét az apjától örökölte, számos tulajdonságát az anyai ág határozta meg. Finom arca, kedves szavai, mikor beszélt, mind az anyjára emlékeztettek, ha ránéztem, láttam benne rég elhunyt nővéremet, egy kései tükörképet, mivel nagyon hasonlítottunk egymásra, csak az egyikünk szőkén, másikunk barnán érkezett erre a világra. Sára mégis különbözött mindkettőnktől. A szemei, a fekete szemei mindig ragyogtak, valami mély tűz égett bennük, ősi és ösztönös, talán ez idegesített benne a legjobban. Már akkor is, amikor még csak gyerek volt, és megesett, hogy vigyáznom kellett rá. Nem bírtam vele. Nem tudott egy helyben ülni. A házimunkában is többet ártott, mint használt. Egyszer azt hittem, teljesen elment az esze, amikor a paradicsomot félbevágva azt magyarázta, hogy kobold lakik a piros termésekben és a ribizlibokor a kert végében a tündérek tartománya. Mindig azt mondtam, hogy az anyjáék elkényeztetik, járatják cselló órákra, táncra, mindenféle táborokba. Aggódtam. Sára serdülő lányként az élet hétköznapjaiban egyre nehezebben boldogult. Főzni szinte alig tudott, nem vágta finomra a hagymát, a sárgarépát, nem volt türelme krumplit reszelni a lapcsánkához, számtalanszor megvágta a durva reszelővel az ujjait. Irigyeltem a kezeit. Szép, hosszú ujjai voltak, amikre mély barázdákat vésett a csellóhúr.

Olyan tizenöt lehetett, amikor egyre többet látogattam el hozzájuk, mivel Sára apja nem bírta elviselni azt a fullasztó gondot, ami nővérem betegségével hirtelen a család nyakába zuhant. Kórházi kezelések, kemoterápia, barna, hullámos hajat utánzó paróka. Nővérem egyre kevesebbet volt otthon, a polcokon pedig csak nőtt a por, a lépcsőházat se takarította rendszeresen senki, mikor Sáráékra került a sor. Szidta is őket rendesen a szomszédasszony. Én pedig az unokahúgomat, hogy kapja már össze magát, nem

csellóból és Bach-ból áll a világ. Elmondtam neki, hogy ennyi idősen én már teljes étrendeket készítettem, patyolattisztára mostam mindent hetente legalább egyszer, közben pedig dúdoltam és azt képzeltem, hogy egyszer talán elrepülök majd valahová jó messzire, mint a madarak.

Én életemben Budapesten túlra nem utaztam. Néha eljutottam építőtáborokba, ahol sárból téglákat készítettünk vagy almát szedtünk. A nővérképzőt is egy közeli kisvárosban végeztem. Szerettem a társaságot, ifjúságom szárnyas könnyedségét, de később, asszonyként nem jutottam a fővároson túlra. A napjaim menetrendszerűen teltek. Hajnalban keltem, kávét főztem, aztán korán reggel kimentem a piacra meg a boltba. Mindig frissen sült zsemlét kért az uram reggelire, édes eperlekvárral és sajtokkal. Trappista, ementáli, camembert. Sokszor az undor kerülgetett, mikor ezeket a sajtokat néztem a pultnál sorban állva. Mindenben az uram kedvében jártam, hogy a törékeny béke sokáig időzzön az otthonunkban, mert ő olyan volt, mint az időjárás. Kiszámíthatatlan. Ha front volt, az volt a legborzalmasabb. Olyankor mindig a kisszobában vagy a kamrában zártam magamra az ajtót, míg ő kint kiabált a nappaliban, mert nem tetszett neki semmi sem, az étel túl meleg volt vagy túl hideg, a függöny nem volt centire pontosan behúzva, bántotta szemét a beszűrődő nap. Ilyenkor végighallgattam a káromkodásokkal tűzdelt litániát, hogy az Isten így meg úgy, miért jutott neki ez a sors, verjen meg engem is azon nyomban, nem vagyok én semmi más csak egy utolsó, útszéli kurva. Idővel mindezt megszoktam. A könnyeim se folytak már, főleg miután magamhoz vettem egy kóbor kiskutyát. Bodrinak neveztem el. Fekete szőre volt, lábain fehér foltokkal. Őt öleltem, neki dúdoltam, mikor a házunkban tombolt a vihar. Ez volt a fedőnév: tombol a vihar. Titokban szöktem át a szomszédasszonyhoz, nyüszítve magamban, mint a kivert ebek. A kisajtón keresztül suttogtam, Mariska, tombol a vihar, és ő beengedett. Egyszer elfelejtettem magammal vinni Bodrit. Aznap adtam neki enni utoljára. Mikor éjjel visszalopództam a házba, ott állt a tányérján érintetlen vacsorája. Reggel sem jött csaholva utánam a boltba. Elszökött. Mondta az uram.

Nálunk a válás szót nem volt szabad kiejteni a szánkon. Mindig azt mondták, hogy a mi családunkban ez egyszerűen nem divat. Mariska is ezzel tömte a fejem, és azzal, hogy a falu majd a szájára vesz, hisz sok az irigyem, miért nem becsülöm meg azt, ami van, se

gyerek, se kutya, mindent leszámítva milyen jó életem is lehetne az uram mellett, ha alkalmazkodnék. Ki milyen virágot szakít, ugyebár… Egyre inkább csak alkalmazkodtam. Szinte észre se vettem, úgy lettem szép lassan először önmagam, majdpedig az uram

árnyéka.

Nővérem közelgő halálára tudatosan készültem. Számításaim szerint még pár hónapja volt hátra. A nővérképzőben és a későbbi munkahelyemen sok hasonló esetet láttam. Tudtam, mit kell tennem, mibe öltöztessem, hová temessük, ha eljön az idő. Tisztában voltam azzal, mit jelentenek a megnagyobbodott belső szervek, a kihullott haj és a sárgaság. A sejtburjánzással együtt nőtt nővérem lépe, nem egyszer mutatta is a kidudorodást a hasfalon. Nőtt szinte mindene, magasságra ő viszont egyre csak zsugorodott. Úgy feküdt az ágyon, mint egy gyermek, ereje se volt már a nagy átváltozásban. A test készítette magát az utolsó utazásra.

Ültem az ágya szélén, és néztem a sárgásfehér madárarcot. Az utóbbi hetekben nővérem egyre nyugtalanabb volt. Semmihez nem volt türelme. A falusi tyúkből főtt húslevest is két kanál után kiköpte, aztán összegömbölyödve a fal felé fordulva álomba sírta magát. Keveset beszélt hozzám, ha igen, akkor is sokszor csak zsoltárokat énekeltetett velem, megkért, idézzem fel azokat a napokat, amikor még gyerekek voltunk, és a párás konyhában az asztal alatt lekváros kenyeret majszoltunk. Egy falat neki, egy falat nekem. A zsoltárokat felváltották a református énekek. Itt van Isten köztünk, őt kit éjjel nappal, angyalsereg áld s magasztal… A mi szívünk csak tehozzád… Bár bűn és kín gyötör, és nehéz bár szívem…

Nővérem a halk éneklésben lassan megnyugodott. Egyre egyenletesebben lélegzett. Mellkasának mozgása repülésre készülő, szárnyait bontogató madárra emlékeztetett. Kitüremkedő hasfalára tette bal kezét, és félálomba szenderülve mondta, ilyen hatalmasnak és könnyűnek még soha nem érezte a szívét.

Irodalmi és Társadalmi Portál

make up wisuda jogja make up artist jogja make up artist yogyakarta mua jogja murah mua wisuda jogja make up pengantin jogja mutiara make up jogja make up wisuda jogja murah make up jogja putri rekomendasi make up wisuda jogja make up pengantin jogja putri sekolah make up jogja make up class di jogja make up murah jogja mua di jogja mua jogja bagus make up paes ageng jogja salon make up wisuda jogja salon wisuda jogja make up wisuda wardah jogja salon make up jogja mua jogja terbaik make up wisuda jogja bagus make up wisuda berjilbab di jogja
ujnautilus.info