Kosztolányi Dezső címkével jelölt bejegyzések

Szamosújvári Örmény Katolikus Gyûjtõlevéltár
- raktár

Örmények

Kosztolányi Dezső Az örmény paradicsom című műve Vincze Ferenc jegyzetével   Kevesen látogatják a velencei nyaralók közül ezt a szigetet, melyet a lagúnák hullámai mosdatnak. Messziről ciprusokat látni, melyek, mint zöld plajbászok, sötét foltokat firkálnak az égre. A levegő itt áll. Olyan csend van, hogy hallani, amint a napfény végigsercen a gyepágyakon, a kavicsokon, s […]

kosztolanyi_dezso_multkorhu

Egy élet vége, egy új élet kezdete

Hatalmas, régóta várt és az egész Kosztolányi-recepciót alighanem alapjaiban, de legalábbis jelentékenyen befolyásoló vállalkozásba fogott a Kalligram Kiadó, illetve a nagy költő, író, újságíró életművét földolgozó kutatócsoport: megkezdődött Kosztolányi Dezső életművének kritikai kiadása. Az első két kötetet 2010 decemberében mutatták be a könyvek szerkesztői és a munka koordinálói. Sejtésünk szerint már ez az első két […]

Kosztolányi Dezső az újságírásról

1. Kosztolányi, az újságíró Kosztolányi Dezső művészetének befogadás-történetében időről időre váltakozó módon kerül előtérbe a szerző költői, illetve prózai munkásságának megítélése, a „lírikus”, illetve az „epikus” Kosztolányi kiemelése, olyannyira, hogy a recepciótörténet legfontosabb eseményeit már szinte abból a mozgásból kiolvashatjuk, ahogyan az értelmezők a korpusz egyik vagy másik elemének tulajdonítottak nagyobb fontosságot[1]. Míg nagy általánosságban […]

Est(erházy)i

  Kosztolányi Dezső Esti Kornéljának egykorú befogadása (talán mondhatjuk: az irodalomtörténészek nagy bánatára) meglehetősen felemásra sikeredett.   Az egyik legkiválóbb huszadik századi magyar nyelven írt könyv olyan radikálisan viszonyult önnön nyelviségéhez, hogy azt még a legműveltebb, az irodalomról legtöbbet tudó kortárs olvasók némelyike (például Babits Mihály) sem volt képes a maga egyediségében értelmezni. Az Esti […]

Klasszikusan egy klasszikusról

  Noha a könyv szerzője a kötet lapjain gyakran figyelmeztet a túlzó megfogalmazások veszélyeire, hadd jelentsem ki mégis, már itt, e recenzió nyitányaként: Szegedy-Maszák Mihály Kosztolányi Dezső című könyve az utóbbi évek legjelentékenyebb termése a Kosztolányi-szakirodalomban.   E megállapítás súlyát részben növeli, részint viszonylagosítja, hogy az utóbbi néhány évben még a megelőzőkénél is nagyobb mértékben […]