Hatvanadik születésnapomra

                                                                                  

Hetvenkét szárnyverés a merengő naplementében.

Puha talpán habok közé ereszkedő homokpart.

Habkönnyű ígéret egy sellő ajkáról…

 

„Ereje teljében” a képzelet előre kalandozhat, de én!

Én elérem-e még valaha a tengert?

Elér-e még valaha engem?

 

Már napok óta itt lüktet a fülemben,

hullámverése hűs lázálom,

rögeszme, túlüvölt minden más rögeszmét:

 

éjre-éj

a csöpögő vízcsapot,

az óraketyegést,

 

egy pohárban,

gondosan az ágyam mellé készítve, a fogsorom

(még inkább egy miniatűr tengeri szörny)

konzervált vigyorát,

 

s amit hiába riogat,

a félelem, a féltékenység,

a sóvárgás sivatagi fúriáit,

 

ahogyan  a plafonról

csillámló homokot szórnak

hályogos, már-szinte-üveg szemembe…

 

a pállott szájú reggelt,

még előbb a közeledtére kialvó életösztönt, az írást,

a kéz remegését is, és mégis,

 

amint szárnyaszegett (még inkább divatjamúlt) kalapomat

a szívem fölé, a szívemre szorítom,

és fejet hajtok  érkezésem előtt,

 

ez is elenyészik a szélcsendben,

és nem marad semmi, ha csak nem 

látogatásaim állandó kellékéül,

 

ez a viharvert kis virágcsokrocska a markomban,

s vele a bizonyosság:

 

hiába a tenger, én hozzájuk

mindvégig…

 

Ábel

Erzsébet

Erzsébet

József

József

József

 

Vagy mégsem hiába?

Vagy most akár meg is szólíthatnám őket,

félszegen hajlongva,

 

ahogyan a hajléktalan hajlong

az aluljáró lépcsőjén,

miközben apróért kuncsorog? Vagy ahogyan

 

az áruló, aki egy nap majd árulónak áll, s akiről bajtársai

majd váltig állítják: „ő lett volna az utolsó,

akiről…” ?

 

Elárulhatnám mi járatban vagyok.

Mesélhetnék is nekik

a feleségemről,

 

kezdhetném mindjárt a halálával,

ami ide juttatta (ami ide juttatott)

ebbe a temetőbe,

 

folytathatnám soha meg nem valósított álmainkkal,

vágyainkkal, kalandjainkkal…

 

Gyermekeinkkel… (Hova is tettem a tárcám?)

 

Ábel

Erzsébet

Erzsébet

József

József

József

 

Gyónni is rég  gyóntam már…

Ami azt illeti,

 

még soha.

„Mert soha nem lehet tudni!” ,

mondhatná valaki, de nem mondja…

 

Különben is,

 

ugyan mi bűne lehetne már

egy ilyen kivénhedt „keresztes lovagnak” , egy  ilyen

meggyötört, szinte már őszinte vénembernek,

mint amilyen én vagyok,

 

ha csak nem az, ami eddig is, s ami mindenki másnak:

loptam, csaltam, hazudtam.

Paráználkodtam is.

 

A forradalom alatt és után,

mindig biztos kezem parancsra ölt…

Vagy bosszúvágyból?

 

Igen, azt hiszem, szólhatnék néhány szót az érdekemben.

Elmondhatnék egy imát

 

Ábel

Erzsébet

Erzsébet

József

József

József

 

mint egykor, anyánk elől

a fürdőszobába zárkózva…

 

Ugyanoda, ahova

 

nem sokkal később ő maga is,

mint űzött boszorkány,

nem tudni ki elől

 

Ábel

Erzsébet

Erzsébet

József

József

József

 

de mert  akkor titkon hiába reménykedett :

„Van tovább!” ,

 

most képzeletemben

a kis fürdőszoba:

templom

valahol az Isten háta mögött.

 

(Se ablaka, se

oltára…visszhangja se többé…)

 

Eleinte apánk is úgy csinált,

mint aki elhallgatja előlünk, lelkiismerete elől.

 

Érthető:  még csak négy évesek voltunk,

mikor egy reggel, borotválkozás közben

mégis megállt

 

a penge a kezében,

és rezge fény csillant a szeme sarkában,

mert egyikünk

 

Ábel

Erzsébet

Erzsébet

József

József

József

 

azzal állt elé:

 

„…Neked szedtem…”  

„…Szomjas vagyok…”  

„…Anya meghalt…”

 

Elaludt.

 

(Apánk szerint,

azóta nem alszom.)

 

Mintha nem is annyira az anyám,

mint inkább a nagyanyám lett volna,

vagy  a dédnagyanyám,

 

az egybenőtt szemöldökű,

aki hosszas töprengés után

 

Ábel

Erzsébet

Erzsébet

József

József

József

 

arra jutott:

 

hiába minden, a járóbot koppanására újra

meg újra összerezzenő, gondolat,

hiába minden harmadik lépés,

itt minden lépés …

 

Vagy mégsem hiába?

Vagy most akár meg is szólíthatnám őket,

félszegen hajlongva,

 

ahogyan a  vénember,

a szinte már vén hajlong élete  alkonyán?

 

Elmondhatnám mi járatban vagyok.

Mesélhetnék is nekik

 

anyámról,

apámról (apám is…

 

harminckettő volt, még csak harminckettő,

én a jövő héten töltöm be a hatvanat:

az apja lehetnék )

 

vagy mesélhetnék a feleségemről, aki már vár,

nem messze innen, a kanyaron

túl,

 

mesélhetnék közösen meg nem valósított

álmainkról, vágyainkról, kalandjainkról,

arról, hogy nem volt más választása:

 

ő minden áron gyereket akart (én is…

Vagy csak feledni,

amit nem lehet?)

 

De a feleségem még várhat:

velük mi lesz, a hat testvérrel?

 

Mert hiszen hatan voltak testvérek

 

Ábel

Erzsébet

Erzsébet

József

József

József

 

vágyaink újra meg újra porrá zúzott tengerpartján,

 

ahol a part a

tengert, a tenger a

partot,

 

míg végül nem maradt semmi,

csak parttalan sóvárgás:

 

elérem e még valaha,

elér e még valaha engem?

 

Mióta itt lüktet a fülemben,

hullámverése:

 

tengerész feje fölött a szárnyverés,

talpa alatt a billegő hajóorr,

a megfigyelő „szeszéjének” kiszolgáltatott vitorlás,

 

(ki tudja,

talán épp Amerika

álomba ringatott „felfedezőivel” a fedélzetén)

 

már csak a döntésre vár:

közeledjen?,  távolodjon?,

emelkedjen?, süllyedjen? ,

 

tengeri bója, hullám-harang az öböl ki-és

bejáratánál,

 

és amit hiába riogat,

egy  pirosan bólogató strandlabda,

(ez

 

lehetne a horizonton lenyugvó vagy felkelő

nap is, de nem az)

 

hullámok hátán gyermeksikongás,

(Gyermeké vagy sirályé a hang?

Ki tudná megmondani?)

 

homokpart is,

 

a homokparton örök hallgatásra kárhoztatott csigaház,

talpalatnyi homokvár, feldöntött vödör, homoklapát,

repedt nyelű…

 

Mint egy kudarcba fulladt holdexpedíció

utolsó  félbemaradt mozzanata:

 

temetni alulró fölfelé…vagy mint egy vihar-díszlet,

ami „betekintést enged”  a színfalak

mögé,

                            

s ami arra figyelmeztet:

hatan voltak testvérek…de

 

nem tudni vannak e heten

 

Ábel

Erzsébet

Erzsébet

József

József

József