Gesztusok kozmológája – Sági Gyula festményeiről

Sági Gyula Berlinben élő magyar képzőművész, egyéni és csoportos kiállítások résztvevője itthon és külföldön egyaránt. Alkotásait elsősorban a digitális leképezés, az info-grafikák, a „post-internet art” inspirálja. Grafikai és festészeti eljárások vegyítésével, papírra, tussal és ceruzával készült munkáiban az idő dimenziója, az idő múlásának megmásíthatatlan ténye fordul felénk. Ahogy ő mondja, alkotásai tulajdonképpen idő-lenyomatok: rögzítik egy napja adott szakaszát.

Organic Abstract sorozatának darabjai a természet működésének megfigyeléséből indulnak ki, hordozzák az egyetem évei után – a méhészetben eltöltött idő alatt – kialakult élmények nyomait: “minden ami él, szeriális rendszerekből épül fel”.  Ezek az ismétlődő rendszerek mind valamilyen titokzatos (élet)energia által rendezettek. A rendszerek mikro- és makroszinten is hasonlóságokat mutatnak. Sági munkái ezt a rendezőelvet követik, miközben a művész gesztusteremtő, elemző jelenlétéről egyaránt beszélnek.

Analog Noise sorozatában a vonal mint alapvető vizuális jel kap központi szerepet. A művész itt egyetlen gesztust (vonalat) ismétel, és az ismétlés során kialakuló „hibák”, azaz az elmosódó festékfoltok mintázatokat hoznak létre: az eredmény olyan, akár egy programnyelv, amit szabad kézzel írtak, egy kotta vagy géntérkép – az alkotási folyamat külső-belső eseményeinek, az uralható és uralhatatlan, a tervezett és az előre nem látható változók összességének vizuális információállománya. Ha úgy tetszik, a szándékosság és a véletlen egymásra hatása mutatkozik meg a „hibákban”.

A Velocity Analysis sorozata a sebesség, nyomaték, gravitációs erő vizuális leképezésének kísérlete. Az energia térbeli terjedésének irányát berajzolva alakulnak ki a kompozíciók, miközben az elemzés aprólékos szigorúsága és a gesztus játékos nagyvonalúsága találkozik a sorozat darabjain.

 

Sági munkái sok ismeretlenes egyenletek. Munkáinak kozmológiájában a tudományos rend és organikus káosz, a pszeudo-matematikai ábrázolás és a pillanat megismételhetetlenségének poétikája feszülnek egymásnak, a költői és tudományos esztétika együtt létezik bennük. A spontán, sokszor robbanásszerű gesztusok mentén meghúzott türelmes, elemző  vonalak közös ritmusában, a párhuzamosok félrecsúszott szándékában ott lélegzik valami felfejthetetlen misztérium feszültsége: hogy minden vonal csak jó közelítés, újabb kísérlet a Jelenlét teljességének megismerésére, ám az – mint minden végtelen – menekül előlünk.

 

 

Sági Gyula munkái a Molnár Ani Galériában vagy a művész honlapján a https://gyulasagi.com/ címen érhetők el.

 

 

A munkák:

Sági Gyula, Op.101, tus, papír

Sági Gyula, Op.128, tus, papir

Sági Gyula, Op.260619, tus, papír

Sági Gyula, Op.160620, tus, papír

Sági Gyula, Op.270620, tus, papír

 

A képek a Molnár Ani Galéria jóvoltából jelenhettek meg.

 

Vélemény, hozzászólás?