Egyszer egy bús éjféltájon

Elaludtam, s mint egy darab szén,

gyémánttal álmodtam, iskola-

padban ültem s grafitporos

ujjaimmal arcodat megfestettem.

Festettem, mert izzadt a tenyerem,

maszatoltam inkább, szürke

ködbe mártottam arcod s mögéd

lepakoltam, a félhomályban

megmosakodtam, talán-poshadt

pocsolyából, azt hittem tiszta

vizet ittam s nyakadba fújtam,

mint a lidércfény, hátadon

végigfutottam s riadtan el-

hidegültél tőlem, inkább-

árnyékomtól, párás kísértettől,

elszaladtál kíséret nélkül,

egyedül a rengetegben, elestél

s én megszántalak, odakaptál

és megkarmoltál, a hajad

egy csomóban ott maradt a

nyirkos ágak puha kérge

alatt, mint vízihulla-ujjak,

feltámadó-szétázott halottak,

sikoltottál s megint tovább

szaladtál, én utánad, utánam

arcomon a sebből lustán,

mint a mocsár, megmozdult

vérem, most fekete nedv, szinte

enyv, ragacsos, mint az

izzadtság sáros homlokodon,

s te csak futottál és futottál,

követtelek, mert értem kiáltottál,

farkaskölyök vagy veszett kutya,

rohantam utánad, mint mell

után, mint holmi préda után,

szemem a széltől: könnytől

csillogott, kitömött állatban

festett üveggolyó, s szám

habzott, mert nyálam

sűrű lett és keserű, lehet

megvesztem érted s végül

utolértelek és rádugrottam

és ruhád szétszaggattam és

a bőröd és a hajad és túl

sok volt belőled s utána

semmire sem emlékszem,

csak láttam a földet, ahová

letepertelek, leterítettelek, s

mint egy megrakott asztalon,

a kezem ide-oda kapott

és elvett amit kívánt,

mindent, finom bőröd pedig

azóta lóg az ól falán és, ha

egyedül vagyok hozzásimulok,

mert ennyi maradt belőled,

kedves selymesség, nem több,

felfaltalak, te eltűntél,

lassan, inkább-árnyékként

követsz esténként, mikor

sötéten bolyongok s le-

üvöltöm az összes csillagot,

ki velem veszekszik, mert

megöltelek, s te csak csendben,

mint az árnyékom, tudom,

mindig ott jössz mögöttem,

ha éjszaka van, farkasok

órája, mikor hidak robbanak

a szegényemberekben s a szűz

lányok felsikoltanak, mikor

legnagyobb a feketeség, az

te vagy, körülölelsz, s

rajtam kívül kint nincs

senki, csak csöndes üresség,

amiben te kongatsz

vészharangot, ha egyedül vagyok,

s tudod, bennem minden

visszhangzik, hiába

beszélek bőrödhöz, az

hallgat, hiába érek

hozzá, ő magától nem,

miért nem téphetem szét

magam? Árnyékként beléd

olvadnék, semmi se

szakíthatna szét,

álom se, ha elaludnék…

 

 

 

Sodorj ki álmokat hajadból

szép szerelmem, s csókold meg

kétszer mindazt, mi valaha megrebbent,

mert sosem lesz már pillanat a múló magány,

csak a perc laza lárvafoga az, ami őröl, s hajt valahova.

Forogva pördül tova minden, minden elmúlt,

minden szomorú és a sarokba szorul,

hol a szád? Csókolj meg, mert

megrebbentem!