Bogár világ    

Régi évekről írok, udvarról, egy fáról,
(melyről dió pergett édes szüretes ősszel)
Márai Sándor

ott volt. pontosan a platánok között, előtt. megjelölte, szétrakta,  további utasításokra várt. még nem  talált olyanokra. fehér szakállú ormányosbogár mászik. csillagszerűen szép, mozgását bearanyozza. mögöttük tartózkodott, pár centiméterrel a fák alatt, a vidéki faóriások, és összeverődött más csoportok repedéseiben. ormánya kedveli a hőstetteket. (Szellős öregek és betegek nyilvántartása.) a bogarak elindultak a faóriások tisztásai felé. tajtékzik a föld, ezerszer ölik meg. (Joggal feltételezhető értelmiségi pálya.) sokszoknyás katicabogár boldogul harciasan. elalszom a völgyben, és zenélek mostanáig, mondja. nehezen nyitja a szárnyát, repül, mint egy kisasszony. egy havasi cincér elhagyni készült a várat. a folyók elindultak kelet felé, kajáltak és taxisofőrökkel beszélgettek. (Belepréselődtek a testvérharcba.) a hadjárathoz anyag kellett, sűrű növényi szövet, bogarak ásítása, őrség, szervezett kurucok, tárogató, folyóvíz a falon, kapaszkodó sáv, darus kocsi a potrohok felemeléséhez, átfordításához. a bogarak nem a küzdelemért, hanem a terrorért harcoltak. elhagyták az országot, hogy üzletet köthessenek, valami hozzájuk közel álló üzenetet, mely újra aktív. a többség egyszerű szitakötők voltak, akik eddig még sohasem hoztak ítéletet. a felhők nyaldosták a felhőkarcolókat és kárt tettek bennük. elpusztították a részleteket, melyekhez tradíciók kötődtek. Katalin a szárnyaival bizonyított. a hegy elegyében feloldott koncot kell megszerezni. megtartották ígéreteiket, leharapták a cincérek fejét. a pókok anyaszült meztelenül harcoltak. az idő  látszólag feltételes (módban). a lármás barlangokban mindig így. (Nagy hajtömegű ügyvédeket, meg orvosokat.) bádogtartályban tartott nőneműeket.

(A bogarak rigómezei csatája megkezdődött. Illetve csak megkezdődtek az előkészületek az égbolt egyik gyárában. Válogattak a majomképű söröskorsók között. Semmiképpen sem dobálják a gramafonokat. És így a szoba tetején az emeleten. Teljesen eszköztelenné vált a járás. Egy kis finom szex, és a gondolatok csendben gördülnek tovább. Emberek csúszkálnak a padláson. A poloska éppen csuklik, mondta és élesre fésülte a haját. Egy élő kagylót.(Éspedig hát máskor meg hosszú és tekervényes.) A bogarak a gyár irányát követték. Csótányok uralkodnak a Földön. A z érdekek mentén egyenesen. Lép, lendül hangosan. A katicabogárnak álcázott ügynököket. Józanul, teljes mértékben tanul. A nyomvonalak kijelölése (u tá n). A rendelkezések kihirdetése után. A kapcsolási rajzok felfestése után. Az atomvilág nukleárisan szennyezett. (Csótány professzorok.)

Egy mellékutcát találtak, csalétket kerestek. A Holdon épült városokat, meg az aranyszínű kukoricacsöveket. Hosszú szarvú, bajuszos bogarak szaladgáltak. Illékony gőzöket árasztottak. Ártatlan örömmel bólogattak az elszürkült utcán. Józsikám a nagy szarvasbogár, megfogta a korlátot. Igen csekély esélye volt a győzelemre. (Azt hiszem, hogy győzelem nem, csak halál.) Bizonyos egyetemi tanárok szerint, a csatavesztésre is (esély). A hadvezér csak kéket látott, ezüstös szárnyakat, és a fényt magához szorította. Száz személyes asztalok mellett szemlélődnek. A nagyhajú nőneműek, az aranyos hullarabló bogarak alkalmazták a fogást. Hogy edzék magukat, három lábon szaladgáltak. A módszer igen jó eredményeket hozott. Az imádkozó sáskák megették a férjeiket, és bömböltek. Kívánságaik közül egyetlen egyet sem teljesítettek.

A bogarak felmásztak a fákra, melyeknek. ágai abban a pillanatban megrezdültek, csapkodtak, letörtek, és szanaszét gurultak.  Zenéltek egy-egy darabot, aztán bedobtak pár hangot. Nagyhajú tudós nők őrködtek fehér köpenyben. Az orrszarvú bogár felfalta a gyermekeit a szoba közepén. Az utca, ahová befordultak, kiégett volt és szennyes. Felolvasták a férfiak nevét, és ügyesen kérdezősködtek tovább. Összeölelkezve haltak meg ott, azokon a helyeken, melyeket előzőleg álmaikban láttak. A borókabogár szemérmét félretéve kitépett szárnyakkal. Bombáztak, kinyitották a fejüket és vasárnap volt, a nők tiszta fehérneműbe bújtak, és a fákra akasztottak egy-egy ruhadarabot. Valahol az erdőben, a sziklák repedéseiben, mint amikor valakinek mindenki kedves,  gyülekezett az ellenség. Csak Katalin repült be, kúszott fel, ért felületet. A föld felé megindult  levéltetűk. A katicabogarak nem értették, hogy miért éppen most, miért nem előbb? A legyek mindig ott voltak, ahol nem. Visítoztak, és a potrohukkal csapkodva szórták átkaikat.)

a látóhatár peremén szögletes hegyek piroslottak.  ha jól emlékszem, darabokra tört kagylók halmozódtak fel bennük. egyensúlyozva próbáltak átjutni, és köveket hajigáltak. állványokra erősítették a lövegeket, így próbáltak lőni.  azért tették, hogy az égre fessék fájdalmukat. mint a szakácsok ömlesztik a forró tejszínes krémet. okádják gyomruk vöröslő váladékát. le kell dobni az atomot, mondogatta a svábbogár, és sültkrumplit evett. recsegve rágott. gyomormirigyei megtapadtak, ami megdöbbentette, látszólag nem is törődött vele. a felhők felett elterülő felföldekkel.

amikor a föld megremegett, Józsikám, a Szent János bogár, feltette magának a kérdést, hogy érdemes-e? a síkságokon mediterrán földrészek fölött megjelentek az első üstökösök. bogarak ezrei szálltak fel a megművelt szántóföldekről. a fény szerelmesei voltak, feltöltődve elégtételt követeltek. kitaposott ösvényeken közlekednek, és a szoba sarkába hurcolják őket.

a szoba nyolcszögletű, behúzódik a sarkokba, világos. a torkát fojtogatja az, nem illik ilyen alkalomhoz. régóta módjában áll így tenni barátságosan. a tücsök zenél, majd az élet őt igazolja. asszonyok lépnek a potrohára a teljességet nyújtó harmadik napon. puha és magabiztos örömtánc. kamaszlányok a ruhájukat nyújtják. könnyű terpesz, árnyék és gondolat a függöny mögött.

(Aztán azt mondják nekik szemrebbenés nélkül. Fegyvert fogó, edzett ízelt lábak tapossák a földet. Azokon a helyeken, ahol nincs más lehetőség. Harisnyában fut az orcáján. Korlátozásokat javasoltak. Rakéták, rakéta elhárító rakéták, rakéta elhárító elhárító rakéták. Rakéta a nyakában, jól hall, papírzsebkendőbe fújja az orrát. Félelem-elhárító rakéták. Élet elhárító. Rettegés elhárító. Terror. Egy lány ül a rakétán fehér bugyiban, bele kapaszkodik, a rakéta kibukkan, az ég tornácán szétnéz. Kényelmes ionoszféra. Békés fürdőszobákat, vécéket.  Békésen pisilő gyerekeket. Békésen szeretkező anyukákat, meg apukákat. Békésen szaglászó, autóstoppos kutyákat. A narancsszínű ágyúgolyók belsejét.

Füstölgő durva táj. Lejárt az óriások munkaideje. Szótlanul minden olyan volt egy percig. Senki nem visít, az óra mutat. (Tizet.) Először azt képzelte, hogy szabadon és szívből. (Tiszta szívből.) A földdel egyenlővé tett városokat, és a megerőszakolt nőket. A ház, az utca, az ebédlő, a lovak. Láncba fejlődve húzzák terhüket a kékhangyák. (Csótányok túlélik az atomháborút.) A csótánycivilizációt lehetetlen elpusztítani. Akik a csótányok tilalma ellenére cselekszenek. Nagyon szűkre szabott keretek között. Csótány irodalom. Halhatatlan csótányzsenik.)

a kávéházi törzsasztalnál. virágok csillogó tapétája előtt. gyalázatos képekkel zsarol az éj. Abrams tankok, ellenkező esetben.  kötelező olvasmány. holtak könyve. a Holdon és általában. a világegyetemben. laboratóriumokban. bevezetik a keverést. a kotyvasztást. befúr, bábot szó, millió év múlva megint, mondja.  mászik a föld alatt, a sár alatt, a szar alatt. csótányok ítélkeznek. Ezt gondolják és teszik.

A borítókép a szerző Képződmények című illusztrációja.

Vélemény, hozzászólás?