Úgy van, ahogy mondom

Úgy van. Még van. Ez a haláltömb. Kopogni rajta. Szellemes, végig, mostanáig, kezelt emberközepűek. A másikra támaszkodik, szerveket kever, gombolkozik. Ő volt aki. Ő lábon kihordta. Bekanyarodott, dőlt, hogy ellen tartson. Kistermetű lények repülnek.  Megfogja, kinyomja, csöpög. Feltűnnek, a járásuk még van, szeretik, kopognak. Lolo intézi a hátsó lábon járást. Szerette volna tőletek. Akarta volna, kellemes ruhában gyalogolni a megmentett cérnaszálakat. Ők a termékeny halak a tengerben. Miközben ő mászik. Sovány ruhába tekerve készül. Aranyos lovak patája alatt. Megbocsát, göröngyös, megtapad. A tető repedt cserepein.

Megvárja a végét, kistermetű lábak, kopognak, élnek, agyonmaszatolt fejek, kitört fogak, szorong, esik. Lebeg a szakadék felett. Várja őt, elszakad tőle, megpörgeti, kinyírja. A fogával, a körmével, a hajójával, a kaszájával, Loló (el hat ároz za csal nif og). A hajóban visszafelé folynak a hetek. Nyikorog a tutaj, tud púposan járni. Nagy szitkozódó pocsolya. Tud széttett combokkal szaladni, beleharap az esőbe, összekaszabolja a vízzel telt, szabadon kalimpáló, komoly nevet. Lolo kimászik, tekeredik, visszahull, elnémul. Átmászott a korláton, a csatornába kapaszkodott, megvetette a lábát a tégla fölött. Három kilométerrel arrább a vasrudakat felkapta a szél. A lyukon keresztül az égbolt. Átbújik rajta a kísérleti adataival. Az oldószer kerül, felhasználja, megigazítja. Agyalnak rajta. Hogy felhasználható-e? (A ny er san yag.) Átlátszó függöny. Ellenérzés, kocogó tüskék, lapos csövek. Sárkányanyák érvényesülése sajtszagú papíron. Megvalósítja a fuldoklást a tenger alatt. Fegyverek a kettétört utcán. A lyukakból kitekintő kicsike szemek. Gyantás fák mellényesen, kapucnisan, csokornyakkendősen. Széttépett testeket ettek már eddig. Senki nem hallja a kitűnően képzett (gy i lkos oka t). Szakadt imahalmok, játékos mackók. Kicsit sír. Úgy fogják megfeszíteni görbe háttal, az ellenség földjén pontosan.

Nem süllyedt el, a grafikonja olyan. Kis műholdak énekelnek az oldószeres vízben. Ők szaladnak, sürögnek a sisakok. Azt harsogják, hogy a keverék, a piszkos fajtalan, a szétfűrészelt híd, ismerik, csökken, könnyű betartani neki. Torz kis igazolványok, szakadt reprodukciók. Tele van a falu (a gyv előv el). (Ő ro bog át ate repen, ös sze ha sonlít ha tó.) Apró lábaival kotorászik. Felfelé kúszik a létrán. Nyújtózik, fészkelődik. Pengén masíroz, erőszakot tesz. Mélyszegénységben követi a talajt. Égövi láng, robbanások, szúrósszemű patkány. Élete több részletében. Megállapították, felhozták, futkároztak a rengetegben.

Apró seggét mutatja. Olyan ügyes, nem radioaktiv. Bömbölve szereti a nőket. Kilöttyent sör, vad, új, út-maszlag. Tologatja, fordul, eszik. Rúg, kalimpál, a fogával megfogja, párhuzamosan mutogatja a (pr obl ém ákat). Zörgő szó a halálról. Emberképűek vágjátok le a fejeteket. Nevetséges, sziklafalon kapaszkodó. Kép az átöltöző helységekben. (E mb erk köz epű), szorong, látott egy fényképet mélyen a bőr alatt. Szentek a kínzókamrákban. Szétnyílt, de még épül. Fészket rak, összecsomózza a bordákat, fűrész. Nincsenek egyben a testek. (A tett esek.)

(Elvetted tőlem, neked adtam, pedig elfordultál. A helyzet hasonlít magára, ravasz volt. Csak azután meg hazaküldte vigasztalásért. Nem ad nektek birtokot, meg földet. Hárman vannak arccal a puszta felé. Felkelt a földről és füstölt.) Megfigyeli ahogy Isten halad.

Átmászik, megpörgeti, beleiszik, elegye
t sző, szűr.
(Ne mén v ol tam),
Az agyagtáblából is kihallja.

Lőportöltet. Kiválasztja

a talpak által határolt

felületeket. Jellegzetes szóköz,

megkezdődött az égi páncél.

Mérgező nyersanyagokkal, ernyőkön

függve. Indítás. Csapágyfuratok,

forgástestek. Megzavarják

a munkamenetet. Apró, fekete,

rongyosra taposott lábnyom.

Kortyolva gyászol.

Értelmes távolságban bólogató fej,

kicsit mint egy műszerfal. A kinyújtott

karú szobroknak kalapáccsal. Az erdőben motorberregés. Átbukdácsol a meredek útvonalon. Váratlanul különféle. Filozófiák a koponyákba gravírozva. Így halnak meg a modern istenek. Árnyékot vet a hullám, hajnal van. Csúnya kétlábú lények (e se téb en).Elszunnyad,

csecsemőt szül a márványoszlop.

 

 

A borítókép a szerző Odüsszeusz térképe Itakáról című illusztrációja.

Vélemény, hozzászólás?