siralmak

haraguvék

haraguvék isten és vetevé üt ez munkás világ belé hálálnek es pukulnek

1. igen és nem voltak tisztafejűek legyen kritikára képes szeretni fontos hogy mások bosszút állnak ellenségein alkalmasak meglepő módon művészetekre is

2. mégse teljesen független ha bátorításra szorul illetve gyakran azonban ugyanis azért mert dolgozik jobb ha magára hagyják szeretni a szellemi kihívásokat a vad külső mögött

3. ezeknek az embereknek legbelül törtetőnek tűnnek meglehetősen elkápráztatni másokat hullámvasutat és pótolhatatlannak érzi önmagát gyalogol a térben hogy mozoghasson

4. a felébredt ingatagok inkább egyedül maradnak hímringyó nem viseli el a sértést vizes és passzív a jóistennek örvend párnával a fején megadatott bepillantanom

5. a hátsó soron illatosan lihegve omlott anélkül hogy a tudatában lenne vörösen végzetes a teste eltakar a csupaszsága a fátyol felszakad és eltaszít a földszintre levezető széles lépcső

6. ritmust kölcsönzött minduntalan megremegtek már nem kimutatható nem túl fontosnak tetsző senki sem lehet kicsi ősszel lehullik a száraz levél az akarat ennek pont az ellenkezője

7. bolond az aki reggel bágyadt és lebeg felettünk és eltörli a föld színéről mert kivezette nem félek amit ígértél életemet elragadta a hímmajomnak beszédes személyisége

8. elemző szó diplomatikus könnyed szokatlanul szellemi kihívásoknak izgalmas egyensúlyban született vele fogékonynak tele apró dolgokkal képes végigjárni beleértve

9. hajlamos a partnerét fadarabnak tekinteni korai szakaszban felmérés nélkül beszélgetünk a problémákról hacsak lehet a szabad utolsó harmadot szórd szét a többit tedd a köntösöd szegélyébe

10. és tedd a kezéből megenném a szemem láttára a királynak mondja el az első látomást a háborodottat kielégítik útjai tettek különbséget isteni törvények között áldott lesz akit megáldottál

11. lépett és tizenhat esztendeig uralkodott égési sebeit vegyszerek okozták korsónyi hideg vízzel úgy kell leönteni részletes tájékoztatás alapján maguk döntenek fájdalommal járó kíséretet kap

12. impulzuskontroll-hiányos némi idő után felfogást érint elhatározó erővel megjelenítés a kis művek vitalitása fájdalmas tudományos fonetikus káros anyagok eszközöket vesz igénybe és legyőzi őt

és

és mend ü nemének miü vagymuk isa azhuz járon azhuz járon vogymuk

1. még akkor annyi után égtek az évek mint a faszesz kiborult és egy percet sem annyi dolgom van ideiglenesen választottuk szét a problémák intellektuálisabbak megölik mindennapi foglalatosságunkat

2. kikerült már a vesztegzárból lesoványodott tévedtek eldönteni melyik az alkalmas pillanat nincs mit magyarázni az oldalát figyeli színjátékot kell megtanulni menekülni kegyetlenül haláltánccal

3. az életben fény hullott üzletek okultak ezen megrémült attól hogy beismerte soványan amit tett a majom okos az utakat eltorlaszolták kitört belőle a fájdalom mert bizonyságra tette hogy kivirágozzon

4. éltem éveket ugyanolyan volt mint a legelső napon ugyanakkor később el is mondta mentőautók robogása közben nyugodtnak látszott kipróbálta rajtad a szérumát a karján a barátokat illetően

5. megteremti majd elvégzik rajta áldozatokat követel egészen addig a napig halottak százai égésére képes tűz eleméhez kellenek majd felzárkózik meg akarom tudni amiben olyan biztos vagyok

6. nem kapkodott nem utasította vissza előregörnyedt megfakult a tekintete igyekszünk egymásra nézni jó a krumplileves és az elődei a folytatás is maradandó úgy bánnak nem hittem ugyanazt

7. somfai átadta az apjának és az is az apjának különösen sikerült viccnek tartották körülvették zord hatalmak kezükben fogták szúrós sorsomat a kísértetvárosban két irányból itt barátságtalan ember lakik

8. ha fel kell hajtani majd végre is a korosztályt jellemző önismeret a téma hogy ezekből álljon össze a felszínre hozott etikailag érzékeny esetleg fájdalmas visszaszerezte akkor mi a fenének vannak aggályai

9. fehérben teljes egészében gipszben ehelyett magatokat hajszálér hálózatokat a vízhatlan terepszínű égbolt a kiskunságban útmutatásért elsápad remegni kezd ők pedig gyűlölték nem ejtette ki a nevét

10. volt van a szárnyai fontosak a mások kedvéért lesz és keveredik a rejtély csontosodik a bőbeszédűséggel visszafojtott hangú novemberi estén a tükör mellyel szembesültek az információk

11. minden tartományába mert nagy tömegtől tartott dideregve a feje fölött még rosszabb a férfiak a karjukat nyújtogatták sietős volt szilviának miért terjesztette el a csoportot a hypotalamus szabályozza

12. megérett tőle változást várnak szorgalmasan tekintsük meg ismét a nyomon követhető korosztályt jellemző elveszettségünkben amiért éppen most megmozdította a nyelvét papírnyomóval

vimádjok

vimádjok Uromk Isten kegyilmét ez lélekért hugy jorgasson ü neki es

1. de hát megkedveltetik magukat elbűvölően imádkoznak tökéletlenek hogy szerencsét hozzanak az éléskamra tele ízesebben jobban képességeik szerint egyensúlyban tartják mint a lovak

2. a táblázatban úgy kezelik közben otthon érzi magát a karma a cselekedetére hatással van patrónusok bátorítják szalad a társaság rengeteg lusta csapáson kopog ízelítőt adnak segítségből

3. álmatlanságtól és nyugtalanságtól tavaszra köntösét rám terítette magas szétmeredő emlőit túlzott másnak szánta szerencse hogy almazöld ajkának hiszünk a bőre melegségének és a testsúlyának

4. önti végleges formába nagy terjedelmű ha mélyebbre akarunk célravezető módon az erényhez és a szentséghez egyrészt kéjvágy másfelől a kívánság a szeszélyei krónikus tünete a vörös telihold

5. teljes oszthatatlan egész világképeket viselők különféleségükben maradandóak látszik az ész vezetése az értelem fontosabb milyennek mutatja őket egy bizonyos időpontban ez az észkritika felismerés

6. elég egy olyan állításokkal kőről fűszálról létállításról korántsem a határokat át ne lépje skolasztikusan értelmezett szemben támadó hogy a dolgok rendje szerint nem lehet napja az indulatnak

7. megmutatja önmagában fennáll a felelősség és a tisztesség sem tudja megtartani azokat akik odahelyezték károsak szerződésszegést követnek el ő meg a legfőbb úr megfogalmazzák a feltételeket

8. jaj az örökkévalóság szobra művel van dolgunk a meditációban így kapjuk a tételt a tézist a kezdő ésszerűséget az észtudományt ismeretbővítő a benne lévő a bíbor szín saját útjainkon

9. túl kevés és kártékony és a föld rothad akik azt javasolják leginkább az arcszín sápadt kielemezhetetlen igyekszik minden szervünkbe és minden sejtünkben feszültséggel feloldja és megszünteti

10. vázát adtak a kezébe szilvia meglöki az asztalt megsimítják a combját más hasonlat szatíra a világtörténelem nemzedékek fogannak a kínzás ellenére megteremtették a szabad embereket

11. a testének kiváló a hőszabályozása szerezze vissza ezúttal csak összetörve meggyőzőek voltak az álmai felismerték és arra használták mikor összeszedte a nevek egymás mellett hevertek véletlenül

12. lánglelkű emberek felismerték és ürügyül használták és meglepni fütyülj el a fejünk mellett menj a francba unatkozz elégedetten anyák ülnek a sarokban tisztelettudóan véletlenül az oroszlán a farkára lép

mend

mend szentököt hugy légyenek neki segéd uromk sziné eleüt hugy isten

1. balhitekben szálldosol szerteszét elszenesedett lógó fejű csontjaira ragadt előlépett a mentőautóban teljesen egyedül a lélegeztető gépek szuszogása valószínűleg a kép mellett melyet egy álomra alapoztál

2. kontrasztok lencserendszerek kísértetei hanggá változtatható szürrealista kép színek és évszakok jellemzői a szemük alig látszik a maszk alatt újra járom az utcát kinyitom egy pillanatra

3. látott mást elé tartották reszketett unja már hajlamos az álszegénységre menedékül választotta az elveszett hazát amit éppen szépséggel és bölcsességgel asszociál összeszorított foggal

4. figyelmeztet bennünket éppen olyan mint a másik áthatolhatatlan csörgésekre és puffanásokra vár míg besorolják a szobrot a sima faasztalhoz megértette hogy a fegyverek mögött cinkosok

5. kidugta a fejét nyugodtan a pillanat részecskéjében megalapozatlan és gyengéd egyszerre akarja mindkettőt formában kíván viszonyba kerülni az ismerős gyanakodni kénytelen kérdő tekintettel

6. fényben láttam remegni a test világosnak tűnő kontúrja megrázkódott kíméletlenül követte zavaromat oldva a szemgolyó íve domború a szemöldök csúcsától felfelé ránc szeli át a függőlegeseket

7. dereka magasra emelkedik lépéstől puhán ha lustán leül szoknyájának a ránca találtam és feldaraboltam titkos szentségtörés erős világrajövetelünk pillanatában a győzelem védelmező

8. karcsú lába metafizikájának a feladata alapművelet létrehozza a végtelent állítás bizonyos igazságok pontatlansága összetételben vagy vele összegyűlve próbálja felülmúlni kinyilvánítják akaratukat

9. a mindenség rendezett láncolatra felfűzi a magyarázatból semmilyen következmény nem vonható le szilvia a kitüntetett tárgyak között a vizsgálódások hátterében nem egyéb mint személytelen szabály

10. önmagát befejezi építi másoktól független életlen bámul hogy ránézzenek hajánál fogva húzza maga felé kínlódva játszik látásra használja a zászló régi terv megtaláltak valamit és megértik

11. tettették abbahagyták feljődésképtelenségüket simogatni mint a virágcsokrot némi ízelítőt megjelentek a heves támadók dicsőítették előadásait kérdezősködés követte mégis siker

12. számtalanszor különben kopárabb törődik szemben veletek szemlélem az arcokat láttam megvalósulni közönyös kézmozdulattal dicsekszenek az apa és az anya isten szeretetét és félelmét szülik

(A gondolkodást tág alapossággal, meghatalmazás formájában írtam. A magam részéről meghatalmazom és teológiai használattal is kiegészítem. Leleplezem egyfajta látható és láthatatlan metafizikai kettősség összejátszását. A Halotti beszéd alkalmas kezdőpontja a történetnek. Az apokaliptikus modell írásjelek nélkül is vonzerővel rendelkezik. Szavak, hegyoldal kőomlás után, illúzió ez, az olvasónak nem mindegy hogy hogyan, vállalom, a szöveg konfigurációja véleményem szerint együtt működik az olvasó refigurációjával.)

Magén Ilanit Ilona

Az illuszstrációk Magén Ilanit Ilona munkái.

Borítókép: Éjszakai fények

Belső illusztráció: Történelem

Vélemény, hozzászólás?