TÖBBÉ NEM ÉN; ÉNEKELJETEK!; SÍRVA IS MONDOM; ODAFELVALÓK

 

TÖBBÉ NEM ÉN
(Galatákhoz írt levél)

1

Hogy kijelentse
az ő Fiát én bennem
kegyelme által.

2

És élek pedig
többé nem én, hanem él
bennem a Krisztus.

3

A törvény által
senki sem igazul meg,
hanem csak hitből.

4

Nem szolga, hanem
Istennek örököse
a Krisztus által.

5

A szabadságban
álljatok meg. Kis kovász
tésztát megkeleszt.

6

Ki a léleknek
vet, a lélekből arat
örök életet.

 

ÉNEKELJETEK!
(Efezusiakhoz írt levél)

1

Hogy legyünk szentek,
világ teremtetése
előtti óhaj.

2

Immár nem vagytok
zsellérek, de szenteknek
polgártársai.

3

Legeslegkisebb.
Meghajtom térdeimet.
Hogy hatalmasan.

4

Többé ne legyünk
gyermekek, kiket ide
s tova hány a hab.

5

Valátok régen.
Mert a napok gonoszok.
Énekeljetek!

6

Mennyben van az Úr,
és személyválogatás
nincsen Ő nála.

 

SÍRVA IS MONDOM
(Filippiekhez írt levél)

1

Legyetek tiszták
és botlás nélkül valók
Krisztus napjára.

2

Ne nézze ki-ki
a maga hasznát, hanem
a másokét is.

3

A mi országunk
mennyekben van. Most pedig
sírva is mondom.

4

Az Úr közel! És
van erőnk a Krisztusban.
Ne aggódjatok.

 

ODAFELVALÓK
(Kolosszeiekhez írt levél)

1

Aki képe a
láthatatlan Istennek:
ti köztetek van.

2

Ki testben távol,
mindazáltal lélekben
veletek vagyok.

3

Törődjetek az
odafelvalókkal. Már
új ember vagytok.

4

Hogy majd az Isten
nyissa meg előttünk az
íge ajtaját.

 

(Illusztráció: David King Johnson: The Metamorphisis of Light)

Vélemény, hozzászólás?