Címke: oroszország

Szöllősi Mátyás: Birszk ablakai

Birszk Oroszországban, azon belül is a Dél-Uráltól nyugatra eső Baskír Köztársaságban található, a fővárostól, Ufától mintegy 80 kilométerre. A 19. század második felében majdnem Birszk lett a baskírok fővárosa, azonban a folyamatos ellenzéki álláspont, melyet az orosz politikával szemben tanúsított a birszki járás, úgy hozta, hogy ahelyett, hogy megerősödött volna a ma közel 50 ezer embernek otthont adó város, inkább lassú hanyatlásnak indult. Bár egyetem található Birszkben, mégis egy szellemvároshoz hasonlít, főleg a történelmi része, ahol azok a régi házak is találhatók, amelyeknek ablakairól a sorozat készült. A gazzal benőtt utcák peremén ezek a házak lassan az enyészeté lesznek, és sok faépületben ma már nem is lakik senki. Még a legegyszerűbb kerettel rendelkező ablakok is igézőek, s bizonyára az elhanyagoltságuk, a fa mállása, a legkülönfélébb színben felvitt festék kopása is hozzájárul ahhoz a különleges és egyedi bájhoz, ami a sajátjuk. Több száz ilyen házacska bújik meg a modernebb épületek közé szorulva, és még a félhomályból is kiköszönnek a színes négyzetek egymás mellett, akár egy-egy arc, kérlelő tekintet. Jól példázta számomra, hogy mi is zajlódhatott Birszkben az elmúlt 100-150 év során az, hogy gyanakvással, kérdezősködéssel, ami a fotózást illeti, csakis abban az esetben találkoztam, mikor ezeknek a házaknak az ablakairól készítettem felvételeket. Idén több mint három hetet töltöttem Oroszországban, és Danyir, aki a vezetőnk volt a baskír tartózkodás idején, beszélt nekünk arról, hogy milyen jó és hasznos volna, ha minél több dolgot meg lehetne örökíteni Baskíriából, és örülök, hogy ezeken az ablakokon keresztül egy kicsit láthatóvá válik Birszk története, érzései, hangulatai, belső világa.