Nelly Sachs költeményei

 

Az ablaknál ülsz

és havazik.

A hajad fehér

és fehér a kezed,

de fehér arcod két tükrébe

mozdíthatatlanul befészkelt a nyár:

ott a hely, egy egész ország a láthatatlanba emelkedett réteknek,

a csermelyeknek, hol éjszakára meghúzódnak az árnyékszarvasok.

 

Jajgatva hullok fehérségedbe,

zokogok, amint beborít havad:

belőle az élet oly halkan távozik,

mint a végigmondott imádság nyomán.

 

Ó, belealudni a te havadba,

a világ tűzlélegzetének minden kínjaival,

 

míg az arcodból eredő ráncok,

a hajadból húzódó vonalak

mélyebbre merülnek a tengeréjszakába

az új születés gyökere felé.

 

(Sternverdunkelung, 1949)

 

Nelly Sachs

 

 

*

Amikor a szürkületben

kiürül a nap,

és megindul a képtelen idő –

amikor összefonódnak a magányos hangok,

és az állatok már csak vadászók

vagy csak űzött vadak –

amikor a virágokból csak az illat marad –

amikor minden elhagyja nevét,

és megnevezhetetlen, mint kezdetben volt:

akkor alászállsz az idő katakombáiba

(megnyílnak azok előtt, akik a véghez közel járnak),

ahol a szívcsírák tenyésznek,

a sötétség mélye felé

merülsz,

már túl a halálon,

– hisz az csak huzatos átjáró –,

s a kilépés szelében fázva

nyitod fel szemeidet:

ideghártyájukon már új csillag

hagyta ott visszfényét.

 

(Sternverdunkelung, 1949)

 

*

 

A szemhéj mögött

kék erek

az idő holdkövein.

Kakasszó

üt sebet

a próféta koponyáján.

 

Csigavonalban

lobbannak el a karok – a lábak

boltívein kívül hervadnak el,

a törzs csak szakad, hull,

pornak gyümölcse,

jeges vetésében

halálos őrlésnek.

 

(Und niemand weiß weiter, 1957)

 

*

 

Másként futnak, ágyazódnak

vérereid, már az anyaméh derengésében

visszafelé olvasnak fényed rügyei.

Nagy kerülővel jelek és képek útvesztőjén át:

vissza a homokba, a porba.

Az idő árnyékaira

szívverésed kalapálja rá

az éjszakák szétszaggatott tagjait –

 

A gyerekkor zöld rétjein

betűket rajzol ki a sírokat lélegző

örökzöld sövény.

Alóla kiáltasz, hazahívod

a szavakba tévedt új ábécét,

te építőmester, városok alapítója, kertek gondozója,

levegőfestményekbe dermedt vérző szőlőhegyek

bűvölődnek szemed alkímiájába –

 

Húgom, húgom,

arcok kártyajátékán

ébenfa rémülettel,

katonák lángköpenyeinek lebbenő ostromában –

zuhanásokkal szemben merülnek imáid,

amint a hajnal felizzó köve elárvul –

 

(Noch feiert Tod das Leben, 1959)

 

*

 

a fény gyökereitől átjárt homokszemek

a sírok előtt levetik és a szélre bízzák titkukat

próféták haját fűzik a lángnyelvek rejtvényeibe

és a halál fehér máglyarakásában

az igazság minden vakító fényével szikráznak fel

a test ott hever

a levegőben a lélegzet maradéka

és zizzen a visszatérés

és csörren a vasmagány

minden szem előtt elfeketül a sötétség

 

(Noch feiert Tod das Leben, 1959)

 

Nelly Sachs (2)

 

 

András Orsolya fordításai