A galaktikus csillagközi közeg

                Csillagok épitik-alkotják főképp a galaxist,

                melyek fordúlnak diffúz s hideg gázmediumban.

                Száz részecske jut ennek minden bő decijére,

                tízszer több atomos hidrógén-fellegeikben,

5              s még százennyi a mólekulafelhők sürüjében:

                itt öt Kelvin-fok dermeszti az űrt nyugalomba,

                íonizált teret százszor száz Kelvinnek a pokla

                forral; csillagköznek a hidrogen adja a nagyját,

                egynegyed részért héliumot illetne dicsőség,

10            minden egyéb elem apró részt vállal csak a térből:

                csillagszél s szupernóva mi nyújt nehezebb elemeknek

                csillagközbeni tért dúsítani egyszerü módot.

                Sok hullámhosszat figyelünk meg műszereinkkel,

                innen nyert adatokból tudhatjuk, hogy a gázok

15            merre, miként s hogyan oszlanak el a galaxisi térben:

                hogyha emisszíós s főképp Hα vonalba

                botlasz hullámhosszon, amelyet az emberi szem lát,

                tudd hát: íonizáltan hidrogén rejtezik arra;

                centinyi hossza azon radióhullámnak, amelynek

20            hőkontínuum-sugarai ugyanerre utalnak,

                míg az atomos hidrogen egy színképvonalával,

                melynek hossza husz centi és egy (vésd észbe e számot!),

               csillagvárosok kűlső részeire deritesz fényt

               túl azon, mit szemed lát a galaxisok fénysugarából.

25           Végül az ezredméteres hullámhosszon a CO –

               melyet a szénmonoxid molekúlájának is ismersz –

               húsz és hat tízezred méternél vonalával

               hírnöke H2-nek, sűrű fellegeiknek,

               s más molekuláknak, melyek (mint tudhatod azt jól)

30           centruma környékén gyűlnek csillagpoliszoknak,

               s tesznek eképp buzgóbban – hadd mondjam e szavakkal:

               sűrűbben, tömörebben sokkal, mint atomos gáz.

 

 

 

                                   Fordította:   Bogár Ádám Tamás

 

A fordítás alapjául szolgáló szöveg:   Combes, Françoise, Patrick Boissé, Alain Mazure, and Alain Blanchard. Galaxies and Cosmology. Trans. Mark Seymour. Berlin, Heidelberg & New York: Springer Verlag, 1995. 29.