Földtaposók (részlet..)

Innen már látszott az a csapás, amelyen vadászni jártak a Többiek a hegy másik oldalára, ahol egy lándzsahegy alakú kék víz volt, feljebb erdő, ameddig csak láttak. A vörös törésvonal mentén nyílt a barlang, két bejárattal. Belül a vackokat ebbe a vörös anyagba fúrták. Csontok és szerszámok hevertek a földön, középen pedig, ahol a legmagasabb volt a barlang, egy kört találtak kirakva kőből, a belsejében kavicsokkal.
Fekete és fehér kavicsok voltak egymás mellett, olyan sok, hogy nem tudták megszámolni. San ötig tudott számolni, Lo kettőig.
De jobban is érdekelte őket a szanaszét heverő egyéb holmi. Sok agancsot találtak, egyik részük megtisztítva, a többi úgy, ahogy hazahozták, és ebből látszott, hogy jól vadásztak. A legtöbb csont kétéves lehetett, szerencsés évük volt ez. Az utolsó már nem volt ilyen a szerencsés, ezt mondták a csontok.
A barlang előtt is találtak szerszámokat; San egy hegyes csontot, amelynek még tokja is volt, rajta szíjdarab. Forgatta, nézegette, ilyet még nem látott. Vajon mire használták? – töprengett. A derekára kötötte, és tetszett neki.
Lo egy halom követ talált, és köztük egy nagyon érdekeset, amely csaknem olyan volt, akár egy dárdahegy. Ha megpöccintette a körmével, furcsa hangot adott. Ez tehát egy beszélő kő volt. Megszagolta, és mintha Otu szagát érezte volna. Sannak ugyanez volt a véleménye.
Nem találtak vérnyomokat, pedig többször is átvizsgálták a környéket. Meggörnyedve, óvatosan lépkedtek, és egymáshoz is halkan szóltak, mint aki rossz szándékkal jár valahol. Mert akik itt laktak, elmentek már, és nem volt, aki elmesélje, mi történt. Amikor pedig nincs, aki elmesélje, az olyan, mint a titok, és jó titok nincs.

Hara némán hallgatta a beszámolójukat. Megmutatták, hogy mentek be a barlang egyik bejáratán, és hogy jöttek ki a másikon. Lerajzolták a kőrakást, amit a barlangban találtak.
– Annyian voltak – mondta Hara, és ez biztosan így volt, mert erre még Mos tanította őket. Fekete kavics a vadász, fehér a nőstény.
De nem tudták megmondani, hány volt.
Lo megmutatta azt a követ, amit elhozott, San pedig az agancsot, amelynek tokja volt. Hara megszagolta mind a kettőt, de nem érzett semmit, mire Oro kivette a kezéből.
– Otu! – mondta. – Nem Otu! – ezt a csontra mondta.

Amint Mete elaludt, Csonkaujjú hátralopakodott az új vackához, ahol kellemesen büdös volt. A kecskebőrt is magával vitte. Mete szeme csukva volt, tehát nem látta, és Csonkaujjú úgy gondolta, ha felébred, elfelejti, hol volt a bőr. Amíg eligazította, megjelent előtte a kecske képe. Ránézett, és bólintott, közben megrezdült a szakálla: ez a szakáll volt Csonkaujjú legnagyobb vágya. Egész nap húzkodta a szőrt az állán, mert úgy gondolta, gyorsabban nő, és amikor elég nagy lesz, kimegy majd a barlang elé, és mindenkinek tetszeni fog.
Álmodozva lehunyta a szemét, lábát felhúzta, akár egy béka. Mete mindig rávágott ilyenkor, ezért nem szeretett mellette aludni.

San ismét megszagolta és betakarta a farkasbőrrel a beszélő követ. Kemény kő, mormogta. Kemény kő vagy. Lassan leereszkedett a szemhéja, de úgy is látta, hogy mindenki a vackán van. Mete mozdulatlan volt, akár a kő, Lo orra bukva hevert, mint aki futás közben vágódott el, Csonkaujjú pedig felhúzta a lábát álmában, akár egy béka. Egyik talpán pók mászott. Néha megrándult a lába ujja, de nem ébredt fel, mert ha aludt, felverni se lehetett.
Azt álmodta, hogy valami mozdult a bokorban, egy nagy állat, a melegét is érezte. Körülnézett, de egyedül volt. Nem volt ott Otu, és nem volt ott Kim sem. Ó, gondolta, hol vagytok?
Valami surranást hallott amint egy meleg test furakodott mellé. Kia szagát érezte. Úgy figyelte a mocorgását, hogy nem is figyelte. Kia, gondolta.

Kia pedig azt álmodta, hogy gyereke született. Medvebőrön feküdt és egyszer csak kipottyant belőle a kölyök. Megnézte, megnyalogatta, és látta, hogy jön a másik. Fájdalmat érzett, de nem az ágyékában, hanem a nyakában. Odanyúlt, és egy csontot talált. Hé, gondolta, miközben egymásután potyogtak ki belőle a kölykök. Egymásra másztak, egymást lökdösték, a talpával terelte össze őket, hogy le ne essenek a vackáról. Ennyi kölyök, Mos meg lesz lepve. Mindjárt, gondolta, és még szorosabbra fonta karját San nyaka körül. Közben lenyalta a kölyköket, egyiket a másik után, a karjukat, a fülüket, érezte az édes kicsi szagot, a finom bőrüket, a fiúkét és a lányokét, de mindegyikből nagyon sok volt, alig fértek el. San türelmesen viselte, és annyira hálás volt ezért, hogy megnyalta őt is. Az egyik kölyök íze éppen ilyen volt, csak a szőre puhább, érezte nyelvével a kis csontját, ahogy mozgott, figyelte az oldalát, amint emelkedett és süllyedt, ahogy megtalálta a Mana, ezt a kölyköt már kiválasztotta magának. Om lesz a neve, San lánya-kölyke, olyan hosszú haja nő majd, mint Kiának. Szőre, mint a mókusé, és jó szaga lesz, amire minden hím felkapja az orrát, aztán pedig kölyke születik, és szoptatja, annyi teje lesz, hogy másoknak is jut belőle. Így mennek tovább a dolgok, amíg csak mehetnek, rengeteg hús van, fortyog a velő, csak a tüzet kell táplálni, és mindenki eszik, amennyi bele fér, hogy erős legyen, és feljön a Nap, végigsimítja melegével a hegyet, a kövek örülnek és örülnek a virágok is, mert tudják, hogy ma nőni fognak.

Csonkaujjú egy fán ült álmában, és vijjogott, akár az ölyv. Pikkelyes volt a lába, a végén karmokkal. Jól van, gondolta, kapaszkodni ez a jó. És kapaszkodott.
A fát a szél himbálta, és vele együtt őt is. Akkor látta, hogy szárnya nőtt, nagy, fekete tollakkal. Suhintott velük, és már repült is.

Oro azt álmodta, hogy tigris, a cserjésben gázol, a mancsával félresöpör mindent, kövek repülnek szét, hallani a morajlásukat, mindegyiknek más hangja van, egyik éles, a másik tompa, a kisebbek csörögnek, de mind azt mondja, hogy itt van Oro, aki a hegyet is szétrombolja, ekkora tigrist még senki se látott. Kirázza a medvét a lyukból, a medve bőg, vicsorog, érezni a leheletét. Most megölsz, ugye? – kérdi. Meg – mondja ő –, megöllek, medve!
És átharapja a torkát. Érzi a vér ízét, a melegét. Kéjesen fordult egyet álmában, valamit lelökött a vackáról, félálomban odanyúlt, és érezte, hogy a varázsszere.

És mintha ez mind megtörtént volna, kövek morajlását hallotta, mintha egy folyó változott volna kővé, és minden mozgott. Amíg legurult a vackáról, a medvebőr után kapott. Egy kő zuhant a tűzbe, és a felcsapó szikrák fényénél látta, hogy Hara a kijárat felé rohan. A domboldalon egy óriási sziklatömb gurult lassan a tó felé, magával sodorva más köveket, és letarolva a cserjét, amíg a vízbe zuhant. A morajtól nem hallotta a csobbanást, csak a felverődő vízport látta, amely hófehér volt a holdfényben.
Mindenki a kijárathoz rohant, kivéve Csonkaujjút, aki még mindig a hátán feküdt, lábát felhúzva, és amikor ismét megmozdult a föld, szájába vette az egyik lábujját, és szopni kezdte. Látta, hogy egy nagy kő hever a tűzben, Oro pedig eltűnt: vackán, a bőr szélén valami fénylett. Oro fekete köve volt, amit a nyakában hordott egy kis zacskóban, és amit ő mindig annyira kívánt. Gyorsan a szájába dugta.
Eltűnt az ő vackának a helye is, a két lapos kő. Csonkaujjú kuncogott, mert ezután már senki nem mondhatta, hogy menjen vissza Mete mellé, tehát maradhat hátul, a büdösben, háborítatlanul.

 

 

Megjelent: Napkút, 2016

(Illusztráció: 20min)


Vélemény, hozzászólás?