Ernesto Cardenal: 5. zsoltár

 

Figyelmezz szavaimra oh Uram

         Halld az én sóhajtásaimat

Ügyelj az én kiáltásom szavára

mert nem olyan Isten vagy te aki barátja a diktátoroknak

politikájuknak sem vagy te a híve

propagandájuk sem ér el tehozzád

és a gengszter sem lakhatik tenálad

 

Mert nincsen az ő szájukban egyenesség

sem sajtónyilatkozataikban

 

Békéről szól az ő szájuk

mialatt növelik hadi kiadásaikat

 

Békéről szól az ő szájuk a Békekonferenciákon

és háborúra készülődnek titokban

 

         Hazug rádióik egész éjszaka bőgnek

 

Íróasztalaik telvék bűnös tervekkel és baljós végzésekkel

De te megoltalmazol engem terveiktől

 

Szólnak szájaival gépfegyvereknek

 

Fénylő nyelveik

         pedig szuronyok…

 

Kárhoztasd őket oh Isten

         rontsd meg a politikájukat

zavard össze memorandumaikat

         akadályozd meg programjaikat

 

A Riadó Szirénájának órájában

te vezetsz engem

te leszel az én menedékem a Bomba napján

 

Aki nem hisz a kereskedelmi hirdetéseik hazudozásaiban

sem reklámkampányaikban sem politikai kampányaikban

         megáldod te azt

Jóvoltoddal körülveszed te azt

         mint tankok sorával.

 

 

(Simor András fordítása)

 

Megjelent: 12 Poetas Españoles y Latino-Americanos – 12 spanyol és latin-amerikai költő (vál. Simor András). Eötvös József Könyvkiadó. Bp. 1995.