Tény-örvény

(Kisbetűvel kezdődő mondatok.)

mögötte maradtak a napsugarak, határozottan odakanyarodik a megfelelőnek tetsző mező. ez éppen egy tükör, megnézem hátha megtalálom. meresztget, megfelejtkezik a következményekről, ugatni, billegtetni. semmi ismerős elvesztettem a tájékozódásomat. két éve jöttek, megviselte, pillanatra éppen belép. rögeszme kell, kétjegyű szám, hírek, melyek elegendők a sorozatgyártáshoz. somfai beszámol a műveletről. szilvia és ő soha sem gondoltak rá.

IRÁNTA ÉRZETT SZERELMÉNEK INDULATSZERŰEN CSAVARODÓ VONALAI

somfai beleágyazza magát, kívánja, kitartott vonal, az arc tereit, mint az utcai lámpákat, anélkül az erdőben egy kis mosollyal, az eszelős lány megpillantja önmagát. csupa szemüveg vagy, morgolódhatsz, miért nem voltál ügyesebb. kézzel törvénykezünk, az időre figyelünk teljesen. csillog a sötét nyári éj. az udvar közepén a könyveivel, és az ízléstelenég halvány részleteivel. megtudja, hogy ez az egész évekig tart, csakhogy.

a fűzfákat az ablakon át látta, görcsösen kapaszkodott, hogy mások kívülállók. wolfgang tarka abrosszal teríti le a várost. elárulta, szétszaggatta ivott gyomorrontásig, mindezek ellenére ülj a jobbom felől, ülj a balom felől. követi a világ, elveszíti. kézikönyvében nagy lehessen és szent. a gépkocsijavító műhelyben sovány, magas, világos hajúak keresik a címzetteket. a vagyona elfér egyetlen dobozban. a közös ellenség bedobja a kulcsot, szóba elegyedik, kivándorol.  biztos, hogy a változat elérhetetlen. kakas kell, mert a születendő gyermek ha esetleg lány, átoperáltatják fiúnak, ha esetleg fiú, ÁTOPERÁLTATJÁK lánynak. fejedelmei által megkeresztelkedetteket küld. a marhát akarja áthajtani a tű fokán, azt megölni, ami megtörténik, semmivel sem helyettesíthető szent krokodilok, szent vízilovak, szkarabeuszok. a szentség első oldala az egekben folytatódik. A szentség egy fehér szirom, egy bolyhos fekete levesestál, levegőt vesz, vagy sír, megjelenik a testes plakátokon. felebarátod káprázatosan mesél, véletlenül igaz.  a munkaablakban a tíz parancsolat, nyakas őseid soha sem tudtak, amit tudok, azt tudatlanságból tudom, shift-entert kell nyomni, a hevület vándorútját használni, a természet vándorútja vigasztalan, élénk színekkel kezdenek dolgozni a régi borús árnyalatok helyett. megtalálta, vigasztalja, ráteszi a lábát, ki tudja meddig él?

szűzi tisztaságot, örökös szüzességet, a nem kedveltek megérintésére. felébreszti, viselkednek mint a barmok imádkozás nélkül. tiszteletben részesül méltó halálban. ennyit az eretnek hite szerint. halálos adatbázis, használt szerkezet, adathalmaz. eltérés történt, a fejléceden jel, a keresőben (Istent) használhatóvá teszik.   figyelemreméltó eltérés történt. kivéve azokat, négy hónapon belül, kattintással, stílusokat tartalmazó beszúrás, nem lebeszélhető, le sem írható. ahol egyébként köhögnek, előszeretettel hánynak is, adják kézbe, a helyet arról, hogy. hörgésszerű, nem azért, visszafojtott nyekkenés. az örökítő anyag kitágul, a katonák hajlongnak, APA BAJ VAN, ha elmúlik, ha összetörnek a mozaiklapok, az égbolt lecsúszik, láthatóvá válik a lények elgyötört arca. előbb még megfogott, most kifulladva. kidőlt fatörzsek a folyosón a drótkerítés mögött. jel, mintha el se, mintha az én istenem nem is.

parázna nővel vád szerint szerelmet rabolni, zsarolni, megérkezvén azt írja a próféták szerint. a legkegyesebb, a megszabott magasabb istenhez hűtlenek lettek, a legmértékállóbb, néhány más könyv elolvasásán felbuzdul, azt gondolta.  ártatlan emberek felkészítésére előkészületek folynak.

ELŐREHALADÁS

játékosan magára ölti az újabb szerepeket. megértés, válasz, eloldódni a parttól, idegen beszéd, mely önmegértés (is). kosarak mellett, két ellentétes, makacs tragédia, elzárják a gázt, kis fekete dobozt tart a tenyerében. a vízben, alul, minden pillantás egy vasútvonal, egy repülőtér, egy parókia, egy gramafon lemez. (Áldott barázdáival.) megjelölés a cellában, oszlopazonosító, látjuk a táblát, kezdődik. elismételt csend és elkerülhetetlen találkozás. vibrált volna sebesen az örvénylő forgatagban. somfai szenvedélyesen hallgatag, akár a köpülő asszony.

az ember verejtékes, a házőrző kutya beugat a sarokba, agyonlövi, egyre növekszik benne. még felépítjük az aránylag csekély szívét, leghamarább a foglyok, akik nem esznek egyebet. pusztulás a földi háborúban. ahol népszerűvé vált a halál.

a férfiak háborúba mennek, a nő gyengélkedik, mintha imádkozna, attól sem riad vissza. a bombák a falba ütköznek, egy ujja szabályos, a többi kitört, csonkítás, a halványak sajnálata. pedig valójában nem is. TÁNCOLNAK az ebédlőben, a betlehemesekre gondolnak. megfejteni mert egységes. a felolvasásoknál használt profán lényektől elkülönítve. megszólítja, megjelöli, titkos lények a híresek megegyező szeretete szerint. (Arab telivéreket látok a Nílus partján.) gyakoribb egyenként az élet. a magányos fűszálak megtanítanak az erődítmények felbolygatására. váratlanul, elmerülve, becsípve. a határon ijedt szívdobogás. példátlannak tűnik a hottentotta rendőrök hottentotta tanácstalansága, míg mi hottentották az ágyhoz lépve állunk mozdulatlan.

a férfiak háborúba mennek. a férfiak lelövik a férfiakat, a nőket és a gyerekeket a dunába lövik. a szomszédot megjelölik töltöttollal, érzelmei felgyorsítják a beszédtempóját, úszómedencével és teniszpályával felszerelt szállodákban. az emigránsok elutaznak. az alexandriai könyvtárat felgyújtják. az alügyminiszter tájékozódik a helyzetről. lefényképeznek mindenkit, aki a szanatóriumban dolgozik. a kutyák kiáltoznak, a szerelvény üres, a megcsalt férjet zavarja a lelkiismeretfurdalás. ERŐS NŐK bizonygatják, hogy esélyük feszült és éber. megfordult a szél, akiknek gépiesen jár az agyuk, egy darab kenyeret esznek, elvékonyodott testükkel agyonnyomják gyermeküket, a kutaiaknak is részük lesz a feltámadásban, a törvény valamennyi parancsának megtartásában.

a poharakat visszatették az ebédlőasztalra.

somfai belépett, és a szolgák, meg a kishivatalnokok kalapot emeltek előtte. a hallgatás kitörése összekapcsolódik a kemény kézfogással, a szilárdan megvetett lábbal, a trófeákkal, melyeket a csillagok nevére kereszteltek. milyen szép erről beszélni.

wolfgang találkozik azokkal, akiket gyermekként megölt. a tetemek felakasztása elrettentésként. elnevezésében továbbra is ő az. eltemetve találták a többi között. sőt lehetséges, ugyanazzal, ugyanakkor, ugyanúgy. megszentelték,  pogánynak tekintették, idézett szavaik másra nem vonatkoztak, a tiszta ételeket megfertőzték, kezdettől fogva soha sem gyűlöltek, megtorlásokkal éltek, nevük alatt minden nap dicsőítik, fellázadnak ellene. a bábúkat elkülönítik a testtől, mindaddig, amíg meg nem térnek. szeresd azokat, akik nem hívnak segítséget. emberi erő fogadja, kifogástalan, hibátlan és tiszta és káprázatosan szép, mint a szénatomok láncolata. az örvénylő forgatagban elnémul a muzsika. el kell titkolnia, hogy látta. a keze odaragad, gondolatainak világosságán megdöbben. az egész hadsereg, boltok, házak, tornyok, kertek kijavításán fáradozik. harmincezer katona vasba öltözve. harmincezer keresztény üldözi a bégeket esőbe, vérbe. gyalog vitézt, meg janicsárt, a vermek megtelnek, sátrakba rohannak a hegy módjára felhalmozott földhányás mögött. félelmetes gyalogság jobbról, lovasság balról, ciprus és babérfák természetes illata. Karját nyújtotta folytatásra, estebédkor fellobbant a vidámság. kortyolgatás után gúnyosan, ünnepélyesen, bor vagy pálinka, itt-ott jó utat készíteni. szép falvakon az ellenség rongálásait kijavítani. gyapjúpokrócba burkolva a behavazott kereszt. Vonul az ostromsáncba ravaszsággal és ördöggel. káromkodás helyett nőnek minden irányból. nem árulhatja el. nőttön-nőtt a követelmények listája, a kapuhoz érkeztek, zerin-oglu ajándékait szétosztották. a tudományok egyéb része szép és díszes. szép magyar falvak kellemes levegője.

ahogy aztán elmerült, kitépte és a mellére szorította az örömöknek dolgát. megmentette magát azzal, hogy kiismerte a természetét. összeszorította és az arcához vonta. rohannak a drótkerítéshez, először jelentkezik, némán figyel megbámulják az újonnan jötteket. most, az évnek egy bizonyos ünnepén. egy bizonyos színvonalra helyezték. minden titkát kitudakolta, mintha véletlenül írva lenne amazok tévedése.

(Somfait lóvá operálják. Az oszlopba tartozó értelmezésekkel. A jobb oldali listáról áthúzzák a bal oldalira. Ebben az esetben vesszük fel, vitamínná zsugorítják, olyan lesz, mint a kókuszdió szőre. Asztal repül a világűrben. Az idő egy másodperc, egymás arcára van írva. Olvasatlan könyvek vastag, kék betűkkel. Vigyázzunk, mert  elgépeljük, kattintunk, bonyolult feltételrendszer. A birodalom kicsi, alacsony, áporodott történelmi levegő árad a katonák ruhájából. Álom, ezek mások, kívülállók, egzotikusak. már-már brutálisan gonosz. aki zsoltárt dúdol, nyúlánk, mint a gyertya, szép arcú, a hozzá vezető lépések kézenfekvőek. Az apró tengeri felhő kicsordul. Egy reggel gyors vázlatot készít mezítelen szerelméről. Könnyeden öltözik, megpróbálja szerelmét orgazmushoz juttatni.)

(Az átoperált Somfai hallgatag, mint egy elnyomott cigarettavég. Végigvonszolják a homokon. Nyelvezetet használ, szénát eszik, végére ér az útnak. Nem ismeri a nevét ennek az érzelemnek. Lepényektől rogyadozik. Puccos és illatos, amennyire az állapota megengedi. Részletesen KITEKERT tények. Az oldalára fordul fordulat nélkül, előkészítés nélkül, ellenlábassal. Hogy a fejét, a gépkocsival kapcsolatos körülmények között, előkészítés nélkül. Fejének levágása kizökkentette,  levágták, hanyatt feküdt, felszólítás nélkül, aztán visszavonultak. Megfenyegette egy másodpercre. Elöntötte, a nyakára nehézkedett a tűzfüggöny fedezete alatt. Egérút, a repülők gyorsaságával egészen Európáig. Múlhatatlanság gyerekjáték, másolat következménye, alkalmasint magas kockázattal. Megszokták, hogy utánozhatatlan. A háziállatok keltette örömöktől a boldogság alakját ölti. Meg sem várta, eszébe sem jut a homályos számvetés, a vakmerőségét csábítják, elszámol. A tenger felől kellett megérkeznie. Lapozgatott. Azt azonban most sem tudja, hogy a fogadtatás neki szólt-e, vagy a kutyájának?)

nap nap után újra a békés jóság, körömkarcolás, szilvia keze. fekete        alapon sárga betűkkel kék vesszővel jósol az egész ügyben, hangosan mondja. meztelen ruhája zajosabb, merészebb, erőfeszítéseket tesz, könnyű        negyvenes, meggyőződése szerint. lelövik egy csésze kávé mellett. megfordul a fejében és felvételt készít. hosszan jön a tenger felől, mint aki már tud. nem akad krónikás. a történetírás régi dolog. elképzeléseinek olvasója. előzetesen megformázottak. egyes szám első személy. a történelem nem szent. góg és magóg visszafojtott lélegzettel. a városból elterjesztve gyors iramban. ez történt (L)ajos király napjaiban.

 

 

A borítókép a szerző illusztrációja.

Vélemény, hozzászólás?