Megjegyzések Lessing Három gyűrűjéhez

Szigeti Csaba:

Mindenki nehéz helyzetbe kerül, aki a Nathan der Weise titkát   feszegeti. Szerintem nem érdemes elhistorizálni. A keleti keret teljesen általános, mondjuk Montesquieu Perzsa éevelei és Voltaire Zadigja óta. Keletről regélünk magunknak- Lehet, hogy Mircea Eliade nem igaz, lehet, hogy az öt világvallásban nincsen közös. Én Lessing könyvét úgy olvasom, mint A három imposztor libertinus pamflet ellenművét. Vagyis amelyik azt állítja, hogy sem Mózes, sem Mohammed, sem Jézus Krisztus nem volt csaló, nem volt sarlatán, nem volt imposztor. Az 1700-as évekből valók az első kéziratok, nem létező városokat és nyomdákat nevezve meg kiadási helyül. Mo-on is több kézirata is ismert. Lessing ezt talán ismerte, és vissza akarta állítani azt a kollektív álmot, hogy a világvallások mélyén kell hogy legyen valami közös — de lehet, hogy nincsen. Ebben az álomban halt meg Jung professzor és Mircea Eliade is. Mellékesen, Lessing valóban szabadkőműves volt, de a szabadkőművesség nem ír elő — bölcsen — semmiféle istenképet. A közösség még ateistát is megtűr a soraiban, hanem kinek-kinek a fogalomfeltöltésére (ld. Husserl) bízza, nyitva hagyják az utat a szabadgondolkodás felé, és nem zárják el a zsarnokság felé. 

Rajnavölgyi Géza:

A bölcs Náthán, aki képzett teológus is volt, nyilván úgy gondolta, hogy a király (a Teremtő?) – mivel egyformán szerette a zsidókat, a keresztényeket és a muzulmánokat – a megtévesztésig azonos gyűrűkkel és lényegében azonos vallással kívánta megajándékozni őket. És ezt a három vallást a lényegük, az eredetükben rejlő szeretet teszi azonossá.

Szaladin viszont reálpolitikus, aki a naiv istenséggel szemben az embereket is ismeri. És tudja, hogy a három testvér majd azon fog vitatkozni, veszekedni, háborúzni, hogy vajon a három gyűrű közül melyik az őseredeti. Mert tudják – vagy ha nem is tudják, de meggyőződésük – hogy amíg őseik egyetlen egy gyűrűt örököltek nemzedékeken át, akkor az most egyszerre nem háromszorozódhatott meg. Nem hisznek a szeretet erejében.

Okosabbak lennénk Lessingnél? Nem hiszem. Csak a több mint kétszáz év, ami eltelt azóta, világossá tett számunkra egyet-mást.

 

Hogyan tovább? (Lessing: Három gyűrű)

Vélemény, hozzászólás?