Kaszakút

Egyszer volt egyszer volt

Hetedhét országon

Királylány, ki szép volt

Széles e határon

Ki szép volt széles e határon

 

Házasodni adták

Az egész világon

S kérők jöttek ezren

Szekéren, lovakon

Jöttek ezren szekéren, lovakon

 

De ki néki tetszik

Egy sem volt, egy sem volt

Bátor vitéz, herceg

Birtokára vágyott

Vitéz, herceg birtokára vágyott

 

Mígnem három úrfi

Lép be a terembe

Díszes sapkájukat

Egyenként veszik le

Sapkájukat egyenként veszik le

 

Legkisebbjük így szól:

„Gyere el velem te!

Csodás palotánk majd

Te veled teljen be

Palotánk majd te veled teljen be

 

Szép kastélyunk ott áll

Erdő közepébe

Bükkfák és tölgyek közt

Bozót sűrűjébe

Tölgyek közt bozót sűrűjébe”

 

Azzal eltávoznak

Csodaszép úrfiak

Fehér és fekete

lovaik vágtatnak

Fekete lovaik vágtatnak

 

Királylányt majd viszik

Ha újra itt járnak

Kelengyét, hozományt

Majd csak akkor várnak

Hozományt majd csak akkor várnak

Izgalommal telt meg

A királylány szíve

Napokat nem várhat

Hogy ezt felderítse

Nem várhat, hogy ezt felderítse

 

Amint az éj leszállt

Koldusnak öltözött

Nagy sűrű erdőbe

Titokban kiszökött

Erdőbe titokban kiszökött.

 

Sötét volt az erdő

Nem találhat utat

Gazosban, árkokban

A tövisek szúrnak

Árkokban a tövisek szúrnak.

 

Ímhol egy fénysugár

Hatlovas hintóval

Három úrfi ül ott

Egy villám ostorral

Úrfi ül ott egy villám ostorral

 

Hová siethetnek?

Fáradt már és éhes

Távolban egy kastély

Még éjjel is fényes

Egy kastély még éjjel is fényes

 

Megörül a leány

Rátalált az útra

Ne menj be királylány

Beesel a kútba!

Királylány beesel a kútba!

 

Körbe néz, ki beszél

Nem lát egy lelket sem

A kaput kinyitja

S van bent vagy száz terem

Kinyitja, s van bent vagy száz terem

 

Menj innen királylány

Beesel a kútba!

Fent ül egy pelikán

Ki csak ezt szajkózza

Egy pelikán, ki csak ezt szajkózza

 

 

 

Csodaszép a madár

Szebb már csak a hangja

Királylányt az állat

Nagyon mulattatja

Az állat nagyon mulattatja

 

„Én leszek az úrnőd

Ne félj te pelikán

Osztozunk majd ketten

Az összes vacsorán

Majd ketten az összes vacsorán”

 

Felfedezi aztán

Az összes termeket

Meg is talál könnyen

Kilencvenkilencet

Talál könnyen kilencvenkilencet

 

Megfáradtan tér be

Utolsó szobába

Bíbor párna hever

Egy megvetett ágyba’

Párna hever egy megvetett ágyba’.

 

Amint odafekszik

Egy ajtó nyílik meg

Ott egy másik szoba

Máshogy berendezett

Másik szoba máshogy berendezett.

 

Ebben csak egy ágy van

Két szék körülötte

Titkos ajtó lassan

Csukódik mögötte

Ajtó lassan csukódik mögötte

 

Amíg ez csukódik

Nyílik ott egy másik

Ahogyan belenéz,

Majd halálra válik

Belenéz, majd halálra válik

 

Csapóajtó alatt

Tátong egy kaszakút

Kaszapengék járnak,

S ott van benne a múlt

Pengék járnak, s ott van benne a múlt

 

 

 

„Ne gyere királylány

Beesel a kútba”

Mondja ezt a madár

De már másnak mondja

Ezt a madár már másnak mondja

 

Ott szalad, ott szalad

Egy másik királylány

Ő is halálra vált

De a madárt hallván

Halálra vált a madárt hallván

 

„Ne menj el szerelmem,

Maradj itt minekünk!

Az egy vetett ágyban

Háljál együtt velünk!

Vetett ágyban háljál együtt velünk”

 

Ekkor a királylány

Bent a kaszakútnál

A legnagyobb csendben

Az ágy alatt bujkál

Csendben az ágy alatt bujkál.

 

Ott szalad, ott szalad

Három úrfi ront rá

Hárman húzzák-vonják

A századik ajtónál

Húzzák-vonják a századik ajtónál

 

Beviszik, beviszik

Ledobják az ágyra

Lányka fejét nyomják

A bíbor párnába

Fejét nyomják a bíbor párnába

 

Így taszítják aztán

Mert az gyönyört halmoz

A titkos rejtekbe

Át a kaszakúthoz

Rejtekbe át a kaszakúthoz

 

Ruháját letépik

S a meztelen karon

Véres kéznyom mondja,

Hogy nincsen irgalom

Kéznyom mondja, hogy nincsen irgalom

 

 

 

Karkötőt, nyakláncot

Mindent leszedtek már

Mégis van egy gyűrű

Fenn még a kisujján

Egy gyűrű fenn még a kisujján

 

De ez nehezen jön

Nem lehet lehúzni

A leány kisujját

Ezért le kell vágni

Kisujját ezért le kell vágni

 

Levágják, levágják

A gyűrű elgurul

Három közül egyik

Megkeresni indul

Egyik megkeresni indul

 

Elveszett a gyűrű

Keresi halálra

Ágy alatt bukkan rá

És a másik lányra

Ott bukkan rá a másik lányra

 

Három úrfi akkor

Megragadja őt is

Rémhíreket most már

Az apjához nem visz

Most már az apjához nem visz

 

Lelökik mindkettőt

És még hányan férnek?

Csak a kaszakút lesz

Ettől egyre mélyebb

Kaszakút lesz ettől egyre mélyebb

 

Sötét kútnak mélyén

Száz holt leány fekszik

Száz csodás termeknek

Meggyilkolt lakóik

Termeknek meggyilkolt lakóik

 

Századik lélektől

A kaszák megálltak

Századik lélektől

Másfelé forognak

Lélektől másfelé forognak

 

 

 

S jönnek most a lelkek

Kút mélyéről vissza

Bosszú poharát míg

Három ki nem issza

Poharát míg három ki nem issza

 

Elsőt harminchárman

Ragadják meg nyomban

Megtépik, s fa alá

Hurcolják félholtan

Fa alá hurcolják félholtan

 

Másikat egy részük

Csakhamar elfogja

Úgy vonszolják fel egy

Összetúrt halomra

Vonszolják fel egy összetúrt halomra

 

Harmadikat pedig

A többi bünteti

Palota tornyából

Őt a mélybe löki

Tornyából őt a mélybe löki

 

Kitörtek a lelkek

Mint a tüzes vulkán

Úrfiak mindhárman

Lógnak kötél hurkán

Mindhárman lógnak kötél hurkán

 

Ahol a kút állott

Van egy liliomfa

Annak virágait

Mindig harmat mossa

Virágait mindig harmat mossa

 

Száz leány ott lakik

A liliom fában

S benne élnek most is

Benne minden lányban

Élnek most is benne minden lányban