Dylan Thomas néhány verse Kántás Balázs fordításában

És nem lesz soha többé úr a Halál

 

És nem lesz soha többé úr a Halál:

kik elporladtak, mind eggyé válnak majd,

eggyé az őszi széllel és a holddal,

a csillagok között szabadon szállva,                                                                                 

letisztult, csupasz koponyával s csonttal

tiszta elmével megtébolyodottan

merülnek a mélybe s felbuknak újra,

szeretők örök szerelmükbe fúlnak

és nem lesz soha többé úr a Halál.

 

És nem lesz soha többé úr a Halál,

a tenger háborgó, ős mélységében

fekszenek kék némaságban időtlen,

ám egy napon újra felszínre törnek,

mind megkínzatnak, s nem szenvednek mégsem,

megvívják gyilkos harcukat a léttel

a halandó fájdalmat elfeledve,

minden szertefoszlik, ám végül győznek,

és nem lesz soha többé úr a Halál.

 

És nem lesz soha többé úr a Halál,

nem zokog fülükben többé száz sirály,

nem hallják többé a tenger moraját,

nem nyílik nekik e földön már virág,

nem szívják be az eső friss illatát,

s bár félőrült csontvázak lesznek csupán,

büszke százszorszépek fejét döfve át

napra törnek, míg csak ég a napvilág, 

és nem lesz soha többé úr a Halál.

 

 

 

Volt idő…

 

Volt idő, mikor a táncosok hegedűikkel

a gyermekek baját elmulasztották?

Volt idő, mikor átsírtak a könyveken,

de az elmúlás szeszélye végül nyomukba eredt.

Az ég boltíve alatt veszélyben élnek.

Amit soha senki nem tud meg, az a legbiztosabb e létben.

Az égi jelek alatt állnak, s az ő kezük a legtisztább,

Az övék, csonka karjaikkal, s amint a magány

szívtelen szelleme lesújt, a vak ember lát legélesebben.

 

 

  

 

Kettétörik a fény…

 

Kettétörik a fény, ahol nem süt a nap,

ahol tenger nem rohan, a szív vize

sodorja a dagályokat.

Férgekkel telt agyú, megviselt kísértetek,

a fény teremtményei

menetelnek át a húson, ott, ahol hús a csonthoz nem tapad.

 

A combok mélyén gyertya

melegíti az ifjúságot égeti el az öregkor magvait,

ahol mag már nem sarjad,

a férfi gyümölcse kisimul a csillagokban,

akár egy ragyogó füge,

s ahol nincs viasz, a gyertya feltárja hajtincseit.

 

A szemek függönye mögött pirkad már,

a koponya pólusaiból és a lábujjból

tengerként hömpölyög a vér;

nincs harc, nincs tét, az égbolt forrásai

zúdulnak a hajtásra,

és egy halvány mosoly sejlik fel a könnyzuhatagban.

 

Sötét éjszaka a gödörben,

mintha csak holdfogyatkozás lenne, glóbuszok határa,

nappali fény a csontokban;

Ahol ismeretlen a hideg, metsző jégzivatar

lengeti a tél köpenyét,

a nyár fátyla az égboltról függ alá.

 

Fény törik ketté a titokhalmokon, 

gondolatok hegycsúcsain, hol gondolatok szaga lebeg az esőben,

amikor a logika meghal,

a föld titka keresztülnő a szemen,

a vér a napba ugrik,

és a hajnal elfecsérelt vagyona felett megdermed.

 

 

 

 

Mikor lát öt érzékem országa…

 

Mikor lát öt érzékem országa,

zöld hüvelykük feledik az ujjak,

hogy átfúrva félhold növényszemét

zodiákus s néhány ifjú csillag

s jeges szerelem télbe fordul át,

 

suttogó fülek nézik hullását,

kagylós partra a szélben mint zuhan.

hiúz nyelv kiált szótagokon át:

keserű írt talál édes sebe.

Orromnak légzése égő bokor.

 

Nemes szívemnek száz tanúja van,

vágy bármely országában kél a nap,

ha öt szememre éjlepel is zuhan,

e szív még akkor is érző marad.

 

 

Huszonnégy év

 

Huszonnégy év veti szemeimre a könnyeket.

(Temesd el a holtakat attól félve, hogy a sírba vonulnak munkába.)

A természet kapujának boltíve alatt meghajoltam, akár

egy szabó, ki egy utazásra szab halotti leplet

a húsevő nap fényénél.

Halálhoz öltözve, az érzékek gyászmenete

megkezdődött, vörös ereim pénzzel tele,

s a kezdet-város vég-irányába menetelek

az örökkévalóságon át.

 

 

Kántás Balázs fordításai