Debreczeny György összes bejegyzése

1958-ban születtem Budapesten, jelenleg is itt élek. Könyvtárosként dolgozom. Tagja vagyok a Szépírók Társaságának, valamint a Nagy Lajos Társaságnak. Kötetek: ellentétpárhuzamok (Kozmosz, 1982); elodázható elégiák (Szépirodalmi, 1989); Sőt mi több (Syllabux, 2011); nincs karácsony (Syllabux, 2013); területtel őrzött kutya (Syllabux, 2014); Csavarjuk le a tetejét! (Bistey András Holókövy Vajk Csaba igaz története c. prózájával közös kötetben) (Nagy Lajos Kiadó, 2015); tértivevényes csillagok (Syllabux, 2015); Két hang, tíz ujj (Nyírfalvi Károllyal közösen) (Vár Ucca Műhely, 2015) fáj is meg nem is (Syllabux, 2016); sötét lesz (AJ Téka Kiadó, 2017); szelektív üveghegyeken innen (Syllabux, 2017). (A fényképet Hegedűs Gyöngyi készítette.)

a függöny mögött; alig értettem

a függöny mögött

Thomas Bernhard nyomán

miért nem azt gondolod
amit gondolni kellene?
húzd össze a függönyt
húzd szét megint
és aztán megint össze-szét

megszégyenülni jó
és jó nem látni az okokat
a sok-sok okozattól
nem látni ki a függöny mögül
nem látni be a függöny mögé

engedelmeskedni kellemes
itt szétnyílik minden engedelmesen
minden engedelmesen összecsukódik
felboncolnak és összevarrnak
a függöny mögött

 

alig értettem

Thonas Bernhard nyomán

„a vihar olyan hangos volt
hogy alig értettem
mikor apám azt mondta
micsoda nyugalom uralkodik itt”*

a hang olyan viharos volt
hogy alig értettem
amikor a nyugalom azt mondta
micsoda apám uralkodik itt

apám olyan viharos volt
hogy alig értettem
amikor a hang azt mondta
micsoda nyugalom uralkodik itt

az uralkodás olyan hangos volt
hogy alig értettem
mikor a vihar azt mondta
micsoda nyugalom uralkodik itt

az uralkodás olyan viharos volt
hogy alig értettem
mikor apám azt mondta
micsoda nyugalom hangzik itt

az uralkodást alig értettem
olyan hangos volt apám
mikor azt mondta
micsoda vihar nyugszik itt

a vihar azt mondta
hogy alig értettem
micsoda nyugalom a hang
amikor apám uralkodik itt

* Thomas Bernhard: Viszontlátás, fordította Adamik Lajos

 

(Illusztráció: Hannu Viitanen: Red stage curtains reveal golden frame and old wooden floor)

egyformán; menthetetlen

egyformán

Thomas Bernhard nyomán

az emberek őszességükben
akarom mondani összességükben
egyformán aljasok
és alantasak és hazugok

boldogtalanságukat mindig
annak az évszaknak
a nyakába varrják
amelyikben éppen élniük kellene

egy ilyen szép ország
és egy ilyen mélységesen mély
morális mocsár

mondta

egy ilyen szép mocsár
és egy ilyen gyönyörű
mocsári élővilág
mondta

és mindennek a tavasz az oka
és a nyár tehet mindenről
és az ősz a bűnös
és a tél minden gyalázat oka

mert aljas alantas és hazug

 

menthetetlen

Thomas Bernhard nyomán

a fej létezik
s azáltal hogy létezik
a fej menthetetlen
a létezés menthetetlen

a tor létezik
s azáltal hogy létezik
a tor menthetetlen
a létezés menthetetlen

a potroh létezik
s azáltal hogy létezik
a potroh menthetetlen
a létezés menthetetlen

 

(Illusztráció: Michael Csontos: Pot of Gold)

fekete madár

 

Thomas Bernhard nyomán

az óriási fekete madarat láttam
ahogy a preparátor
cellulózzal eteti
láttam az óriási fekete madarat

a preparátort láttam
ahogy az óriási fekete madarat
eteti cellulózzal
láttam a preparátort

a cellulózt láttam
ahogy a preparátor eteti vele
az óriási fekete madarat
láttam a cellulózt

láttam a jóllakott madarat
óriási volt és fekete
látott engem a kitömött
óriási fekete madár

 

(Illusztráció: Diana Katsko: Geometry Crow Bird tattoo design)

pedig milyen közel vagy

 

kollázs Papp Tibor verseiből

alszol mint tündérfény  a lócán
amikor a szivárványok vérezni kezdenek
az ollók megörülnek a cirkuszi bohócnak
térdig érő szakállát levágják
ingedben és szoknyád alatt Petőfi versei
mégsem vagy te varrólányka
miféle hiány ez hogy ilyen közel vagy

egyszer egy fekete sziklához elértem
szabad-e locsolni yperittel
egyszer egy fekete konflis elhaladt
egy fekete szikla előtt
minden a többszólamú olvasat
szolgálatában halad el
mégsem vagy te varrólányka

pedig milyen közel vagy
minden lócához és minden szivárványhoz

 

(Illusztráció: Ishyndar: Gaia [Mother Earth])

hegedűgyanta

 

Thomas Bernhard motívumok felhasználásával

minden dolog természete az
hogy nem az ami
de ezt szeretjük
az eljátszott hazugságot
az eljátszott igazságot
a szerencsejátékot szeretjük

én egymagamban
mégsem játszhatok kvintettet
tehát miért ne játszhatnám el
a kvintettet én egymagam?
csak nehogy valami elszakadjon
csak megtaláljam a hegedűgyantát

félreértés
érted
csupa félreértés minden
hegedűgyanta a holnap
és jönnek a népek
és nézik és hallják a hegedűgyantát

fogyassz több malátát
malátát nagyobb mennyiségben
fogyassz több hegedűgyantát
nagyobb mennyiségben hegedűgyantát
és akkor rajtad finom gyantapor
fog lerakódni

mondhatom más sincs errefelé
mint disznóhízlaldák
és templomok és hegedűgyanta
minden dolog természete az
hogy őszinte disznóhízlalda
vagy templom

esetleg hegedűgyanta

 

(Illusztráció: Rafał Olbiński: Nokturn na skrzypce)