kritikai műhely

A 2011 februárjától induló Újnautilus Kritikai  Műhely elsődleges célja, hogy az Újnautiluson belül kialakuljon egy olyan fiatal egyetemistákból álló csoport, akik a műhelymunka során elsajátítják a kritikaírás gyakorlatát és elméletét egyaránt. A kiemelt, távlati cél ezeken túl az, hogy a műhelymunkában részt vevő fiatal kritikusok a műhely vezetőjének segítségével tudatosan vállalt szakmai kérdések mentén hozzák létre az (irodalmi) műveket tárgyaló írásaikat és közben egymás szövegeit olvasva eltérő szempontrendszereket is megismerjenek. A Műhely további célja, hogy az azon résztvevő hallgatók, elsajátítva a kritikaírás gyakorlatát, az Újnautiluson túlmenően a magyar irodalomkritika kiemelkedő, véleményformáló alkotóivá válhassanak, akiknek írásai mérvadóak lehetnek más szakmai műhelyek és a mindenkori, tájékozódni akaró olvasó számára is.
A havonta megtartott műhely-alkalmakon a tagok által az adott alkalomra készült aktuális szövegeket tárgyaljuk egy a szakmában elismert irodalomtudós, kritikus vagy szerkesztő tevékeny részvételével, akit egyúttal arra is felkérünk, hogy tartson rövid előadást egy adott témában, illetve hogy abban a hónapban ő írja meg a kritika-rovat kiemelt kritikáját.

A Műhelyt Dobás Kata vezeti – kata.dobas@gmail.com

Irodalmi és Társadalmi Portál