Eugenio Montale: Az űr

Eltűnt, és nincs már űr sem,

ahova valaha menekülhettünk.
Már tudjuk, hogy a levegő is
csak anyag, mely súlyosan ránk nehezül.
Anyag és anyagtalan, a legrosszabb,
ami csak kijuthatott.
Nem eléggé telített, s ezért nekünk kell
benépesítenünk tényekkel, mozgással,
hogy elmondhassuk, hogy hozzá tartozunk,
s el nem kerülhetjük, bárha meghalunk.
Tárgyakkal telíteni azt, ami 
per definitionem a Tárgy maga,
s neki mit sem jelent vagy csak alantas 
komédia. S mily buzgón adjuk elõ!

 

Sallay Géza fordítása